Användarhandbok Avbryt

Rörelseguide

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Dokumentation för rörelseguiden i Flash Professional. Förbättra animeringen som du skapar genom att definiera en bana för objektet som du ska animera.

Översikt

Rörelseguiden i Adobe Animate (tidigare Flash Professional CC) hjälper dig att förbättra dina animeringar genom att definiera en bana för de objekt du animerar. Detta är användbart när du arbetar på en animering som inte har en rak bana. Processen kräver två lager för att skapa en animering:

 • Ett lager som innehåller det objekt som du ska animera
 • Ett lager som definierar den bana som objektet ska följa under animeringen

Rörelseguiden kan bara användas med klassiska interpoleringar.

Mer information om rörelseguider finns i Arbeta med klassiska interpolerade animeringar

Rörelseguide med variabel linjebredd

Du kan animera ett objekt baserat på den varierande tjockleken på banans linje.

Utöver nyckelbildrutorna för objektets inledande och avslutande position behöver du inga andra nyckelbildrutor för att ange variationen i linjetjocklek.

 1. Om du vill animera ett objekt baserat på variabel linjebredd skapar du en bana och animerar objektet längs banan enligt beskrivningen i föregående avsnitt. 
 2. Markera interpoleringens första nyckelbildruta i tidslinjen och markera alternativen Skala och Skala längs bana i egenskapsinspektören. Nu kan objektet följa skalningen baserat på linjetjockleken.

 1. Definiera linjetjockleken på något at följande sätt:
 • Välj breddverktyget (U) i verktygslådan, klicka var som helst på banan och dra för att variera banans tjocklek.

 • Markera banan med markeringsverktyget (V) i verktygslådan. Välj sedan en breddprofil för linjen i listrutan Bredd i egenskapsinspektören.

Mer information om linjer med varierbar bredd finns i Linjer med varierbar bredd.

När du har definierat en linje med variabel bredd som bana och kör rörelseinterpoleringen ser du att objektet följer banan, men också att dess storlek ändras i förhållande till variationen på linjetjockleken.

Här följer ett exempel där rörelseguiden med variabel linjebredd används:

En rörelsestödlinjebana kan ha flera segment, där alla segment har olika profiler med variabel bredd, enligt nedanstående. Utan ytterligare nyckelbildrutor för objektet beaktas varje segments breddprofil under animeringen.

Rörelseguide baserad på linjefärg

Med rörelseguiden kan du även interpolera ett objekt längs banan genom att ändra dess färg baserat på stödlinjebanans färg. För att detta ska fungera måste banan ha minst två segment, det vill säga att den måste ha minst tre noder eller punkter. Du uppnår detta genom att skapa en klassisk rörelseinterpolering och rita stödlinjebanan med ritstiftet enlig beskrivningen i föregående avsnitt, vilket visas nedan. Den här banan har fyra noder/punkter i tre segment.

Utöver nyckelbildrutorna för objektets inledande och avslutande position behöver du inga andra nyckelbildrutor för att ange variationen i linjefärg.

 1. När du har skapat den klassiska rörelseinterpoleringen markerar du dess första nyckelbildruta på tidslinjen. Markera kryssrutan Färglägg längs bana i egenskapsinspektören. Nu kan objektet följa färgvariationen baserat på stödlinjebanan.

 1. Välj nu markeringsverktyget (V) i verktygslådan. Klicka på och markera det andra segmentet av stödlinjebanan och välj en annan färg. Upprepa samma sak för banans tredje segment.

Kör animeringen för att se effekten av stödlinjebanans färg på själva objektet under interpoleringen. Du ser att det inte bara är färgen som påverkas, utan även alfa-/opacitetsvärdet för linjesegmentet i stödlinjebanan.

Här följer ett exempel där rörelseguiden med färgvariationer används:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online