Med Adobe Animate kan du inkludera digitalt videomaterial i webbaserade presentationer. Med videoformatet FLV och F4V (H.264) får du tillgång till tekniska och kreativa funktioner som gör att du enkelt kan lägga samman video med data, grafik, ljud och interaktiva kontroller. Med video i FLV- och F4V-format kan du lägga in videoklipp på webbsidor i ett format som nästan alla kan visa.

Hur videon ska distribueras avgör hur du skapar videoinnehållet och hur du integrerar det med Animate. Du kan lägga in video i Animate på följande sätt:

Direktuppspelning av video med Adobe Media Server

Du kan använda Adobe® Media Server som värdserver för dina videofiler. Flash Media Server är optimerat för hantering av media i realtid. Adobe Media Server använder RTMP (Real-Time Messaging Protocol), ett protokoll som har utvecklats för realtidsserverprogram, t.ex. direktuppspelat video- och ljudinnehåll. Använd din egen Adobe Media Server som värdserver eller använd en FVSS-värdservertjänst (Flash® Video® Streaming Service). Adobe samarbetar med flera leverantörer av innehållsleveransnät (CDN) i syfte att kunna erbjuda värdtjänster som levererar FLV- eller F4V-video på begäran över tillförlitliga nätverk med höga prestanda. FVSS har skapats med Adobe Media Server och är direkt integrerat i CDN-nätverkets infrastruktur för leverans, spårning och rapportering. FVSS är det mest effektiva sättet att leverera FLV- eller F4V-filer till största möjliga publik, utan krångel med installation och underhåll av egen servermaskinvara för direktuppspelning eller nätverk.

Om du vill styra videouppspelningen och tillhandahålla intuitiva kontroller så att användarna kan interagera med videoströmmen använder du FLVPlayback-komponenten, Adobe® ActionScript® eller Open Source Media Framework (OSMF). Mer information om hur du använder OSMF finns i OSMF-dokumentationen.

Progressiv nedladdning av video från en webbserver

Om du inte har tillgång till Adobe Media Server eller FVSS, eller om du har en webbplats med låg volym och en begränsad mängd videoinnehåll, kan du överväga att använda progressiv nedladdning. Progressiv nedladdning av ett videoklipp från en webbserver ger inte samma realtidsprestanda som med Adobe Media Server, men du kan använda relativt stora videoklipp samtidigt som storleken på dina publicerade SWF-filer hålls nere till ett minimum.

Om du vill styra videouppspelningen och tillhandahålla intuitiva kontroller som användarna kan använda för att interagera med videon använder du FLVPlayback-komponenten eller ActionScript.

Bädda in video i Animate-dokument

Du kan bädda in en liten, kort videofilm direkt i Animate-dokumentet och publicera den som en del av SWF-filen. När du bäddar in videoinnehåll direkt i Animate SWF-filen ökar den publicerade filens storlek rejält. Av den anledningen bör du bara bädda in små videofiler (vanligtvis mindre än 10 sekunder långa). Dessutom kan synkroniseringen av ljud till bild (även kallat ljud-/bildsynk) bli fel när längre videoklipp som är inbäddade i Animate-dokumentet används. En annan nackdel med att bädda in video i en SWF-fil är att du inte kan uppdatera videon utan att publicera om SWF-filen.

Obs!

Om du försöker publicera en FLA-fil med H264-videoinnehåll i ett lager som inte är ett stödlinjelager eller ett dolt lager visas en varning om att målplattformen inte har stöd för inbäddade H.264-videofilmer.

Styra videouppspelning

Du kan styra uppspelningen av video i Animate med FLVPlayback-komponenten genom att skriva ett anpassat ActionScript för att spela upp ett externt videoflöde eller genom att skriva ett anpassat ActionScript för att styra videouppspelningen på tidslinjen för inbäddad video.

FLVPlayback, komponent

Du kan enkelt lägga till en funktionsrik FLV-uppspelningskontroll i Animate-dokumentet, med stöd för både progressiv hämtning och direktuppspelning av FLV- eller F4V-filer. Med FLVPlayback kan du lätt skapa intuitiva videokontroller som kan användas för att styra videouppspelningen. Du kan också lägga till fördefinierade eller egna skal i videogränssnittet. Mer information finns i Komponenten FLVPlayback.

OSMF (Open Source Media Framework)

Tack vare OSMF kan utvecklare enkelt välja och kombinera komponenter för att skapa uppspelningar med hög kvalitet och alla tänkbara funktioner. Mer information finns i dokumentationen för OSMF.

Styra extern video med ActionScript

Spela upp externa FLV- eller F4V-filer i ett Animate-dokument under körning med hjälp av ActionScript-objekten NetConnection och NetStream. Mer information finns i Styra extern videouppspelning med ActionScript.

Du kan styra videouppspelningen med videobeteenden (fördefinierade ActionScript-skript).

Styra inbäddad video på tidslinjen

Om du vill styra uppspelningen av inbäddade videofiler måste du skriva ActionScript för att styra tidslinjen som innehåller videon. Mer information finns i Styra videouppspelning med tidslinjen.

Guiden Importera video

Med guiden Importera video kan du snabbt importera video till ett Animate-dokument. Följ bara stegen i guiden för att välja och importera en befintlig videofil för användning i något av de tre olika videouppspelningsscenarierna. Du kan göra grundläggande inställningar för den import- och uppspelningsmetod du väljer i guiden Importera video, som du senare kan ändra beroende på dina specifika behov.

Dialogrutan Importera video innehåller följande importalternativ:

Hämtar extern film med uppspelningskomponent

Importerar videon och skapar en instans av FLVPlayback-komponenten som kan användas för att styra videouppspelningen. När du ska publicera Animate-dokumentet som en SWF-fil och skicka det till webbservern måste du också skicka videofilen till en webbserver eller till Adobe Media Server och konfigurera FLVPlayback-komponenten med sökvägen till den överförda videofilen.

Bädda in FLV i SWF och spela upp i tidslinje

Bäddar in FLV-filen i Animate-dokumentet. När du importerar video på det här sättet placeras videon på tidslinjen där de enskilda videobildrutorna visas som tidslinjebildrutor. En inbäddad FLV-videofil blir en del av Animate-dokumentet.

Obs! När du bäddar in videoinnehåll direkt i SWF-filen i Animate ökar den publicerade filens storlek rejält. Av den anledningen bör du bara bädda in små videofiler. Dessutom kan synkroniseringen av ljud till bild (även kallat ljud-/bildsynk) bli fel när längre videoklipp som är inbäddade i Animate-dokumentet används.

Bädda in H.264-videofilmer på tidslinjen

Bäddar in H.264-videofilmer i Animate-dokumentet. När du importerar en video med det här alternativet kan den placeras på scenen och användas som en guide när du utformar animeringen. Bildrutor från videon återges på scenen när du drar eller spelar upp tidslinjen. Ljudet för de aktuella bildrutorna spelas även upp.

Varning:

  •  Om du försöker publicera en FLA-fil med H264-videoinnehåll i ett lager som inte är ett stödlinjelager eller ett dolt lager visas en varning om att målplattformen inte har stöd för inbäddade H.264-videofilmer.

Videoformat och Animate

För att kunna importera video till Animate måste du använda video som har kodats i FLV- eller H.264-format. Om du använder guiden Importera video (Arkiv > Importera > Importera video) kontrolleras videofilerna som du importerar, och varningar visas om videon har ett format som inte kan spelas upp i Animate. Om videon inte är i FLV- eller F4V-format kan du använda Adobe® Media® Encoder för att koda videon med rätt format.

Adobe Media Encoder

Adobe® Media® Encoder är ett fristående kodningsprogram som används av program som Adobe® Premiere® Pro, Adobe® Soundbooth® och Animate för att koda filer till särskilda medieformat. Beroende på vilket program som används inkluderar Adobe Media Encoder den praktiska dialogrutan Exportinställningar, som innehåller de många inställningar som associeras med vanliga exportformat som Adobe Flash Video och H.264. För varje format tillhandahålls ett antal förinställningar som är anpassade för särskilda mediebehov. Du kan också spara egna förinställningar, som du kan dela med andra eller återanvända efter behov.

Mer information om videokodning i formaten H.264 och F4V med Adobe Media Encoder finns i Använda Adobe Media Encoder.

Videokodekarna H.264, On2 VP6 och Sorenson Spark

När du kodar video med Adobe Media Encoder kan du välja mellan tre olika videocodecs som du kodar videoinnehållet med så att det kan användas i Animate:

H.264

Stöd för videokodeken H.264 integrerades i Flash Player från och med version 9.0.r115. F4V-videoformatet som använder denna kodek ger en avsevärt bättre kvalitet/bitrate-kvot än tidigare Flash-videokodekar, men det är mer beräkningsmässigt krävande än Sorensen Spark- och On2 VP6-videokodekarna som släpptes med Flash Player 7 och 8.

Obs! Om du behöver använda video med stöd för alfakanaler för sammansättning måste du använda videokodeken On2 VP6. F4V saknar stöd för alfakanaler i video.

On2 VP6

Använd videokodeken On2 VP6 om du skapar FLV-filer som ska användas med Flash Player 8 och senare versioner. On2 VP6-kodeken ger:

  • Högre videokvalitet jämfört med Sorenson Spark-kodek som kodas med samma datahastighet

  • Stöd för användning av en 8-bitars alfakanal för att sätta ihop video

    För att kunna ge bättre videokvalitet med samma datahastighet är On2 VP6 avsevärt långsammare med kodning och kräver större processorkraft på klientdatorn för avkodning och uppspelning. Var därför noga med att ta hänsyn till en minsta gemensamma nämnare för datorer som de tänkta användarna ska använda när de öppnar ditt FLV-videoinnehåll.

Sorenson Spark

Sorensen Spark-videocodecen, som introducerades i Flash Player 6, bör användas om du tänker publicera Animate-dokument som behöver vara bakåtkompatibla med Flash Player 6 och 7. Om du tror att många av användarna har äldre datorer kan du överväga att använda FLV-filer som kodats med Sorensen Spark-kodeken, eftersom den kräver betydligt mindre beräkning för uppspelning än både On2 VP6- och H.264-kodeken.

Om Animate-innehållet läser in Flash Professional-video dynamiskt (med progressiv nedladdning eller Adobe Media Server) kan du använda On2 VP6-video utan att behöva publicera om den SWF-fil som ursprungligen skapades för att användas med Flash Player 6 eller 7, förutsatt att användarna visar innehållet med Flash Player 8 eller senare. Genom att direktuppspela eller ladda ned On2 VP6-video till Animate SWF version 6 eller 7 och spela upp innehållet med Flash Player 8 eller senare, slipper du återskapa SWF-filerna för Flash Player 8 och senare versioner.

Obs!

Det är bara Flash Player 8 och 9 som har stöd för både publicering och uppspelning av On2 VP6-video.

Codec

SWF-version (publiceringsversion)

Flash Player-version (som krävs för uppspelning)

Sorenson Spark

6

6, 7, 8

7

7, 8, 9, 10

On2 VP6

6, 7, 8

8, 9, 10

H.264

9.2 eller senare

9.2 eller senare

Tips för att skapa Adobe FLV- och F4V-video

Följ de här riktlinjerna om du vill få bästa möjliga resultat när du skapar FLV- eller F4V-video:

Arbeta med videofilmen i projektets egna format ända tills den slutliga framställningen.

Om du konverterar ett förkomprimerat digitalvideoformat till ett annat format, till exempel FLV eller F4V, kan den föregående kodomvandlaren orsaka videobrus. Med den första kompressorn tillämpades kodningsalgoritmen på videofilmen och därmed reducerades kvaliteten, rutstorleken och hastigheten. Den komprimeringen kan också ha orsakat digitala artefakter eller brus. Det här extra bruset påverkar den slutliga kodningen, och därför kan en högre datahastighet komma att krävas till kodningen av en fil för att uppnå bra kvalitet.

Sträva efter enkelhet

Undvik överarbetade övergångar. Komprimeringen blir inte bra och den färdiga komprimerade videon kan se "kantig" ut vid övergången. Rena klipp (i motsats till mjuka övergångar) är oftast bäst. Det finns vissa videosekvenser som kan vara mycket slående men som är svåra att komprimera. Sådana sekvenser ska därför användas sparsamt. Exempel på sådana videosekvenser är när ett objekt zoomas in bakifrån och sedan vänds bladet. Ett annat exempel är när filmningen av objektet sker runt ett runt föremål, och därefter försvinner objektet ur bilden.

Ta reda på användarnas datahastighet

När du levererar video över Internet bör du producera filer med låg datahastighet. De användare som har snabb Internet-anslutning kan se filerna nästan direkt, medan användarna med modem måste vänta när filerna laddas ned. Kontrollera att klippen är korta, så att nedladdningstiden för användarna med modem ligger inom en acceptabel gräns.

Välj lämplig bildrutehastighet

Bildrutehastigheten visar antal bildrutor per sekund (fsp, frames per second). Om du har ett klipp med hög datahastighet kan en låg bildfrekvens förbättra uppspelningen genom en begränsad bandbredd. Om du till exempel komprimerar ett videoklipp som innehåller få rörelser kan du spara 20 % av datahastigheten om du halverar bildfrekvensen. Men om du komprimerar video med mycket rörelse och minskar bildrutehastigheten, påverkas datahastigheten mycket mer.

Eftersom resultatet för videoklippen blir mycket bättre om du använder den ursprungliga bildfrekvensen ska du ange ett högt värde för bildfrekvensen, om det är tillåtet enligt leveranskanalerna och uppspelningsplattformarna. Om du levererar via webben kan din hostingtjänst ge dig denna information. Om du i stället använder en mobil enhet ska du använda de enhetsspecifika kodningsförinställningarna, samt enhetsemulatorn som är tillgänglig genom Adobe Media Encoder i Adobe Premiere Pro. Om du behöver sänka bildfrekvensen får du fram bästa resultat genom att dividera bildfrekvensen med ett heltal.

Välj en bildstorlek som passar datahastigheten och bildaspektkvoten.

Om du vid en särskild datahastighet (anslutningshastighet) ökar bildstorleken sänks kvaliteten på videofilmen. När du väljer bildstorlek i kodningsinställningarna ska du ta hänsyn till bildfrekvensen, källmaterialet och personliga önskemål. Om du vill undvika att en s.k. svart brevlåda visas till höger och vänster om bilden ska du välja en bildstorlek med samma aspektkvot som i den ursprungliga filmen. Om du till exempel kodar en NTSC-film till en bildstorlek för PAL kommer en svart brevlåda att visas till höger och vänster om bilden.

I Adobe Media Encoder finns det flera tillgängliga Adobe FLV- och F4V-videoförinställningar. Förinställningarna innehåller förinställda bildstorlekar och bildfrekvenser för de olika TV-standarderna med olika datahastigheter. Använd följande lista över vanliga bildstorlekar (i pixlar) som hjälp, eller experimentera med de olika förinställningarna från Adobe Media Encoder om du vill ta fram den bästa inställningen för projektet.

Uppringningsmodem NTSC 4 x 3

162 x 120

Uppringningsmodem PAL 4 x 3

160 x 120

T1/ADSL/kabelmodem NTSC 4 x 3

648 x 480

T1/ADSL/kabelmodem PAL 4 x 3

768 x 576

Direktuppspela för bästa resultat

Om du vill förbigå nedladdningstiden, tillhandahålla grundliga funktioner för interaktivitet och navigering eller övervaka kvaliteten på tjänsten, kan du direktuppspela Adobe FLV- eller F4V-videofiler med Adobe Media Server eller använda värdtjänsten från någon av Adobes servicepartners för direktuppspelning av Flash-videor som finns tillgängliga genom Adobes webbplats. Om du vill ha mer information om skillnaden mellan progressiv nedladdning och direktuppspelning med Adobe Media Server går du till ”Spela upp Flash-video: Förstå skillnaden mellan progressiv nedladdning och direktuppspelning av video”, på webbplatsen Flash Developer Center.

Ta reda på tider för progressiv nedladdning

Skaffa kunskap om hur lång tid nedladdningen av videoklippet tar, så att det kan spelas upp utan avbrott för nedladdning av ytterligare data. Under tiden som videoklippets första del laddas ned vill du kanske visa annat material som döljer nedladdningen. Använd följande formel för korta klipp: Paus = nedladdningstid-uppspelningstid + 10 % av uppspelningstiden. Om klippet till exempel tar 30 sekunder att spela upp och om det tar en minut att ladda ned det, ska klippets buffertid vara 33 sekunder (60 sekunder - 30 sekunder + 3 sekunder = 33 sekunder).

Ta bort brus och linjeflätning

Om du vill få en så bra kodning som möjligt behöver du kanske ta bort brus och linjeflätning.

Ju bättre kvalitet på originalet desto bättre slutresultat. Även om bildrutehastigheten och bildrutestorleken på Internet-video vanligtvis är mindre än tv:s, har datorskärmar mycket bättre färgåtergivning, mättnad, skärpa och upplösning än vanliga tv-skärmar. Även i ett litet fönster kan bildkvaliteten på digital video vara bättre än på vanlig analog tv. Defekter och brus som knappt märks i tv-rutan kan vara mycket tydliga på en datorskärm.

Adobe Animate ska användas i progressiva visningar på datorskärmar eller andra enheter, och inte i linjeflätade visningar på TV-skärmar. Om du visar en linjeflätad film i en progressiv visning kan den orsaka alternerande linjer i de områden där många rörelser förekommer. Adobe Media Encoder tar alltså bort sammanflätning från allt videomaterial som bearbetas.

Följ samma anvisningar som för ljud

Du ska ta hänsyn till samma aspekter vid ljudproduktionerna som du gjorde vid videoproduktionerna. Om du vill få bra ljudkomprimering börjar du med rent ljud. Om du kodar material från en cd-skiva, försök spela in filen med direkt digitalöverföring i stället för via den analoga ingången på ljudkortet. Ljudkortet medför onödig digital-till-analog och analog-till-digital konvertering som kan skapa brus i källjudet. Verktyg för direkt digitalöverföring är tillgängliga för Windows- och Macintoshplattformar. Om du spelar in från en analog källa bör du använd ett ljudkort av absolut högsta kvalitet.

Obs!

Om originalljudfilen är mono rekommenderas du att koda i monoljud för användning med Animate. Om du kodar med Adobe Media Encoder och använder en kodningsförinställning ska du kontrollera om förinställningen ger en kodning i stereo eller mono, och välja mono om det behövs.

Självstudiekurser och exempel

Följande videofilmer och artiklar innehåller detaljerade beskrivningar av hur du skapar och förbereder video för Animate. En del av dessa alternativ kan visa CS3 eller CS4, men de gäller även CS5.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy