En rörlig nyckelbildruta för egenskaper är en nyckelbildruta som inte är länkad till en viss bildruta på tidslinjen. I Animate justeras positionen av rörliga nyckelbildrutor så att rörelsehastigheten är konsekvent genom en interpolering.

Rörliga nyckelbildrutor är endast tillgängliga för de spatiala egenskaperna X, Y och Z. Att redigera rörelsebanor på det här sättet skapar ofta segment i banan där rörelsen är snabbare eller långsammare än i andra segment. 

Använd rörliga egenskapsnyckelbildrutor för att få en jämn animeringshastighet i en interpolering. När egenskapsnyckelbildrutor är inställda som rörliga, justeras positionen för egenskapsnyckelbildrutorna i interpoleringsintervallet i Animate. Det interpolerade objektet rör sig sedan lika långt i varje bildruta i interpoleringen. Sedan kan du använda övergångar för att justera rörelsen så att hastigheten i början och slutet av interpoleringen ser realistisk ut.

När du klistrar in en anpassad bana i en interpolering anges nyckelbildrutorna för egenskap som standard till rörliga i Animate.

Se även

Så här aktiverar du rörliga nyckelbildrutor för en hel interpolering:

 • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet på tidslinjen och välj Rörelsebana > Gör om till rörlig nyckelbildruta på snabbmenyn.

Så här aktiverar du rörliga nyckelbildrutor för en hel interpolering:

 • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) i nyckelbildrutan för egenskapen i rörelseredigeraren och välj rörlig på snabbmenyn. Mer information om rörelseredigeraren finns i Redigera egenskapskurvor med rörelseredigeraren.

När nyckelbildrutor har egenskapen rörlig visas de som runda punkter i stället för som fyrkanter i rörelseredigeraren.

Obs!

Om du aktiverar rörliga nyckelbildrutor för ett interpoleringsintervall och sedan inaktiverar dem behåller nyckelbildrutorna sin plats i intervallet som skapades när de gjordes rörliga.

Rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor inaktiverat.
En rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor inaktiverat. Lägg märke till den ojämna fördelningen av bildrutor, vilket resulterar i en ojämn rörelsehastighet.
Rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor aktiverat
Samma rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor aktiverat, vilket resulterar i jämn fördelning av bildrutor längs banan och jämn rörelsehastighet.

Visa och redigera nyckelbildrutor för egenskaper i ett interpoleringsintervall

 • Markera intervallet om du vill visa bildrutor som innehåller egenskapsnyckelbildrutor i ett intervall med olika egenskaper. Välj Visa nyckelbildrutor på snabbmenyn för intervallet och välj sedan egenskapstypen på undermenyn.

 • Om du vill ta bort en egenskapsnyckelbildruta från ett intervall ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan för att markera den. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) sedan på egenskapsbildrutan. Välj Rensa nyckelbildruta för egenskapstypen som du vill ta bort nyckelbildrutan för.

 • Om du vill lägga till nyckelbildrutor för egenskaper för en särskild egenskapstyp i ett intervall ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du för att markera en eller flera bildrutor i intervallet. Högerklicka (Windows) eller kommandoklicka (Macintosh) och välj Infoga nyckelbildruta > egenskapstyp på snabbmenyn för intervallet. Animate lägger till nyckelbildrutor för egenskaper för de markerade bildrutorna. Du kan också ange en egenskap för målinstansen i en markerad bildruta om du vill lägga till en nyckelbildruta för egenskaper.

 • Om du vill lägga till en egenskapsnyckelbildruta för alla egenskapstyper i ett intervall placerar du spelhuvudet i den bildruta där du vill lägga till nyckelbildrutan. Välj Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta eller tryck på F6.

 • Om du vill kasta om rörelseriktningen för en interpolering väljer du Rörelsebana > Omvänd bana på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill ändra ett interpoleringsintervall till statiska bildrutor markerar du intervallet och väljer Ta bort interpolering på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill konvertera ett interpoleringsintervall till en bildruta-för-bildruta-animering markerar du intervallet och väljer Konvertera till bildruta-för-bildruta-animeringar på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill flytta en egenskapsnyckelbildruta till en annan bildruta, Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Dra egenskapsnyckelbildrutan till den nya platsen.

 • Om du vill kopiera en egenskapsnyckelbildruta till en annan plats i interpoleringsintervallet Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Använd alt-dra (Windows) eller alternativ-dra (Macintosh) och dra egenskapsnyckelbildrutan till den nya platsen.

Lägga till eller ta bort nyckelbildrutor för egenskapen 3D i en interpolering

 • Gör något av följande:
  • Lägg till 3D-egenskaper med 3D-verktygen på verktygspanelen.
  • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet på tidslinjen och välj 3D-interpolering på snabbmenyn.
  • Om det inte finns några nyckelbildrutor för egenskapen 3D i interpoleringsintervallet läggs de till i den befintliga nyckelbildrutan för egenskaper för X- och Y-positioner och -rotation i Animate. Om det redan finns nyckelbildrutor för egenskapen 3D i interpoleringsintervallet tas de bort av Animate.