מקטעים, רכיבים ונקודות של נתיבים

נתיב מורכב ממקטע ישר או עקום אחד או יותר. נקודות עיגון מסמנות את נקודות הקצה של מקטעי הנתיב. במקטעים עקומים, כל נקודת עיגון שנבחרה מציגה קו כיוון אחד או שניים המסתיימים בנקודות כיוון. מיקום קווי הכיוון ונקודות הכיוון מגדיר את הגודל והצורה של מקטע עקום. הזזת רכיבים אלה משנה את צורת העקומות בנתיב.

מקטעי נתיבים ב-Photoshop
נתיב

A. מקטע קו עקום B. נקודת כיוון C. קו כיוון D. נקודת עיגון שנבחרה E. נקודת עיגון שלא נבחרה 

נתיב יכול להיות סגור, ללא התחלה או סוף (לדוגמה, עיגול), או פתוח, עם נקודות קצה ברורות (לדוגמה, קו גלי).

עקומות חלקות מחוברות בנקודות עיגון שנקראות נקודות החלקה. נתיבי עקומות חדות מחוברים בנקודות פינה.

נקודת החלקה ונקודת פינה ב-Photoshop
נקודת החלקה ונקודת פינה

בשעת הזזת קו כיוון לנקודת החלקה, המקטעים העקומים משני צדי הנקודה מותאמים בו-זמנית. לעומת זאת, הזזת קו כיוון לנקודת פינה תתאים רק את העקומה שנמצאת באותו צד של הנקודה שבו נמצא קו הכיוון.

התאימו נקודת החלקה ונקודת פינה ב-Photoshop
התאמת נקודת החלקה ונקודת פינה

נתיב אינו חייב לכלול סדרה אחת של מקטעים מחוברים. הוא יכול לכלול יותר מרכיב נתיב אחד ברור ונפרד. כל צורה בשכבת צורה היא רכיב מסוג נתיב, כפי שמתואר בנתיב המסיכה של השכבה.

בחרו רכיבי נתיב נפרדים ב-Photoshop
רכיבי נתיב נפרדים שנבחרו

בחירת נתיב

בחירת רכיב של נתיב או מקטע של נתיב מציגה את כל נקודות העיגון בחלק שנבחר, כולל כל קווי הכיוון ונקודות הכיוון בשעת בחירת מקטע עקום. נקודות אחיזה לכיוון מופיעות כעיגולים מלאים, נקודות עיגון שנבחרו מופיעות כריבועים מלאים, ונקודות עיגון שלא נבחרו מופיעות כריבועים חלולים.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לבחירת רכיב של נתיב (כולל צורה בשכבת צורה), בחרו בכלי Path Selection , ולחצו במקום כלשהו בתוך רכיב הנתיב. אם נתיב מורכב מרכיבי נתיב אחדים, ייבחר רק רכיב הנתיב שנמצא מתחת למצביע.

  • לבחירת מקטע של נתיב, בחרו בכלי Direct Selection , ולחצו על אחת מנקודות העיגון של המקטע או גררו לסימון בחירה סביב חלק מהמקטע.

  הכלי Direct Selection ב-Photoshop
  גררו לסימון בחירה כדי לבחור מקטעים.

 2. לבחירת רכיבים או מקטעים נוספים של נתיב, בחרו בכלי Path Selection או בכלי Direct Selection, ולאחר מכן הקישו Shift תוך כדי בחירה בנתיבים או במקטעים נוספים.

  הערה:

  בשעת בחירה בכלי Direct Selection, ניתן לבחור בנתיב כולו או ברכיב של הנתיב בהקשת Alt (‏Windows‏) או Option‏ (Mac OS‏) תוך כדי לחיצה בתוך הנתיב. להפעלת הכלי Direct Selection כשרוב הכלים האחרים נבחרו, מקמו את המצביע על נקודת עיגון, והקישו Ctrl (‏Windows‏) או Command ‏(Mac OS‏).

בחירת נתיבים מרובים | Photoshop CC

ניתן לבחור נתיבים מרובים באותה שכבה או בשכבות שונות.

 1. בחלונית Paths, בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי להפוך את הנתיבים לגלויים:

  • לחצו תוך החזקת מקש Shift לחוץ לבחירת נתיבים סמוכים.
  • לחצו תוך החזקת מקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לחוץ כדי לבחור נתיבים לא רציפים.
 2. בחרו את הכלי Path Selection או Direct Selection ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו במקטעים.
  • לחצו על הנתיבים תוך החזקת מקש Shift לחוץ.
 3. לבחירת רכיבים או מקטעים נוספים של נתיב, בחרו בכלי Path Selection או בכלי Direct Selection, ולאחר מכן החזיקו את מקש Shift לחוץ תוך בחירה בנתיבים או במקטעים נוספים.

  הערה:

  ניתן לבחור לעבוד עם נתיבים במצב בידוד. כדי לבודד רק את השכבה המכילה נתיב, כאשר הנתיב פעיל, לחצו פעמיים באמצעות כלי בחירה. ניתן גם לבודד שכבה יחידה או שכבות מרובות באמצעות פריט התפריט Select/Isolate Layers או על-ידי קביעת Layer Filtering לאפשרות Selected.

  ניתן לצאת ממצב הבידוד בכמה דרכים, כגון:

  • כיבוי Layer Filtering
  • החלפת המצב של Layer Filtering לאפשרות כלשהי שאינה Selected
  • לחיצה פעמיים הרחק מנתיב באמצעות כלי בחירת הנתיב 

סידור נתיבים מחדש

ניתן לסדר מחדש נתיבים שנשמרו שאינם נתיבי Shape,‏ Type או Vector Mask בחלונית Paths .

 1. בחלונית Paths, גררו את הנתיב למיקום הרצוי. ב- Photoshop CC, ניתן לבחור ולגרור יותר מנתיב אחד בו-זמנית.

שכפול נתיבים

 1. בחלונית Paths, בחרו בנתיב הרצוי לשכפול. ב- Photoshop CC, ניתן לבחור יותר מנתיב אחד בו-זמנית.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • גררו את הנתיבים תוך הקשה על Alt ‏(Windows) או על Option.
  • בחרו Duplicate Path מתפריט החלונית.

ציון אפשרויות נתיב

באפשרותכם להגדיר את הצבע והעובי של קווי נתיב בהתאם לטעמכם ולשיפור הנראות. בעת יצירת נתיב—באמצעות הכלי Pen, למשל—לחצן על סמל גלגל השיניים () בסרגל האפשרויות. כעת ציינו את הצבע והעובי של קווי הנתינים. בנוסף ציינו אם ברצונכם לצפות בתצוגה מקדימה של מקטעי נתיבים בעת כשאתם מזיזים את המצביע בין לחיצות (אפקט Rubber Band).

path-options
אפשרויות נתיב: עובי וצבע

התאמה של מקטעי נתיבים

ניתן לערוך מקטע של נתיב בכל עת, אך עריכה של מקטעים קיימים שונה במקצת מציור מקטעים חדשים. בשעת עריכת מקטעים, זכור את העצות הבאות:

 • הזזת נקודת עיגון המחברת בין שני מקטעים תשנה תמיד את שני המקטעים.

 • תוך כדי ציור באמצעות הכלי Pen, ניתן להפעיל זמנית את הכלי Direct Selection כדי שניתן יהיה להתאים מקטעים שציירתם כבר; הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי הציור.

 • אם תצייר מלכתחילה נקודת החלקה בכלי Pen, גרירה של נקודת הכיוון תשנה את אורך קו הכיוון משני צדי הנקודה. עם זאת, כשעורכים נקודת החלקה קיימת באמצעות הכלי Direct Selection, משתנה אורך קו הכיוון רק בצד שבו גוררים.

הזזת מקטעים ישרים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection , בחר את המקטע שברצונך להתאים.
 2. גרור את המקטע למיקום החדש.

התאמת האורך או התאמת הזווית של מקטעים ישרים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection בחרו נקודת עיגון במקטע שברצונכם להתאים.

 2. גררו את נקודת העיגון למיקום הרצוי. הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת ההתאמה לכפולות של 45°.

התאמת המיקום או התאמת הצורה של מקטעים עקומים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection , בחרו מקטע עקום או נקודת עיגון בכל אחד מהקצוות של המקטע העקום. מופיעים קווי כיוון, אם קיימים כאלה. ‏(יש מקטעים עקומים שיש להם רק נקודת כיוון אחת).
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי המיקום של המקטע, גרור את המקטע. הקש Shift תוך כדי הגרירה להגבלת ההתאמה לכפולות של 45°.

  לחצו כדי לבחור במקטע העקום ב-Photoshop
  לחץ כדי לבחור במקטע העקום. לאחר מכן גרור להתאמת המקטע.

  • להתאמת הצורה של מקטע בכל אחד מהצדדים של נקודת עיגון שנבחרה, גרור את נקודת העיגון או את נקודת הכיוון. הקש Shift תוך כדי הגרירה להגבלת הזווית לכפולות של 45°.

  גררו את נקודת העיגון או את נקודת הכיוון ב-Photoshop
  גררו את נקודת העיגון או את נקודת הכיוון.

  הערה:

  התאמת מקטע נתיב מתאימה גם את המקטעים הקשורים, ומאפשרת לכם לשנות באופן אינטואיטיבי צורות נתיב. כדי לערוך רק מקטעים בין נקודות העיגון שנבחרו, בדומה לגרסאות קודמות של Photoshop, בחרו Constrain Path Dragging בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  ניתן גם להחיל שינוי צורה, כגון שינוי גודל או הטיה, על מקטע או על נקודת עיגון.

מחיקת מקטע

 1. (אופציונלי) אם אתם יוצרים פתח בנתיב סגור, בחרו בכלי Add Anchor Point  והוסיפו שתי נקודות במקום שבו ברצונכם לבצע את החיתוך.
 2. בחר בכלי Direct Selection , ובחר את המקטע שברצונך למחוק.
 3. הקש Backspace (‏Windows) או Delete (‏Mac OS) כדי למחוק את המקטע שנבחר. הקש שוב Backspace או Delete כדי למחוק את שאר הנתיב.

מחיקת כיוון הקו של נקודת עיגון

הרחבת נתיב פתוח

 1. בחר בכלי Pen, והצב את המצביע על נקודת הקצה של הנתיב הפתוח שברצונך להרחיב. המצביע משנה את צורתו כשהוא ממוקם בדיוק על נקודת קצה.
 2. לחץ על נקודת הקצה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת נקודת פינה, הצב את הכלי Pen במיקום הרצוי לסוף המקטע החדש ולחץ על לחצן העכבר. אם אתה מרחיב נתיב בנקודת החלקה, המקטע החדש יתעקם באמצעות קו הכיוון הקיים.

  • ליצירת נקודת החלקה, הציבו את הכלי Pen במיקום הרצוי לסוף המקטע המעוקם החדש וגרור.

חיבור שני נתיבים פתוחים

 1. בחר בכלי Pen, ומקם את המצביע על נקודת הקצה של הנתיב הפתוח שברצונך לחבר לנתיב אחר. המצביע משנה את צורתו כשהוא ממוקם בדיוק על נקודת קצה.
 2. לחץ על נקודת הקצה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחיבור הנתיב לנתיב פתוח אחר, לחץ על נקודת קצה בנתיב השני. כשתמקם את הכלי Pen בדיוק מעל נקודת הקצה של הנתיב השני, יופיע סימן מיזוג קטן ליד המצביע.

  • כדי לחבר נתיב חדש לנתיב קיים, צייר את הנתיב החדש ליד הנתיב הקיים, ולאחר מכן הזז את הכלי Pen לנקודת הקצה (שלא נבחרה) של הנתיב הקיים. לחץ על נקודת קצה זו כשתראה סמל מיזוג קטן המופיע ליד המצביע.

הזזה או הצמדה של נקודות עיגון או מקטעים בעזרת המקלדת

 1. בחר בנקודת עיגון או במקטע בנתיב.
 2. לחץ או הקש על אחד ממקשי החצים במקלדת להזזה במרחק של פיקסל אחד בכיוון החץ.

הקש Shift תוך כדי הקשה על אחד ממקשי החצים להזזה של 10 פיקסלים בבת אחת.

הוספה או מחיקה של נקודות עיגון

הוספת נקודות עיגון יכולה להעניק יתר שליטה בנתיב, או אפשרות להאריך נתיב פתוח. עם זאת, נסו לא להוסיף נקודות נוספות מהנדרש. קל יותר לערוך, להציג ולהדפיס נתיבים עם מעט נקודות. מחיקה של נקודות שאינן נחוצות עשויה להקטין את רמת המורכבות של נתיבים.

בארגז הכלים יש שלושה כלים לעריכה או למחיקה של נקודות: הכלי Pen , הכלי Add Anchor Point  והכלי Delete Anchor Point .

כברירת מחדל, הכלי Pen הופך לכלי הוסף נקודת עיגון כשממקמים אותו על נתיב שנבחר, או לכלי Eraser נקודת עיגון כשממקמים אותו על נקודת עיגון. עליכם לבחור Auto Add/Delete בסרגל האפשרויות כדי לאפשר לכלי Pen להפוך באופן אוטומטי לכלי Add Anchor Point או Delete Anchor Point.

באפשרותכם לבחור ולערוך נתיבים מרובים בו-זמנית. באפשרותכם גם לשנות צורה של נתיב בעת הוספת נקודות עיגון על-ידי לחיצה וגרירה במהלך ההוספה.

הערה:

אין להשתמש במקשים Delete או Backspace או בפקודה Edit ‏> Cut או Edit ‏> Clear למחיקת נקודות עיגון. מקשים ופקודות אלה מוחקים את הנקודה ואת מקטעי הקו המתחברים לנקודה זו.

הוספה או מחיקה של נקודות עיגון

 1. בחרו בנתיב שברצונכם לשנות.
 2. בחר בכלי Pen , בכלי הוסף נקודת עיגון, או בכלי Eraser נקודת עיגון.
 3. כדי להוסיף נקודת עיגון, מקם את המצביע על מקטע בנתיב ולחץ. למחיקת נקודת עיגון, מקם את המצביע על נקודת עיגון ולחץ.

ביטול או דריסה זמנית של המיתוג האוטומטי של הכלי Pen

ניתן לדרוס מיתוג אוטומטי של הכלי Pen לכלי Add Anchor Point או לכלי Delete Anchor Point. רצוי לבצע זאת כשברצונך להתחיל נתיב חדש על גבי נתיב קיים.

 • ב- Photoshop, בטלו את האפשרות Auto Add/Delete בסרגל האפשרויות.

החלפה בין נקודות החלקה לנקודות פינה

 1. בחרו בנתיב שברצונכם לשנות.
 2. בחרו בכלי המרת נקודה, או השתמשו בכלי Pen תוך כדי הקשת Alt ‏(Windows) או Option (‏Mac OS).

  הערה:

  להפעלת הכלי המרת נקודה כשהכלי Direct Selection נבחר, מקמו את המצביע על נקודת עיגון, והקישו Ctrl+Alt (‏Windows‏) או Command+Option ‏(Mac OS‏).

 3. מקמו את הכלי המרת נקודה מעל נקודת עיגון שברצונכם להמיר, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להמרת נקודת פינה לנקודת החלקה, גררו מנקודת הפינה החוצה ליצירת קווי כיוון.

  המרה בין נקודות החלקה לנקודות פינה ב-Photoshop
  גרירת נקודת כיוון מנקודת פינה ליצירת נקודת החלקה

  • להמרת נקודת החלקה לנקודת פינה ללא שימוש בקווי כיוון, לחצו על נקודת ההחלקה.

  לחצו על נקודת החלקה ליצירת נקודת פינה ב-Photoshop
  לחיצה על נקודת החלקה ליצירת נקודת פינה

  • להמרת נקודת פינה ללא קווי כיוון לנקודת פינה עם קווי כיוון משלה, גררו תחילה קווי כיוון מחוץ לנקודת הפינה (כדי להפוך אותה לנקודת החלקה עם קווי כיוון). שחררו את לחצן העכבר בלבד (אל תשחררו מקשים שלחצתם עליהם כדי להפעיל את הכלי המרת נקודת עיגון), ולאחר מכן גררו אחת מנקודות הכיוון.

  • להמרת נקודת החלקה לנקודת פינה עם קווי כיוון משלה, גררו אחת מנקודות הכיוון.

  המירו נקודת החלקה לנקודת פינה ב-Photoshop
  המרת נקודת החלקה לנקודת פינה

התאמת רכיבי נתיב

ניתן למקם מחדש רכיב של נתיב (כולל צורה בשכבת צורה) בכל מקום בתמונה. ניתן להעתיק רכיבים בתוך תמונה, או מתמונת Photoshop אחת לתמונת Photoshop אחרת. בעזרת הכלי Path Selection, ניתן למזג רכיבים חופפים לרכיב בודד. ניתן להזיז, לשנות צורה, להעתיק או למחוק את כל העצמים הווקטוריים, בין שהם מתוארים בנתיב שמור, בנתיב עבודה, או במסיכה וקטורית.

ניתן גם להשתמש בפקודות Copy ו- Paste לשכפול עצמים וקטוריים מתמונת Photoshop לתמונה ביישום אחר, כגון Adobe Illustrator, ולהפך.

שינוי מצב החפיפה של רכיב נתיב שנבחר

 1. בעזרת הכלי Path Selection , גררו לסימון בחירה כדי לבחור אזורים בנתיב הקיים.
 2. בחרו אפשרות shape area בתפריט הנפתח Path Operations בסרגל האפשרויות:

  שילוב צורות

  הוספת אזור הנתיב לאזורי הנתיב החופפים.

  Subtract From Shape Area 

  הסרת אזור הנתיב מאזורי הנתיב החופפים.

  ‏Intersect Shape Areas 

  הגבלת האזור להצטלבות אזור הנתיב שנבחר ואזורי הנתיב החופפים.

  ‏Exclude Overlapping Shape Areas 

  התעלמות מהאזורים החופפים.

הצגה או הסתרה של רכיב נתיב שנבחר

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו בפקודה View ‏> Show ‏> Target Path.
 • בחרו View ‏> ‏Extras. פקודה זו גם מציגה או מסתירה רשת, קווי עזר, קצוות בחירה, ביאורים ופרוסות.

הזזת נתיב או רכיב של נתיב

 1. בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths, ובחרו בנתיב בתמונה בעזרת הכלי Path Selection . לבחירת רכיבי נתיב מרובים, הקישו Shift ולחצו על כל אחד מרכיבי הנתיב הנוספים כדי להוסיפו לבחירה.
 2. גררו את הנתיב למיקום החדש. בשעת הזזת חלק מנתיב מחוץ לגבולות בד הציור, החלק המוסתר של הנתיב נשאר זמין.
  גררו נתיב למיקום חדש ב-Photoshop
  גרירת נתיב למיקום חדש

  הערה:

  אם גוררים נתיב כך שמצביע ההזזה נמצא על תמונה פתוחה אחרת, הנתיב מועתק לתמונה זו.

שינוי צורה של רכיב נתיב

 1. בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths, ובחרו נקודת עיגון בנתיב בעזרת הכלי Direct Selection .
 2. גררו את הנקודה או את נקודות האחיזה שלה למיקום חדש.

מיזוג רכיבי נתיב חופפים

 1. בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths, ובחרו בכלי Path Selection .
 2. כדי ליצור רכיב בודד מכל הרכיבים החופפים, בחרו Merge Shape Components בתפריט הנפתח Path Operations בסרגל האפשרויות.

העתקת רכיב של נתיב או נתיב

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • להעתקת רכיב נתיב תוך כדי הזזתו, בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths, ולחצו על רכיב נתיב בעזרת הכלי Path Selection . לאחר מכן הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הנתיב שנבחר.
 • להעתקת נתיב מבלי לשנות את שמו, גררו את שם הנתיב בחלונית Paths ללחצן New Path  שבתחתית החלונית.
 • להעתקת נתיב ושינוי שמו, הקישו Alt‏ (Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הנתיב בחלונית Paths ללחצן New Path שבתחתית החלונית. או בחרו בנתיב שברצונכם להעתיק, ובחרו Duplicate Path מתפריט החלונית Paths. הזינו שם חדש לנתיב בתיבת הדו-שיח Duplicate Path ולחצו על הלחצן OK.
 • להעתקת נתיב או רכיב של נתיב לנתיב אחר, בחרו בנתיב או ברכיב הנתיב שברצונכם להעתיק, ובחרו Edit ‏> Copy. לאחר מכן בחרו בנתיב היעד, ובחרו Edit ‏> Paste.

העתקת רכיבי נתיבים מקובץ Photoshop אחד לקובץ Photoshop אחר

 1. פתחו את שתי התמונות.
 2. בתמונת המקור, בחרו בנתיב כולו או ברכיבי הנתיב שברצונכם להעתיק בעזרת הכלי Path Selection.
 3. להעתקת רכיב הנתיב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את רכיב הנתיב מתמונת המקור לתמונת היעד. רכיב הנתיב מועתק לנתיב הפעיל בחלונית Paths.

  • בתמונת המקור, בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths ובחרו בפקודה Edit ‏> Copy כדי להעתיק את הנתיב. בתמונת היעד, בחרו בפקודה Edit ‏> Paste. שיטה זו מאפשרת גם לשלב נתיבים באותה תמונה.

  • להדבקת רכיב הנתיב בתמונת היעד, בחרו ברכיב הנתיב בתמונת המקור, ובחרו בפקודה Edit ‏> Copy. בתמונת היעד, בחרו בפקודה Edit ‏> Paste.

מחיקת רכיב נתיב

 1. בחרו בשם הנתיב בחלונית Paths, ולחצו על רכיב הנתיב בעזרת הכלי Path Selection .
 2. הקישו Backspace (‏Windows) או Delete (‏Mac OS) כדי למחוק את רכיב הנתיב שנבחר.

יישור ופיזור של רכיבי נתיב

ניתן ליישר ולפזר רכיבי נתיב שמתוארים בנתיב אחד. לדוגמה, ניתן ליישר את הקצוות השמאליים של מספר צורות הכלולות בשכבה אחת או לפזר מספר רכיבים בנתיב עבודה לאורך המרכזים האופקיים שלהם.

הערה:

ליישור צורות שנמצאות בשכבות נפרדות, השתמשו בכלי Move.

 • כדי ליישר רכיבים, השתמשו בכלי Path Selection  כדי לבחור את הרכיבים שברצונכם ליישר. לאחר מכן בחרו אפשרות בתפריט הנפתח Path Alignment בסרגל האפשרויות.
אפשרויות יישור ב-Photoshop
אפשרויות יישור

 • כדי להפיץ רכיבים, בחרו לפחות 3 רכיבים שברצונכם להפיץ. לאחר מכן בחרו אפשרות בתפריט הנפתח Path Arrangement בסרגל האפשרויות.
אפשרויות פיזור ב-Photoshop
אפשרויות פיזור

סרטון הדרכה: עצות לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop

סרטון הדרכה: עצות לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop
בפרק זה של The Complete Picture, ג'וליאן מדגימה חמש מהתכונות האהובות עליה לעבודה עם וקטורים ב- Photoshop.
Julieanne Kost

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת