ניתן לסדר מחדש בקלות שכבות בתמונה בחלונית Layers או ישירות בחלון המסמך. ניתן גם לנעול שכבות כדי להגן עליהן.

שינוי מיקום של שכבות וקבוצות בערימת השכבות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את השכבה או את הקבוצה למעלה או למטה בחלונית Layers. שחררו את לחצן העכבר כשהקו המודגש יופיע במקום שברצונכם למקם בו את השכבה או את הקבוצה.

  • כדי להעביר שכבה לקבוצה, גררו שכבה לתיקיית הקבוצה . אם הקבוצה סגורה, השכבה ממוקמת בתחתית הקבוצה.

  • בחרו שכבה או קבוצה, בחרו בתפריט Layer ‏> Arrange, ובחרו פקודה מתפריט המשנה. אם הפריט שנבחר כלול בקבוצה, הפקודה תחול על סדר הפריטים בקבוצה. אם הפריט שנבחר אינו כלול בקבוצה, הפקודה תחול על סדר הפריטים בחלונית Layers.

  • כדי להפוך את סדר השכבות שנבחרו, בחרו Layer ‏> Arrange ‏> Invert. אפשרויות אלה יוצגו באפור אם לא בחרתם שתי שכבות לפחות.

  הערה:

  מעצם טבעה, שכבת הרקע נמצאת תמיד בתחתית ערימת השכבות. לכן, הפקודה Send To Back ממקמת את הפריט שנבחר ישירות מעל שכבת הרקע .

הזזת תוכן שכבה

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבות שכוללות את העצמים שברצונכם להזיז.
 2. בחרו בכלי Move .

  הערה:

  ניתן לבחור שכבות שברצונכם להזיז ישירות בחלון המסמך. בסרגל האפשרויות של הכלי Move, בחרו Auto Select ולאחר מכן בחרו Layer מהתפריט הנפתח. הקישו Shift כדי לבחור שכבות מרובות. בחרו באפשרות Auto Select ולאחר מכן בחרו Group כדי לבחור בכל הקבוצה בשעת בחירת אחת מהשכבות בקבוצה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלון המסמך, גררו עצם כלשהו לאחת השכבות שנבחרו. (כל העצמים בשכבה יזוזו יחד).

  • לחצו על אחד מלחצני החצים במקלדת כדי להזיז את העצמים בצעדים של פיקסל 1.

  • הקישו Shift ולחצו על אחד מלחצני החצים במקלדת כדי להזיז את העצמים בצעדים של 10 פיקסלים.

סיבוב שכבה

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה שברצונכם לסובב.
 2. אם פריט כלשהו נבחר בתמונה, בחרו בפקודה Select ‏> Deselect.
 3. בחרו בפקודה Edit ‏> Transform ‏> Rotate. מופיעה תיבה שמגדירה את גבולות השכבה (הנקראת תיבה תוחמת).
 4. הזיזו את המצביע מחוץ לתיבה התוחמת (המצביע הופך לחץ דו-כיווני עקום), ולאחר מכן גררו. הקישו Shift כדי להגביל את הסיבוב לדרגות של 45° מעלות.
 5. כשתהיו מרוצים מהתוצאה, הקישו Enter‏ (Windows) או Return‏ (Mac OS), או לחצו על סימן התיוג בסרגל האפשרויות. לביטול פעולת הסיבוב, הקישו Esc או לחצו על הלחצן Cancel Transform בסרגל האפשרויות.

נעילת שכבות

ניתן לנעול שכבות בצורה מלאה או חלקית כדי להגן על תוכנן. לדוגמה, ייתכן שתרצו לנעול שכבה בצורה מלאה כשתסיימו לעבוד איתה. ייתכן שתרצו לנעול שכבה באופן חלקי אם קבעתם לה את השקיפות והסגנונות הנכונים, אך עדיין לא החלטתם סופית לגבי מיקומה. כששכבה נעולה, סמל מנעול מופיע מימין לשם השכבה. סמל הנעילה מלא כשהשכבה נעולה לגמרי, וחלול כשהשכבה נעולה חלקית.

נעילת כל מאפייני שכבה או קבוצה

 1. בחרו שכבה או קבוצה.
 2. לחצו על האפשרות Lock All בחלונית Layers.

  הערה:

  סמל הנעילה של שכבות בקבוצה נעולה מוצג במעומעם .

נעילה חלקית של שכבה

 1. בחרו שכבה.
 2. לחצו על אפשרות נעילה אחת או יותר בחלונית Layers.

  Lock Transparent Pixels‏ 

  הגבלת העריכה לחלקים האטומים של שכבה. אפשרות זו מקבילה לאפשרות Preserve Transparency בגרסאות מוקדמות יותר של Photoshop.

  Lock Image Pixels‏ 

  מניעת ביצוע שינויים באמצעות כלי הצביעה בפיקסלים של השכבה.

  Lock Position‏ 

  מניעת הזזה של הפיקסלים בשכבה.

  הערה:

  בשכבות צורה וכתב, האפשרויות Lock Transparency ו- Lock Image נבחרות כברירת מחדל ולא ניתן לבטל את הבחירה בהן.

החלת אפשרויות נעילה על שכבות או על קבוצה שנבחרו

 1. בחרו מספר שכבות או קבוצה.
 2. בחרו בפקודות Lock Layers או Lock All Layers In Group מהתפריט Layers או מתפריט החלונית Layers.
 3. בחרו אפשרויות נעילה, ולחצו על הלחצן OK:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת