Användarhandbok Avbryt

Använda nyckelbildrutor för egenskaper

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

En rörlig nyckelbildruta för egenskaper är en nyckelbildruta som inte är länkad till en viss bildruta på tidslinjen. I Animate justeras positionen av rörliga nyckelbildrutor så att rörelsehastigheten är konsekvent genom en interpolering.

Rörliga nyckelbildrutor är endast tillgängliga för de spatiala egenskaperna X, Y och Z. Att redigera rörelsebanor på det här sättet skapar ofta segment i banan där rörelsen är snabbare eller långsammare än i andra segment. 

Använd rörliga egenskapsnyckelbildrutor för att få en jämn animeringshastighet i en interpolering. När egenskapsnyckelbildrutor är inställda som rörliga, justeras positionen för egenskapsnyckelbildrutorna i interpoleringsintervallet i Animate. Det interpolerade objektet rör sig sedan lika långt i varje bildruta i interpoleringen. Sedan kan du använda övergångar för att justera rörelsen så att hastigheten i början och slutet av interpoleringen ser realistisk ut.

När du klistrar in en anpassad bana i en interpolering anges nyckelbildrutorna för egenskap som standard till rörliga i Animate.

Se även

Så här aktiverar du rörliga nyckelbildrutor för en hel interpolering:

 • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet på tidslinjen och välj Rörelsebana > Gör om till rörlig nyckelbildruta på snabbmenyn.

Så här aktiverar du rörliga nyckelbildrutor för en hel interpolering:

 • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) i nyckelbildrutan för egenskapen i rörelseredigeraren och välj rörlig på snabbmenyn. Mer information om rörelseredigeraren finns i Redigera egenskapskurvor med rörelseredigeraren.

När nyckelbildrutor har egenskapen rörlig visas de som runda punkter i stället för som fyrkanter i rörelseredigeraren.

 Om du aktiverar rörliga nyckelbildrutor för ett interpoleringsintervall och sedan inaktiverar dem behåller nyckelbildrutorna sin plats i intervallet som skapades när de gjordes rörliga.

Rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor inaktiverat.
En rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor inaktiverat. Lägg märke till den ojämna fördelningen av bildrutor, vilket resulterar i en ojämn rörelsehastighet.

Rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor aktiverat
Samma rörelsebana med rörliga nyckelbildrutor aktiverat, vilket resulterar i jämn fördelning av bildrutor längs banan och jämn rörelsehastighet.

Visa och redigera nyckelbildrutor för egenskaper i ett interpoleringsintervall

 • Markera intervallet om du vill visa bildrutor som innehåller egenskapsnyckelbildrutor i ett intervall med olika egenskaper. Välj Visa nyckelbildrutor på snabbmenyn för intervallet och välj sedan egenskapstypen på undermenyn.

 • Om du vill ta bort en egenskapsnyckelbildruta från ett intervall ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan för att markera den. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) sedan på egenskapsbildrutan. Välj Rensa nyckelbildruta för egenskapstypen som du vill ta bort nyckelbildrutan för.

 • Om du vill lägga till nyckelbildrutor för egenskaper för en särskild egenskapstyp i ett intervall ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du för att markera en eller flera bildrutor i intervallet. Högerklicka (Windows) eller kommandoklicka (Macintosh) och välj Infoga nyckelbildruta > egenskapstyp på snabbmenyn för intervallet. Animate lägger till nyckelbildrutor för egenskaper för de markerade bildrutorna. Du kan också ange en egenskap för målinstansen i en markerad bildruta om du vill lägga till en nyckelbildruta för egenskaper.

 • Om du vill lägga till en egenskapsnyckelbildruta för alla egenskapstyper i ett intervall placerar du spelhuvudet i den bildruta där du vill lägga till nyckelbildrutan. Välj Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta eller tryck på F6.

 • Om du vill kasta om rörelseriktningen för en interpolering väljer du Rörelsebana > Omvänd bana på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill ändra ett interpoleringsintervall till statiska bildrutor markerar du intervallet och väljer Ta bort interpolering på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill konvertera ett interpoleringsintervall till en bildruta-för-bildruta-animering markerar du intervallet och väljer Konvertera till bildruta-för-bildruta-animeringar på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill flytta en egenskapsnyckelbildruta till en annan bildruta, Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Dra egenskapsnyckelbildrutan till den nya platsen.

 • Om du vill kopiera en egenskapsnyckelbildruta till en annan plats i interpoleringsintervallet Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Använd alt-dra (Windows) eller alternativ-dra (Macintosh) och dra egenskapsnyckelbildrutan till den nya platsen.

Lägga till eller ta bort nyckelbildrutor för egenskapen 3D i en interpolering

 • Gör något av följande:
  • Lägg till 3D-egenskaper med 3D-verktygen på verktygspanelen.
  • Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet på tidslinjen och välj 3D-interpolering på snabbmenyn.
  • Om det inte finns några nyckelbildrutor för egenskapen 3D i interpoleringsintervallet läggs de till i den befintliga nyckelbildrutan för egenskaper för X- och Y-positioner och -rotation i Animate. Om det redan finns nyckelbildrutor för egenskapen 3D i interpoleringsintervallet tas de bort av Animate.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto