ניתן ליצור נכסי תמונות בתבניות JPEG‏, PNG או GIF מהתוכן של שכבה או קבוצת שכבות בקובץ PSD. הנכסים נוצרים באופן אוטומטי כאשר מצרפים סיומת של תבנית תמונה נתמכת לשם של שכבה או קבוצת שכבות. קיימת אפשרות לציין פרמטרים של איכות וגודל עבור נכסי התמונות הנוצרים.

יצירת נכסי תמונות מקובץ PSD היא אפשרות שימושית במיוחד בעת יצירת עיצוב לאינטרנט המיועד להתקנים רבים.

סרטון וידאו: יצירת נכסי תמונות ב- Photoshop

סרטון וידאו: יצירת נכסי תמונות ב- Photoshop
סרטון זה מספק לכם הדרכה לגבי הדרכים השונות שבהן ניתן להשתמש בכלי ליצירת נכסי תמונות ב- Photoshop כדי להפיק פלט של תמונות בגדלים ורזולוציות שונים לשימוש בפרוייקטים אחרים.
Chris Converse

כיצד ליצור גרפיקה לאינטרנט עם Adobe Generator, ראו חילוץ נכסים עבור האינטרנט.

יצירת נכסי תמונות משכבות או מקבוצות של שכבות

כדי להבין בצורה טובה יותר את הכלי ליצירת נכסי תמונות, חשבו על קובץ PSD פשוט (הורידו את הקובץ מקישור זה) שקיימת בו היררכיית השכבות הבאה:

יצירת נכסי תמונות ב-Photoshop
קובץ PSD והיררכיית השכבות שלו לדוגמה

היררכיית השכבות בקובץ זה כוללת שתי קבוצות של שכבות—Rounded_rectangles ו- Ellipses כל אחת מקבוצות השכבות כוללת חמש שכבות.

בצעו את השלבים הבאים כדי ליצור נכסי תמונות מקובץ PSD זה:

 1. כשקובץ ה-PSD פתוח, בחרו File‏ > Generate‏ > Image Assets‏.
 2. צרפו את סיומות הקבצים המתאימות (‎.jpg‏, ‎.png, או ‎.gif) לשמות השכבות או קבוצות השכבות שמהן ברצונכם ליצור נכסי תמונות. לדוגמה, שנו את השמות של קבוצות השכבות , Rounded_rectangles ו- Ellipses, ל- Rounded_rectangles.jpg ו- Ellipses.png; ואת שם השכבה Ellipse_4 ל- Ellipse_4.gif‏.

הערה:

התווים המיוחדים : ו- * אינם נתמכים בשמות של שכבות.

Photoshop יוצר את נכסי התמונות ושומר אותם בתיקיית משנה לצד קובץ ה- PSD שהוא מקור התמונות. אם טרם שמרתם את קובץ ה- PSD שממנו נלקחו התמונות, Photoshop ישמור את הנכסים שיווצרו
בתיקייה חדשה בשולחן העבודה.

שמות של נכסי תמונות ב-Photoshop
שמות של נכסי תמונות מבוססים על שמות השכבות/השמות של קבוצות השכבות

הערה:

יצירת נכסי תמונה מופעלת עבור המסמך הנוכחי. לאחר ההפעלה, התכונה תהיה זמינה בכל פתיחה מחדש של המסמך. כדי להשבית את יצירת נכסי התמונות במסמך הנוכחי, בטלו את הבחירה ב- File‏ > Generate‏ > Image Assets‏.

יצירת נכסים רבים משכבה או מקבוצת שכבות

כדי ליצור נכסים רבים משכבה או/קבוצת שכבות, הפרידו בין שמות הנכסים בפסיקים. לדוגמה, שם השכבה הבא יביא ליצירת שלושה נכסים:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png

שמירת נכסים בתיקיית משנה

ניתן לבחור לשמור נכסי תמונה שנוצרו משכבות/קבוצות שכבות מסוימות בתיקיית משנה שתמוקם ישירות תחת תיקיית הנכסים של המסמך. כללו את השם של תיקיית המשנה בשם של השכבה/קבוצת השכבות; לדוגמה

[תיקיית משנה]/Ellipse_4.jpg 

מקרה של שימוש בעיצוב לאינטרנט

יצירת נכסי תמונות מקובץ PSD היא אפשרות שימושית במיוחד בעת יצירת עיצוב לאינטרנט המיועד להתקנים רבים. חשבו על העיצוב הבא לאינטרנט ועל מבנה השכבות שלו:

עיצוב לאינטרנט והיררכיית השכבות שבו
עיצוב לאינטרנט והיררכיית השכבות שבו

הבה נחלץ את הסמל בחלק העליון של הדף ואת השורה העליונה של רשת התמונות Global Hotspots כנכסי תמונות:

 • הוסיפו את הסיומות של תבנית התמונה לשמות השכבות המתאימים.
שינוי השם של השכבות/קבוצות השכבות המתאימות ב-Photoshop
שינוי השם של השכבות/קבוצות השכבות המתאימות ב-Photoshop

שנו את השם של השכבות/קבוצות השכבות המתאימות

הערה:

מהתוכן של שכבה/קבוצת שכבות יווצר נכס תמונה יחיד. לדוגמה, קבוצת השכבות AdventureCo Logo המוצגת בצילום המסך שלעיל כוללת שכבת צורות ושכבת מלל חי. שכבות אלה משוטחות בעת יצירת נכסי תמונה מקבוצת השכבות.

Photoshop יוצר את הנכסים ושומר אותם באותו מיקום שבו נמצא קובץ ה- PSD שהוא מקור התמונות.

נכסי תמונות שנוצרו ב-Photoshop
נכסי התמונות שנוצרו

ציון פרמטרים של איכות וגודל

כברירת מחדל, נכסי JPEG נוצרים באיכות של 90%. נכסי PNG נוצרים כתמונות של 32 סיביות כברירת מחדל. נכסי GIF נוצרים עם שקיפות אלפא בסיסית.

בעת שינוי שם של שכבות או של קבוצות שכבות כהכנה ליצירת נכסים, ניתן לבצע התאמה אישית של האיכות ושל הגודל.

פרמטרים לנכסי JPEG

 • הוסיפו את איכות הפלט הרצויה כסיומת לשם הנכס:‎.jpg(1-10)‎ או ‎.jpg(1-100%)‎. לדוגמה:
  • Ellipse_4.jpg5
  • Ellipse_4.jpg50%
 • הוסיפו את גודל התמונה הרצוי (יחסי או בתבניות נתמכות: פיקסלים, אינצ'ים, סנטימטרים ומילימטרים) כתחילית לשם הנכס. Photoshop ישנה את גודל התמונה בהתאם. לדוגמה:
  • 200% Ellipse_4.jpg
  • ‎300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg
  • ‎10‎in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

הערה: זכרו להוסיף תו רווח בין הסיומת לבין שם הנכס. אם אתם מציינים גודל בפיקסלים, תוכלו להשמיט את היחידות. לדוגמה, 300 x‏ 200‏.

הערה:

כפי שניתן לראות בדוגמה, ניתן לשלב יחידות שונות וערכי פיקסלים בציון הגודל הרצוי של התמונה שתיווצר. לדוגמה, ‎4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg‎‏ הוא שם שכבה חוקי לצורך יצירת נכסים.

פרמטרים לנכסי PNG

 • הוסיפו את איכות הפלט הרצויה כסיומת לשם הנכס: 8, 24, או 32. לדוגמה:
  • Ellipse_4.png24
 • הוסיפו את גודל התמונה הרצוי (יחסי או בתבניות נתמכות: פיקסלים, אינצ'ים, סנטימטרים ומילימטרים) כתחילית לשם הנכס. Photoshop ישנה את גודל התמונה בהתאם. לדוגמה:
  • ‎42% Ellipse_4.png
  • ‎300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png
  • ‎10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

הערה: זכרו להוסיף תו רווח בין הסיומת לבין שם הנכס. אם אתם מציינים גודל בפיקסלים, תוכלו להשמיט את היחידות. לדוגמה, 300 x‏ 200‏.

הערה:

כפי שניתן לראות בדוגמה, ניתן לשלב יחידות שונות וערכי פיקסלים בציון הגודל הרצוי של התמונה שתיווצר. לדוגמה, ‎4‎in x 100 Rounded_rectangle_3.png הוא שם שכבה חוקי לצורך יצירת נכסים.

פרמטרים לנכסי GIF

 • הוסיפו את גודל התמונה הרצוי (יחסי או בתבניות נתמכות: פיקסלים, אינצ'ים, סנטימטרים ומילימטרים) כתחילית לשם הנכס. לדוגמה:
  • 42% Ellipse_4.gif
  • ‎300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif
  • ‎20‎in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif

הערה: זכרו להוסיף תו רווח בין הסיומת לבין שם הנכס. אם אתם מציינים גודל בפיקסלים, תוכלו להשמיט את היחידות. לדוגמה, 300 x‏ 200‏.

הערה:

כפי שניתן לראות בדוגמה, ניתן לשלב יחידות שונות וערכי פיקסלים בציון הגודל הרצוי של התמונה שתיווצר. לדוגמה, ‎4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif הוא שם שכבה חוקי לצורך יצירת נכסים.

פרמטרים של איכות אינם זמינים עבור נכסי GIF‏.

בניית שמות שכבה מורכבים

ניתן לציין שמות שכבה רבים הכוללים פרמטרים בעת מתן שם לשכבה לצורך יצירת נכסים. לדוגמה:

‎120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

Photoshop ייצור את הנכסים הבאים משכבה זו:

 • Delicious.jpg (תמונת JPG באיכות 8 שגודלה שונה ל- 120%)
 • Delicious.png (תמונת PNG של 24 סיביות גודלה שונה ל- 42%)
 • Delicious_2.jpg (תמונת JPG באיכות 90% שגודלה המלא הוא ‎100x‎100 px‏)
 • Delicious.gif (תמונת GIF שגודלה שונה ל- 250%)

ציון קביעות ברירת מחדל עבור נכסים

ניתן לציין קביעות ברירת מחדל שיוחלו על כל המסמך עבור הנכסים שנוצרו. בצעו את השלבים הבאים:

 1. צרו שכבה ריקה במסמך.
 2. התחילו את שם השכבה במילת המפתח default. כעת, הזינו את הקביעות שברצונכם להחיל על כל נכסי התמונות שיווצרו מהמסמך. לדוגמה:

default hi-res/

יצור את כל נכסי התמונות בתיקיית משנה בשם hi-res לדוגמה, [asset_folder]/hi-res/Delicious.jpg.

default hi-res/@2x

יצור את כל נכסי התמונות בתיקיית משנה בשם hi-res בנוסף, ציון שם זה יוסיף לשמות הנכסים את הסיומת @2x. לדוגמה, [asset_folder]/hi-res/Delicious@2x.jpg.

default 50% lo-res/

שומר נכסי תמונה בשהוקטנו ב- 50% בתיקיית משנה בשם lo-res תחת תיקיית הנכסים של המסמך

default hi-res/@2x + 50% lo-res/

יוצר שני נכסי תמונות מהשכבה:

 • בתיקיית המשנה hi-res, נכס תמונה שלשמו תתווסף הסיומת @2x
 • בתיקיית המשנה lo-res, נכס תמונה שהוקטן ב- 50%

הערה:

פקטורים של שינוי גודל שהוגדרו כברירת מחדל מוחלפים בפקטורים של שינוי גודל שצויינו עבור שכבות יחידות.

השבתה של יצירת נכסי תמונות בכל המסמכים

ניתן להשבית יצירה של נכסי תמונות באופן כולל עבור כל מסמכי Photoshop על-ידי שינוי ב-Preferences.

 1. בחרו Edit‏ > Preferences‏ > Plug-Ins‏.
 2. בטלו את הבחירה ב- Enable Generator‏.
 3. לחצו על OK‏.

הערה:

פקודת התפריט File‏ > Generate‏ אינה זמינה כאשר משביתים יצירה של נכסי תמונות דרך Preferences. ניתן להפעיל את התכונה מחדש רק דרך תיבת הדו-שיח Preferences‏ .

שאלות נפוצות

שמות נכס חייבים להיות ייחודיים ברמת המסמך.

כברירת מחדל, נכסי JPG נוצרים באיכות של 90%. נכסי PNG נוצרים כתמונות של 32 סיביות כברירת מחדל. נכסי GIF נוצרים עם שקיפות אלפא בסיסית.

כן. שקיפות ואפקטים נוספים שהוחלו על שכבה באים לידי ביטוי בנכסים הנוצרים מאותה שכבה. עם זאת, ייתכן שאפקטים מסוג זה ישוטחו בנכסים שיווצרו.

הנכסים מוצמדים לגבולות המסמך. אם תמונה אינה נמצאת בתוך גבולות המסמך, Generator אינו יוצר את נכסי התמונות המשויכים.

נוסף לפסיק (,), ניתן להשתמש גם בסמל החיבור (+) להפרדה בין שמות של נכסי תמונות. לדוגמה:

‎42%‎ Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

זהה ל:

‎42%‎ Rounded_rectangle_1.png24, 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

סרטון וידאו: יצירת פרוייקט Edge Reflow מ- Photoshop Generator

סרטון וידאו: יצירת פרוייקט Edge Reflow מ- Photoshop Generator
סרטון וידאו זה מציג כיצד ניתן ליצור פריסת אינטרנט שמתאימה לגדלי מסך בטווח של 320 פיקסלים ועד למעלה מ- 1,000 פיקסלים.
Chris Converse

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת