När du lägger till en interpolering till ett objekt i ett lager gör Animate något av följande:

 • Det konverterar lagret till ett interpoleringslager.
 • Det skapar ett lager som bevarar den ursprungliga staplingsordningen för objekten på lagret.

Lager läggs till enligt dessa regler:

 • Om det inte finns några andra objekt på lagret än de som har markerats ändras lagret till ett interpoleringslager.

 • Om markeringen är längst ned i staplingsordningen för lagret (under alla andra objekt) skapar Animate ett lager ovanför det ursprungliga lagret. Det här nya lagret innehåller de objekt som inte har markerats. Det ursprungliga lagret blir ett interpoleringslager.

 • Ett lager skapas i Animate om markeringen är längst upp i staplingsordningen för lagret (ovanför alla andra objekt). Markeringen flyttas till det nya lagret och det lagret blir ett interpoleringslager.

 • Om markeringen är i mitten av staplingsordningen för lagret (det finns objekt ovanför och under markeringen) skapar Animate två lager. Ett lager innehåller den nya interpoleringen och ett annat ovanför det innehåller de objekt som inte har markerats överst i staplingsordningen. De omarkerade objekten nederst i staplingsordningen ligger kvar i det ursprungliga skiktet, under de nya infogade lagren.

Ett interpoleringslager kan innehålla såväl interpoleringsintervall som statiska bildrutor och ActionScript-kod. Bildrutor i ett interpoleringslager som innehåller ett interpoleringsintervall kan dock inte innehålla andra objekt än det interpolerade objektet. Om du vill lägga till fler objekt i samma bildruta placerar du dem på separata lager.

Se även

Interpolera ett objekt över tidslinjen

Så här gör du för att få ett objekt att flyttas eller glida över scenen:

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält som ska interpoleras på scenen. Objektet kan finnas i någon av följande lagertyper: normalt lager, stödlinjelager, maskeringslager eller maskerat lager. Markeringen konverteras till en filmklippssymbol i Animate om markeringen innehåller andra objekt eller flera objekt från ett lager.

 2. Om du vill invertera markeringen högerklickar du på objektet och väljer Invertera markering.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på markeringen eller den aktuella bildrutan och välj Skapa rörelseinterpolering på snabbmenyn.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  Om det interpolerade objektet är det enda objektet i lagret konverterar Animate lagret med objektet till ett interpoleringslager. Om det finns andra objekt på lagret infogar Animate lager för att bevara staplingsordningen. Animate placerar det interpolerade objektet på ett eget lager.

  Om det ursprungliga objektet endast finns i den första bildrutan på tidslinjen är interpoleringsintervallet en sekund långt. Om det ursprungliga objektet fanns i flera sammanhängande bildrutor innehåller interpoleringsintervallet det antal bildrutor som upptogs av det ursprungliga objektet.

 4. Dra i början eller slutet av interpoleringsintervallet på tidslinjen för att minska eller öka intervallet till önskat antal bildrutor. Eventuella egenskapsnyckelrutor i interpoleringen flyttas proportionellt mot slutet av intervallet.

  Om du vill flytta till slutet av intervallet utan att flytta några befintliga nyckelrutor, ska du Skift-dra i slutet av interpoleringsintervallet.

 5. Om du vill lägga till rörelse i interpoleringen placerar du spelhuvudet i en bildruta inom interpoleringsintervallet och drar sedan objektet till en ny position.

  En rörelsebana visas på scenen som anger banan från positionen i den första bildrutan i interpoleringsintervallet till den nya positionen. Eftersom du uttryckligen har definierat objektets X- och Y-egenskaper läggs nyckelbildrutor för egenskaper för X och Y till i bildrutan som innehåller spelhuvudet. Nyckelbildrutor för egenskaper visas som små romber i interpoleringsintervallet.

  Obs!

  Som standard visas egenskapsnyckelbildrutor för alla egenskapstyper på tidslinjen. Du kan välja vilka typer av nyckelbildrutor för egenskaper som ska visas genom att högerklicka (Windows) eller kommandoklicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet och välja Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp.

 6. Om du vill ange en annan position för objektet placerar du spelhuvudet i en annan bildruta inom interpoleringsintervallet och drar sedan objektet på scenen till en annan position.

  Rörelsebanan justeras för att inkludera alla positioner som du anger.

 7. Om du vill interpolera 3D-rotation eller -position använder du verktyget för 3D-rotation eller 3D-förflyttning. Se till att du placerar spelhuvudet i den bildruta där du vill lägga till 3D-egenskapsbildrutan först.

  Obs!

  Om du vill skapa flera interpoleringar samtidigt placerar du objekt som går att interpolera i flera lager, markerar alla och väljer Infoga > Rörelseinterpolering. Du kan också använda förinställda rörelser för flera objekt på samma sätt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy