מסמך זה מתאר את השיטות השונות שבהן תוכלו להשתמש כדי להתאים את החיתוך, הסיבוב וגודל בד הציור של התמונה שלכם.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
בריאן אוניל היוז, מנהל מוצר בכיר של Photoshop, מסביר את אמנות החיתוך והיישור של תמונות ב-Photoshop...
Bryan O'Neil Hughes

חיתוך תמונה באמצעות הפקודה Crop

 1. באמצעות אחד מכלי הבחירה, בחרו בחלק שברצונכם לשמור בתמונה.
 2. בחרו בתפריט Image > ‏Crop.

חיתוך תמונה באמצעות הפקודה Trim

הפקודה Trim חותכת תמונה באמצעות הסרת נתוני תמונה לא רצויים בדרכים שונות מהפקודה Crop. ניתן לחתוך תמונה באמצעות קיטום פיקסלים שקופים שמסביבה, או פיקסלים ברקע בצבע שתציינו.

 1. בחרו בתפריט Image > ‏Trim.
 2. בתיבת הדו-שיח Trim, בחרו אפשרות:
  • Transparent Pixels לקיטום שקיפות בקצות התמונה, פעולה המשאירה את התמונה הקטנה ביותר הכוללת פיקסלים שאינם שקופים.
  • Top Left Pixel Color להסרת אזור בצבע הפיקסל השמאלי העליון מהתמונה.
  • Bottom Right Pixel Color להסרת אזור בצבע הפיקסל הימני התחתון מהתמונה.
 3. בחרו אזור אחד או יותר בתמונה לקיטום: למעלה, למטה, שמאל או ימין.

חיתוך ויישור תמונות סרוקות

ניתן למקם מספר תמונות בסורק ולסרוק אותן יחד, דבר היוצר קובץ תמונה אחד. הפקודה Crop and Straighten Photos היא תכונה אוטומטית, היכולה ליצור קובצי תמונה נפרדים מסריקה של מספר תמונות יחד.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, שמרו על מרחק של 1/8 אינץ' בין התמונות בסריקה, וצבע הרקע (בדרך כלל משטח הסורק) חייב להיות צבע אחיד עם מעט רעש. הפקודה Crop and Straighten Photos פועלת באופן הטוב ביותר עם קווי מתאר מוגדרים היטב. אם הפקודה Crop and Straighten Photos אינה יכולה לעבד כהלכה את קובץ התמונה, היעזרו בכלי Crop.

 1. פתחו את קובץ הסריקה הכולל את התמונות שברצונכם להפריד.
 2. בחרו בשכבה הכוללת את התמונות.
 3. (אופציונלי) סמנו בחירה מסביב לתמונות שברצונכם לעבד.
 4. בחרו File > ‏Automate > ‏Crop And Straighten Photos. התמונות הסרוקות יעובדו, וכל תמונה תיפתח בחלון משלה.

  הערה:

  אם הפקודה Crop And Straighten Photos מפצלת שלא כהלכה אחת מהתמונות, סמנו גבול בחירה מסביב לתמונה וחלק מהרקע, ולאחר מכן הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי בחירה בפקודה. סימן היחס מציין שרק תמונה אחת ניתנת להפרדה מהרקע.

שכפול תמונה

הכלי Ruler מספק אפשרות Straighten שמיישרת תמונות במהירות בעזרת קווים אופקיים, קירות ורכיבי מפתח אחרים.

 1. בחרו בכלי Ruler. (במידת הצורך, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Eyedropper כדי לגלות את Ruler.)

 2. בתמונה, גררו לאורך רכיב מפתח אופקי או אנכי.

 3. בסרגל האפשרויות, לחצו על Straighten.

  Photoshop מיישר את התמונה וחותך אותה באופן אוטומטי. לגילוי אזורים בתמונה שמתרחבים אל מעבר לגבולות המסמך החדש, בחרו Edit >‏ Undo.

  הערה:

  למניעה מוחלטת של חיתוך אוטומטי, לחצו לחיצה ממושכת על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך לחיצה על Straighten.

סיבוב או היפוך תמונה

הערה:

הפקודה Image Rotation אינה מאפשרת עריכה, ולמעשה משנה את נתוני הקובץ. אם ברצונכם לסובב את התמונה לצורך תצוגה בלבד, השתמשו בכלי Rotation.

פקודות Image Rotation מאפשרות לסובב או להפוך את כל התמונה. פקודות אלה אינן פועלות על שכבות בודדות או על חלקי שכבות, נתיבים או גבולות בחירה. אם ברצונכם לסובב בחירה או שכבה, השתמשו בפקודות Transform או Free Transform.

סיבוב תמונה
סיבוב תמונות

A. היפוך אופקי B. תמונה מקורית C. היפוך אנכי D. סובב ב-0° נגד כיוון השעון E. סובב ב-180° F. סובב ב-90° עם כיוון השעון 
 1. בחרו בתפריט Image > ‏Image Rotation, ובחרו באחת מהפקודות הבאות מתפריט המשנה:

  180°

  סיבוב התמונה בחצי סיבוב.

  ‎90° CW

  סיבוב התמונה ברבע סיבוב עם כיוון השעון.

  ‎90° CCW

  סיבוב התמונה ברבע סיבוב נגד כיוון השעון.

  Arbitrary

  סיבוב התמונה בזווית שתצוין. אם תבחרו אפשרות זו, הזינו ערך זווית בין ‎-359.99 ל-359.99 בתיבת המלל של הזווית. (ב-Photoshop, ניתן לבחור ‎°CW או ‎°CCW לסיבוב בכיוון הרצוי). לחצו על הלחצן OK.

  Flip Canvas Horizontal or Vertical

  היפוך התמונה לאורך הציר המתאים.

שינוי גודל בד הציור

גודל בד הציור הוא האזור המלא הניתן לעריכה של תמונה. הפקודה Canvas Size מאפשרת להגדיל או להקטין את בד הציור של תמונה. הגדלת בד הציור מוסיפה שטח מסביב לתמונה קיימת. הקטנת בד הציור של תמונה גורמת לחיתוך חלק מהתמונה. אם תגדילו את בד הציור של תמונה עם רקע שקוף, בד הציור שנוסף יהיה שקוף. אם אין לתמונה רקע שקוף, יש מספר אפשרויות כדי לקבוע את צבע בד הציור הנוסף.

 1. בחרו בתפריט Image > ‏Canvas Size.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הזינו את המידות לבד הציור בתיבות Width ו-Height. בחרו ביחידות המידה הרצויות מהתפריט הנפתח שליד התיבות Width ו-Height.
  • בחרו Relative והזינו את הכמות שברצונכם להוסיף או להפחית מגודל בד הציור הנוכחי. הזינו ערך חיובי להגדלת בד הציור, או הזינו ערך שלילי להקטנת בד הציור.
 3. באפשרות Anchor, לחצו על ריבוע כדי לציין היכן למקם את התמונה הקיימת בבד הציור החדש.
 4. בחרו אפשרות מהתפריט Canvas Extension Color:
  • Foreground למילוי בד הציור החדש בצבע החזית הנוכחי
  • Background למילוי בד הציור החדש בצבע הרקע הנוכחי
  • White, ‏Black, או Gray למילוי בד הציור החדש בצבע זה.
  • Other לבחירת צבע חדש לבד הציור בעזרת דוגם הצבע

  הערה:

  ניתן גם ללחוץ על הריבוע הלבן מימין לתפריט Canvas Extension Color לפתיחת דוגם הצבע.

  התפריט Canvas Extension Color אינו זמין, אם תמונה אינה כוללת שכבת רקע.

 5. לחצו על OK.
  בחרו היכן לעגן את התמונה ובחרו אפשרות canvas extension color
  בד ציור מקורי, ותוספת לבד הציור מימין לתמונה, בצבע החזית.

יצירת מסגרת על-ידי הגדלת גודל בד הציור

ניתן ליצור מסגרת לתמונה באמצעות הגדלת בד הציור ומילויו בצבע.

ניתן גם להשתמש באחת מהפעולות המוקלטות מראש כדי ליצור מסגרת מסוגננת לתמונה. מומלץ לעבוד על עותק של התמונה שלכם.

 1. פתחו את החלונית Actions. בחרו Window > ‏Actions.
 2. בחרו Frames מתפריט החלונית Action.
 3. בחרו באחת מפעולות המסגרת שברשימה.
 4. לחצו על הלחצן Play Selection.

  הפעולה מתבצעת ויוצרת מסגרת לתמונה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת