כתב ב- Adobe Photoshop כולל קווי מתאר וקטוריים של כתב – צורות מוגדרות מתמטית המתארות אותיות, ספרות וסמלים של גופן. גופנים רבים זמינים ביותר מצורה אחת, כשהתבניות הנפוצות ביותר הן Type 1 (הנקראת גם גופני PostScript‏), TrueType‏, OpenType‏, New CID וגופני CID לא מוגנים (יפנית בלבד).

Photoshop שומר על קווי מתאר וקטוריים ומשתמש בהם בשעת שינוי גודל כתב, שמירת קובץ PDF או EPS, או הדפסת התמונה במדפסת PostScript. כתוצאה מכך, ניתן להפיק כתב עם קצוות חדים, ללא תלות ברזולוציה.

הערה:

אם אתם מייבאים שכבות כתב של bitmap שנוצרו בגרסאות ישנות יותר של Photoshop או Photoshop Elements, בחרו Type >‏ Update All Text Layers להמרה לסוג וקטור.

אודות שכבות כתב

הערה:

שכבות כתב אינן נוצרות בתמונות במצב רב-ערוצי, Bitmap או צבעי אינדקס, משום שמצבים אלה אינם תומכים בשכבות. במצבים אלה הכתב מופיע על הרקע כמלל עם רסטר.

בשעת יצירת כתב, שכבת כתב חדשה נוספת לחלונית Layers. לאחר יצירת שכבת כתב, ניתן לערוך את הכתב ולהחיל עליו פקודות שכבה.

עם זאת, לאחר ביצוע שינוי בשכבת כתב הדורש להוסיף לה רסטר, Photoshop ממירה את קווי המתאר של הכתב הווקטורי לפיקסלים. כתב שנוסף לו רסטר כבר אינו כולל קווי מתאר וקטוריים, ולא ניתן לערוך אותו ככתב. ראו הוספת רסטר לשכבות כתב.

ניתן לבצע את השינויים הבאים בשכבת כתב, ועדיין לערוך את הכתב:

 • שינוי כיוון הכתב.
 • החלת החלקה.
 • המרה בין שורת מלל לפסקת מלל.
 • יצירת נתיב עבודה מכתב.
 • החלת פקודות שינוי צורה מתפריט Edit, פרט לפקודות Perspective ו- Distort.  

הערה:

לשינוי צורה של חלק משכבת כתב, יש להוסיף תחילה רסטר לשכבת הכתב.

 • השתמשו בסגנונות שכבה.

 • השתמשו בקיצורי מקשים למילוי (ראו Keys for painting).

 • בצעו עיקום של כתב כדי שיתאים למגוון צורות.

הזנת כתב

קיימות שלוש דרכים ליצירת כתב: בשורת מלל, בתוך פסקה ולאורך נתיב.

 • שורת מלל היא שורה אופקית או אנכית של מלל המתחילה בנקודה שבה לוחצים בתמונה. הזנת מלל כשורה מלל היא דרך שימושית להוספת מספר מילים לתמונה.

 • פסקת מלל משתמשת בגבולות כדי לשלוט בזרימת התווים, אופקית או אנכית. הזנת מלל בדרך זו היא שימושית כשברצונכם ליצור פסקה אחת או יותר, כגון לעלון פרסומי.

שורת מלל ומלל בתיבה תוחמת
מלל שהוזן כשורת מלל (למעלה) ומלל שהוזן בתיבה תוחמת (למטה)

 • כתב על נתיב זורם לאורך נתיב פתוח או סגור. כשמזינים את המלל אופקית, התווים מופיעים על הנתיב אנכית לקו הבסיס. כשמזינים את המלל אנכית, התווים מופיעים על הנתיב במקביל לקו הבסיס. בכל אחד מהמקרים, המלל זורם בכיוון שבו נוספו נקודות לנתיב.

  אם תזינו מלל שאינו מתאים לגבולות הפסקה או לנתיב, תופיע תיבה קטנה או עיגול קטן הכוללים את הסימן פלוס (+) במקום ידית אחיזה בפינת הגבול או נקודת עיגון בסוף הנתיב.

לחיצה בתמונה עם הכלי כתב גורמת לכלי לעבור למצב עריכה. כשהכלי נמצא במצב עריכה, ניתן להזין ולערוך תווים, וכן לבצע פקודות אחרות מתפריטים שונים. עם זאת, פעולות מסוימות דורשות לאשר תחילה שינויים בשכבת הכתב. כדי לקבוע אם כלי כתב נמצא במצב עריכה, התבוננו בסרגל האפשרויות – אם מופיעים הלחצן Commit  והלחצן Cancel , הכלי כתב נמצא במצב עריכה.

הזנת שורת מלל

כשמזינים שורת מלל, כל שורת מלל היא עצמאית – השורה מתרחבת או מתכווצת בשעת עריכתה, אך הכתב אינו גולש לשורה הבאה. המלל שתזינו מופיע בשכבת כתב חדשה.

 1. בחרו בכלי Horizontal Type או בכלי Vertical Type .
 2. לחצו בתמונה לקביעת נקודת הכנסה לכתב. הקו הקטן החוצה את הסימן | מציין את קו הבסיס של הכתב (הקו הדמיוני שעליו מונח הכתב). לכתב אנכי, קו הבסיס מציין את ציר המרכז של התווים.
 3. בחרו אפשרויות כתב נוספות בסרגל האפשרויות, בחלונית Character או בחלונית Paragraph.
 4. הזינו את התווים. להתחלת שורה חדשה, הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).

  הערה:

  ניתן גם לשנות צורה של שורת מלל במצב עריכה. הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS). תיבה תוחמת מופיעה מסביב לכתב. ניתן ללחוץ על ידית אחיזה כדי לשנות את הגודל או להטות את הכתב. ניתן גם לסובב את התיבה התוחמת.

 5. בתום הזנת הכתב או עריכתו, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Commit  בסרגל האפשרויות.

  • הקישו Enter בלוח הספרות.

  • הקישו Ctrl+Enter ‏(Windows) או Command+Return ‏(Mac OS).

  • בחרו כלי כלשהו בארגז הכלים, לחצו בחלונית Layers, ‏Channels, ‏Paths, ‏Actions, ‏History, או Styles, או בחרו פקודה זמינה בתפריט.

הזנת פסקת מלל

בשעת הזנת פסקת מלל, שורות המלל גולשות כדי להתאים למידות התיבה התוחמת. ניתן להזין מספר פסקאות ולבחור אפשרות יישור פסקה.

ניתן לשנות את גודל התיבה התוחמת, והדבר יגרום לכתב לזרום בתוך המלבן המותאם. ניתן להתאים את התיבה התוחמת בשעת הזנת כתב או לאחר יצירת שכבת כתב. ניתן גם להשתמש בתיבה התוחמת לסיבוב, לשינוי גודל ולהטיה של כתב.

 1. בחרו בכלי Horizontal Type או בכלי Vertical Type .
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו באלכסון להגדרת תיבה תוחמת לכתב.

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה או גרירה לתצוגת תיבת הדו-שיח Paragraph Text Size. הזינו ערכים ל- Width ו- Height ולחצו על הלחצן OK.

 3. בחרו אפשרויות כתב נוספות בסרגל האפשרויות, בחלונית Character, בחלונית Paragraph או בתפריט המשנה Layer ‏> ‏Type.
 4. הזינו את התווים. להתחלת פסקה חדשה, הקישו Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS). אם תזינו מלל שאינו מתאים לתיבה התוחמת, יופיע סמל הגלישה  בתיבה התוחמת.
 5. אם תרצו, שנו גודל, סובבו או הטו את התיבה התוחמת.
 6. אשרו את שכבת הכתב באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • לחצו על הלחצן Commit  בסרגל האפשרויות.

  • הקישו Enter בלוח הספרות.

  • הקישו Ctrl+Enter ‏(Windows) או Command+Return ‏(Mac OS).

  • בחרו כלי כלשהו בארגז הכלים, לחצו בחלונית Layers, ‏Channels, ‏Paths, ‏Actions, ‏History, או Styles, או בחרו פקודה זמינה בתפריט.

המלל שתזינו מופיע בשכבת כתב חדשה.

הדבקת מציין מיקום למלל של lorem-ipsum

מציין מיקום למלל מסוג lorem-ipsum מאפשר למלא בלוקי מלל במהירות למטרות פריסה.

 1. בחרו כלי כתב ולחצו כדי להוסיף את הסמן לשורה או תיבה קיימת של מלל.

 2. בחרו Type ‏> ‏Paste Lorem Ipsum.

שינוי גודל או צורה של תיבה תוחמת של כתב

 1. הציגו את ידיות האחיזה של התיבה התוחמת של פסקת מלל. כשהכלי Type  פעיל, בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers ולחצו במלל שבתמונה.

  הערה:

  ניתן לשנות צורה של שורת מלל במצב עריכה. הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ותופיע תיבה תוחמת מסביב לכתב.

  • לשינוי גודל התיבה התוחמת, מקמו את המצביע על ידית אחיזה – המצביע משנה את צורתו לצורת חץ כפול – וגררו. הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת יחסי הגודל של התיבה התוחמת.

  • לסיבוב התיבה התוחמת, מקמו את המצביע מחוץ לתיבה התוחמת – המצביע משנה את צורתו לצורת חץ דו-כיווני מעוקם —וגררו. הקישו Shift כדי להגביל את הסיבוב לדרגות של 15° מעלות. לשינוי מרכז הסיבוב, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת נקודת המרכז למיקום חדש. נקודת המרכז יכולה להיות מחוץ לתיבה התוחמת.

  • להטיית התיבה התוחמת, הקישו Ctrl ‏(Windows), או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת אחת מידיות האחיזה האמצעיות. המצביע משנה את צורתו לראש חץ .

  הטיית כתב
  הטיית כתב בעזרת התיבה התוחמת

  • לשינוי גודל כתב עם שינוי הגודל של התיבה התוחמת, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת ידית אחיזה פינתית.

  • לשינוי גודל התיבה התוחמת מנקודת המרכז, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת ידית אחיזה פינתית.

המרה בין שורת מלל לפסקת מלל

ניתן להמיר שורת מלל לפסקת מלל כדי להתאים את זרימת התווים בתוך התיבה התוחמת. לחלופין, ניתן להמיר פסקת מלל לשורת מלל כדי שהמלל בכל שורת מלל יזרום בנפרד מיתר השורות. בשעת המרה מפסקת מלל לשורת מלל, נוסף מעבר שורה בסוף כל שורת כתב (פרט לשורה האחרונה).

 1. בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers.
 2. בחרו Type ‏> ‏Convert To Point Text or Type ‏> ‏Convert To Paragraph Text.

  הערה:

  כשממירים פסקת מלל לשורת מלל, כל התווים הגולשים מהתיבה התוחמת נמחקים. כדי להימנע מאובדן מלל, התאימו את גבולות התיבה התוחמת כך שכל הכתב יוצג בה לפני ההמרה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת