ניהול שכבות וקבוצות עוזר לכם לשמור על הסדר בפרויקט. תוכלו לשנות את השם של שכבות, להוסיף להן קידוד צבע כדי לאתר בקלות שכבות דומות ולמחוק ולייצא שכבות בהתאם לצורך.

שינוי שם של שכבה או קבוצת שכבות

כשמוסיפים שכבות או קבוצות של שכבות לתמונה, כדאי לתת להן שמות שמבטאים את תוכנן. שמות תיאוריים מקלים את זיהוי השכבות בחלונית Layers.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על שם שכבה או על שם קבוצה בחלונית Layers והזינו שם חדש. הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).
  • בחרו את השכבה/קבוצה ובצעו שלבים אלה:
   • בחרו Layer >‏ Rename Layer או Layer‏ > Rename Group.
   • הזינו שם חדש עבור השכבה/קבוצה בחלונית Layers.
   • הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).

שיוך צבע לשכבה או לקבוצה

הוספת קידוד צבע לשכבות או לקבוצות מסייעת לאתר שכבות מקושרות בחלונית Layers. פשוט לחצו לחיצה ימנית על השכבה או הקבוצה ובחרו צבע.

הוספת רסטר לשכבות

לא ניתן להשתמש בכלי הצביעה או במסננים לטיפול בשכבות הכוללות נתונים וקטוריים (כגון שכבות כתב, שכבות צורה, מסיכות וקטוריות או עצמים חכמים) ונתונים שנוצרו (כגון שכבות מילוי). עם זאת, ניתן להוסיף לשכבות אלה רסטר כדי להמיר את תוכנן לתמונת רסטר שטוחה.

 1. בחרו בשכבות שברצונכם להוסיף להן רסטר, בחרו Layer‏ > Rasterize, ולאחר מכן בחרו אפשרות מתפריט המשנה:

  Type

  הוספת רסטר לכתב בשכבת כתב. פקודה זו אינה מוסיפה רסטר לנתונים וקטוריים אחרים בשכבה.

  Shape

  הוספת רסטר לשכבת צורה.

  Fill Content

  הוספת רסטר למילוי של שכבת צורה, והשארת המסיכה הווקטורית.

  Vector Mask

  הוספת רסטר למסיכה וקטורית בשכבה, והפיכתה למסיכת שכבה.

  ‏Smart Object

  המרת עצם חכם לשכבת רסטר.

  Video

  הוספת רסטר למסגרת הווידאו הנוכחית והפיכתה לשכבת תמונה.

  ‎3D‎‏ (‏Extended בלבד)

  הוספת רסטר לתצוגה הנוכחית של נתונים תלת-ממדיים והפיכתם לשכבת רסטר שטוחה.

  Layer

  הוספת רסטר לכל הנתונים הווקטוריים בשכבות שנבחרו.

  All Layers

  הוספת רסטר לכל השכבות הכולות נתונים וקטוריים ונתונים שנוצרו.

  הערה:

  כדי להוסיף רסטר לשכבות מקושרות, בחרו שכבה מקושרת, בחרו Layer‏ > Select Linked Layers, ולאחר מכן הוסיפו רסטר לשכבות שנבחרו.

מחיקת שכבה או קבוצה

מחיקת שכבות שאין בהן צורך מקטינה את קובץ התמונה.

הערה:

כדי למחוק במהירות שכבות ריקות, בחרו File > ‏Scripts > ‏Delete All Empty Layers.

 1. בחרו שכבה או קבוצה אחת או יותר בחלונית Layers.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי למחוק עם הודעת אישור, לחצו על הסמל Delete . לחלופין, בחרו Layers‏ > Delete‏ > Layer או Delete Layer או Delete Group מתפריט החלונית Layers.
  • למחיקת השכבה או הקבוצה ללא אישור, גררו אותה אל הסמל Delete , לחצו על Alt‏ (Windows) או על Option‏ (Mac OS) סמל Delete או הקישו על מקש Delete.
  • למחיקת שכבות מוסתרות, בחרו Layers‏ > Delete‏ > Hidden Layers.

  הערה:

  למחיקת שכבות מקושרות, בחרו שכבה מקושרת, בחרו Layer‏ > Select Linked Layers, ולאחר מכן מחקו את השכבות.

ייצוא שכבות

ניתן לייצא את כל השכבות או את השכבות הגלויות לקבצים נפרדים.

 1. בחרו File‏ > Scripts‏ > Export Layers To Files.

מיזוג שכבות

לאחר סיום העבודה על תוכן השכבות, ניתן למזג אותן כדי להקטין את קובץ התמונה. בשעת מיזוג שכבות, הנתונים בשכבות העליונות מחליפים את הנתונים החופפים להם בשכבות שמתחת. הצטלבות האזורים השקופים בשכבות הממוזגות נשארת שקופה.

הערה:

לא ניתן להשתמש בשכבת התאמה או בשכבת מילוי כשכבת היעד למיזוג.

בנוסף למיזוג שכבות, ניתן להחתים אותן. ההחתמה מאפשרת למזג את התוכן של שכבות אחדות לשכבת יעד מבלי להשפיע על שאר השכבות.

הערה:

לאחר שמירת מסמך ממוזג, לא ניתן לחזור אחורה למצב לא ממוזג; השכבות ממוזגות לצמיתות.

מיזוג שתי שכבות או קבוצות

 1. ודאו שהשכבות והקבוצות שברצונכם למזג גלויות.
 2. בחרו בשכבות ובקבוצות שברצונכם למזג.
 3. בחרו בפקודה Layer ‏> Merge Layers.

הערה:

ניתן למזג שתי שכבות או קבוצות סמוכות באמצעות בחירת הפריט העליון ובחירה בפקודות Layer ‏> Merge Layers. ניתן למזג שכבות מקושרות באמצעות בחירת בפקודה Layer ‏> Select Linked Layers ומיזוג השכבות שנבחרו. ניתן למזג שתי שכבות תלת-ממדיות באמצעות בחירה בפקודה Layer ‏> Merge Layers; אותה סצינה תהיה משותפת לשתי השכבות והשכבה העליונה תירש את מאפייני התלת-ממד של השכבה התחתונה (נקודת המבט של המצלמה חייבת להיות זהה כדי שהדבר יהיה אפשרי).

מיזוג שכבות בנתיב מסיכה

 1. הסתירו את השכבות שאינכם מעוניינים למזג.
 2. בחרו בשכבת הבסיס בנתיב המסיכה. שכבת הבסיס חייבת להיות שכבת רסטר.
 3. בחרו Merge Clipping Mask מהתפריט Layers או מתפריט החלונית Layers.

לקבלת מידע נוסף אודות מסיכות שכבה, ראו הוספת מסיכות שכבה לשכבות.

מיזוג כל השכבות והקבוצות הגלויות בתמונה

 1. בחרו בפקודה Merge Visible מהחלונית Layers או מתפריט החלונית Layers. כל השכבות עם סמל עין ממוזגות.

  הערה:

  כדי להפעיל את הפקודה 'מזג שכבות גלויות', יש לבחור תחילה שכבה גלויה.

החתמת שכבות מרובות או שכבות מקושרות

בשעת החתמה של שכבות אחדות שנבחרו או שכבות מקושרות, Photoshop יוצרת שכבה חדשה הכוללת את התוכן הממוזג.

 1. בחרו שכבות אחדות.
 2. הקישו Ctrl+Alt+E ‏(Windows) או Command+Option+E ‏(Mac OS).

כדי להחתים את כל השכבות הגלויות, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. הפעילו את תצוגת השכבות שברצונכם למזג.
 2. הקישו Shift+Ctrl+Alt+E ‏(Windows) או Shift+Command+Option+E ‏(Mac OS).

  Photoshop יוצרת שכבה חדשה הכוללת את התוכן הממוזג.

שיטוח כל השכבות

השיטוח מקטין את גודל הקובץ באמצעות מיזוג כל השכבות הגלויות לשכבת הרקע והשמטת השכבות המוסתרות. כל האזורים השקופים שנותרו ממולאים בצבע לבן. לאחר שמירת תמונה שעברה שיטוח, לא ניתן לחזור אחורה למצב לפני השיטוח; השכבות ממוזגות לצמיתות.

הערה:

המרת תמונה למצב צבע אחר משטחת את הקובץ. אם ברצוכם לערוך את התמונה המקורית לאחר ההמרה, שמרו עותק של הקובץ הכולל את כל השכבות.

 1. ודאו שכל השכבות שברצונכם לשמור גלויות.
 2. בחרו בפקודה Layer > ‏Flatten Image, או בחרו בפקודה Flatten Image מתפריט החלונית Layers.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת