סקירה של עקומות

בהתאמת Curves, עליכם להתאים נקודות באמצעות טווח גוונים של תמונה. בתחילה, גווני התמונה מיוצגים כקו אלכסוני ישר בגרף. בעת התאמת תמונת RGB, האזור הימני העליון של הגרף מייצג את ההדגשות והאזור השמאלי התחתון מייצג את הצללים. הציר האופקי של הגרף מייצג את רמות הקלט (ערכי תמונה מקוריים) והציר האנכי מייצג את רמות הפלט (ערכים מותאמים חדשים). כאשר אתם מוסיפים נקודות בקרה לקו ומזיזים אותן, צורת העקומה משתנה ומשקפת את התאמות התמונה שביצעתם. האזורים התלולים יותר בעקומה מייצגים אזורים עם ניגוד גבוה בעוד שהאזורים השטוחים יותר מייצגים אזורים עם ניגוד נמוך.

ניתן לשמור את קביעות ההתאמה Curves כקביעות מוגדרות מראש. ראו שמירת קביעות התאמה והחלה חוזרת של קביעות התאמה.

הערה:

ניתן להחיל את ההתאמה Curves גם על תמונות CMYK‏, LAB או Grayscale. עבור תמונות CMYK, הגרף מציג אחוזים של דיו/פיגמנט. עבור תמונות LAB ו- Grayscale, הגרף מציג ערכים בהירים.

האפשרות Curves ב-Photoshop
אפשרויות Curves בחלונית Properties

A. הכלי On-image adjustment‏ B. דגימה בתמונה להגדרת נקודה שחורה. C. דגימה בתמונה להגדרת נקודה אפורה. D. דגימה בתמונה להגדרת נקודה לבנה. E. עריכת נקודות לשינוי העקומה. F. ציור לשינוי העקומה. G. תפריט Curves presets‏ H. קביעת נקודה שחורה. I. קביעת נקודה אפורה. J. קביעת נקודה לבנה. K. הצגת חיתוך. 

התאמת צבע וגוון של תמונה באמצעות Curves

הזזת נקודה בחלק העליון של העקומה מתאימה את הגוונים הבהירים. הזזת נקודה במרכז העקומה מתאימה את גווני הביניים והזזת נקודה באזור התחתון של העקומה מתאימה את הגוונים הכהים. כדי להכהות אזורים בהירים, הזיזו נקודה שקרובה לקצה העליון של העקומה למטה. הזזת נקודה למטה או ימינה ממפה את ערך הקלט לערך פלט נמוך יותר, והתמונה הופכת להיות כהה יותר. להבהרת אזורים כהים, הזיזו נקודה שקרובה לתחתית העקומה למעלה. הזזת נקודה למעלה או שמאלה ממפה את ערך הקלט לערך פלט גבוה יותר, והתמונה הופכת להיות בהירה יותר.

 1. כדי להחיל התאמת Curves, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו על הסמל Curves  בחלונית Adjustments.
  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Curves. לחץ על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  בחירה באפשרות Image > ‏Adjustments > ‏Curves מחילה את ההתאמה ישירות על שכבת התמונה ומשמיטה את נתוני התמונה.

 2. (אופציונלי) כדי להתאים את איזון הצבעים, בחלונית Properties, בחרו את הערוץ שברצונכם להתאים מהתפריט משמאל ללחצן Auto.

 3. בחלונית Properties, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו ישירות על קו העקומה ולאחר מכן גררו את נקודת הבקרה כדי להתאים אזור גוון.
  • בחרו את הכלי On-image adjustment ולאחר מכן גררו באזור התמונה שברצונכם להתאים.
  • בחרו את הכלי On-image adjustment ולחצו באזורי הגוונים שברצונכם להתאים. פעולה זו מציבה נקודות בקרה לאורך קו העקומה.
  • בחרו קביעה מוגדרת מראש מתוך התפריט Preset.

  גרירת נקודת בקרה למעלה או למטה הופכת את אזור הגוון שאתם מתאימים לבהיר יותר או כהה יותר. גרירת נקודת בקרה ימינה או שמאלה מקטינה או מגדילה את הניגודיות. ניתן להוסיף לעקומה עד 14 נקודות בקרה. כדי להסיר נקודת בקרה, גררו אותה מחוץ לגרף. בעת התאמת הגוונים, הגרף ממשיך להציג את קו הבסיס האלכסוני המקורי ואת היסטוגרמת התמונה כסימוכין. ניתן לבטל אפשרויות אלה, ראו 'הגדרת אפשרויות תצוגה של עקומות'.

 4. (אופציונלי) בצעו אחת מהפעולות הבאות כדי לשנות את ההתאמה:

  • הוסיפו נקודות נוספות ישירות לעקומה כדי להתאים אזורי גוונים שונים.
  • לחצו על הכלי On-image adjustment באזורים אחרים בתמונה, וגררו למעלה או למטה.
  • הזיזו את מחווני Set Black and White Point או השתמשו בכלי Eyedropper כדי לציין את הערכים הכהים והבהירים ביותר בתמונה.
  • לחצו על נקודה בעקומה והזינו ערכים בתיבות המלל Input ו- Output.
  • בחרו את סמל העיפרון וציירו עקומה חדשה מעל העקומה הקיימת. לאחר שתסיימו, לחצו על הסמל Smooth the Curve Values כדי להחליק את העקומה שציירתם. לחיצה יותר מפעם אחת ממשיכה להחליק עוד יותר את העקומה.

  הנקודות בעקומה נשארות מעוגנות עד להזזתן. באפשרותכם לבצע התאמה באזור גוון אחד מבלי להשפיע על אזורים אחרים.

הכלי On-image adjustment ב-Photoshop
לחיצה על הכלי On-image adjustment בתמונה מוסיפה נקודות בקרה לעקומה. הזזת נקודות הבקרה מתאימה את גווני התמונה.

הסרת נקודות בקרה מעקומה

כדי להסיר נקודת בקרה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • גררו את נקודת הבקרה מחוץ לגרף.
 • בחרו את נקודת הבקרה והקישו Delete.
 • הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על נקודת הבקרה.

 

קביעת אפשרויות תצוגה של Curve

ניתן לשלוט בתצוגת הרשת של העקומה באמצעות אפשרויות התצוגה של Curve.

 1. החילו התאמת Curves.

 2. בחלונית Properties, בחרו Curve Display Options מתפריט החלונית.

  הערה:

  אם בחרתם Image > ‏Adjustments > ‏Curves, הרחיבו את האזור Curve Display Options בתיבת הדו-שיח Curves.

 3. בתיבת הדו-שיח Curves Display Options, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Light (0-255)‎ מציג את ערכי העוצמה של תמונות RGB בטווח של 0 עד 255, כשהצבע השחור (0) מוצג בפינה השמאלית התחתונה.
  Pigment/Ink %‎ מציג את האחוזים של תמונות CMYK שמוצגים בטווח של 0 עד 100, כשאזורי האור (0%) מוצגים בפינה השמאלית התחתונה.
  Simple Grid‎ מציג קווי רשת ברווחים של 25%.
  Detailed Grid מציג קווי רשת ברווחים של 10%.
  Show Channel Overlays‎ מציג עקומות בערוצי צבע המונחות על העקומה המורכבת.
  Histogram מציג היסטוגרמה של ערכי הגוונים של התמונה המקורית מאחורי הגרף.
  Baseline  מציג את צבע התמונה וגווני התמונה המקורית כקו בזווית של 45 מעלות כסימוכין,
  Intersection Line  מציג קווים אופקיים ואנכיים שיעזרו לכם ליישר את נקודות הבקרה בזמן גרירתן באופן יחסי להיסטוגרמה או לרשת.

  הערה:

  לשינוי דרגות קווי הרשת, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הרשת.

החלת תיקון אוטומטי ב- Curves

 1. לחצו על Auto בחלונית Properties.

האפשרות Auto מחילה תיקון צבע אוטומטי באמצעות קביעת ברירת המחדל הנוכחית. כדי לשנות את קביעת ברירת המחדל, בחרו Auto Options מתפריט החלונית Properties והגדירו את האפשרויות בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options. ניתן להחיל על תמונה תיקון Auto Color, ‏Auto Contrast, או Auto Tone. למידע נוסף על אפשרויות אלה, ראו קביעת אפשרויות התאמה אוטומטיות.

קביעת נקודות בשחור ולבן באמצעות מחווני הנקודה השחורה והנקודה הלבנה

בעת החלת התאמת Curves, השתמשו במחווני שחור-לבן כדי לקבוע במהירות את הנקודות בשחור-לבן (ערכי שחור מוחלט ולבן מוחלט) בתמונה.

 1. גררו את מחווני הנקודה השחורה והנקודה הלבנה לנקודה כלשהי על הציר האופקי. שימו לב שהערך Input משתנה במהלך הגרירה.

 2. להצגת תצוגה מקדימה של החיתוך בשעת התאמת נקודות שחורות ולבנות, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו לחיצה ממושכת על Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS).
  • בחרו Show Clipping For Black/White Points מתפריט החלונית.

הוספת ניגודיות לגווני הביניים של תמונה עם Curves

אם התמונה משתמשת בטווח הגוונים המלא, אך זקוקה לניגוד בגווני הביניים, לחצו על הסמל Curves  בחלונית Adjustments. גררו את העקומה ליצירת צורת S.

הגדלת השיפוע בעקומה ב-Photoshop
הגדלת השיפוע באמצע העקומה מגדיל את הניגוד בגווני הביניים.

קיצורי מקשים: Curves

ניתן להשתמש בקיצורי מקשים אלה עבור Curves:

 • לקביעת נקודה בעקומה עבור הצבע שנבחר בכל ערוץ רכיב צבע (אבל לא בערוץ ללא הפרדות צבע), לחצו על Shift+Ctrl‏ (Windows) או לחצו על Shift+Command‏ (Mac OS) בתוך התמונה.

 • לבחירת נקודות מרובות, הקישו Shift ולחצו על נקודות בעקומה. נקודות שנבחרו ממולאות בצבע שחור.

 • לביטול הבחירה בכל הנקודות בעקומה, לחצו ברשת או הקישו Ctrl‑D‏ (Windows) או Command-D‏ (Mac OS).

 • לבחירת הנקודה הגבוהה יותר הבאה בעקומה, הקישו על מקש החיבור; לבחירת הנקודה הנמוכה ביותר הבאה, הקישו על מקש החיסור.

 • להזזת נקודות שנבחרו בעקומה, הקישו על מקשי החצים.

 • (תיבת הדו-שיח Curves) לקביעת נקודה בעקומה עבור הערוץ הנוכחי, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) בתמונה.

הערה:

במקום להשתמש בהתאמת Curves, פשוט לחץ על התמונה בעזרת הכלי On-image adjustment .