כיצד לגשת לתכונות בערבית ועברית ב- Photoshop

כיצד לגשת לתכונות בערבית ועברית ב- Photoshop
וידאו זה מציג למשתמשים כיצד לגשת ל- Middle Eastern Type Engine, המאפשר להם להשתמש בתכונות התומכות בערבית ועברית...
David Mohr

הפעלת תכונות של המזרח התיכון

כדי לחשוף אפשרויות כתב של המזרח התיכון בממשק של Photoshop, בצעו את הפעולות הבאות:

  1. בחרו Edit > ‏Preferences > ‏Type ‏(Windows)‎ או Photoshop > ‏Preferences > ‏Type‏ (Mac OS)‏.
  2. במקטע Choose Text Engine Options, בחרו באפשרות Middle Eastern and South Asian.
  3. לחצו על OK והפעילו מחדש את Photoshop‏.
  4. בחרו Type > ‏Language Options > ‏Middle Eastern Features.

כיוון הטקסט

כדי ליצור תוכן בערבית ובעברית, ניתן להפוך את הכיוון מימין לשמאל (RTL) לכיוון המוגדר כברירת מחדל עבור מלל. עם זאת, במסמכים הכוללים מלל שנכתב משמאל לימין (LTR) ניתן לעבור בצורה חלקה בין שני הכיוונים.

  1. בתפריט הנשלף של החלונית Paragraph, בחרו Middle Eastern And South Asian Layout
  2. כדי לבחור את כיוון הפסקה, בחרו באפשרות Right-To-Left או באפשרות Left-To-Right בחלונית Paragraph.
בחירת כיוון הפסקה ב-Photoshop
בחירת כיוון הפסקה

סוגי ספרות

במהלך העבודה עם עברית או ערבית, ניתן לבחור את סוג הספרות שבהן ברצונך להשתמש. ניתן לבחור בין ערבית, הינדית ופרסית.

כברירת מחדל, בגרסאות בערבית של Photoshop, ספרות הינדיות נבחרות באופן אוטומטי; בגרסאות בעברית, ספרות ערביות נבחרות. עם זאת, ניתן לשנות סוגי ספרות באופן ידני בעת הצורך.

  1. בחרו את הספרות בטקסט.
  2. בחלונית Character, השתמשו בתפריט Digits כדי לבחור את הגופן המתאים.
בחירת סוג הספרות ב-Photoshop
בחירת סוג הספרות

הכנסה אוטומטית של תווי קאשידה

בערבית, יישור הטקסט מתבצע באמצעות תווי קאשידה. תווי קאשידה נוספים לתווים בערבית כדי להאריך אותם. הרווח הלבן אינו משתנה. השתמשו בהוספה אוטומטית של תווי קאשידה כדי ליישר פיסקאות של טקסט בערבית לשני הצדדים.

בחרו את הפיסקה ובחלק הימני התחתון של החלונית Paragraph, בחרו אפשרות מהתפריט המוקפץ Insert Kashidas: ‏None, ‏Short, ‏Medium, ‏Long או Stylistic‏.

הערה: תווי קאשידה נוספים רק בפסקאות עם שוליים מיושרים לגמרי.

כדי להחיל תווי קאשידה על קבוצת תווים, בחרו את התווים במסמך ולאחר מכן בחרו Type > ‏Language Options > ‏Kashidas‏.

ליגטורות (גופני OpenType)

בגופני OpenType מסוימים, ניתן להחיל ליגטורות באופן אוטומטי על זוגות תווים בערבית ובעברית. ליגטורות הן תווים חלופיים טיפוגרפיים לזוגות מסוימים של אותיות.

  1. בחרו טקסט.
  2. בחלונית Character, מעל תפריטי השפה וההחלקה, לחצו על סמל Standard Ligatures או Discretionary Ligatures.

ליגטורות מסוג Discretionary Ligatures מספקות אפשרויות מעוטרות יותר ממה שתומכים גופנים מסוימים.

אפשרויות מיקוף ב-Photoshop
אפשרויות מיקוף (החלונית InDesign מוצגת)

חלופות יישור

גופן יכול לספק צורות חלופיות לאותיות מסוימות, בעיקר מסיבות של סגנון או קליגרפיה. במקרים נדירים, חלופות יישור משמשות ליישור פסקאות המכילות צורות אלה.

ניתן להפעיל חלופות יישור ברמת התו, אבל רק אם הגופן תומך בתכונה זו. בתחתית החלונית Character, בחר Justification Alternates.

גופנים אלה בערבית מכילים חלופות יישור: Adobe Arabic‏, Myriad Arabic ו- Adobe Naskh‏.

גופנים אלה בעברית מכילים חלופות יישור: Adobe Hebrew ו- Myriad Hebrew‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת