אודות עיוות עדשה

Barrel distortion הוא פגם עדשה הגורם לקווים ישרים להתעקם לכיוון קצות התמונה. Pincushion distortion הוא האפקט ההפוך, שבו קווים ישרים מתעקמים פנימה.

Barrel distortion ו- Pincushion distortion ב- Photoshop
דוגמאות לעיוות חבית (משמאל) ולעיוות כרית (מימין)

Vignetting הן פגם שמכהה את פינות התמונה עקב הפחתה קלה סביב היקף העדשה. Chromatic aberration מופיעה כשולי צבע בעצמים, כתוצאה מכך שהעדשה מתמקדת בצבעי אור שונים במישורים שונים.

עדשות מסוימות סובלות מפגמים שונים באורך מוקד מסוים, במיפתח צמצם מסוים ובמרחקי מוקד מסוימים. בעזרת המסנן Lens Correction, ניתן לציין את שילוב הקביעות המשמש ליצירת התמונה.

תיקון עיוותי עדשה והתאמת פרספקטיבה

המסנן Lens Correction מתקן פגמים נפוצים הנובעים מהעדשה, כגון עיוות חבית וכרית, פינות כהות וסטייה כרומטית. המסנן פועל רק בתמונות של 8 ו- 16 סיביות לערוץ במצב RGB או Grayscale

ניתן גם להשתמש במסנן לסיבוב תמונה או לתיקון פרספקטיבה של תמונה הנובעת מהטיה אנכית או אופקית של המצלמה. רשת התמונה של המסנן מאפשרת לבצע התאמות אלה ביתר קלות ודיוק לעומת שימוש בפקודה Transform.

תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ופגמי עדשה בתמונה

בעזרת פרופילי עדשה, אפשרות ברירת המחדל Auto Correction מתקנת עיוות באופן מהיר ומדויק. לתיקון אוטומטי נכון, Photoshop דורש מטא-נתונים מסוג Exif שמזהים את המצלמה ואת העדשה שיצרה את התמונה, ופרופיל עדשה תואם במערכת שלכם.

 1. בחרו Filter >‏ Lens Correction.
 2. יש לקבוע את האפשרויות הבאות:

  Correction

  בחרו את הבעיות שברצונכם לתקן. אם התיקונים מתרחבים או מצטמצמים באופן בלתי רצוי אל מעבר למידות המקוריות, בחרו Auto Scale Image.

  התפריט Edge מציין כיצד לטפל באזורים ריקים הנובעים מתיקוני עיוות כרית, סיבוב או פרספקטיבה. ניתן למלא אזורים ריקים בשקיפות או בצבע, וכן להרחיב את הפיקסלים בשולי התמונה.

  Search Criteria

  סינון הרשימה Lens Profiles. כברירת מחדל, פרופילים המבוססים על גודל חיישן התמונה מופיעים תחילה. כדי לציין פרופילי RAW תחילה, לחצו על התפריט הנפתח  ובחרו Prefer RAW Profiles.

  Lens Profiles

  בחרו פרופיל תואם. כברירת מחדל, Photoshop מציג רק פרופילים שתואמים למצלמה ולעדשה ששימשו ליצירת התמונה. (דגם המצלמה אינו חייב להיות תואם לגמרי). Photoshop גם בוחר באופן אוטומטי פרופיל משנה תואם עבור העדשה שנבחרה על סמך אורך המוקד, מיפתח הצמצם ומרחק המוקד. לשינוי הבחירה האוטומטית, לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על פרופיל העדשה הנוכחי ובחרו פרופיל משנה שונה.

  אם אינכם מוצאים פרופיל עדשה תואם, לחצו Search Online לרכישת פרופילים נוספים שיצרה קהילת Photoshop. כדי לאחסן פרופילים מקוונים לשימוש עתידי, לחצו על התפריט הנפתח  ובחרו Save Online Profile Locally.

  הערה:

  לקבלת עצות לעבודה עם פרופילי עדשה ורשימה של עדשות נתמכות, עיינו במאמר התמיכה תמיכה בפרופילי עדשה. כדי ליצור פרופילים מותאמים אישית, השתמשו ב- Adobe Lens Profile Creator.

תיקון ידני של פרספקטיבה ופגמי עדשה בתמונה

ניתן להחיל תיקון ידני בלבד או להשתמש בו לשיפור תיקון העדשה האוטומטי.

 1. בחרו Filter >‏ Lens Correction.
 2. בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח, לחצו על הכרטיסייה Custom.
 3. (אופציונלי) בחרו קביעה מוגדרת מראש מתפריט 'קביעות'. האפשרות Lens Default משתמשת בקביעות שנשמרו בעבר עבור המצלמה, העדשה, אורך המוקד, מיפתח הצמצם ומרחק המוקד ששימשו ליצירת התמונה. Previous Conversion משתמשת בקביעות ששימשו בתיקון העדשה הקודם שבוצע. כל קבוצת קביעות מותאמות אישית שתשמרו תוצג בתחתית הרשימה. (ראו שמירת הקביעות וקביעת אפשרויות ברירת המחדל של המצלמה ושל העדשה).

 4. בחרו בכל אחת מהאפשרויות הבאות לתיקון התמונה:

  Remove Distortion

  תיקון עיוות חבית או עיוות כרית של העדשה. הזיזו את המחוון ליישור קווים אופקיים ואנכיים המתעקמים פנימה או החוצה ממרכז התמונה. ניתן גם להשתמש בכלי Remove Distortion  לביצוע תיקון זה. גררו לעבר מרכז התמונה לתיקון עיוות חבית ולעבר קצות התמונה לתיקון עיוות כרית. לפיצוי על שולי תמונה ריקים כתוצאה מכך, התאימו את האפשרות Edge בכרטיסיה Auto Correction.

  Fix Fringe settings

  לפיצוי על שולי תמונה ריקים כתוצאה מכך, התאימו את האפשרות Edge בכרטיסיה Auto Correction.
  הערה:

  בצעו התקרבות בתצוגה המקדימה של התמונה כדי להביט מקרוב בשוליים בזמן התיקון.

  Vignette Amount

  קביעת כמות ההבהרה או ההכהיה בקצות התמונה. תיקון תמונות עם פינות כהות הנגרמות כתוצאה מפגמים בעדשה או מהצללה לא נכונה של העדשה.

  הערה:

  ניתן גם להחיל פינות כהות לאפקט יצירתי.

  Vignette Midpoint

  ציון רוחב האזור המושפע ממחוון ה- Amount. ציינו מספר נמוך יותר כדי להשפיע על חלק גדול ביותר בתמונה. ציינו מספר גבוה יותר כדי להגביל את ההשפעה לשולי התמונה.

  Vertical Perspective

  תיקון פרספקטיבה של תמונה שנגרמה כתוצאה מהטיית המצלמה למעלה או למטה. הפיכת קווים אנכיים בתמונה לקווים מקבילים.

  Horizontal Perspective

  תיקון פרספקטיבה של תמונה והפיכת קווים אופקיים לקווים מקבילים.

  Angle

  סיבוב התמונה לתיקון הטיה של המצלמה או לביצוע התאמות לאחר תיקון פרספקטיבה. ניתן גם להשתמש בכלי Straighten  לביצוע תיקון זה. גררו לאורך קו בתמונה שברצונכם להפוך לאנכי או לאופקי.

  הערה:

  להימנעות משינוי גודל בלתי מכוון בעת התאמת קביעות פרספקטיבה או זווית, בטלו את הבחירה ב- Auto Scale Image בכרטיסיה Auto Correction.

  Scale

  הגדלה או הקטנה של מידות התמונה. מידות הפיקסלים של התמונה אינן משתנות. השימוש העיקרי הוא להסיר אזורים ריקים הנובעים מתיקוני עיוות כרית, סיבוב או פרספקטיבה. הגדלה גורמת לחיתוך התמונה וביצוע אינטרפולציה למידות הפיקסלים המקוריים.

התאמת תצוגה מקדימה ורשת של תיקון עדשה

התאימו את מידת ההגדלה בתצוגה מקדימה ואת קווי הרשת כדי לקבוע את כמות התיקון הנחוצה בצורה מדויקת יותר.

 • לשינוי מידת ההגדלה בתצוגה מקדימה של התמונה, היעזרו בכלי זום או בבקרי הזום שבפינה השמאלית התחתונה של חלון התצוגה המקדימה.
 • להזזת התמונה בחלון התצוגה המקדימה, בחרו בכלי יד וגררו בתצוגה המקדימה של התמונה.
 • לשימוש ברשת, בחרו Show Grid בתחתית תיבת הדו-שיח. השתמשו בבקר הגודל להתאמת ריווח הרשת, ובבקר הצבע לשינוי צבע הרשת. ניתן להזיז את הרשת כדי ליישר אותה עם התמונה בעזרת הכלי Move Grid .

שמירת הקביעות וקביעת אפשרויות ברירת המחדל של המצלמה ושל העדשה

ניתן לשמור את הקביעות בתיבת הדו-שיח Lens Correction כדי להשתמש בהן שוב בתמונות אחרות שצולמו באותה מצלמה, עדשה ואורך מוקד. Photoshop שומר את קביעות Auto Correction וכן את קביעות Custom עבור עיוות, סטיה כרומטית ופינות כהות. קביעות תיקון פרספקטיבה אינן נשמרות מכיוון שבדרך כלל הן משתנות מתמונה אחת לשנייה.

ניתן לשמור ולהשתמש שוב בקביעות בשתי דרכים:

 • לשמור ולטעון קביעות ידנית. קבעו אפשרויות בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחרו Save Settings מהתפריט Settings  . לשימוש בקביעות שנשמרו, בחרו בהן מהתפריט Settings. (אם שמרתם קביעות מחוץ לתיקיית ברירת המחדל, הן לא מופיעות בתפריט; השתמשו בפקודהLoad Settingsכדי לגשת אליהן.)

 • קביעת ברירת מחדל לעדשה. אם התמונה כוללת מטא-נתונים מסוג EXIF למצלמה, לעדשה, לאורך המוקד ולמיפתח הצמצם, ניתן לשמור את הקביעות הנוכחיות כברירת מחדל לעדשה. לשמירת הקביעות, לחצו על הלחצן Set Lens Default. כשאתם מתקנים תמונה המתאימה למצלמה, לעדשה, לאורך המוקד ולמיפתח הצמצם, האפשרות Lens Default הופכת להיות זמינה בתפריט Settings. אפשרות זו אינה זמינה אם התמונה אינה כוללת מטא-נתונים מסוג EXIF.

הפחתת רעש ולכלוכי JPEG בתמונה

רעש מופיע בתמונה כפיקסלים חיצוניים אקראיים, שאינם חלק מפרטי התמונה. רעש יכול לנבוע מצילום עם קביעת ISO גבוהה במצלמה דיגיטלית, מתת-חשיפה או מצילום באזור חשוך עם מהירות צמצם גבוהה. תמונות שמצלמים במצלמות מסחריות סובלות בדרך כלל מרעש רב יותר לעומת תמונות שמצלמים במצלמות מקצועיות. תמונות סרוקות עלולות לסבול מרעש הנובע מהחיישן של הסורק. לעתים קרובות, הדוגמה הגרעינית של סרט הצילום מופיעה בתמונה הסרוקה.

רעש יכול להופיע בתמונה בשתי צורות: רעש זוהר (גווני אפור), הגורם לתמונה להיראות גרעינית או לא אחידה, ורעש צבע, הנראה בדרך כלל כמו לכלוכי צבע בתמונה.

זוהר עלול להיות מודגש יותר בערוץ צבע אחד של התמונה, בדרך כלל ערוץ הצבע הכחול. ניתן להתאים את הרעש לכל ערוץ צבע בנפרד במצב Advanced. לפני פתיחת המסנן, בדקו כל ערוץ בתמונה בנפרד כדי לראות אם הרעש שכיח יותר בערוץ אחד. אם מתקנים רק ערוץ צבע אחד, שומרים על פרטים רבים יותר בתמונה, בהשוואה לתיקון כולל של כל הערוצים.

 1. בחרו בתפריט Filter > ‏Noise > ‏Reduce Noise.
 2. בצעו התקרבות לתצוגה המקדימה של התמונה כדי לראות טוב יותר את הרעש בתמונה.
 3. קבעו אפשרויות:

  Strength

  שליטה בכמות הפחתת הזוהר שתוחל על כל ערוצי הצבע בתמונה.

  Preserve Details

  שמירה על פרטים בקצוות ובתמונה, כגון שיער או עצמים עם מרקם. ערך של 100 שומר על רוב הפרטים בתמונה, אך מקטין פחות את רעש הזוהר. השתמשו בבקרים Strength ו- Preserve Details בצורה מאוזנת כדי לשכלל את קביעות הפחתת הרעש.

  Reduce Color Noise

  הסרת פיקסלים צבעוניים אקראיים. ערך גבוה יותר מפחית יותר את רעש הצבע.

  Sharpen Details

  גורם לחידוד התמונה. הסרת רעש מפחיתה את חדות התמונה. השתמשו בבקר החידוד בתיבת הדו-שיח, או השתמשו לאחר מכן באחד ממסנני החידוד של Photoshop כדי לשחזר את החדות.

  Remove JPEG Artifacts

  הסרת לכלוכים בתמונה והילות שנגרמו כתוצאה משמירת תמונה בקביעת איכות JPEG נמוכה.

 4. אם הזוהר שכיח יותר בערוץ צבע אחד או שניים, לחצו על הלחצן Advanced ובחרו בערוץ הצבע מהתפריט Channel. השתמשו בבקרים Strength ו- Preserve Details כדי להפחית את הרעש בערוץ זה.