סרטון הדרכה: הוספת מסיכה לחלק מתמונה

סרטון הדרכה: הוספת מסיכה לחלק מתמונה
Train Simple

אודות מסיכות וערוצי אלפא

כשבוחרים חלק מתמונה, נוספת מסיכה לאזור שלא נבחר כדי להגן עליו מפני עריכה. לכן, כשיוצרים מסיכה, מבודדים אזורים בתמונה ומגינים עליהם בשעת החלת שינויי צבע, מסננים או אפקטים אחרים על שאר חלקי התמונה. ניתן גם להשתמש במסיכות לעריכת תמונות מורכבת, כגון החלת צבע או מסנן הדרגתית על תמונה.

דוגמאות למסיכות ב- Photoshop
דוגמאות למסיכות

A. מסיכה אטומה המשמשת כדי להגן על הרקע ולערוך את הפרפר B. מסיכה אטומה המשמשת כדי להגן על הפרפר ולצבוע את הרקע C. מסיכה אטומה למחצה המשמשת כדי לצבוע את הרקע וחלקים מהפרפר 

מסיכות מאוחסנות בערוצי אלפא. מסיכות וערוצים הם תמונות בגווני אפור, כך שניתן לערוך אותם כמו כל תמונה אחרת בעזרת כלי צביעה, כלי עריכה ומסננים. אזורים הצבועים בשחור במסיכה הם מוגנים, ואזורים הצבועים בלבן ניתנים לעריכה.

השתמשו במצב Quick Mask להמרת בחירה למסיכה זמנית לצורך עריכה קלה יותר. המסיכה המהירה מופיעה ככיסוי צבעוני עם אטימות הניתנת להתאמה. ניתן לערוך את המסיכה המהירה בעזרת כל אחד מכלי הצביעה או לשנותה בעזרת מסנן. לאחר היציאה ממצב Quick Mask, המסיכה מומרת בחזרה לבחירה בתמונה.

לשמירת בחירה באופן קבוע, ניתן לאחסנה כערוץ אלפא. ערוץ אלפא מאחסן את הבחירה כמסיכה בגווני אפור הניתנת לעריכה בחלונית Channels. לאחר אחסון הבחירה כערוץ אלפא, תוכל לטעון אותה שוב בכל עת או אפילו לטעון אותה לתמונה אחרת.

החלונית Channels של Photoshop‏
בחירה שנשמרה כערוץ אלפא בחלונית Channels

הערה:

ניתן להוסיף מסיכה או להסתיר חלקים משכבה בעזרת מסיכת שכבה.

יצירה ועריכה של מסיכות ערוצי אלפא

ניתן ליצור ערוץ אלפא חדש ולאחר מכן להשתמש בכלי צביעה, בכלי עריכה ובמסננים ליצירת מסיכה מערוץ אלפא. ניתן גם לשמור בחירה קיימת בתמונת Photoshop כערוץ אלפא המוצג בחלונית Channels. ראו שמירה וטעינה של בחירות.

יצירת מסיכת ערוץ אלפא בעזרת האפשרויות הנוכחיות

 1. לחצו על הלחצן New Channel  בתחתית החלונית Channels.
 2. צבעו על הערוץ החדש למיסוך אזורים בתמונה.

  הערה:

  בחרו אזורים בתמונה לפני יצירת הערוץ ליצירת המסיכה. לאחר מכן צבעו על הערוץ לעידון המסיכה.

יצירת מסיכת ערוץ אלפא וקביעת אפשרויות

 1. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Channel בתחתית החלונית Channels, או בחרו New Channel מתפריט החלונית Channels.
 2. ציינו אפשרויות בתיבת הדו-שיח New Channel.
 3. צבעו על הערוץ החדש למיסוך אזורים בתמונה.

עריכת אפשרויות ערוץ

לשינוי אפשרויות של ערוץ קיים, לחץ פעמיים על התמונה הממוזערת של הערוץ בחלונית Channels או בחר Channel Options מתפריט החלונית Channels.

האפשרויות הזמינות בתיבות הדו-שיח New Channel ו-Channel Options:

Masked Areas

מגדיר אזורים עם מסיכה לתצוגה בצבע שחור (אטום) ואזורים שנבחרו לתצוגה בצבע לבן (שקוף). צביעה בשחור מגדילה את האזור עם המסיכה, וצביעה בלבן מגדילה את האזור שנבחר. כשבוחרים אפשרות זו, לחצן המסיכה המהירה בארגז הכלים משנה את צורתו לצורת עיגול לבן על רקע אפור .

Selected Areas

מגדיר אזורים עם מסיכה לתצוגה בצבע לבן (שקוף) ואזורים שנבחרו לתצוגה בצבע שחור (אטום). צביעה בלבן מגדילה את האזור עם המסיכה, וצביעה בשחור מגדילה את האזור שנבחר. כשבוחרים אפשרות זו, לחצן המסיכה המהירה בארגז הכלים משנה את צורתו לצורת עיגול אפור על רקע לבן .

Spot Color

המרת ערוץ אלפא לערוץ ספוט. זמין רק לערוצים קיימים.

Color

קביעת הצבע והאטימות של המסיכה. לחצו על שדה הצבע לשינוי הצבע. הצבע וקביעות האטימות משפיעים רק על מראה המסיכה, ואין להם השפעה על האופן שבו מוגנים האזורים שמתחת. שינוי קביעות אלה יכול לגרום למסיכה להיראות ברורה יותר לעומת הצבעים בתמונה.

צביעת ערוץ למיסוך אזורים בתמונה

כשמופיע הערוץ החדש בתחתית החלונית Channels, זהו הערוץ היחידי המוצג בחלון התמונה. לחץ על סמל העין כדי שהערוץ ללא הפרדות צבע (RGB‏, CMYK) יציג את התמונה עם כיסוי צבע המראה את המסיכה.

 1. בחרו במברשת או באחד מכלי העריכה ובצעו אחד מהצעדים הבאים להוספה או להפחתה של אזורים מהמסיכה שנוצרה מערוץ אלפא:
  • להסרת אזורים בערוץ החדש, צבעו בלבן.

  • להוספת אזורים בערוץ החדש, צבעו בשחור.

  • להוספה או להסרה של אזורים בעזרת אטימות של פחות מ- 100%, קבעו את האטימות בסרגל האפשרויות של כלי הצביעה או העריכה, ולאחר מכן צבעו בלבן או בשחור. ניתן גם לצבוע בצבע לקבלת אטימות נמוכה יותר.

שמירה וטעינה של בחירות

ניתן לשמור כל בחירה כמסיכה בערוץ אלפא חדש או קיים, ולאחר מכן לטעון שנית את הבחירה מהמסיכה.

ניתן להשתמש בבחירה כמסיכת שכבה בעזרת טעינת הבחירה והפיכתה לפעילה, ולאחר מכן הוספת מסיכת שכבה חדשה.

שמירת בחירה בערוץ חדש

 1. בחרו באזור או באזורים שברצונכם לבודד בתמונה.
 2. לחצו על הלחצן Save Selection  בתחתית החלונית Channels. מופיע ערוץ חדש, בשם המתאים לרצף שבו הוא נוצר.

שמירת בחירה בערוץ חדש או קיים

 1. היעזרו באחד מכלי הבחירה לבחירה באזור או באזורים שברצונכם לבודד בתמונה.
 2. בחרו באפשרות Select ‏> Save Selection.
 3. קבעו את האפשרויות הבאות בתיבת הדו-שיח Save Selection ולחצו על הלחצן OK:

  Document

  בחירת תמונת יעד לבחירה. כברירת מחדל, הבחירה ממוקמת בערוץ בתמונה הפעילה. ניתן לבחור לשמור את הבחירה לערוץ בתמונה פתוחה אחרת עם אותן מידות פיקסלים, או בתמונה חדשה.

  Channel

  בחרו ערוץ יעד לבחירה. כברירת מחדל, הבחירה נשמרת בערוץ חדש. ניתן לבחור לשמור את הבחירה בכל ערוץ קיים בתמונה שנבחרה או במסיכת שכבה חדשה, אם התמונה כוללת שכבות.

 4. אם שומרים את הבחירה בערוץ חדש, הקלידו שם לערוץ בתיבת המלל Name.
 5. אם שומרים את הבחירה בערוץ קיים, בחרו כיצד לשלב את הבחירות:

  Replace Channel

  החלפת הבחירה הנוכחית בערוץ.

  Add to Channel

  הוספת הבחירה לתוכן הנוכחי בערוץ.

  Subtract From Channel

  מחיקת הבחירה מתוכן הערוץ.

  Intersect With Channel

  שמירת האזורים בבחירה החדשה המצטלבים עם תוכן הערוץ.

  ניתן לבחור בערוץ בחלונית Channels כדי להציג את הבחירה שנשמרה בגווני אפור.

טעינת בחירה שנשמרה מהחלונית Channels

ניתן לחזור ולהשתמש בבחירה שנשמרה בעזרת טעינתה לתמונה אחרת. ניתן גם לטעון את הבחירה לתמונה לאחר שתסיימו לשנות ערוץ אלפא.

 1. בצעו אחד מהצעדים הבאים בחלונית Channels:
  • בחרו ערוץ אלפא ולחצו על הלחצן Load Selection בתחתית החלונית, ולאחר מכן לחצו על הערוץ ללא הפרדות צבע שליד החלק העליון של החלונית.

  • גררו את הערוץ הכולל את הבחירה שברצונכם לטעון ללחצן Load Selection.

  • הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הערוץ הכולל את הבחירה שברצונכם לטעון.

  • להוספת מסיכה לבחירה קיימת, הקישו Ctrl+Shift ‏(Windows) או Command+Shift ‏(Mac OS) ולחצו על הערוץ.

  • להפחתת המסיכה מבחירה קיימת, הקישו Ctrl+Alt ‏(Windows) או Command+Option ‏(Mac OS) ולחצו על הערוץ.

  • לטעינת הצטלבות של הבחירה שנשמרה עם בחירה קיימת, הקישו Ctrl+Alt+Shift ‏(Windows) או Command+Option+Shift ‏(Mac OS) ובחרו בערוץ.

  הערה:

  ניתן לגרור בחירה מתמונת Photoshop אחת לשנייה.

טעינת בחירה שנשמרה

הערה:

אם אתם טוענים בחירה שנשמרה מתמונה אחרת, ודאו שהיא פתוחה. כמו כן ודאו שתמונת היעד פעילה.

 1. בחרו Select ‏> ‏Load Selection.
 2. ציינו את אפשרויות המקור בתיבת הדו-שיח Load Selection:

  Document

  בחירת מקור לטעינה.

  Channel

  בחירת הערוץ הכולל את הבחירה שברצונך לטעון.

  Invert

  בחירת האזורים שלא נבחרו.

 3. בחרו אפשרות Operation כדי לציין כיצד לשלב את הבחירות, אם התמונה כבר כוללת בחירה.

  New Selection

  הוספת הבחירה שנטענה.

  Add To Selection

  הוספת הבחירה שנטענה לבחירות הקיימות בתמונה.

  Subtract From Selection

  הפחתת הבחירה שנטענה מבחירות הקיימות בתמונה.

  Intersect With Selection

  שמירת בחירה מאזור שבו הבחירה שנטענה מצטלבת עם הבחירות הקיימות בתמונה.

  הערה:

  ניתן לגרור בחירה מתמונת Photoshop פתוחה אחת לשניה.