אודות צבעי ספוט

צבעי ספוט הם צבעי דיו מיוחדים ומעורבבים מראש, המשמשים במקום צבעי פרוצס (CMYK) או בנוסף להם. כל צבע ספוט דורש לוח הדפסה נפרד במכונת הדפוס. (מאחר שציפוי מבריק דורש לוח הדפסה נפרד, גם הוא נחשב לצבע ספוט.)

כדי להדפיס תמונה בצבעי ספוט, יש ליצור ערוצי ספוט לשמירת הצבעים. לייצוא צבעי ספוט, שמרו את הקובץ בתבנית DCS 2.0 או PDF.

בשעת עבודה עם צבעי ספוט, שימו לב להנחיות הבאות:

 • לגרפיקה בצבעי ספוט עם קצוות חדים שמסתירה את התמונה שתחתיה, שקלו ליצור את הגרפיקה הנוספת בתוכנת עימוד או איור.

 • להחלת צבע ספוט כגוון על תמונה, המירו את התמונה למצב דואוטון והחילו את צבע הספוט על אחד מלוחות דואוטון. ניתן להשתמש בארבעה צבעי ספוט לכל היותר, אחד לכל לוח הדפסה.

 • שמות צבעי הספוט מודפסים על הפרדות הצבע.

 • צבעי ספוט מודפסים בהדפסת רכב על גבי התמונה ללא הפרדות הצבע. כל אחד מצבעי הספוט מודפס לפי סדר הופעתו בחלונית Channels, כשהערוץ העליון ברשימה מודפס כצבע הספוט העליון.

 • לא ניתן להעביר צבעי ספוט מעל ערוץ ברירת מחדל בחלונית Channels, אלא אם כן נמצאים במצב רב-ערוצי.

 • לא ניתן להחיל צבעי ספוט על שכבות נפרדות.

 • בהדפסת תמונה עם ערוץ צבע ספוט למדפסת צבעונית ללא הפרדות צבע, צבע הספוט יודפס באטימות המצוינת בקביעה Solidity.

 • ניתן למזג ערוצי ספוט עם ערוצי צבע ולפצל את צבע הספוט לרכיבי ערוץ הצבע שלו.

יצירת ערוץ ספוט חדש

ניתן ליצור ערוץ ספוט חדש או להמיר ערוץ אלפא קיים לערוץ ספוט.

 1. בחרו Window ‏> Channels להצגת החלונית Channels.
 2. למילוי אזור נבחר בצבע ספוט, בצעו או טענו בחירה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות ליצירת ערוץ:
  • הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Channel  בחלונית Channels.

  • בחרו New Spot Channel מתפריט החלונית Channels.

  אם ביצעתם בחירה, האזור שבחרתם ממולא בצבע הספוט הנוכחי שנבחר.

 4. בתיבת הדו-שיח New Spot Channel, לחצו על התיבה Color. לאחר מכן לחצו על Color Libraries בדוגם הצבע כדי לבחור צבע ממערכת צבע מותאמת אישית כגון PANTONE או TOYO. ראו בחירת צבע ספוט.

  הערה:

  בשעת בחירת צבע מותאם אישית, ספק שירותי ההדפסה יכול לספק את צבע הדיו הרצוי ולהפיק את התמונה ביתר קלות.

 5. הזינו שם לערוץ הספוט. אם בוחרים צבע מותאם אישית, הערוץ מקבל אוטומטית את שם הצבע שנבחר.

  תנו לצבעי ספוט שמות כדי שיישומים אחרים שקוראים את הקובץ יוכלו לזהות אותם. אחרת, ייתכן שהקובץ לא יודפס.

 6. בתיבה Solidity, הזינו ערך בין 0% ל-100%.

  אפשרות זו מאפשרת לדמות על המסך את דחיסות צבע הספוט המודפס. ערך של 100% מדמה צבע דיו שמכסה לגמרי את צבע הדיו שתחתיו (כגון צבע דיו מטאלי); 0% מדמה צבע דיו שקוף שחושף לגמרי את צבעי הדיו שתחתיו (כגון ציפוי מבריק שקוף). ניתן גם להשתמש באפשרות זו כדי לראות היכן יופיע צבע ספוט שבדרך כלל נראה שקוף (כמו לדוגמה ציפוי מבריק).

  תמונה בערכי Solidity שונים ב-Photoshop
  ערכי Solidity של 100% (שמאל), ערכי Solidity של 50% (ימין).

  הערה:

  האפשרויות Solidity ובחירת הצבע משפיעות אך ורק על התצוגות המקדימות המופיעות במסך ועל הדפסות מורכבות. הן אינן משפיעות על הפרדות צבע מודפסות.

המרת ערוץ אלפא לערוץ ספוט

 1. אם קיימת בחירה פעילה בתמונה, בחרו בפקודה Select ‏> ‏Deselect.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של ערוץ האלפא בחלונית Channels.

  • בחרו בערוץ האלפא בחלונית Channels, ובחרו Channel Options מתפריט החלונית.

 3. בחרו Spot Color.
 4. לחצו על תיבת הצבע ולאחר מכן בחרו צבע בדוגם הצבע או לחצו על Color Libraries ובחרו צבע מותאם אישית. לחצו על הלחצן OK.
 5. במידת הצורך, תנו שם חדש לערוץ.
 6. לחצו על הלחצן OK.

  אזורי הערוץ שכוללים ערכים של גווני אפור מומרים לצבע ספוט.

 7. להחלת הצבע על האזור שנבחר בערוץ, בחרו Image ‏> Adjustments ‏> Invert.

עריכת ערוץ ספוט לצורך הוספה או הסרה של צבע

 1. בחרו בערוץ הספוט הרצוי בחלונית Channels.
 2. צבעו בתמונה בעזרת אחד מכלי הצביעה או העריכה. צבעו בשחור להוספת צבע ספוט באטימות של 100%; צבעו באפור להוספת צבע ספוט באטימות נמוכה יותר.

  הערה:

  בניגוד לאפשרות Solidity בתיבת הדו-שיח Spot Channel Options, האפשרות Opacity באפשרויות כלי הצביעה או העריכה קובעת את הדחיסות של צבע הדיו שישמש להפקת הפלט המודפס בפועל.

שינוי צבע או אחידות של ערוץ ספוט

 1. לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של ערוץ הספוט בחלונית Channels.
 2. בחרו צבע בלחיצה על תיבת הצבע. לחצו על Color Libraries לבחירת צבע ממערכת צבע מותאמת אישית כגון PANTONE או TOYO.
 3. הזינו ערך Solidity בין 0% ל-100% להתאמת אטימות צבע הדיו לצבע הספוט.

  הערה:

  האפשרויות Solidity ובחירת הצבע משפיעות אך ורק על התצוגות המקדימות המופיעות במסך ועל הדפסות מורכבות. הן אינן משפיעות על הפרדות צבע מודפסות.

מיזוג ערוצי ספוט

במצב צבע RGB או CMYK, תוכלו להסיר ערוצי ספוט ולמזג אותם לתוך ערוצי הצבע הרגיל. כאשר אתם ממזגים ערוצי ספוט במצב CMYK, הצבעים הנוצרים אינם תואמים באופן מדויק, בדרך-כלל, לצבעי הספוט המקוריים, מאחר שצבעי דיו של CMYK אינם יכולים להפיק את טווח הצבעים הזמינים עבור דיו צבע ספוט.

 1. בחרו בערוץ הספוט הרצוי בחלונית Channels.
 2. בחרו Merge Spot Channel מתפריט החלונית.

  צבע הספוט מומר לערוצי הצבע וממוזג איתם. ערוץ הספוט נמחק מהחלונית.

  מיזוג ערוצי ספוט משטח תמונות הכוללות שכבות. התמונה הממוזגת ללא הפרדות הצבע משקפת תצוגה מקדימה של נתוני צבע הספוט, כולל קביעות האחידות. לדוגמה, התוצאות הממוזגות של ערוץ ספוט עם אחידות של 50% יהיו שונות מאלה של ערוץ זהה שאחידותו נקבעה על 50%.

התאמת צבעי ספוט חופפים

כדי למנוע הדפסה של צבעי ספוט חופפים ולמנוע מהם להסתיר את צבע הספוט שמתחתיהם, הסירו אחד מצבעי הספוט מאזור החפיפה.

השתמשו בדוגמה מודפסת של צבעי הדיו המודפסים בהדפסת רכב כדי להתאים את תצוגת המסך באופן שיסייע לכם לצפות את מראה הצבעים בהדפסה.

הערה:

במקרים מסוימים, לדוגמה בשעת שימוש בציפוי מבריק ובלוחות תבליט, ייתכן שתרצו שהצבעים יודפסו זה על זה.

 1. בחלונית Channels, בחרו בערוץ הספוט עם הצבע שברצונכם להדפיס.
 2. בחרו באפשרות Select ‏> Load Selection.

  הערה:

  לבחירה מהירה של תמונה בערוץ, הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS), ולחצו על הערוץ בחלונית Channels.

 3. קבעו את Channel על ערוץ הספוט מצעד 1 ולחצו על הלחצן OK.
 4. ליצירת השמנה בשעת הסתרת הצבע התחתון, בחרו Select ‏> Modify ‏> Expand או Contract, תלוי אם צבע הספוט החופף כהה יותר או בהיר יותר מצבע הספוט שתחתיו. בחלונית Channels, בחרו בערוץ הספוט התחתון שכולל את האזורים שברצונכם להסתיר. הקישו Backspace‏ (Windows) או Delete ‏(Mac OS).

  הערה:

  ניתן להשתמש בשיטה זו להסתרת אזורים מכל הערוצים שנמצאים מתחת לצבע ספוט, כגון ערוצי CMYK.

 5. אם צבע ספוט בערוץ אחד חופף ליותר מצבע ספוט נוסף אחד, חזרו על התהליך לכל אחד מהערוצים שכוללים אזורים שברצונכם להסיר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת