מילוי נתיבים בצבע

נתיב שנוצר בעזרת הכלי Pen הופך לרכיב בתמונה רק לאחר שמוסיפים לו קו או מילוי. הפקודה Fill Path ממלאת נתיב בפיקסלים בצבע שצוין, בחלק של התמונה, בדוגמת מילוי, או בשכבת מילוי.

נתיב שנבחר ונתיב עם מילוי ב-Photoshop
נתיב שנבחר (משמאל) ונתיב עם מילוי (מימין)

הערה:

בשעת מילוי נתיב, ערכי הצבע מופיעים בשכבה הפעילה. ודאו ששכבה רגילה או שכבת רקע פעילה לפני השלמת הצעדים הבאים. (לא ניתן למלא נתיב כאשר שכבת מסיכה, מלל, מילוי, התאמה או Smart Object פעילה.)

מילוי נתיב בעזרת הקביעות הנוכחיות של Fill Path

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. לחצו על הלחצן Fill Path  שבתחתית החלונית Paths.

מילוי נתיב ובחירת אפשרויות

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. מלאו את הנתיב:
  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Fill Path בתחתית החלונית Paths.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הנתיב ללחצן Fill Path.

  • בחרו בפקודה Fill Path מתפריט החלונית Paths. אם הנתיב שנבחר הוא רכיב של נתיב, פקודה זו משתנה ל- Fill Subpath.

 3. בחלק Use, בחרו בתוכן המילוי. (ראו מילוי בחירה או שכבה בצבע.)
 4. הגדירו שקיפות למילוי. כדי שהמילוי יהיה שקוף יותר, קבעו מספר אחוזים קטן. קביעה של 100% תגרום למילוי להיות אטום.
 5. בחרו מצב מיזוג למילוי. (ראו תיאורים של מצבי מיזוג.)

  הרשימה Mode כוללת מצב Clear המאפשר לבצע מחיקה ליצירת שקיפות. כדי להשתמש באפשרות זו, יש לעבוד בשכבה שאינה שכבת הרקע.

 6. בחרו באפשרות Preserve Transparency כדי להגביל את המילוי לאזורי השכבה שמכילים פיקסלים. (ראו נעילת שכבות.)
 7. בחרו אפשרות Rendering:

  Feather Radius

  הגדרת מידת ההתפשטות של ריכוך הקצה בתוך גבול הבחירה ומחוצה לו. הזינו ערך בפיקסלים.

  Anti-aliased

  יצירת מעבר עדין יותר בין הפיקסלים בבחירה לפיקסלים שסביבם באמצעות מילוי חלקי של הפיקסלים בקצות הבחירה.

  למידע נוסף על אפשרויות אלה, ראו ריכוך ועידון קצוות בחירה.

 8. לחצו על הלחצן OK.

צביעת קווי נתיבים

הפקודה Stroke Path צובעת את גבול הנתיב. הפקודה Stroke Path מאפשרת ליצור משיחת צבע (לפי הקביעות הנוכחיות של כלי הצביעה) שעוקבת אחר נתיב. פקודה זו שונה לגמרי מאפקט השכבה Stroke, שאינו מחקה אפקט של כלי צביעה כלשהו.

הערה:

בשעת הוספת קו לנתיב, ערכי הצבע מופיעים בשכבה הפעילה. ודאו ששכבה רגילה או שכבת רקע פעילה לפני השלמת הצעדים הבאים. (לא ניתן להוסיף קו לנתיב כאשר שכבת מסיכה, מלל, מילוי, התאמה או Smart Object פעילה.)

נתיב שנבחר ונתיב עם קו ב-Photoshop
נתיב שנבחר (משמאל) ונתיב עם קו (מימין)

הוספת קו לנתיב בעזרת האפשרויות הנוכחיות של Stroke Path

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. לחצו על הלחצן Stroke Path  בתחתית החלונית Paths. כל לחיצה על הלחצן Stroke Path מחזקת את אטימות המשיחה, ובהתאם לאפשרויות המברשת הנוכחיות, מעבה את הקו.

הוספת קו לנתיב וציון אפשרויות

 1. בחרו בנתיב בחלונית Paths.
 2. בחרו בכלי הצביעה או העריכה שברצונכם להשתמש בו לצביעת קו הנתיב. בסרגל האפשרויות, קבעו את אפשרויות הכלי וציינו מברשת.
 3. להוספת קו לנתיב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Stroke Path  בתחתית החלונית Paths.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הנתיב ללחצן Stroke Path.

  • בחרו בפקודה Stroke Path מתפריט החלונית Paths. אם הנתיב שנבחר הוא רכיב של נתיב, פקודה זו משתנה ל- Stroke Subpath.

 4. בתיבת הדו-שיח Stroke Path, בחרו כלי אם לא בחרתם כלי בצעד ‏2. להדמיית קווים המצוירים ביד, לחצו על Simulate Pressure. לחלופין, בטלו את הבחירה באפשרות זו ליצירת משיחות אחידות וקוויות יותר.
 5. לחצו על הלחצן OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת