הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

אודות שכבות וידאו

ניתן להשתמש ב- Photoshop לעריכת מסגרות בודדות של וידאו ושל קובצי רצף תמונות. בנוסף לשימוש בכל אחד מהכלים של Photoshop לעריכה ולצביעה של וידאו, ניתן גם להחיל מסננים, מסיכות, שינויי צורה, סגנונות שכבה ומצבי מיזוג. לאחר העריכה, ניתן לשמור את המסמך כקובץ PSD (שניתן להפעיל ביישומים אחרים של Adobe כגון Premiere Pro ו- After Effects או לגשת אליו כקובץ סטטי ביישומים אחרים), או לרנדר אותו כסרט QuickTime או כרצף תמונות.

הערה:

ניתן לעבוד רק עם התמונות בקובץ וידאו, ולא עם רכיבי השמע.

כשפותחים קובץ וידאו או רצף תמונות ב- Photoshop , המסגרות כלולות בשכבת וידאו. בחלונית Layers, שכבת וידאו מזוהה באמצעות סמל רצועת סרט צילום . שכבות וידאו מאפשרות לצבוע ולשכפל תוכן במסגרות בודדות באמצעות כלי המברשת והחותמת. בדומה לעבודה עם שכבות רגילות, ניתן להגדיר בחירות או להחיל מסיכות להגבלת פעולות העריכה לאזורים מסוימים של מסגרת. ניתן לנווט במסגרות באמצעות מצב ציר זמן בחלונית Animation ‏(Window > ‏Animation).

הערה:

שכבות וידאו לא פועלות כאשר החלונית Animation נמצאת במצב מסגרות.

ניתן לעבוד עם שכבות וידאו כפי שעובדים עם שכבות רגילות, באמצעות התאמת מצב המיזוג, האטימות, המיקום וסגנון השכבה. ניתן גם לקבץ שכבות וידאו בחלונית Layers. שכבות התאמה מאפשרות להחיל התאמות צבע וגוון על שכבות וידאו ללא פגיעה בשכבות.

אם אתם מעדיפים לערוך מסגרות בשכבה נפרדת, תוכלו ליצור שכבת וידאו ריקה. שכבות וידאו ריקות גם מאפשרות ליצור הנפשה מצוירת ביד.

הערה:

שכבת וידאו מפנה לקובץ המקורי, כך שפעולות עריכה בשכבת הווידאו אינן משנות את קובץ הווידאו או את רצף התמונות המקורי. כדי לשמור על הקישור לקובץ המקור, ודאו שהוא נשאר באותו מיקום יחסית לקובץ PSD. למידע נוסף, ראו החלפת תוכן וידאו בשכבת וידאו.

תבניות נתמכות של וידאו ורצפי תמונות

ניתן לפתוח קובצי וידאו ורצפי תמונות בתבניות הבאות.

תבניות וידאו QuickTime

 • MPEG-1 (‏‎.‎mpg‎ או ‎.mpeg)

 • MPEG-4 ‏(‎.mp4 או ‎.m4v)

 • MOV

 • AVI

 • התבנית MPEG-2 נתמכת אם מקודד MPEG-2 מותקן במחשב.

תבניות של רצפי תמונות

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • התבניות Cineon ו- JPEG 2000 נתמכות אם התוספים מותקנים במחשב.

מצב צבע ועומק סיביות

שכבות וידאו יכולות לכלול קבצים עם מצבי הצבע הבאים והיחסים הבאים של סיביות לערוץ (bpc):

 • גווני אפור: 8, 16, או 32‎ bpc

 • RGB‏: 8, 16, או 32‎ bpc

 • CMYK‏: 8 או 16‎ bpc

 • Lab‏: 8 או 16‎ bpc

סקירה של החלונית Animation

הנפשה היא רצף של תמונות או מסגרות המוצגות לאורך פרק זמן מוגדר. כל מסגרת שונה במקצת מהמסגרת שלפניה, כך שנוצרת אשליה של תנועה או שינוי אחר בשעת הצגת המסגרות ברצף מהיר.

בגרסה הסטנדרטית בגרסאות קודמות של Photoshop, החלונית Animation ‏(Window > ‏Animation‏) מופיעה במצב מסגרות, שמציג תמונות ממוזערות של כל אחת מהמסגרות בהנפשה. השתמשו בכלים שבתחתית החלונית לניווט בין המסגרות, לקביעת אפשרויות לולאה, להוספה ולמחיקה של מסגרות ולהצגת תצוגה מקדימה של ההנפשה.

תפריט החלונית Animation מכיל פקודות נוספות לעריכת מסגרות או משכי ציר זמן ולקביעת התצורה של תצוגת החלונית. לחצו על סמל תפריט החלונית להצגת הפקודות הזמינות.

החלונית Animation במצב מסגרות ב- Photoshop
החלונית Animation (מצב מסגרות)

A. בחירת המסגרת הראשונה B. בחירת המסגרת הקודמת C. הפעלת הנפשה D. בחירת המסגרת הבאה E. יצירת רצף במסגרות הנפשה F. שכפול המסגרות שנבחרו G. מחיקת המסגרות שנבחרו H. המרה למצב ציר זמן I. תפריט החלונית Animation 

ניתן להשתמש בחלונית Animation במצב מסגרות או במצב ציר זמן. מצב ציר זמן מציג את משך המסגרת ואת מאפייני ההנפשה של שכבות במסמך. השתמשו בכלים שבתחתית החלונית לניווט בין מסגרות, להתקרבות או להתרחקות מתצוגת הזמן, להפעלה וביטול של מצב onion skin, למחיקת מסגרות ראשיות ולהצגת תצוגה מקדימה של הווידאו. ניתן להשתמש בבקרים שבציר הזמן עצמו להתאמת משך המסגרת של שכבה, לקביעת מסגרות ראשיות למאפייני שכבה ולהקצאת אזור בווידאו כאזור העבודה.

החלונית Animation במצב ציר זמן ב- Photoshop
החלונית Animation (מצב ציר זמן)

A. אפשר הפעלה חוזרת של שמע B. התרחקות C. מחוון זום D. הגדלת תצוגה E. הפעלה/ביטול של Onion Skins‏ F. ‏מחיקת מסגרות ראשיות G. המרה למסגרות הנפשה 

במצב ציר זמן, החלונית Animation מציגה כל אחת מהשכבות במסמך Photoshop (מלבד שכבת הרקע) והיא מסונכרנת עם החלונית Layers. בשעת הוספה, מחיקה, שינוי שם, קיבוץ, שכפול או שיוך צבע לשכבה, השינויים מתעדכנים בשתי החלוניות.

הערה:

בשעת קיבוץ שכבות כעצם חכם, נתוני ההנפשה מהחלונית Animation נשמרים בעצם החכם. ראו גם עבודה עם עצמים חכמים.

בקרי מצב מסגרות

במצב מסגרות, החלונית Animation כוללת את הבקרים הבאים:

Looping Options

קביעת מספר הפעמים להפעלת הנפשה בשעת ייצוא כקובץ GIF עם הנפשה.

Frame Delay Time

קביעת משך תצוגה של מסגרת במהלך הפעלה.

Tween Animation Frames 

הוספת סדרת מסגרות בין שתי מסגרות קיימות, ויצירת שינוי אחיד של מאפייני השכבה במסגרות החדשות.

Duplicate Selected Frames 

הוספת מסגרת להנפשה באמצעות שכפול המסגרת שנבחרה בחלונית Animation.

Convert To Timeline Animation

המרת הנפשה מבוססת מסגרות להנפשה מבוססת ציר זמן המשתמשת במסגרות ראשיות להנפשת מאפייני שכבה.

פקדים של מצב ציר זמן

במצב ציר זמן, החלונית Animation כוללת את התכונות והבקרים הבאים:

Cached frames indicator

הצגת פס ירוק לציון המסגרות המאוחסנות בזיכרון המטמון לצורך הקרנה.

Comments track

בחרו Edit Timeline Comment מתפריט החלונית לשילוב הערה בזמן הנוכחי. הערות מוצגות כסמלים  במעקב אחר הערות. הזיזו את המצביע לסמלים אלה כדי להציג הערות כעצות כלי. לחצו פעמיים על סמלים אלה כדי לערוך את ההערות. כדי לנווט מהערה להערה, לחצו על Go To Previous או Go To Next באזור השמאלי של המעקב אחר ההערות.

הערה:

ליצירת טבלת HTML המציגה את הזמן, את מספר המסגרות ואת המלל לכל רכיב, בחרו Export Timeline Comments מתפריט החלונית.

Convert To Frame Animation

המרת הנפשה מבוססת ציר זמן, המשתמשת במסגרות ראשיות להנפשה מבוססת מסגרות.

Timecode Or frame number display

הצגת קוד זמן או מספר מסגרת (בהתאם לאפשרויות החלונית) של המסגרת הנוכחית.

Current-time indicator 

גררו את מציין הזמן הנוכחי כדי לנווט בין מסגרות או לשנות את הזמן או המסגרת הנוכחיים.

Global Lighting track

הצגת מסגרות ראשיות לקביעה ולשינוי של זווית התאורה הראשית של אפקטי שכבה כגון Drop Shadow‏, Inner Shadow ו-Bevel and Emboss.

Keyframe navigator   

לחצני חצים משמאל לתווית ערוץ מזיזים את מציין הזמן הנוכחי ממיקומו הנוכחי למסגרת הראשית הקודמת או הבאה. לחצו על הלחצן המרכזי להוספה או למחיקה של מסגרת ראשית בזמן הנוכחי.

Layer duration bar

ציון מקום של שכבה ברצף הזמן של וידאו או הנפשה. להעברת השכבה למקום אחר בזמן, גררו את הסרגל. לקיטום (התאמת משך) שכבה, גררו אחד מקצות הסרגל.

Altered Video track

לשכבות וידאו, מציג סרגל משך למסגרות שהשתנו. לדילוג למסגרות שהשתנו, השתמשו בלחצני הניווט במסגרות הראשיות שמשמאל לתווית הערוץ.

Time ruler

מדידת משך זמן (או מספר מסגרות) אופקית, לפי משך הזמן של המסמך וקצב המסגרות. ‏(בחרו באפשרות Document Settings מתפריט החלונית לשינוי משך הזמן או קצב המסגרות). סימני תיוג ומספרים מופיעים לאורך הסרגל וריווחם משתנה בהתאם לקביעת הזום של ציר הזמן.

Time-Vary stopwatch 

הפעלה או ביטול של עבודה עם מסגרות ראשיות במאפיין שכבה. בחרו באפשרות זו להכנסת מסגרת ראשית והפעלת העבודה עם מסגרות ראשיות של מאפיין שכבה. בטלו את הבחירה באפשרות להסרת כל המסגרות הראשיות ולביטול העבודה עם המסגרות הראשיות של מאפיין שכבה.

Animation panel menu

כולל פונקציות המשפיעות על המסגרות הראשיות, השכבות, מראה החלונית, הגדרות מעטפת (onion skin) וקביעות מסמך.

Work area indicators

גררו את הכרטיסייה הכחולה באחד מקצות הערוץ העליון לסימון חלק מסוים בהנפשה או בווידאו שברצונכם להציג בתצוגה מקדימה או לייצא.

שינוי גודל תמונות ממוזערות

בחלונית Animation ניתן לשנות את הגודל של תמונות ממוזערות שמייצגות כל אחת מהמסגרות או השכבות.

 1. בחרו Panel Options מתפריט החלונית Animation.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו אפשרות גודל.
  • במצב ציר זמן, בחרו None להצגת שמות השכבות בלבד.

החלפת יחידות ציר זמן

ניתן להציג את ציר הזמן של החלונית Animation ביחידות של מספר מסגרת או קוד זמן.

 • לבחירת היחידות שיוצגו, בחרו Panel Options מתפריט החלונית Animation ובחרו Frame Numbers או Timecode.
 • להחלפה בין היחידות, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על תצוגת הזמן הנוכחי בפינה השמאלית העליונה של ציר הזמן.

הצגה או הסתרה של מאפייני שכבה בציר הזמן

בשעת הוספת שכבות למסמך הן מופיעות כערוצים בציר הזמן. הרחיבו ערוצי שכבה להצגת מאפייני שכבה שניתן להוסיף להם הנפשה.

 1. להצגה או להסתרה של מאפייני שכבה, לחצו על המשולש משמאל לשם השכבה.

הצגה או הסתרה של שכבות בציר הזמן

כברירת מחדל, כל השכבות במסמך מוצגות בציר הזמן. להצגת תת-ערכה של שכבות בלבד, קבעו אותן תחילה כשכבות מועדפות.

 1. במצב ציר זמן, בחרו שכבה אחת או יותר בחלונית Animation, ולאחר מכן בחרו Show > ‏Set Favorite Layers בתפריט החלונית Animation.
 2. לבחירת השכבות שיוצגו, בחרו Show מתפריט החלונית Animation, ולאחר מכן בחרו All Layers או Favorite Layers.
 1. בחלונית Animation במצב ציר זמן, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • גררו את מציין הזמן הנוכחי .
  • לחצו על מספר או מיקום בסרגל הזמן, במקום שברצונכם למקם בו את מציין הזמן הנוכחי.
  • גררו את תצוגת הזמן הנוכחי (בפינה השמאלית העליונה של ציר הזמן).
  • לחצו פעמיים על תצוגת הזמן הנוכחי והזינו מספר מסגרת או זמן בתיבת הדו-שיח Set Current Time.
  • השתמשו בבקרי ההפעלה בחלונית Animation.
  • בחרו Go To בתפריט החלונית Animation, ולאחר מכן בחרו אפשרות ציר זמן.

מעבר בין מצבי הנפשה

ניתן להשתמש בחלונית Animation במצב הנפשת מסגרות או במצב הנפשת ציר זמן. מצב הנפשה מציג כל מסגרת בנפרד, ומאפשר לקבוע משך ומאפייני שכבה מיוחדים לכל מסגרת. מצב ציר זמן מציג מסגרות על ציר זמן, ומאפשר להוסיף תכונות הנפשה למסגרות ולהפעיל שכבות וידאו.

באופן אידיאלי, יש לבחור במצב הרצוי לפני תחילת העבודה על הנפשה. עם זאת, ניתן להחליף מצבי הנפשה במסמך פתוח, ולהחליף הנפשה מבוססת מסגרות להנפשה מבוססת ציר זמן, או להפך.

הערה:

ייתכן שתאבדו חלק מהמסגרות הכוללות אינטרפולציה בשעת המרת הנפשה המבוססת על ציר זמן להנפשה המבוססת על מסגרות. עם זאת, מראה ההנפשה אינו משתנה.

 1. בחלונית Animation, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • לחצו על הסמל Convert To Frame Animation .
  • לחצו על הסמל Convert To Timeline Animation .
  • בתפריט החלונית Animation, בחרו Convert To Frame Animation או Convert To Timeline.

ציון משך ציר זמן וקצב מסגרות

בשעת עבודה במצב ציר זמן, ניתן לציין את המשך וקצב המסגרות של מסמך שכולל וידאו או הנפשה. משך הוא משך הזמן הכולל של סרטון הווידאו, מהמסגרת הראשונה שתציין עד המסגרת האחרונה. קצב מסגרות או מספר מסגרות לשניה (fps) נקבע בדרך כלל לפי סוג הפלט שברצונכם להפיק: קצב המסגרות של וידאו NTSC הוא 29.97; קצב המסגרות של וידאו PAL הוא ‎25 fps וקצב המסגרות של סרט קולנוע הוא ‎24 fps. בהתאם למערכת השידור, קצב המסגרות של וידאו DVD יכול להיות זהה לקצב המסגרות של וידאו NTSC או וידאו PAL, או להיקבע על 23.976. בדרך כלל, קצב מסגרות וידאו שמיועד לכונן תקליטורים או לאינטרנט הוא 10 עד 15‎ fps.

כשיוצרים מסמך חדש, משך ציר הזמן של ברירת המחדל הוא 10 שניות. קצב המסגרות תלוי בהגדרות המסמך שנבחרו. לקביעות מוגדרות מראש שאינן קביעות וידאו (כגון נייר בינלאומי), קצב ברירת המחדל הוא 30 מסגרות לשנייה. לקביעות וידאו, הקצב הוא 25 מסגרות לשנייה ל- PAL ו- 29.97 ל- NTSC.

 1. בחלונית Animation, בחרו Document Settings.
 2. הזינו או בחרו ערכי Duration ו- Frame Rate.

הערה:

קיצור משך של וידאו או הנפשה קיימים גורם לקיטום מסגרות (ומסגרות ראשיות) מקצה המסמך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת