גלה כיצד ניתן להתאים בקלות את הגוונים של מסמך Photoshop בעזרת התאמות Color Balance ו-Photo Filter.

איזון צבע יכול לעזור לך לתקן פגמים בתמונה שלך. ניתן להשתמש באיזון צבע גם כדי ליצור אפקטים דרמטיים באמצעות שימוש שילוב הצבעים הכולל שבו משתמשים בקומפוזיציות. Photo Filter הוא אפשרות נוספת שמאפשרת לך להחיל התאמת גוון על התמונה שלך. התאמות Photo Filter מחקות שימוש במסנן צבעוני המותקן על גבי עדשת מצלמה, להתאמת איזון הצבע וטמפרטורת האור המועבר דרך העדשה וחושף את סרט הצילום. 

החלה הן של Color Balance והן של ‏Photo Filter כשכבות התאמה היא דרך גמישה יותר לעבודה עם האפשרויות האלה, בגלל שהיא נותנת לך את האפשרות להתאים מחדש את ההגדרות, יוצרת מסיכת שכבה שתשפיע על חלק מהתמונה ומגינה על התמונה המקורית משינויים ישירים.

החלה של התאמות איזון צבע

ב-Photoshop, ניתן לגשת לאפשרות התאמת איזון הצבע מכל אחד מהמיקומים הבאים: 

 • בחלונית Adjustments, לחץ על הסמל  Color Balance () .
 • בחר Layer > New Adjustment Layer > Color Balance. לחץ על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.
 • בחלונית Layers, לחץ על הסמל Create new fill or adjustment layer (). בחר Color Balance מהאפשרויות בתפריט ההקשר.
 • ניתן גם לבחור באפשרות Image > Adjustments > Color Balance. יחד עם זאת, השיטה הזו מחילה על שכבת התמונה התאמות שגורמות לנזקים ומוחקת את פרטי התמונה, מה שימנע ממך לשחזר את התמונה המקורית.

לאחר בחירת אפשרות איזון הצבע, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית Properties שייפתח, בחר את אחת מהאפשרויות לאיזון Tone ‏— Shadows,‏ Midtones או Highlights כדי לבחור את טווח הגוונים שבו אתה רוצה למקד את העריכות שלך.

  חלונית מאפייני איזון הצבע
  חלונית Properties של איזון הצבע: עבור אל הלוח Adjustments ולחץ על הסמל Color Balance.
  איזון צבע ב-Photoshop
  תיבת הדו-שיח Color Balance‏: Select Layer > New Adjustment Layer > Color Balance
 2. (אופציונלי) בחר Preserve Luminosity למניעת שינוי של ערכי עוצמת האור בתמונה בשעת שינוי הצבע. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כדי לשמור את מאזן הגוונים הכולל בתמונה שלך.

 3. העבר את המחוון Cyan/Red‏, Magenta/Green או Yellow/Blue לכיוון הצבע שאותו אתה רוצה להוסיף לתמונה; גרור את המחוון כך שהוא יתרחק מהצבע שאותו אתה רוצה להפחית בתמונה. הערכים שמוצגים מעל המחוונים מציגים את שינויי הצבע בערוצים אדום, ירוק וכחול. הערכים נעים בטווח שבין 100 ל- 100. ניתן להציג באופן ישיר את ההתאמות שמוחלות על התמונה בזמן הזזת המחוונים.

החלה של התאמות איזון צבע
הזז את מחווני איזון הצבע כדי להציג את ההתאמות שמוחלות על התמונה שלך ב-Photoshop.

שינוי איזון הצבעים בעזרת Photo Filter

ניתן לגשת לאפשרות Photo Filter מכל אחד מהמיקומים הבאים:

 • בחלונית Adjustments, לחץ על הסמל Photo Filter () .
 • בחר Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter. לחץ על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.
 • ניתן גם לבחור Image > Adjustments > Photo Filter. יחד עם זאת, השיטה הזו מחילה על שכבת התמונה התאמות שגורמות לנזקים ומוחקת את פרטי התמונה, מה שימנע ממך לשחזר את התמונה המקורית.

לאחר שתבחר את האפשרות Photo Filter, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בלוח Properties שייפתח, תוכל לבחור מסנן שנקבע מראש או להחיל מסנן צבע מותאם אישית:

  • Filter: לקביעת מסנן שהוגדר מראש, בחר באפשרות Filter ובחר אחת מהקביעות שהוגדרו מראש מהרשימה הנפתחת.
  • Color: עבור מסנן מותאם אישית, בחר באפשרות Color. לחץ על ריבוע הצבע, והשתמש ב-Adobe Color Picker כדי לציין צבע עבור מסנן מותאם אישית.
  Photo filter
 2. להתאמת כמות הצבע שמוחלת על התמונה, השתמש במחוון Density או הזן באופן ידני ערך באחוזים בתיבה Density. דחיסות גבוהה יוצרת התאמת צבע חזקה יותר.

 3. (אופציונלי) בחר Preserve Luminosity למניעת שינוי של ערכי עוצמת האור בתמונה בשעת שינוי הצבע. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כדי לשמור את מאזן הגוונים הכולל בתמונה שלך.

 4. הפעל את האפשרות Preview כדי להציג את העריכות שלך בתמונה. לחץ על OK כדי להחיל שינויים ועל Cancel כדי לצאת מתיבת הדו-שיח Photo Filter.

החלת איזון הצבעים בעזרת Photo Filter
החלת מסנני תמונה שנקבעו מראש או התאמת ההגדרות עבור מסנני צבע מותאמים אישית כדי לשפר את התמונה באמצעות התאמת Photo Filter.