Skapa bildruta-för-bildruta-animeringar

Vid animering bildruta-för-bildruta ändras innehållet på scenen i varje bildruta. Det är bäst för komplexa animeringar där en bild ändras i varje bildruta i stället för att bara flyttas över scenen. Med bildruta-för-bildruta-animering ökar filstorleken snabbare än med interpolerad animering. Med bildruta-för-bildruta-animering lagrar Animate CC (tidigare Flash Professional CC) värdena för varje komplett bildruta.

Om du vill skapa en bildruta-för-bildruta-animering definierar du varje bildruta som en nyckelbildruta och skapar en ny bild för varje bildruta. Varje ny nyckelbildruta innehåller från början samma innehåll som föregående nyckelbildruta, så att du kan ändra bildrutorna i animeringen inkrementellt.

 1. Klicka på ett lagernamn för att göra det till det aktiva lagret och markera en bildruta i lagret där animeringen ska börja.
 2. Om inte bildrutan redan är en nyckelbildruta väljer du Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta.
 3. Skapa grafiken för den första bildrutan i sekvensen. Använd ritverktygen, klistra in grafik från Urklipp eller importera en fil.
 4. Klicka på nästa bildruta till höger i samma rad om du vill lägga till en nyckelbildruta vars innehåll är identiskt med den första nyckelbildrutan. Välj Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta eller högerklicka (Windows) eller kontroll‑klicka (Macintosh) och Välj Infoga nyckelbildruta.

 5. Om du vill utveckla nästa steg i animeringen ändrar du innehållet i den här bildrutan på scenen.
 6. Slutför bildruta-för-bildruta-animeringssekvensen genom att upprepa stegen 4 och 5 tills du erhåller önskad rörelse.
 7. Testa animeringssekvensen genom att välja Kontroll > Spela upp eller klicka på knappen Spela upp på kontrollenheten (Fönster > Verktygsfält > Kontrollenhet).

Skapa bildruta-för-bildruta-animeringar genom att konvertera klassiska interpoleringar eller rörelseinterpoleringar

Du kan konvertera en klassisk interpolering eller ett rörelseinterpoleringsintervall till en bildruta-för-bildruta-animering. I en bildruta-för-bildruta-animering innehåller varje bildruta separata nyckelbildrutor (inte nyckelbildrutor för egenskap) som i sin tur innehåller separata instanser av den animerade symbolen. Bildruta-för-bildruta-animeringar innehåller inte interpolerade egenskapsvärden.

 1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på det interpoleringsintervall som du vill konvertera och välj Konvertera till bildruta-för-bildruta-animering på snabbmenyn.

Använda cellanimering

Normalt visas en bildruta i animeringssekvensen åt gången på scenen. Visa två eller flera bildrutor på scenen om du vill underlätta positionering och redigering av en bildruta-för-bildruta-animering. Bildrutan under spelhuvudet visas i fullfärg och färg och alfa används för att skilja mellan föregående och kommande bildrutor. 

Färgkodad cellanimering används som standard. Om du vill använda det gamla sättet ska du göra föregående och kommande bildrutor svarta.

Visa flera bildrutor i en animering på samma gång på scenen

 1. Klicka på knappen Lökskal . Alla bildrutor mellan markörerna Starta cellanimering och Stoppa cellanimering (i sidhuvudet på tidslinjen) placeras på varandra som en bildruta i dokumentfönstret.

  Markörer för cellanimering

Färgkodad cellanimering

Färgkodad cellanimering hjälper dig att skilja mellan föregående, nuvarande och kommande bildrutor. Cellanimeringsbildrutor som rör sig bort från den aktiva bildrutan visas med allt mindre genomskinlighet.

Cellanimering på tidslinjen
Cellanimering på tidslinjen

Färgkodad cellanimering
Färgkodad cellanimering som visar föregående, nuvarande och kommande bildrutor

Läget Konturer för cellanimering

Anpassa färger för visning av cellanimeringar

 1. Välj cellanimeringsbildrutan på tidslinjens list när du vill anpassa färgen i cellanimeringsbildrutorna.
 2. Välj Redigera > Inställningar.
 3. I alternativet Cellanimeringsfärg kan du välja färgrutor när du vill anpassa och ange färger för tidigare, nuvarande och kommande bildrutor.
   

Obs!

Färgkoden fungerar även i konturläge.

Tidslinjeläge för cellanimeringar

Anpassad cellanimering

 • Om du vill ändra position för en cellanimeringsmarkör drar du dess pekare till en ny plats. Normalt flyttas cellanimeringsmarkörerna tillsammans med den aktuella bildrutepekaren. Använd Control/Command + dra när du vill öka eller minska läget på båda sidorna.
 • Om du vill aktivera redigering av alla bildrutor mellan cellanimeringsmarkörer klickar du på knappen Redigera flera bildrutor . Normalt kan du bara redigera den aktuella bildrutan med cellanimering. Du kan visa innehållet i varje bildruta mellan cellanimeringsmarkörerna och redigera det.
 • Använd markörerna på tidslinjen för att hålla ned skift-tangenten och dra intervallet när du vill flytta loopintervallet över tidslinjen till en position som innehåller spelhuvudet. 
 • Om du vill ställa in intervallmarkörerna använder du skifttangenten och drar intervallmarkörerna eller loopintervallet med hjälp av markörerna över tidslinjen.
   

Obs!

Låsta lager (med en hänglåsikon) visas inte när cellanimering är aktiverat. Om du vill undvika en massa förvirrande bilder låser eller döljer du de lager du inte vill använda med lökskalning.

Ändra hur cellanimeringsmarkörer visas

 1. Klicka på knappen Ändra cellanimeringsmarkeringar  och välj ett alternativ:

  Visa alltid markeringar

  Visar cellanimeringsmarkörerna i sidhuvudet på tidslinjen oavsett om cellanimering är aktiverat eller inte.

  Fäst cellanimering

  Låser cellanimeringsmarkörerna vid deras aktuella position i sidhuvudet på tidslinjen. Normalt är cellanimeringsintervallet relaterat till den aktuella bildrutepekaren och cellanimeringsmarkörerna. När du ankrar cellanimeringsmarkörerna kan de inte flyttas tillsammans med den aktuella bildrutepekaren.

  Cellanimering 2

  Visar två bildrutor på vardera sida om den aktuella bildrutan.

  Cellanimering 5

  Visar fem bildrutor på vardera sida om den aktuella bildrutan.

  Cellanimering, alla

  Visar alla bildrutor på vardera sida om den aktuella bildrutan.

Förhandsgranska ditt arbete

Håll musen över hela intervallet på tidslinjen när du vill se hur cellanimeringen ser ut. Animeringen spelas upp i färgade konturer som ger en exakt förhandsvisning av ändringarna.