שיטוח

שיטוח הוא מיזוג כל השכבות הגלויות בתוך שכבת הרקע להקטנת הקובץ.

התמונה משמאל מציגה את החלונית Layers (עם שלוש שכבות) וגודל קובץ לפני השיטח. התמונה מימין מציגה את החלונית Layers לאחר השיטוח.