יצירת שכבות וקבוצות

שכבה חדשה מופיעה מעל השכבה שנבחרה או בקבוצה שנבחרה בחלונית Layers.

יצירת שכבה או קבוצה חדשות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • ליצירת שכבה או קבוצה חדשה באמצעות אפשרויות ברירת המחדל, לחצו על הלחצן Create A New Layer  או על הלחצן New Group  בחלונית Layers.

  • בחרו בתפריט Layer ‏> New ‏> Layer או Layer ‏> New ‏> Group.

  • בחרו באפשרויות New Layer או New Group מתפריט החלונית Layers.

  • להצגת תיבת הדו-שיח New Layer וקביעת אפשרויות שכבה, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Create A New Layer או על הלחצן New Group בחלונית Layers.

  • להוספת שכבה מתחת לשכבה הנוכחית שנבחרה, הקישו Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Create A New Layer או על הלחצן New Group בחלונית Layers.

 2. קבעו אפשרויות שכבה ולחצו על הלחצן OK:

  Name

  הגדרת שם לשכבה או לקבוצה.

  Use Previous Layer to Create Clipping Mask

  אפשרות זו אינה זמינה לקבוצות. (ראו הוספת מסיכת שכבה לשכבות.)

  Color

  שיוך צבע לשכבה או לקבוצה בחלונית Layers.

  Mode

  הגדרת מצב מיזוג לשכבה או לקבוצה. (ראו מצבי מיזוג.)

  Opacity

  הגדרת רמת אטימות לשכבה או לקבוצה.

  Fill With Mode-Neutral Color

  מילוי השכבה בצבע נייטרלי מוגדר מראש.

  הערה:

  להוספת שכבות שנבחרו כעת לקבוצה חדשה, בחרו Layer ‏> Group Layers, או הקישו Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן New Group בתחתית החלונית Layers.

יצירת שכבה מקובץ קיים

 1. גררו את סמל הקובץ ב- Windows או Mac OS לתוך תמונה פתוחה ב- Photoshop.

 2. הזיזו את התמונה המיובאת, שנו את גודלה או סובבו אותה. (ראו מיקום קובץ ב- Photoshop.)

 3. הקישו Enter או Return.

  כברירת מחדל, Photoshop יוצרת שכבת Smart Object. ליצירת שכבות רגילות מקבצים שנגררו, בטלו את הבחירה באפשרות Place Or Drag Raster Images As Smart Objects בהעדפות General.

  הערה:

  אם הקובץ שמיקמתם הוא תמונה מרובת שכבות, תופיע גירסה משוטחת בשכבה החדשה. כדי להעתיק במקום זאת שכבות נפרדות, שכפלו אותם לתמונה אחרת. (ראו שכפול שכבות.)

יצירת שכבה עם אפקטים משכבה אחרת

 1. בחרו בשכבה קיימת בחלונית Layers.

 2. גררו את השכבה ללחצן Create A New Layer בתחתית החלונית Layers. השכבה החדשה שנוצרה כוללת את כל האפקטים של השכבה הקיימת.

המרת בחירה לשכבה חדשה

 1. הגדירו בחירה.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו בתפריט Layer ‏> New ‏> Layer Via Copy כדי להעתיק את הבחירה לשכבה חדשה.

  • בחרו בתפריט Layer ‏>‏ New >‏ Layer Via Cut כדי לגזור את הבחירה ולהדביק אותה בשכבה חדשה.

  הערה:

  יש להוסיף רסטר לעצמים חכמים או לשכבות צורה כדי להפעיל פקודות אלה.

תצוגת שכבות וקבוצות בקבוצה

 1. כדי לפתוח את הקבוצה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על המשולש שמשמאל לסמל התיקייה .

  • לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על המשולש שמשמאל לסמל התיקייה ובחרו בפקודה Open This Group.

  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על המשולש כדי לפתוח או לסגור קבוצה ואת הקבוצות המקוננות בתוכה.

הצגה או הסתרה של שכבה, קבוצה או סגנון

הצגה או הסתרה של שכבות, קבוצות או סגנונות מאפשרות לך לבודד או להציג רק חלקים מסוימים מהתמונה, לצורך עריכה קלה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות בחלונית Layers:
  • לחצו על סמל העין שלצד שכבה, קבוצה או אפקט שכבה כדי להסתיר את תוכנם בחלון המסמך. לחצו בעמודה שנית כדי להציג את התוכן מחדש. להצגת סמל העין של סגנונות ואפקטים, לחצו על סמל החלונית Reveal Effects In .

  • בחרו באפשרויות Show Layers או Hide Layers מהתפריט Layers.

  • הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל עין של שכבה או קבוצה כדי להציג את התוכן שלהן בלבד. Photoshop זוכרת את מצבי התצוגה של כל השכבות לפני הסתרתן. אם לא שיניתם את התצוגה של אף שכבה אחרת, הקישו Alt‏ (Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על אותו סמל עין כדי לשחזר את קביעות התצוגה המקוריות.

  • גררו בעמודת העין כדי לשנות את התצוגה של פריטים מרובים בחלונית Layers.

  הערה:

  רק שכבות גלויות מודפסות.

העתקה/הדבקה של שכבות

כעת ניתן להעתיק ולהדביק שכבות ב-Photoshop—בתוך מסמך ובין מסמכים. בהתאם לקביעות ניהול הצבע ולפרופיל הצבע המשויך לקובץ (או לנתונים שיובאו), ייתכן ש-Photoshop יציג בקשה להנחיות לגבי אופן הטיפול בנתוני הצבעים בנתונים שיובאו.

אזהרה:

בעת הדבקת שכבה בין מסמכים בעלי רזולוציות שונות, השכבה המודבקת שומרת על ממדי הפיקסלים שלה. התנהגות זו עלולה לגרום לחלק שהודבק להיראות לא פרופורציונלי בתמונה החדשה. היעזרו בפקודה Image Size כדי להגדיר רזולוציה זהה לתמונת המקור והיעד לפני העתקה והדבקה, או היעזרו בפקודה Free Transform לשינוי גודל התוכן שהודבק.

פקודות העתקה/הדבקה

Copy

(Edit > Copy או Cmd/Ctrl+C) - העתקת השכבות שנבחרו

Paste

(Edit > Paste או Cmd/Ctrl+V) - הדבקת השכבות שהועתקו במרכז המסמך שנבחר. הדבקה יוצרת שכבה כפולה הכוללת את כל המסיכות הווקטוריות ומפות הסיביות וכן את אפקטי השכבה.

Paste In Place

(Edit > Paste Special > Paste In Place או Cmd/Ctrl+Shift+V) - הדבקת השכבות שהועתקו במסמך היעד במיקום יחסי לזה של השכבות במסמך המקורי. למשל, שכבה המכילה תוכן מהפינה הימנית התחתונה של מסמך גדול תודבק בפינה הימנית התחתונה של המסמך החדש. בכל המקרים, Photoshop מנסה להשאיר לפחות מקטע מהשכבות המודבקות גלוי לעין במסמך היעד כדי שתוכלו לשנות את מיקומו בהתאם לצורך.

הערה:

אם אתם מעתיקים שכבה ואז יוצרים מסמך חדש, תוכלו להשתמש באפשרות Clipboard בתיבת הדו-שיח New Document. הבחירה באפשרות זו גורמת ליצירת מסמך חדש בגודל של השכבות שהעתקתם. לאחר מכן, תוכלו להדביק בקלות את השכבות המועתקות במסמך החדש

הערה:

האפשרות Cut מעומעמת כאשר שכבה או מספר שכבות נבחרות. מחקו שכבות ישירות בחלונית Layers.

שיקולים בעת העתקה/הדבקה של שכבות המכילות נתיבים

התנהגויות העתקה

 • אם תעתיקו שכבה המכילה נתיבים, למשל שכבת צורה, אך אף נתיב אינו נבחר, השכבה תועתק אל הלוח. הדבקה יוצרת שכבת צורה כפולה הכוללת את כל המסיכות הווקטוריות ומפות הסיביות וכן את אפקטי השכבה.
 • אם תעתיקו שכבה המכילה נתיבים, למשל שכבת צורה, והנתיבים נבחרים בבד הציור, הנתיב יועתק אל הלוח. 
 • אם תעתיקו שכבה עם מסיכה וקטורית, אך המסיכה הווקטורית אינה נבחרת, כל נתוני השכבה יועתקו אל הלוח. הדבקה יוצרת שכבה כפולה הכוללת את כל המסיכות הווקטוריות ומפות הסיביות וכן את אפקטי השכבה.
 • אם תעתיקו שכבה עם מסיכה וקטורית, והמסיכה הווקטורית נבחרת, נתוני הנתיב יועתקו אל הלוח. ההדבקה תלויה בהקשר.

התנהגויות הדבקה

 • אם תבחרו שכבה שאינה מכילה נתיבים, למשל שכבת מפת סיביות, הדבקת נתוני הנתיב תיצור מסיכה וקטורית חדשה.
 • אם תבחרו שכבה המכילה נתיבים, למשל שכבת צורה, אך אף נתיב אינו נבחר, הדבקה תגרום להחלפת הצורה הנוכחית בשכבה.
 • אם תבחרו שכבת צורה ותבחרו את הנתיב, הדבקה תגרום להדבקת נתוני הנתיב בשכבת הצורה הקיימת, תוך שילובם בנתיב הקיים.
 • אם תבחרו שכבה עם מסיכה וקטורית, אך המסיכה הווקטורית אינה נבחרת, הדבקת נתוני הנתיב תגרום להחלפת הנתיב של המסיכה הווקטורית.
 • אם תבחרו שכבה עם מסיכה וקטורית, והמסיכה הווקטורית נבחרת, הדבקה תגרום להדבקת נתוני הנתיב במסיכה הווקטורית, תוך שילובם בנתיב הקיים.

Copy Merged

פקודה זו יוצרת עותק ממוזג של כל השכבות הגלויות באזור שנבחר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת