הכלי Smudge מדמה את האפקט שנוצר בשעת גרירת אצבע בתוך צבע רטוב. הכלי דוגם צבע במקום שבו מתחיל הקו ודוחף את הצבע לכיוון הגרירה.

  1. בחרו בכלי Smudge .
  2. בחרו קצה מברשת ואפשרויות מצב מיזוג בסרגל האפשרויות.
  3. בחרו Sample All Layers בסרגל האפשרויות למריחה באמצעות נתוני הצבע מכל השכבות הגלויות. אם מבטלים את הסימון באפשרות זו, הכלי Smudge ישתמש בצבעים מהשכבה הפעילה בלבד.
  4. בחרו Finger Painting בסרגל האפשרויות למריחה באמצעות צבע החזית בתחילת כל קו. אם מבטלים את הסימון באפשרות זו, הכלי Smudge ישתמש בצבע שמתחת למצביע בתחילת כל קו.
  5. גררו בתמונה למריחת הפיקסלים.

    הערה:

    הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הכלי מריחה כדי להשתמש באפשרות Finger Painting.