טכניקות עריכה גמישה

עריכה גמישה מאפשרת לבצע שינויים בתמונה מבלי לדרוס את נתוני התמונה המקוריים, שנשארים זמינים למקרה שתרצו לחזור אליהם. מכיוון שעריכה גמישה אינה מסירה נתונים מתמונה, איכות התמונה אינה נפגעת בשעת עריכתה. Photoshop מאפשרת לבצע עריכה גמישה בדרכים אחדות:

עבודה עם שכבות התאמה

שכבות התאמה מחילות צבע והתאמות גוון על תמונה, מבלי לשנות את ערכי הפיקסלים באופן קבוע.

שינוי צורה באמצעות עצמים חכמים

עצמים חכמים מאפשרים לבצע שינוי גודל, סיבוב ועיקום גמישים.

סינון באמצעות מסננים חכמים

מסננים המוחלים על עצמים חכמים הופכים למסננים חכמים ומאפשרים ליצור אפקטי מסנן גמישים.

התאמת וריאציות, אור וצל באמצעות עצמים חכמים

ניתן להחיל את הפקודות Shadow/Highlight ו-Variations על Smart Object כמסננים חכמים.

ריטוש בשכבה נפרדת

הכלים Clone Stamp‏, Healing Brush‏, Spot Healing Brush‏, Content-Aware Patch ו-Content-Aware Move מאפשרים לכם לבצע תיקונים, ללא פגיעה בתמונה, בשכבה נפרדת. ודאו שבחרתם באפשרות Sample All Layers בסרגל האפשרויות (בחרו באפשרות Ignore Adjustment Layers כדי לוודא ששכבות ההתאמה לא ישפיעו על השכבה הנפרדת פעמיים). במידת הצורך, ניתן להתעלם מריטוש בלתי רצוי.

עריכה ב-Camera Raw

התאמות המבוצעות על קבוצות של תמונות Camera raw,‏ JPEG או TIFF שומרות על נתוני התמונה המקוריים. Camera Raw שומרת קביעות התאמה לכל אחת מהתמונות, בנפרד מקובצי התמונה המקוריים.

פתיחת קובצי Camera Raw כעצמים חכמים

כדי שתוכלו לערוך קובצי Camera Raw ב-Photoshop, עליכם להגדיר להם קביעות באמצעות Camera Raw. לאחר שעורכים קובץ Camera Raw ב-Photoshop, לא ניתן להגדיר מחדש קביעות Camera Raw מבלי לאבד את השינויים שביצעתם. פתיחת קובצי Camera Raw כעצמים חכמים ב-Photoshop מאפשרת להגדיר מחדש קביעות Camera Raw בכל עת, גם לאחר עריכת הקובץ.

חיתוך גמיש

לאחר יצירת מלבן חיתוך בעזרת הכלי Crop, בחרו Hide בסרגל האפשרויות כדי לשמור את האזור שנחתך מהשכבה. שחזרו את האזור החתוך בכל עת באמצעות בחירה בפקודה Image ‏> Reveal All או באמצעות גרירת הכלי Crop מעבר לקצות התמונה. האפשרות Hide אינה זמינה לתמונות הכוללות שכבת רקע בלבד.

הוספת מסיכה

שכבות ומסיכות וקטוריות מאפשרות עריכה גמישה מכיוון שניתן לערוך את המסיכות מחדש מבלי לאבד את הפיקסלים שהן מסתירות. מסיכות מסנן מאפשרות להוסיף מסיכה לאפקטים של מסננים חכמים המוחלים על שכבות של עצמים חכמים.