מצב Color או מצב Image

מצב Color או מצב Image, קובע כיצד ישולבו רכיבי צבע, על בסיס מספר ערוצי הצבע במודל הצבע. מצבי צבע כוללים גווני אפור, RGB ו-CMYK, בין השאר. Photoshop Elements תומך במצבי הצבע Bitmap,‏ Grayscale,‏ Indexed ו-RGB.

1: מצב RGB (מיליוני צבעים); 2: מצב Index Color‏ (256 צבעים); 3: מצב Grayscale‏ (2 צבעים); 4: מצב Bitmap‏ (2 צבעים)