עיצוב פסקאות

בשורות מלל, כל שורה נחשבת לפסקה נפרדת. בפסקאות מלל, כל פסקה יכולה לכלול מספר שורות, בהתאם למידות התיבה התוחמת.

ניתן לבחור פסקאות ולאחר מכן להשתמש בחלונית Paragraph לקביעה אפשרויות עיצוב לפסקה אחת, למספר פסקאות או לכל הפסקאות בשכבת כתב.

 1. בחרו בכלי Horizontal Type או בכלי Vertical Type .
  • להחלת עיצוב על פסקה בודדת, לחצו בתוך הפסקה.
  • להחלת עיצוב על מספר פסקאות, בחרו גוש פסקאות.
  • להחלת עיצוב על כל הפסקאות בשכבה, בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers.

סקירה של החלונית Paragraph

ניתן להשתמש בחלונית Paragraph לשינוי העיצוב של טורים ופסקאות. לתצוגת החלונית, בחרו בתפריט Window > ‏Paragraph, או לחצו על כרטיסיית החלונית Paragraph אם החלונית גלויה אך אינה פעילה. ניתן גם לבחור באחד מכלי הכתב וללחוץ על הלחצן Panel  בסרגל האפשרויות.

לקביעת אפשרויות הדורשות ערכים מספריים בחלונית Paragraph, ניתן להשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה, או לערוך את הערך ישירות בתיבת המלל. בשעת עריכה ישירה של ערך, הקישו Enter או Return להחלת ערך, Shift+Enter או Shift+Return להחלת ערך וסימון הערך שנערך כרגע, או Tab להחלת ערך ומעבר לתיבת המלל הבאה בחלונית.

החלונית Paragraph של Photoshop‏
החלונית Paragraph

A. יישור ויישור לשני הצדדים B. כניסה משמאל C. כניסת שורה ראשונה משמאל D. רווח לפני פסקה E. מיקוף F. ימינה כניסה G. רווח אחרי פסקה 

ניתן לגשת לפקודות ולאפשרויות נוספות מתפריט החלונית Paragraph. כדי להשתמש בתפריט זה, לחצו על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית.

קביעת יישור

ניתן ליישר כתב לקצה אחד של הפסקה (שמאל, מרכז או ימין בכתב אופקי, למעלה, למרכז או למטה בכתב אנכי). אפשרויות היישור זמינות רק לפסקת מלל.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שכבת כתב אם ברצונכם שכל הפסקאות בשכבת הכתב יושפעו.
  • בחרו בפסקאות שברצונכם לשנות.
 2. לחצו על אפשרות יישור בחלונית Paragraph או בסרגל האפשרויות.

  האפשרויות לכתב אופקי הן:

  ‏Left Align Text

  מיישר מלל שמאלה, ומשאיר את השוליים הימניים של הפסקה לא מיושרים.

  ‏Center Text

  מיישר מלל למרכז, ומשאיר את השוליים משני צידי הפסקה לא מיושרים.

  ‏Right Align Text

  מיישר מלל ימינה, ומשאיר את השוליים השמאליים של הפסקה לא מיושרים.

  האפשרויות לכתב אנכי הן:

  ‏Top Align Text

  מיישר מלל למעלה, ומשאיר את השוליים התחתונים של הפסקה לא מיושרים.

  ‏Center Text

  מיישר מלל למרכז, ומשאיר את השוליים בצד העליון והתחתון של הפסקה לא מיושרים.

  ‏Bottom Align Text

  מיישר מלל למטה, ומשאיר את השוליים העליונים של הפסקה לא מיושרים.

קביעת יישור לפסקת מלל

המלל נחשב למיושר לשני הצדדים כשהוא מיושר משני הצדדים. ניתן לבחור ליישר את כל המלל בפסקה פרט לשורה האחרונה, או כולל השורה האחרונה. קביעות היישור שתבחרו ישפיעו על הריווח האופקי של שורות ועל מראה המלל בעמוד.

אפשרויות יישור משני הצדדים זמינות רק לפסקת מלל וקובעות את הריווח בין מילים, בין אותיות ובין גליפים. קביעות יישור לשני הצדדים חלות רק על תווים רומיים. תווים כפולי-בתים הזמינים בגופנים סיניים, יפניים וקוריאניים לא יושפעו מקביעות אלה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שכבת כתב אם ברצונכם שכל הפסקאות בשכבת הכתב יושפעו.
  • בחרו בפסקאות שברצונכם לשנות.
 2. בחלונית Paragraph, לחצו על אחת מאפשרויות היישור.

  האפשרויות לכתב אופקי הן:

  ‏Justify Last Left

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת שמאלה.

  ‏Justify Last Centered

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת למרכז.

  ‏Justify Last Right

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת ימינה.

  ‏Justify All

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, כולל השורה האחרונה, המיושרת בכוח.

  האפשרויות לכתב אנכי הן:

  ‏Justify Last Top

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת למעלה.

  ‏Justify Last Centered

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת למרכז.

  ‏Justify Last Bottom

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, פרט לשורה האחרונה, המיושרת למטה.

  ‏Justify All

  מיישר לשני הצדדים את כל השורות, כולל השורה האחרונה, המיושרת בכוח.

  הערה:

  יישור (ימינה, מרכז ושמאלה ויישור לשני הצדדים) של כתב על נתיב מתחיל בנקודת ההכנסה ומסתיים בסוף הנתיב.

התאמת ריווח מילים ואותיות במלל מיושר

ניתן לשלוט בצורה מדויקת באופן הריווח בין אותיות ומילים ושינוי גודל תווים ב- Photoshop. התאמת הריווח שימושית במיוחד בכתב המיושר לשני הצדדים, אם כי ניתן גם להתאים ריווח של כתב לא מיושר.

 1. בחרו בפסקאות שברצונכם להתאים את הריווח שלהן, או בחרו שכבת כתב אם ברצונכם לשנות את הריווח של כל הפסקאות בשכבת כתב זו.
 2. בחרו Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 3. הזינו ערכים בתיבות Word Spacing‏ Letter Spacing, ו- Glyph Scaling. הערכים Minimum ו- Maximum מגדירים את טווח הריווח המותר לפסקאות עם יישור משני הצדדים בלבד. הערך Desired מגדיר את הריווח הרצוי לפסקאות מיושרות ולא מיושרות.

  ‏Word Spacing

  רווח בין מילים הנוצר בהקשה על מקש הרווח. ערכי ריווח מילים יכולים לנוע בין 0% ל- 1000%; בערך של 100%, המערכת אינה מוסיפה רווח נוסף בין מילים.

  ‏Letter Spacing

  מתייחס למרחק בין אותיות, כולל ערכי צימוד אותיות או ריווח מלל. ערכי ריווח אותיות יכולים לנוע בין -100% ל- 500%; בערך של 0%, המערכה אינה מוסיפה רווח נוסף בין אותיות. בערך של 100% נוסף רווח ברוחב מלא בין אותיות.

  ‏Glyph Scaling

  רוחב התווים (גליף הוא כל תו של גופן). ערכים יכולים לנוע בין 50% ל- 200%; בערך של 100%, גובה התווים אינו משתנה.

  הערה:

  אפשרויות ריווח חלות תמיד על פסקה שלמה. להתאמת הריווח של מספר תווים בודדים אך לא של פסקה שלמה, השתמשו באפשרות Tracking.

כניסת פסקאות

כניסה מציינת את כמות הרווח בין כתב לבין התיבה התוחמת או השורה הכוללת את הכתב. הכניסה משפיעה רק על הפסקה או הפסקאות שנבחרו, כך שניתן לקבוע בקלות כניסות שונות לפסקאות שונות.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שכבת כתב אם ברצונכם שכל הפסקאות בשכבת הכתב יושפעו.
  • בחרו בפסקאות שברצונכם לשנות.
 2. הזינו ערך כניסה בחלונית Paragraph:

  ‏Indent Left Margin

  הכנסת השוליים השמאליים של הפסקה. בכתב אנכי, אפשרות זו שולטת בכניסה מהקצה העליון של הפסקה.

  ‏Indent Right Margin

  הכנסת השוליים הימניים של הפסקה. בכתב אנכי, אפשרות זו שולטת בכניסה מהקצה התחתון של הפסקה.

  ‏Indent First Line

  הכנסת השורה הראשונה של מלל בפסקה. בכתב אופקי, כניסת השורה הראשונה היא יחסית לכניסה השמאלית. בכתב אנכי, כניסת השורה הראשונה היא יחסית לכניסה מהקצה העליון. ליצירת כניסה תלויה של שורה ראשונה, הזינו ערך שלילי.

התאמת ריווח פסקאות

 1. בחרו בפסקאות שברצונכם להתאים את הריווח שלהן, או בחרו שכבת כתב אם ברצונכם לשנות את הריווח של כל הפסקאות בשכבת כתב זו. אם לא תמקמו את הסמן בפסקה או תבחרו שכבת כתב, הקביעה תחול על המלל החדש שתזינו.
 2. בחלונית Paragraph, התאימו את הערכים עבור Add Space Before Paragraph  ועבור Add Space After Paragraph .

הגדרת סימני פיסוק תלויים לגופנים רומיים

Hanging punctuation שולטים ביישור של סימני פיסוק בפסקה מסוימת. כשמסמנים את האפשרות Roman Hanging Punctuation, התווים הבאים מופיעים מחוץ לשולי הפסקה: גרשיים, מרכאות, גרש, פסיק, נקודה, קו מפריד, מקף ארוך, מקף קצר, נקודתיים ונקודה/פסיק. כשאחרי סימן פיסוק מופיע סימן שאלה, שני התווים יהיו תלויים.

זכרו כי יישור הפסקה קובע את השוליים שבהם יופיעו סימני הפיסוק התלויים. בפסקאות המיושרות לשמאל או לימין, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים השמאליים או הימניים, בהתאמה. בפסקאות המיושרות למעלה או למטה, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים העליונים או התחתונים, בהתאמה. בפסקאות המיושרות למרכז או לשני הצדדים, סימני הפיסוק יהיו תלויים מחוץ לשוליים, משני הצדדים.

סימני פיסוק תלויים ב- Photoshop
פסקה ללא סימני פיסוק תלויים (משמאל) בהשוואה לפסקה עם סימני פיסוק תלויים (מימין)

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שכבת כתב אם ברצונכם שכל הפסקאות בשכבת הכתב יושפעו.
  • בחרו בפסקאות שברצונכם לשנות.
 2. בחרו באפשרות Roman Hanging Punctuation מתפריט החלונית Paragraph. סימן תיוג מציין שהאפשרות נבחרה.

  הערה:

  סימני פיסוק כפולי-בתים הזמינים בגופנים סיניים, יפניים וקוריאניים בטווח שנבחר לא יהיו תלויים כשמשתמשים באפשרות Roman Hanging Punctuation. במקום זאת, השתמשו באפשרות Burasagari Standard או Burasagari Strong. פריטים אלה זמינים רק אם בוחרים באפשרות Show Asian Text Options בהעדפות של Type .

התאמת מיקוף אוטומטית

קביעות המיקוף שתבחרו ישפיעו על הריווח האופקי של שורות ועל מראה המלל בעמוד. אפשרויות המיקוף קובעות אם ניתן למקף מילים, ואם כן - את המיקומים המותרים של מעברי השורות.

 1. כדי להשתמש במיקוף אוטומטי, בצעו כל אחת מהפעולות הבאות:
  • להפעלה או לביטול של המיקוף האוטומטי, יש לסמן או לבטל את הסימון באפשרות Hyphenate בחלונית Paragraph.
  • להחלת מיקוף על פסקאות מסוימות, בחרו תחילה רק בפסקאות שברצונכם לשנות.
  • לבחירת מילון מיקוף, בחרו שפה מהתפריט Language בתחתית החלונית Character.
 2. לציון אפשרויות, בחרו Hyphenation מתפריט החלונית Paragraph וציינו את האפשרויות הבאות:

  ‏Words Longer Than _ Letters

  קביעת המספר המזערי של תווים למילים שיעברו מיקוף

  ‏After First _ Letters And Before Last _ Letters

  קביעת מספר התווים המינימלי בתחילת ובסוף מילה שניתן להוסיף לפניהם או אחריהם מקף. לדוגמה, אם תציינו את הערך 3, המילה aromatic תמוקף כ- aro- matic במקום ar- omatic או aromat- ic.

  ‏Hyphen Limit

  קביעת המספר המרבי של שורות רציפות שניתן לבצע בהן מיקוף.

  ‏Hyphenation Zone

  קביעת מרחק מהקצה הימני של פסקה, התוחם חלק מהשורה שבו המיקוף אינו מותר. קביעה של 0 מתירה את כל אפשרויות המיקוף. אפשרות זו חלה רק כשמשתמשים בעורך השורות של Adobe.

  ‏Hyphenate Capitalized Words

  בטלו את הבחירה כדי למנוע מיקוף של מילים המתחילות באותיות גדולות.

הערה:

קביעות המיקוף חלות רק על תווים רומיים. תווים כפולי-בתים הזמינים בגופנים סיניים, יפניים וקוריאניים לא יושפעו מקביעות אלה.

מניעת מיקוף מילים

ניתן למנוע פיצול מילים בסופי שורה – לדוגמה, שמות פרטיים או מילים שניתן לקרוא שלא כהלכה כשממקפים אותן. ניתן גם לשמור על מספר מילים או קבוצות מילים יחד – לדוגמה, אוסף של ראשי תיבות ושם משפחה.

 1. בחרו בתווים שברצונך למנוע פיצול שלהם.
 2. בחרו No Break מתפריט החלונית Character.

  הערה:

  אם תחילו את האפשרות No Break על מספר רב מדי של תווים סמוכים, המלל עלול לגלוש לשורה הבאה באמצע המילה. עם זאת, אם תחילו את האפשרות No Break על יותר משורת מלל אחת, המלל לא יוצג.

שיטות קומפוזיציה

מראה המלל בעמוד תלוי במערכת מורכבת של תהליכים הנקראת קומפוזיציה. בעזרת שימוש באפשרויות ריווח המילים, ריווח האותיות, ריווח הגליפים והמיקוף שנבחרו, יישומי Adobe מעריכים את מעברי השורה האפשריים ובוחרים באפשרות המתאימה ביותר לפרמטרים שצוינו.

ניתן לבחור בין שתי שיטות קומפוזיציה: עורך הושורת של Adobe ועורך הפסקאות של Adobe. שתי השיטות מעריכות את מעברי השורה האפשריים, ובוחרות באלה התומכים באופן המיטבי באפשרויות המיקוף והיישור שצוינו בפסקה מסוימת. שיטת הקומפוזיציה משפיעה רק על הפסקה או הפסקאות שנבחרו, כך שניתן לקבוע בקלות שיטות קומפוזיציה שונות לפסקאות שונות.

עורך הפסקאות

עורך הפסקאות שוקל רשת של נקודות מעבר שורה לטווח של שורות, וכך יכול למטב את השורות הקודמות בפסקה כדי לבטל מעברים שאינם נאים לעין בהמשך.

עורך הפסקאות ניגש לביצוע הקומפוזיציה בעזרת זיהוי מעברי שורה אפשריים, הערכתם, והקצאת עונש משוקלל המבוסס על העקרונות הבאים:

 • למלל המיושר לשמאל, לימין או למרכז, תינתן עדיפות לשורות הקרובות יותר לקצה הימני והן יקבלו עונש קטן יותר.

 • למלל המיושר לשני הצדדים, העדיפות העליונה מוענקת לשוויון בריווח אותיות ומילים.

 • מיקוף נמנע במידת האפשר.

עורך השורות

עורך השורות מציע גישה מסורתית של קומפוזיציית מלל בשורה אחת בכל פעם. אפשרות זו שימושית אם ברצונך לשלוט ידנית על מעברי השורות. עורך השורות משתמש בעקרונות הבאים בעת הערכת מעבר שורה:

 • שורות ארוכות נחשבות כעדיפות לעומת שורות קצרות.

 • במלל המיושר לשני הצדדים, ריווח מילים צפוף או מורחב עדיף על מיקוף.

 • במלל שאינו מיושר לשני הצדדים, מיקוף עדיף על ריווח אותיות צפוף או מורחב.

 • אם חייבים לשנות את הריוח, דחיסה עדיפה על הרחבה.

  כדי לבחור באחד משיטות אלה, בחרו בה מתפריט החלונית Paragraph. כדי להחיל את השיטה על כל הפסקאות, בחרו תחילה את עצם הכתב. כדי להחיל את השיטה על הפסקה הנוכחית בלבד, הציבו תחילה את הסמן בפסקה זו.

סגנונות פסקה

סגנון פסקה כולל תכונות לעיצוב תווים ופסקאות, וניתן להחילו על פסקה שנבחרה או על מספר פסקאות. באפשרותכם ליצור סגנונות פסקאות ולהחיל אותם בהמשך.

בחרו Window‏ > Paragraph Styles כדי לפתוח את החלונית Paragraph Styles. כברירת מחדל, כל מסמך חדש מכיל סגנון Basic Paragraph שמוחל על המלל שתקלידו. ניתן לערוך סגנון זה, אך לא ניתן לשנות את שמו או למחוק אותו. תוכלו לשנות שמות ולמחוק סגנונות שיצרתם בעצמכם. תוכלו גם לבחור סגנון ברירת מחדל אחר להחלה על מלל.

 • כדי להחיל סגנון פסקה, בחרו את המלל או את שכבת המלל ולחצו על סגנון פסקה.

סגנונות כתב הם הירארכיים: דריסות ידניות גוברות על כל סגנון תווים שהוחל, שבעצמו מחליף סגנונות פסקאות שהוחלו. גישה הירארכית זו מאפשרת לשלב בין היעילות של הסגנונות לגמישות של ההתאמה האישית של העיצובים.

לקבלת סקירה בווידאו, ראו סגנונות פסקה ותווים ב- Photoshop CS6 מאת ג'וליאן קוסט.

(Creative Cloud בלבד) באפשרותכם לציין סגנונות תו ופסקאות כסגנונות כתב המוגדרים כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראו ציון סגנונות כתב המוגדרים כברירת מחדל | Creative Cloud בלבד.

יצירת סגנון פסקה

 1. אם ברצונכם לבסס סגנון חדש על העיצוב של מלל קיים, בחרו את המלל או הציבו בתוכו את נקודת ההכנסה.
 2. בחרו New Paragraph Style מתפריט החלונית Paragraph Styles.

הערה: כדי ליצור סגנון מבלי לבחור קודם לכן מלל, לחצו על הסמלCreate New Style שבתחתית החלונית Paragraph Styles. כדי לערוך סגנון מבלי להחיל אותו על מלל, בחרו שכבת תמונה, כגון Background.

עריכת סגנון פסקה

לחצו פעמיים על סגנונות קיימים כדי לערוך אותם ולעדכן את כל המלל הקשור במסמך הנוכחי. בעת שינוי העיצוב של סגנון, כל המלל שעליו הוחל סגנון זה יעודכן בעיצוב החדש. 

כדי לערוך סגנון פסקה, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. לחצו פעמיים על הסגנון בחלונית Paragraph style.
 2. לציון תכונות העיצוב, לחצו על קטגוריה (כגון Basic Character Formats) משמאל וציינו את התכונות שברצונכם להוסיף לסגנון.
 3. בעת ציון Character Color בתיבת הדו-שיח Style Options, ניתן ליצור צבע חדש על-ידי לחיצה פעמיים על התיבה Fill או Stroke.

 4. כשתסיימו לציין את תכונות העיצוב, לחצו על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת