הצגת תיבת הדו-שיח Slice Options

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • לחצו פעמיים על פרוסה בעזרת הכלי Slice Select . (אם הכלי אינו גלוי, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Crop או על הכלי Slice.)
 • כשהכלי Slice Select פעיל, לחצו על הלחצן Slice Options בסרגל האפשרויות. לא ניתן להשתמש בשיטה זו בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices.

הגדרת סוג תוכן פרוסה

ניתן להגדיר את אופן תצוגת נתוני הפרוסה בדפדפן אינטרנט בשעת ייצוא עם קובץ HTML. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לסוג הפרוסה שנבחרה.

 • פרוסות מסוג Image מכילות נתוני תמונה. זוהי ברירת המחדל של סוג התוכן.

 • פרוסות מסוג No Image מאפשרות ליצור תאי טבלה ריקים שניתן להזין בהם מלל או צבע אחיד. ניתן להזין מלל HTML בפרוסה No Image. אם קובעים את האפשרות Text Is HTML בתיבת הדו-שיח Save for Web & Devices, המלל יתפרש כ-HTML בשעת הצגה בדפדפן. פרוסות מסוג No Image אינן מיוצאות כתמונות וניתן להציגן בתצוגה מקדימה בדפדפן.

הערה:

קביעת אפשרויות לפרוסה אוטומטית מקדמת את הפרוסה לפרוסת משתמש.

 1. בחרו פרוסה. בשעת עבודה ב-Photoshop, לחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Select להצגת תיבת הדו-שיחSlice Options
 2. בתיבת הדו-שיח Slice Options, בחרו סוג פרוסה מהתפריט הנפתח Type.

שינוי שם פרוסה

כשמוסיפים פרוסות לתמונה, מומלץ לשנות שמות של פרוסות בהתאם לתוכנן. כברירת מחדל, שמות של פרוסות המשתמש נקבעים לפי הקביעות בתיבת הדו-שיח הגדרות פלט. (ראו הגדרות פלט עבור גרפיקה לאינטרנט.)

 1. להצגת תיבת הדו-שיח Slice Options, בחרו פרוסה ולחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Selection. בתיבת הדו-שיח Slice Options, הקלידו שם חדש בתיבת המלל Name.

  הערה:

  תיבת המלל Name אינה זמינה לתוכן פרוסה No Image.

בחירת צבע רקע לפרוסה

ניתן לבחור צבע רקע למילוי האזור השקוף (בפרוסות Image) או כל האזור (בפרוסות No Image) של הפרוסה.

Photoshop אינה מציגה את צבע הרקע שנבחר—להצגת האפקט של בחירת צבע הרקע, יש להציג תצוגה מקדימה של התמונה בדפדפן.

 1. בחרו פרוסה. בשעת עבודה בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices של Photoshop, לחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Select להצגת תיבת הדו-שיח Slice Options.
 2. בתיבת הדו-שיח Slice Options, בחרו צבע רקע מהתפריט הנפתח Background Color. בחרו None, ‏Matte, ‏White, ‏Black, או Other (בעזרת דוגם הצבע של Adobe).

הקצאת כתובת URL לפרוסה הופכת את כל אזור הפרוסה לקישור בעמוד האינטרנט שנוצר. כשמשתמש לוחץ על הקישור, דפדפן האינטרנט מנווט לכתובת האינטרנט ולמסגרת היעד שצוינו. אפשרות זו זמינה בפרוסות Image בלבד.

 1. בחרו פרוסה. בשעת עבודה ב-Photoshop, לחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Select להצגת תיבת הדו-שיחSlice Options
 2. בתיבת הדו-שיח Slice Options, הזינו כתובת URL בתיבת המלל URL. ניתן להזין כתובת URL יחסית או כתובת URL מוחלטת (מלאה). בשעת הזנת כתובת URL מוחלטת, ודאו שכללתם את הפרוטוקול המתאים (לדוגמה, ‪http://www.adobe.com‬ ‏ולא ‪‪www.adobe.com‬‬). למידע נוסף על שימוש בכתובות URL יחסיות ומוחלטות, ראו ההפניה לקובץ HTML.
 3. אם תרצו, הזינו שם למסגרת היעד בתיבת המלל Target:

  ‎_blank

  הצגת הקובץ המקושר בחלון חדש, תוך השארת חלון הדפדפן המקורי פתוח.

  ‎_self

  הצגת הקובץ המקושר באותה מסגרת של הקובץ המקורי.

  ‎_parent

  הצגת הקובץ המקושר בערכת מסגרות האב המקורית שלו. השתמשו באפשרות זו אם מסמך HTML מכיל מסגרות והמסגרת הנוכחית היא בן. הקובץ המקושר מופיע במסגרת האב הנוכחית.

  ‎_top

  החליפו את כל חלון הדפדפן בקובץ המקושר, באופן המסיר את כל המסגרות הנוכחיות. השם חייב להתאים לשם המסגרת שהוגדר קודם לכן בקובץ HTML של המסמך. כשמשתמש לוחץ על הקישור, הקובץ שצוין מופיע במסגרת החדשה.

  הערה:

  למידע נוסף על מסגרות, ראו ההפניה לקובץ HTML.

ציון הודעות דפדפן ומלל חלופי

ניתן לציין אילו הודעות מופיעות בדפדפן. אפשרויות אלה זמינות רק לפרוסות Image ומופיעות רק בקובצי HTML שיוצאו.

 1. בחרו פרוסה. בשעת עבודה ב-Photoshop, לחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Select להצגת תיבת הדו-שיחSlice Options
 2. הקלידו את המלל המבוקש בתיבת הדו-שיח Slice Options.

  Message Text

  שינוי הודעת ברירת המחדל בשורת המצב של הדפדפן לפרוסה או פרוסות שנבחרו. כברירת מחדל, כתובת URL של הפרוסה, אם קיימת, מוצגת.

  Alt Tag/Alt

  ציון תג Alt לפרוסה או פרוסות שנבחרו. מלל חלופי מופיע במקום תמונת הפרוסה בדפדפנים שאינם גרפיים. הוא גם מופיע במקום התמונה בשעת הורדת התמונה וכעצת כלי בדפדפנים מסוימים.

הוספת מלל HTML לפרוסה

כשבוחרים פרוסה מסוג No Image, ניתן להזין מלל שמוצג באזור הפרוסה בעמוד האינטרנט שנוצר. מלל זה יכול להיות מלל פשוט או מלל מעוצב עם תגי HTML סטנדרטיים. ניתן גם לבחור אפשרויות יישור אופקיות ואנכיות. למידע נוסף על תגי HTML מסוימים, ראו ההפניה לקובץ HTML.

Photoshop אינה מציגה מלל HTML בחלון המסמך; להצגת המלל בתצוגה מקדימה יש להשתמש בדפדפן אינטרנט. הקפידו להציג תצוגה מקדימה של מלל HTML בדפדפנים שונים, עם קביעות דפדפן שונות ובמערכות הפעלה שונות כדי לוודא שהמלל מוצג כהלכה באינטרנט.

הערה:

ייתכן שכמות המלל בפרוסה No Image תשפיעה על פריסתו של עמוד שיוצא.

 1. בחרו פרוסה. לחצו פעמיים על הפרוסה בעזרת הכלי Slice Select להצגת תיבת הדו-שיח Slice Options. ניתן ללחוץ פעמיים על הפרוסה בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices לקביעת אפשרויות עיצוב נוספות.
 2. בתיבת הדו-שיח Slice Options, בחרו No Image מתפריט Slice Type.
 3. הקלידו את המלל הרצוי בתיבת המלל.
 4. (תיבת הדו-שיח Save For Web & Devices בלבד) אם המלל כולל תגי עיצוב HTML, בחרו באפשרות Text Is HTML. אם לא תבחרו באפשרות זו, Photoshop תתעלם מתגי HTML וכל המלל יופיע בעמוד האינטרנט כמלל רגיל ללא עיצוב.
 5. (תיבת הדו-שיח Save For Web & Devices בלבד) בחרו אפשרויות במקטע Cell Alignment של תיבת הדו-שיח כרצונכם:

  Default

  שימוש בברירת המחדל של הדפדפן ליישור אופקי.

  שמאלה

  יישור המלל לצדו השמאלי של אזור הפרוסה.

  Center

  יישור המלל למרכז אזור הפרוסה.

  ימינה

  יישור המלל לצדו הימני של אזור הפרוסה.

  Default

  שימוש בברירת המחדל של הדפדפן ליישור אנכי.

  למעלה

  יישור המלל לחלקו העליון של אזור הפרוסה.

  Baseline

  קביעת קו בסיס משותף לשורת המלל הראשונה בתאים באותה שורה (של טבלת HTML שנוצרת). על כל תא בשורה להשתמש באפשרות Baseline.

  Middle

  מרכוז אנכי של המלל באזור הפרוסה.

  תחתית

  יישור המלל לחלקו התחתון של אזור הפרוסה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת