Översikt

Animeringsguiden i Adobe Animate CC (tidigare Flash Professional CC) hjälper dig att förbättra de animeringar du skapar genom att definiera en bana för de objekt du animerar. Detta är användbart när du arbetar på en animering som inte har en rak bana. Processen kräver två lager för att skapa en animering:

  • Ett lager som innehåller det objekt som du ska animera
  • Ett lager som definierar den bana som objektet ska följa under animeringen

Du kan bara använda animeringsguiden med klassiska interpoleringar.

Mer information om animeringsguider finns i Arbeta med klassiska interpolerade animeringar

Animeringsguide med variabel linjebredd

Du kan animera ett objekt baserat på den varierande tjockleken på banans linje.

Utöver nyckelbildrutorna för objektets inledande och avslutande position behöver du inga andra nyckelbildrutor för att ange variationen i linjetjocklek.

  1. Om du vill animera ett objekt baserat på variabel linjebredd skapar du en bana och animerar objektet längs banan enligt beskrivningen i föregående avsnitt. 
  2. Markera interpoleringens första nyckelbildruta i tidslinjen och markera alternativen Skala och Skala längs bana i egenskapsinspektören. Nu kan objektet följa skalningen baserat på linjetjockleken.
  1. Definiera linjetjockleken på något at följande sätt:
  • Välj breddverktyget (U) i verktygslådan, klicka var som helst på banan och dra för att variera banans tjocklek.
  • Markera banan med markeringsverktyget (V) i verktygslådan. Välj sedan en breddprofil för linjen i listrutan Bredd i egenskapsinspektören.

Mer information om linjer med varierbar bredd finns i Linjer med varierbar bredd.

När du har definierat en linje med variabel bredd som bana och kör rörelseinterpoleringen ser du att objektet följer banan, men också att dess storlek ändras i förhållande till variationen på linjetjockleken.

Här följer ett exempel där animeringsguiden med variabel linjebredd används:

 

En rörelsestödlinjebana kan ha flera segment, där alla segment har olika profiler med variabel bredd, enligt nedanstående. Utan ytterligare nyckelbildrutor för objektet beaktas varje segments breddprofil under animeringen.

Animeringsguide med linjefärg

Med animeringsguiden kan du även interpolera ett objekt längs banan genom att ändra dess färg baserat på stödlinjebanans färg. För att detta ska fungera måste banan ha minst två segment, det vill säga att den måste ha minst tre noder eller punkter. Du uppnår detta genom att skapa en klassisk rörelseinterpolering och rita stödlinjebanan med ritstiftet enlig beskrivningen i föregående avsnitt, vilket visas nedan. Den här banan har fyra noder/punkter i tre segment.

Utöver nyckelbildrutorna för objektets inledande och avslutande position behöver du inga andra nyckelbildrutor för att ange variationen i linjefärg.

  1. När du har skapat den klassiska rörelseinterpoleringen markerar du dess första nyckelbildruta på tidslinjen. Markera kryssrutan Färglägg längs bana i egenskapsinspektören. Nu kan objektet följa färgvariationen baserat på stödlinjebanan.
  1. Välj nu markeringsverktyget (V) i verktygslådan. Klicka på och markera det andra segmentet av stödlinjebanan och välj en annan färg. Upprepa samma sak för banans tredje segment.

Kör animeringen för att se effekten av stödlinjebanans färg på själva objektet under interpoleringen. Du ser att det inte bara är färgen som påverkas, utan även alfa-/opacitetsvärdet för linjesegmentet i stödlinjebanan.

Här följer ett exempel där animeringsguiden med linjefärg används: