פעולות מותנות מאפשרות לכם ליצור פעולות שבוחרות פעולה לביצוע בהתבסס על תנאי אחד מבין מספר תנאים שונים. תחילה, עליכם לבחור תנאי ולאחר מכן, לבחירתכם, לציין פעולה שמופעלת אם המסמך עונה על התנאי. לאחר מכן, עליכם לציין לבחירתכם פעולה שמופעלת אם המסמך אינו עונה על התנאי.

כדי להוסיף שלב פעולה מותנית לפעולה שאתם מקליטים או עורכים:

  1. ודאו שהפעולות שתפנו אליהן נמצאות באותה ערכת פעולות.

  2. בחרו Insert Conditional מתפריט החלונית Actions.

  3. בתיבת הדו-שיח Conditional Action, בחרו תנאי מהתפריט If Current.

  4. בחרו פעולות מהתפריט Then Play Action ומהתפריט Else Play Action ולאחר מכן לחצו על OK.

    באפשרותכם גם לבחור None באחד מהתפריטים, אבל לא בשניהם. באפשרותכם להפעיל פעולה רק אם תנאי מסוים אינו מתקיים על-ידי בחירה באפשרות None כ-Then Play Action ובחירה בפעולה הרצויה כ-Else Play Action.

הערה:

ישנה פקודה Conditional Mode Change לציון התנאים לצעד שינוי מצב צבע בפעולה. שימוש בפעולה זו יכול למנוע שגיאה כאשר קובץ אינו במצב המקור שצוין על-ידי הפעולה.

בדיקת המצב ההפוך לתנאי

עשויים להיות מקרים שבהם תרצו לבדוק את המצב ההפוך לתנאי.

לדוגמה, נניח שברצונכם להפעיל את "פעולה 1" כאשר המסמך החזיתי ביותר אינו מרובע. עליכם לציין את התנאי: ‎"If Current Document is Square, Then Play Action None, Else Play Action "Action 1."‎

כדי לבדוק את המצב ההפוך לתנאי מסוים, החליפו את הפעולות "Then" ו-"Else".