המרת נתיבים לגבולות בחירה

נתיבים מספקים קווי מתאר חלקים שניתן להמיר לגבולות בחירה מדויקים. ניתן להמיר גבולות בחירה לנתיבים גם בעזרת הכלי Direct Selection  כדי לכוונן אותם בעדינות.

ניתן להגדיר כל נתיב סגור כגבול בחירה. ניתן להוסיף נתיב סגור לבחירה הנוכחית, להחסירו מהבחירה הנוכחית או לשלבו בבחירה הנוכחית.

המרת נתיב לגבול בחירה בעזרת הקביעות הנוכחיות

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. להמרת הנתיב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Load Path As A Selection  שבתחתית החלונית Paths.

  • הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על תמונה ממוזערת של נתיב בחלונית Paths.

המרת נתיב לגבול בחירה וציון קביעות

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Load Path As A Selection  שבתחתית החלונית Paths.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הנתיב ללחצן Load Path As A Selection.

  • בחרו בפקודה Make Selection מתפריט החלונית Paths.

 3. בתיבת הדו-שיח Make Selection, בחרו אפשרות Rendering:

  Feather Radius

  הגדרת מידת ההתפשטות של ריכוך הקצה בתוך גבול הבחירה ומחוצה לו. הזינו ערך בפיקסלים.

  Anti-aliased

  יצירת מעבר עדין יותר בין הפיקסלים שבבחירה לפיקסלים שסביבם. ודאו ש- Feather Radius נקבע על 0.

  למידע נוסף על אפשרויות אלה, ראו ריכוך ועידון קצוות בחירה.

 4. בחרו אפשרות Operation:

  New Selection

  בחירת האזור שמוגדר בנתיב בלבד.

  Add To Selection

  הוספת האזור שהוגדר בנתיב לבחירה המקורית.

  Subtract From Selection

  הסרת האזור שהוגדר בנתיב מהבחירה הנוכחית.

  Intersect With Selection

  בחירת האזור המשותף לנתיב ולבחירה המקורית. אם הנתיב והבחירה אינם חופפים, דבר לא ייבחר.

 5. לחצו על הלחצן OK.

המרת בחירה לנתיב

ניתן להגדיר כנתיב כל בחירה שבוצעה באמצעות אחד מכלי הבחירה. הפקודה Make Work Path מבטלת את הריכוך שהוחל על הבחירה. היא עשויה גם לשנות את צורת הבחירה, בהתאם למורכבות הנתיב ולערך הרגישות שנבחר בתיבת הדו-שיח Make Work Path.

 1. בצעו את הבחירה, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Make Work Path  שבתחתית החלונית Paths כדי להשתמש בקביעת הרגישות הנוכחית מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח Make Work Path.

  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Make Work Path שבתחתית החלונית Paths.

  • בחרו בפקודה Make Work Path מתפריט החלונית Paths.

 2. הזינו ערך Tolerance או השתמשו בערך ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח Make Work Path.

  ערכי הרגישות נעים בטווח של 0.5 עד 10 פיקסלים וקובעים את רגישות הפקודה Make Work Path לשינויים קלים בצורת הבחירה. ככל שערך הרגישות גבוה יותר, נעשה שימוש בפחות נקודות עיגון לציור הנתיב, והנתיב חלק יותר. אם הנתיב משמש כנתיב מסיכה ואתם נתקלים בבעיות בשעת הדפסת התמונה, השתמשו בערך רגישות גבוה יותר. (ראה הדפסת נתיבי מסיכה של תמונה.)

 3. לחצו על הלחצן OK. הנתיב מוצג בתחתית תיבת הדו-שיח Paths.