(ב-CS6‏ 32 סיביות בלבד) מיקום תמונות מרובות בחבילת תמונות

הערה:

כדי להשתמש בתוסף Picture Package האופציונלי המתואר להלן, הורידו אותו תחילה עבור Windows או Mac OS. ניתן גם ליצור חבילות תמונה וחבילות מותאמות אישית ב- Photoshop Lightroom, אם יש ברשותכם תוכנה זו. ראו פריסת תמונות בתבנית הדפסה בעזרה של Lightroom.

באמצעות התוסף האופציונלי Picture Package, ניתן למקם עותקים מרובים של תמונה בעמוד בודד, בדומה לאופן שבו אולפני צילום פורטרטים מציבים תמונות פורטרטים בבתי הספר. ניתן גם למקם תמונות שונות באותו עמוד. ניתן לבחור ממגוון גדלים ומיקומים כדי להתאים אישית את פריסת החבילה.

פריסת חבילת תמונות ב-Photoshop
פריסת חבילת תמונות

 1. Picture Package הוא תוסף אופציונלי. ניתן להוריד ולהתקין אותו עבור Windows או Mac OS.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Photoshop) בחרו File‏ ‏> Automate‏ ‏> Picture Package. אם יש מספר רב של תמונות פתוחות, הפקודה Picture Package משתמשת בתמונה שבחזית.

  • (Bridge) בחרו Tools‏ ‏> Photoshop‏ ‏> Picture Package. הפקודה Picture Package משתמשת בתמונה הראשונה המוצגת ב- Bridge, אלא אם כן בוחרים תמונה מסוימת לפני הבחירה בפקודה Picture Package.

  אם אתם משתמשים רק בתמונה שבחזית או בתמונה שנבחרה ב- Bridge, עברו לצעד 3.

 3. הוסיפו תמונה אחת או יותר לפריסה באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
  • באזור Source Images של תיבת הדו-שיח Picture Package, בחרו File או Folder מהתפריט Use ולחצו על Browse‏ (Windows) או על Choose‏ (Mac OS). אם בחרתם Folder, ניתן לבחור באפשרות Include All Subfolders כדי לכלול תמונות בכל תת-התיקיות.

  • לחצו על מציין מיקום בפריסת התצוגה המקדימה ובצעו עיון לבחירת תמונה.

  תיבת דו-שיח Picture Package ב-Photoshop
  לחצו על מציין מיקום בפריסת התצוגה המקדימה של Picture Package ובצעו עיון לבחירת תמונה.

  • גררו תמונה משולחן העבודה או מתיקייה לתוך מציין מיקום.

  גררו תמונה במציין מיקום ב-Photoshop
  הוסיפו תמונה לחבילת תמונות בגרירת התמונה משולחן העבודה לתוך מציין מיקום.

  ניתן להחליף כל תמונה בפריסה בלחיצה על מציין מיקום וביצוע עיון לבחירת תמונה.

 4. באזור Document של תיבת הדו-שיח Picture Package, בחרו גודל עמוד, פריסה, רזולוציה ומצב צבע. תמונה ממוזערת של הפריסה שנבחרה מוצגת מצד ימין של תיבת הדו-שיח.
 5. סמנו את האפשרות Flatten All Layers ליצירת חבילת תמונות עם כל התמונות והמלל של התוויות בשכבה אחת. בטלו את הסימון באפשרות Flatten All Layers ליצירת חבילת תמונות עם שכבות נפרדות לתמונות ולמלל (עבור תוויות). אם תמקמו כל תמונה ותווית בשכבה נפרדת, ניתן לעדכן את חבילת התמונות לאחר שמירתה. עם זאת, השכבות מגדילות את נפח הקובץ של חבילת התמונות.
 6. באזור Label, בחרו במקור למלל של התווית מתפריט Content או בחרו None. אם תבחרו Custom Text, הזינו את המלל לתווית בשדה Custom Text.
 7. ציינו גופן, גודל גופן, צבע, אטימות, מיקום וסיבוב לתוויות.
 8. לחצו על הלחצן OK.

התאמה אישית של פריסת חבילת תמונות

ניתן לשנות פריסות קיימות או ליצור פריסות חדשות בעזרת התכונה Picture Package Edit Layout. פריסות מותאמות אישית נשמרות כקובצי מלל ומאוחסנות בתיקייה Layouts שבתיקייה Presets. ניתן לחזור ולהשתמש בפריסות שנשמרו. התכונה Picture Package Edit Layout משתמשת בממשק גרפי המבטל את הצורך בכתיבת קובצי מלל ליצירה או לשינוי של פריסות.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Photoshop) בחרו File‏ ‏> Automate‏ ‏> Picture Package.

  • (Bridge) בחרו Tools‏ ‏> Photoshop‏ ‏> Picture Package.

 2. בתיבת הדו-שיח Picture Package, בחרו פריסה מתפריט Layout אם אתם יוצרים פריסה או מתאימים אישית פריסה קיימת.
 3. לחצו על הלחצן Edit Layout.
 4. בתיבת הדו-שיח Picture Package Edit Layout, הזינו שם לפריסה המותאמת אישית בתיבת המלל Name.
 5. (אופציונלי) באזור Layout בתיבת הדו-שיח Picture Package Edit Layout, בחרו גודל מתפריט Page Size או הזינו ערכים בתיבות המלל Width ו- Height. ניתן להשתמש בתפריט Units לציון אינצ'ים, סנטימטרים, פיקסלים או מילימטרים.
  גרירת מציין מיקום למיקום חדש ב-Photoshop
  גרירת מציין מיקום למיקום חדש בפריסת Picture Package

 6. באזור Grid בתיבת הדו-שיח Picture Package Edit Layout, בחרו באפשרות Snap To לתצוגת רשת שתסייע לכם למקם את הרכיבים בפריסה המותאמת אישית. הזינו ערך בתיבת המלל Size לשינוי מראה הרשת.
 7. להוספה או למחיקה של מציין מיקום, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על Add Zone להוספת מציין מיקום לפריסה.

  • בחרו מציין מיקום ולחצו על Delete Zone למחיקתו מהפריסה.

 8. לשינוי מציין מיקום, בחרו מציין מיקום ובצעו כל אחת מהפעולות הבאות:
  • הזינו ערך בשדות המלל Width ו- Height לשינוי גודל של מציין מיקום.

  • לחצו וגררו ידית אחיזה לשינוי גודל של מציין מיקום. אם אתם משנים גודל מציין מיקום בצורת מלבן עם תמונה בתוכו, Picture Package יצמיד את התמונה בתוך מציין המיקום האנכי או האופקי, בהתאם לאופן שינוי הגודל של האזור.

  • הזינו ערכים בשדות המלל X ו- Y להזזת מציין מיקום.

  • לחצו וגררו מציין מיקום למיקום הרצוי בפריסה.

 9. לחצו על הלחצן Save.