Användarhandbok Avbryt

Ångra, gör om och panelen Historik

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Kommandona Ångra, Gör om och Historik

Om du vill ångra eller göra om åtgärder på enskilda objekt eller alla objekt i aktuellt dokument anger du kommandon Ångra och Gör om på objekt- eller dokumentnivå (Redigera > Ångra eller Redigera > Gör om). Standardbeteendet är Ångra och Gör om på dokumentnivå.

Så här väljer du alternativ för ångra på objektnivå eller dokumentnivå:

 1. Välj Redigera > Inställningar i Animate.
 2. På fliken Allmänt väljer du Ångra på objektnivå i listrutan Ångra.

Tänk på att du inte kan ångra vissa åtgärder när du använder Ångra på objektnivå. Några av dessa är att gå in i och ut ur redigeringsläge; markera, redigera och flytta biblioteksobjekt samt skapa, ta bort och flytta scener.

Om du vill upprepa ett steg för samma objekt eller ett annat objekt använder du kommandot Upprepa. Om du till exempel vill flytta en form med namnet form_A väljer du Redigera > Upprepa för att flytta formen igen, eller markerar en annan form, form_B, och väljer Redigera > Upprepa för att flytta den andra formen på samma sätt.

Som standard har Animate stöd för 100 nivåer för menykommandot Ångra. Välj antalet nivåer för att ångra och upprepa, från 2 till 300, i Inställningar i Animate.

Som standard ändras inte filstorleken för dokumentet om du ångrar ett steg med Redigera > Ångra eller historikpanelen, även om du raderar ett objekt i dokumentet. Om du till exempel importerar en videofil till ett dokument och ångrar importen innehåller dokumentets filstorlek fortfarande videofilens storlek. Alla objekt du raderar i ett dokument när du använder kommandot Ångra bevaras så att du kan återställa objekten med kommandot Gör om.

Använda historikpanelen

I historikpanelen (Fönster > Historik) visas en lista med steg som du har utfört i det aktiva dokumentet sedan du skapade eller öppnade dokumentet, upp till maximalt antal steg. (Steg som du har utfört i andra dokument visas inte på historikpanelen.) Skjutreglaget på historikpanelen pekar från början på det senaste steget du utförde.

 • Om du vill ångra eller göra om enskilda steg eller flera steg på en gång använder du historikpanelen. Använd steg från historikpanelen för samma objekt eller ett annat objekt i dokumentet. Du kan dock inte ändra ordningen för steg på historikpanelen. Historikpanelen är ett register med steg i den ordning som de har utförts.

   Om du ångrar ett steg eller en serie med steg och sedan gör något nytt i dokumentet kan du inte längre göra om stegen på historikpanelen. De försvinner från panelen.

 • Som standard har Animate stöd för att ångra 100 nivåer på historikpanelen. Välj antalet nivåer för att ångra och upprepa, från 2 till 300, i Inställningar i Animate.

 • Om du vill radera historiklistan för aktuellt dokument rensar du historikpanelen. När du har rensat historiklistan kan du inte ångra de steg som du har rensat. När du rensar historiklistan ångras inte stegen, de tas bara bort från minnet för aktuellt dokument.

När du stänger ett dokument rensas dess historik. Om du vill använda steg från ett dokument när dokumentet har stängts kopierar du stegen med kommandot Kopiera steg eller sparar stegen som ett kommando.

Ångra steg med historikpanelen

När du ångrar ett steg tonas det ned på historikpanelen.

 • Om du vill ångra det senaste steget drar du upp skjutreglaget på historikpanelen ett steg i listan.

 • Om du vill ångra flera steg samtidigt drar du skjutreglaget till ett steg eller klickar till vänster om ett steg längs skjutreglagets bana. Skjutreglaget bläddrar automatiskt till det steget och ångrar alla efterföljande steg.

 Att bläddra till ett steg (och markera efterföljande steg) skiljer sig från att markera ett enskilt steg. Om du vill bläddra till ett steg klickar du till vänster om steget.

 

Spela upp steg med historikpanelen

När du spelar upp steg med historikpanelen markeras de steg som spelas upp på historikpanelen, inte nödvändigtvis det steg som skjutreglaget pekar på.

Använd steg på historikpanelen för ett markerat objekt i dokumentet.

Spela upp ett steg

 1. I historikpanelen markerar du ett steg och klickar på knappen Spela upp igen.

Spela upp en serie med sammanhängande steg

 1. Markera steg på historikpanelen genom att göra något av följande:
  • Dra från ett steg till ett annat. (Dra inte skjutreglaget utan dra från textetiketten för ett steg till textetiketten för ett annat steg.)

  • Markera det första steget och Skift-klicka sedan på det sista steget, eller markera det sista steget och Skift-klicka på det första steget.

 2. Klicka på Spela upp igen. Stegen spelas upp i ordning och ett nytt steg med etiketten Spela upp steg igen visas på historikpanelen.

Spela upp ej sammanhängande steg igen

 1. Markera ett steg på historikpanelen och Control-klicka (Windows) eller Command-klicka (Macintosh) på andra steg. Om du vill avmarkera ett markerat steg Control-klickar eller Command-klickar du.
 2. Klicka på Spela upp igen.

Så här kopierar du och klistrar in steg mellan dokument

Varje öppet dokument har en egen historik med steg. Om du vill kopiera steg från ett dokument och klistra in dem i ett annat använder du kommandot Kopiera steg på alternativmenyn på historikpanelen. Om du kopierar steg till ett textredigeringsprogram klistras stegen in som JavaScript™-kod.

 1. Markera stegen på historikpanelen i det dokument som innehåller stegen som du vill återanvända.
 2. I alternativmenyn på historikpanelen väljer du Kopiera steg.
 3. Öppna dokumentet som du vill klistra in stegen i.
 4. Markera ett objekt som du vill använda stegen för.
 5. Välj Redigera > Klistra in om du vill klistra in stegen. Stegen spelas upp när de klistras in på historikpanelen i dokumentet. I historikpanelen visas de som ett enda steg, Klistra in steg.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online