Redigeringspanelerna på arbetsytan i Animate innehåller redigerings- och publiceringskontroller som du kan ordna som du själv vill ha dem. Du kan också dra en panel bort från dess plats, ändra dess storlek och placera den var du vill på skärmen. I Animates snabbmenyer har du också möjlighet att välja att låsa panelen till en valfri position på skärmen. Om du låser panelen flyttas den inte om du drar den av misstag när du arbetar. 

Animate-paneler med låsningsalternativ
Animate-paneler med låsningsalternativ

Om egenskapsinspektören

Med egenskapsinspektören får du enkel åtkomst till de vanligaste attributen i den aktuella markeringen, antingen på scenen eller på tidslinjen. Du kan ändra objekt- eller dokumentattributen i egenskapsinspektören utan att komma åt de menyer eller paneler som också styr attributen.

Beroende på vad som är markerat visar egenskapsinspektören information och inställningar för aktuellt dokument, text, symbol, form, bitmapp, videoklipp, grupp, bildruta eller verktyg. När två eller fler olika typer av objekt markeras visas det sammanlagda antalet markerade objekt i egenskapsinspektören.

Om du vill visa egenskapsinspektören väljer du Fönster > Egenskaper eller trycker på Ctrl+F3 (Windows) eller Kommando+F3 (Macintosh).

Om bibliotekspanelen

I Bibliotekspanelen (Fönster > Bibliotek) lagrar och organiserar du symboler som du skapat i Animate. Du kan också lagra importerade filer, inklusive bitmappsgrafik, ljudfiler och videoklipp. I Bibliotekspanelen kan du ordna biblioteksobjekt i mappar. Du kan också se hur ofta ett objekt används i ett dokument och sortera objekt efter namn, typ, datum, användningsfrekvens eller ActionScript®-länkidentifieraren. Om du till exempel importerar en animerad GIF skapas en mapp med namnet GIF i rotmappen, där filen placeras. Du kan också söka i Bibliotekspanelen genom att skriva ett symbolnamn eller länknamn i sökfältet. Du kan också ange egenskaper på de flesta flerobjektsmarkeringar.

Bibliotekspanelen med ett ljudklipp markerat
Bibliotekspanelen med ett ljudklipp markerat

Om åtgärdspanelen

På åtgärdspanelen kan du skapa och redigera ActionScript-kod för ett objekt eller en bildruta. När du markerar en bildruta, knapp eller ett filmklipp aktiveras åtgärdspanelen. Åtgärdspanelens titel ändras till Knappåtgärder, Filmklippsåtgärder eller Bildruteåtgärder beroende på vad som markeras.

Åtgärdspanelen visar en stop()-åtgärd i en bildruta.
Åtgärdspanelen visar en stop()-åtgärd i en bildruta.

Om du vill visa åtgärdspanelen väljer du Fönster > Åtgärder eller trycker på F9. Mer information om åtgärdspanelen finns i Översikt över åtgärdspanelen

Använda filmutforskaren (borttagen i Animate CC)

Med filmutforskaren kan du visa och organisera innehållet i ett dokument och välja element att ändra ytterligare i dokumentet. Den innehåller en visningslista över element som används och som arrangeras i ett navigerbart hierarkiskt träd.

Använda filmutforskaren för att utföra följande åtgärder:

 • Filtrera kategorier med objekt i dokumentet som visas i filmutforskaren.

 • Visa de markerade kategorierna som scener, symboldefinitioner, eller båda delar.

 • Utöka eller komprimera navigeringsträdet.

 • Söka efter ett element i ett dokument efter namn.

 • Bekanta dig med strukturen i ett Animate-dokument som en annan utvecklare har skapat.

 • Hitta alla instanser av en viss symbol eller åtgärd.

 • Skriva ut den navigerbara visningslistan som visas i filmutforskaren.

Filmutforskaren har en panelmeny och en kontextmeny med alternativ för att utföra åtgärder på markerade objekt eller ändra visningen av filmutforskaren. En bock med en triangel under på filmutforskarpanelen anger Panelmenyn.

Obs!

Filmutforskaren fungerar något annorlunda när du arbetar med skärmar.

Visa filmutforskaren

 1. Välj Fönster > Filmutforskaren.

Filtrera kategorierna med objekt som visas i filmutforskaren

 • Om du vill visa text, symboler, ActionScript, importerade filer eller bildrutor eller lager klickar du på en eller flera av filtreringsknapparna till höger om alternativet Visa. Om du vill anpassa vilka objekt du ska visa klickar du på knappen Anpassa. Om du vill visa dessa element väljer du alternativ i området Visa i dialogrutan Inställningar för filmutforskaren

 • Om du vill visa objekt i scener väljer du Visa filmelement på panelmenyn Filmutforskaren.

 • Om du vill visa objekt i scener väljer du Visa symboldefinitioner på panelmenyn Filmutforskaren.

Obs!

Alternativen filmelement och symboldefinitioner kan vara aktiva samtidigt.

Söka efter ett objekt med rutan Sök efter text

 1. Ange objektnamn, teckensnittsnamn, ActionScript-sträng eller bildrutenummer i rutan Sök efter. Med funktionen Sök efter söks alla objekt igenom som visas i filmutforskaren.

Markera ett objekt i filmutforskaren

 1. Klicka på objektet i navigeringsträdet. Skift-klicka om du vill markera mer än ett objekt.

  Den fullständiga sökvägen till det valda objektet visas längst ned i filmutforskaren. Om du väljer en scen i filmutforskaren visas den första bildrutan i den scenen på scenen. Om du väljer ett element i filmutforskaren väljs det elementet på scenen om lagret som innehåller elementet inte är låst.

Använda panelmenyn eller snabbmenykommandona för filmutforskaren

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa panelmenyn klickar du på panelmenykontrollen på filmutforskarpanelen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på ett objekt i filmutforskarens navigeringsträd om du vill visa snabbmenyn.

 2. Välj ett alternativ på menyn:

  Gå till plats

  Hoppar till valt lager, scen eller bildruta i dokumentet.

  Gå till symboldefinition

  Hoppar till symboldefinitionen för en symbol som är markerad i området filmelement i filmutforskaren. Symboldefinitionen listar alla filer som är associerade med symbolen. (Alternativet Visa symboldefinitioner måste vara markerat. Se dess definition i den här listan.)

  Markera symbolinstanser

  Hoppar till scenen som innehåller instanser av en symbol som är markerad i området symboldefinition i filmutforskaren. (Alternativet Visa filmelement måste vara markerat.)

  Visa i bibliotek

  Markerar den valda symbolen i dokumentets bibliotek. (Bibliotekspanelen öppnas i Animate om den inte redan visas.)

  Byt namn

  Du kan ange ett namn för ett markerat element.

  Redigera på plats

  Du kan redigera en markerad symbol på scenen.

  Redigera i nytt fönster

  Du kan redigera en markerad symbol i ett nytt fönster

  Visa filmelement

  Visar element i ditt dokument organiserat efter scener.

  Visa symboldefinitioner

  Visar alla element som är associerade med en symbol.

  Kopiera all text till urklipp

  Det kopierar markerad text till urklipp Om du vill stavningskontrollera eller redigera på annat sätt klistrar du in texten i en extern textredigerare.

  Klippa ut, kopiera, klistra in och radera

  Utför dessa vanliga funktioner på markerat element. Om du ändrar ett objekt i visningslistan ändras motsvarande objekt i dokumentet.

  Utöka underkatalog

  Utökar navigeringsträdet vid markerat element.

  Komprimera underkatalog

  Komprimerar navigeringsträdet vid markerat element.

  Komprimera andra

  Komprimerar underkataloger i navigeringsträdet som inte innehåller markerat element.

  Skriva ut

  Skriver ut den hierarkiska visningslistan som visas i filmutforskaren.

Använda Animates komponenter och komponentpanel

En komponent i Animate är en återanvändbar, paketerad modul som tillför särskild funktionalitet till ett Animate-dokument. Komponenter kan inkludera grafik och kod och fungerar som fördefinierade funktioner som du lätt kan lägga till i dina Animate-projekt. En komponent kan exempelvis vara en alternativknapp, en dialogruta eller stapel för hämtningsstatus. Det kan också vara något som inte har någon grafik alls, t.ex. en timer, ett serveranslutningsverktyg eller en anpassad XML-tolk.

Om du inte är så van vid att skriva ActionScript kan du lägga till komponenter i ett dokument och ange deras parametrar i egenskapsinspektören eller komponentinspektören. Använd beteendepanelen för att hantera händelserna. Du kan till exempel koppla ett Gå till webbsida-beteende till en knappkomponent. Knappen kan öppna en URL i en webbläsare när någon klickar på den utan att du behöver skriva någon ActionScript-kod.

Om du är programmerare och vill skapa mer robusta program kan du skapa komponenter dynamiskt. Använd ActionScript för att ange egenskaper och anropsmetoder vid körning, och använd händelseavlyssnarmodellen för att hantera händelser.

Infoga en komponent med hjälp av komponentpanelen

När du för första gången lägger till en komponent i ett dokument importerar Animate den som ett filmklipp till panelen Bibliotek. Du kan också dra en komponent från komponentpanelen direkt till bibliotekspanelen och sedan lägga till en instans av den på scenen. I båda fallen måste du lägga till en komponent i biblioteket innan du kommer åt dess klasselement.

 1. Välj Fönster > Komponentpanel.

 2. Välj en instans av en komponent på komponentpanelen och dra den till scenen eller till bibliotekspanelen. När en komponent har lagts till i biblioteket kan du dra flera instanser till scenen.
 3. Konfigurera komponenten efter behov med hjälp av egenskapsinspektören eller komponentinspektören. Information om vilka parametrar som komponenten använder finns i motsvarande komponentdokumentation för den version av ActionScript som du använder i Animate-dokumentet.

Använda panelen Komponentparametrar

Designers kan importera egna externa komponenter till Animate och använda dem i sina animeringar. För att underlätta arbetsflödet visas avsnittet med komponentparametrar som en panel i Animate. Med den här funktionen kan du ändra storlek på eller byta plats på panelen i Animates arbetsyta. Du kan även låsa fast panelen genom att klicka på streckikonen i panelens övre högra hörn. Markera låsalternativet i menyn.

Du kan öppna den här panelen med hjälp av knappen Visa parametrar i egenskapsinspektören eller genom att använda Fönster > Komponentparametrar. Du kan lägga till värden på parametrarna i dialogrutan.

Knappen Visa parametrar
Knappen Visa parametrar
Panelen Komponentparametrar
Panelen Komponentparametrar

Dessutom kan utvecklare av anpassade HTML5-komponenter använda ett HTML-/CSS-baserat användargränssnitt för dessa parametrar.

Om panelen Webbtjänster

(Upphörde i Animate CC) Du kan visa en lista över webbtjänster, uppdatera webbtjänster och lägga till eller ta bort webbtjänster på panelen Webbtjänster. Klicka på Fönster > Andra paneler > Webbtjänster. När du lägger till en webbtjänst till panelen Webbtjänster blir webbtjänsten tillgänglig för alla program du skapar.

Med panelen Webbtjänster kan du uppdatera alla dina webbtjänster på en gång genom att klicka på knappen Uppdatera webbtjänster. Om du inte använder scenen utan skriver ActionScript-kod kan du använda panelen Webbtjänster för att hantera dina webbtjänster.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy