Användarhandbok Avbryt

Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Adobe Illustrator AI-filer

I Animate kan du importera Adobe® Illustrator® AI-filer. Bildernas redigerbarhet och visuella återgivning bevaras i stor utsträckning. I AI-importeraren kan du även kontrollera hur Illustrator-grafik importeras till Animate och du kan ange hur du importerar specifika objekt till en AI-fil.

AI-importeraren i Animate utför följande åtgärder:

 • Bevarar redigering av de vanligaste Illustrator-effekterna som Animate-filter.

 • Bevarar redigering av gemensamma blandningslägen för Animate och Illustrator.

 • Bevarar återgivning och redigering av övertoningsfyllningar.

 • Behåller RGB-färgernas (rött, grönt, blått) utseende.

 • Importerar Illustrator-symboler som Animate-symboler.

 • Bevarar siffran och positionen för Bezier-kontrollpunkter.

 • Bevarar återgivningen av klippmasker.

 • Bevarar återgivningen av linjer och fyllningar för mönster.

 • Bevarar objektgenomskinlighet.

 • Konverterar AI-fillager till enskilda Animate-lager, nyckelbildrutor eller ett enda Animate-lager. Du kan även importera AI-filen som en enda bitmappsbild. Då plattas (rastreras) filen ut i Animate.

 • Ger ett förbättrat klipp ut och klistra in-arbetsflöde mellan Illustrator och Animate. I en klipp ut och klistra in-dialogruta finns inställningar som kan användas i AI-filer som klistras in på Animate-scenen.

Kompatibilitet mellan Animate och Illustrator

Vissa synliga attribut kan varken importeras på rätt sätt eller redigeras i Animate-redigeringsmiljö efter att de har importerats. I AI-importeraren finns flera alternativ för importering och placering av grafik för att bäst behålla grafikens visuella utseende och redigerbarhet. Vissa synliga attribut kan dock inte bevaras. Använd följande riktlinjer om du vill förbättra utseendet på AI-filer som importeras till Animate:

 • Animate har bara stöd för RGB-färgområdet och inte för CMYK-färgområdet, som är vanligt vid utskrift. I Animate kan CMYK-bilder konverteras till RGB. Färgerna bevaras dock bättre om du konverterar färgerna till RGB i Illustrator.

 • För att bevara skuggan, innerglöden, den yttre glöden och AI-effekter för gaussisk oskärpa som redigerbara Animate-filter, importerar Animate objekten som de tillämpas på som ett Animate-filmklipp. Om du försöker att importera ett objekt med dessa attribut som något annat än ett filmklipp visas en inkompatibilitetsvarning och du rekommenderas att importera objektet som ett filmklipp i Animate.

Arbeta med Illustrator och Animate

Du kan flytta Illustrator-grafik till redigeringsmiljön i Animate eller direkt till Flash Player. Du kan kopiera och klistra in grafik, spara filer i SWF-format eller exportera grafik direkt till Animate. Dessutom har Illustrator stöd för dynamisk text och filmklippssymboler från Animate.

Klistra in Illustrator-grafik

Du kan skapa utförlig grafik i Illustrator och kopiera och klistra in den i Animate på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt.

När du klistrar in Illustrator-grafik i Animate bevaras följande attribut:

 • Banor och former

 • Skalbarhet

 • Linjebredd

 • Övertoningsdefinitioner

 • Text (inklusive OpenType-teckensnitt)

 • Länkade bilder

 • Symboler

 • Blandningslägen

Illustrator och Animate har dessutom stöd för inklistrad grafik på följande sätt:

 • När du markerar alla lager på den översta nivån i Illustrator-grafik och klistrar in dem i Animate, bevaras lagren tillsammans med sina egenskaper (synlighet och låsning).

 • Andra Illustrator-färger än RGB-färger (CMYK, gråskala och egna färger) konverteras till RGB i Animate. RGB-färger klistras in som de brukar.

 • När du importerar eller klistrar in Illustrator-grafik kan du använda olika alternativ för att bevara effekter (till exempel skugga på text) som Animate-filter.

 • Animate bevarar Illustrator-masker.

Exportera SWF-filer från Illustrator

Från Illustrator kan du exportera SWF-filer som matchar kvaliteten och komprimeringen i de SWF-filer som exporteras från Animate.

När du exporterar kan du välja från en mängd förinställningar för att skapa optimala utdata, och du kan ange hur flera ritytor, symboler, lager, text och masker ska hanteras. Du kan till exempel ange om Illustrator-symboler ska exporteras som filmklipp eller grafik, eller välja om du vill skapa SWF-symboler från Illustrator-lager.

Importera Illustrator-filer till Animate

När du vill skapa kompletta layouter i Illustrator och sedan importera dem till Animate i ett enda steg, kan du spara grafiken i det ursprungliga Illustrator-formatet (AI) och importera den, med hög återgivning, till Animate med kommandot Arkiv > Importera till scen eller Arkiv > Importera till bibliotek i Animate.

Om Illustrator-filen innehåller flera ritytor markerar du den rityta som du vill importera i dialogrutan Importera i Animate och anger inställningar för denna rityta för alla lager. Alla objekt markerade på den markerade ritytan kan importeras som ett eller flera Animate-lager eller nyckelbildrutor i Animate.

När du importerar Illustrator-grafik som en AI-, EPS- eller PDF-fil bevarar Animate samma attribut som för inklistrad Illustrator-grafik. När en importerad Illustrator-fil innehåller lager kan du dessutom importera den på något av följande sätt:

 • Konvertera Illustrator-lager till Animate-lager

 • Konvertera Illustrator-lager till Animate-bildrutor

 • Konvertera alla Illustrator-lager till ett enda Animate-lager

Arbetsgång för symboler

Arbetsgången för symboler i Illustrator påminner om den i Animate.

Textkonvertering

Om AI-filen innehåller text kan du konvertera texten till:

 • Redigerbar text 
 • Vektorkontur
 • Förenklad bitmappsbild

Lagerkonvertering

Med Animate kan du konvertera lager i den importerade AI-filen till:

 • Enskild förenklad bitmappfil
 • Redigerbara banor och effekter

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare version) Symbolegenskaper och länkar

På panelen Symboler eller kontrollpanelen är det lätt att tilldela namn till symbolvarianter, bryta länkar mellan varianter och symboler, byta ut en symbolvariant mot en annan symbol och skapa en kopia av symbolen. I Animate fungerar redigeringsfunktionerna på panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare versioner) Statiska objekt, dynamiska objekt indatatextobjekt

När du hämtar statisk text från Illustrator till Animate konverteras texten till konturer. Dessutom kan du konfigurera texten i Illustrator som dynamisk text. Med dynamisk text kan du redigera textinnehåll via programmering i Animate, och på ett enkelt sätt hantera projekt som behöver lokaliseras till olika språk.

I Illustrator kan du ange enskilda textobjekt som statisk, dynamisk eller indatatext. Dynamiska textobjekt har liknande egenskaper i Illustrator och Animate. I båda programmen används till exempel kerning som påverkar alla tecken i ett textblock i stället för enskilda tecken, i båda kantutjämnas texten på samma sätt och båda kan länkas till en extern XML-fil som innehåller text.

Importera AI-filer till Animate-biblioteket

Importering av en AI-fil till biblioteket liknar importering till scenen. Skillnaden är att hela AI-filen är inkapslad som en Animate-symbol. Innehållet importeras till biblioteket och organiseras av AI-filens lager- och gruppstruktur.

Om du importerar en AI-fil till biblioteket använder rotmappen namnet på AI-filen. När AI-filen har importerats till biblioteket kan du ändra namnet på rotmappen eller flytta bort lagren från mappen.

 På bibliotekspanelen ordnas innehållet i den importerade AI-filen i alfabetisk ordning. Den hierarkiska grupp- och mappstrukturen är fortfarande densamma men biblioteket ordnar om dem i alfabetisk ordning.

När AI-lager konverteras till nyckelbildrutor importeras AI-filen som ett filmklipp. När AI-lagren konverteras till Flash-lager, eller som ett enda Flash-lager, importeras AI-filen som en grafisk symbol. Filmklippet eller den grafiska symbolen innehåller hela innehållet i AI-filen som har importerats till tidslinjen, som om innehållet importerades till scenen. Nästa alla filmklipp har en tillhörande bitmapp eller annan resurs. För att minska risken för missförstånd och namnkonflikter sparas dessa resurser i en resursmapp i samma mapp som filmklippet.

 När du importerar till biblioteket importeras AI-filens innehåll till filmklippets tidslinje, inte till huvudtidslinjen för Animate.

 

Bibliotekspanelen efter import av en AI-fil

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare versioner) Inställningar för AI-importeraren

I dialogrutan Inställningar i Animate kan du ange importinställningar för AI-filer och för dialogrutan för AI-filimport. De inställningar som du anger för import av AI-filer påverkar de alternativ för Illustrator-objekttyper i dialogrutan för AI-import som är ifyllda från början.

 Om du vill åsidosätta inställningarna som anges för olika lagertyper objekt för objekt använder du dialogrutan för AI-import. Markera lagret, objektet eller gruppen och ange de nödvändiga alternativen.

Allmänt

Inställningar som påverkar hur AI-importeraren ska svara vid importering av AI-filer:

Visa dialogrutan Importera

Anger att dialogrutan för AI-filimport visas.

Uteslut objekt utanför beskärningsområdet

Utesluter objekt på Illustrator-arbetsytan som ligger utanför grafikbordet eller beskärningsområdet.

Importera dolda lager

Anger att dolda lager kan importeras som standard.

Importera text som

Med den här inställningen kan du ange följande importinställningar för textobjekt:

Redigerbar text

Anger att importerad Illustrator-text är redigerbar text i Animate. Textens utseende kan bli lite sämre för att det ska gå att redigera texten.

Vektorkonturer

Konverterar text till vektorbanor. Använd det här alternativet om du vill bevara textens visuella utseende. Vissa visuella effekter kan gå förlorade, till exempel blandningslägen och filter som inte stöds, men visuella attribut som till exempel text på en bana behålls om texten importeras som ett filmklipp. Själva texten går inte längre att redigera, men opacitet och kompatibla blandningslägen går fortfarande att redigera.

 Om du vill bevara skuggan, innerglöden, den yttre glöden och AI-effekter för gaussisk oskärpa som tillämpas på text som redigerbara Animate-filter, väljer du att skapa filmklipp för import. Texten importeras då som ett filmklipp.

Bitmappar

Rastrerar texten till en bitmapp för att bevara samma utseende på texten som den har i Illustrator. Om filter eller andra effekter som inte är kompatibla med Animate tillämpas bevaras det visuella utseendet om texten importeras som en bitmapp. Rastrerad text går inte längre att redigera.

Skapa filmklipp

Anger att textobjekt importeras inuti ett filmklipp. Om du vill hantera blandningslägen, AI-effekter och genomskinlighet på mindre än 100 % som stöds mellan Illustrator och Animate anger du att textobjektet ska importeras som ett filmklipp.

Importera banor som

Med den här inställningen kan du ange följande banimportinställningar:

Redigerbara banor

Skapar en redigerbar vektorbana. Blandningslägen, effekter och objektgenomskinlighet som stöds bevaras, men attribut som inte stöds i Animate tas bort.

Bitmappar

Rastrerar banan till en bitmapp för att bevara samma utseende på banan som den har i Illustrator. En rastrerad bild går inte längre att redigera.

Skapa filmklipp

Anger att banobjekt importeras inuti ett filmklipp.

Bilder

Med den här inställningen kan du ange importinställningar för bilder:

Förenkla bitmappsbilder för att bevara utseendet

Rastrerar bilden till en bitmapp för att bevara samma utseende på blandningslägen och effekter som stöds i Animate. En rastrerad bild går inte längre att redigera.

Skapa filmklipp

Anger att bilder importeras inuti ett filmklipp.

Grupper

Med den här inställningen kan du ange importinställningar för grupper:

Importera som bitmappsbilder

Rastrerar gruppen till en bitmapp för att bevara samma utseende på objekten som de har i Illustrator. När en grupp konverteras till en bitmapp kan du inte markera eller byta namn på objekten.

Skapa filmklipp

Anger att alla objekt i gruppen inkapslas i ett enda filmklipp.

Lager

Med den här inställningen kan du ange importinställningar för lager:

Importera som bitmappsbilder

Rastrerar lagret till en bitmapp för att bevara samma utseende på objekten som de har i Illustrator.

Skapa filmklipp

Anger att lagret inkapslas i ett filmklipp.

Filmklippsregistrering

Anger en global registreringspunkt för filmer som skapas. Den här inställningen används för registreringspunkten för alla objekttyper. Det här alternativet kan ändras objekt för objekt i dialogrutan för AI-filimport. Det här är den ursprungliga inställningen för alla objekttyper. Mer information om filmklippsregistrering finns i Redigera symboler.

Importera Adobe Illustrator-filer

När du vill skapa kompletta layouter i Illustrator och sedan importera dem till Animate i ett enda steg, kan du spara grafiken i det ursprungliga Illustrator-formatet (AI) och importera den, med hög återgivning, till Animate med kommandot Arkiv > Importera till scen eller Arkiv > Importera till bibliotek i Animate.

Om Illustrator-filen innehåller flera ritytor markerar du den rityta som du vill importera i dialogrutan Importera i Animate och anger inställningar för denna rityta för alla lager. Alla objekt markerade på den markerade ritytan kan importeras som ett eller flera Flash-lager eller nyckelbildrutor i Animate.

När du importerar Illustrator-grafik som en AI-, EPS- eller PDF-fil bevarar Animate samma attribut som för inklistrad Illustrator-grafik. När en importerad Illustrator-fil innehåller lager kan du dessutom importera den på något av följande sätt:

 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-lager
 • Konvertera Illustrator-lager till Flash-bilder
 • Konvertera alla Illustrator-lager till ett enda Flash-lager

Arbetsgång för symboler

Arbetsgången för symboler i Illustrator påminner om den i Animate.

Textkonvertering

Om AI-filen innehåller text kan du konvertera texten till:

 • Redigerbar text 
 • Vektorkontur
 • Förenklad bitmappsbild

Lagerkonvertering

Med Animate kan du konvertera lager i den importerade AI-filen till:

 • Enskild förenklad bitmappfil
 • Redigerbara banor och effekter

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare version) Symbolegenskaper och länkar

På panelen Symboler eller kontrollpanelen är det lätt att tilldela namn till symbolvarianter, bryta länkar mellan varianter och symboler, byta ut en symbolvariant mot en annan symbol och skapa en kopia av symbolen. I Animate fungerar redigeringsfunktionerna på panelen Bibliotek på ungefär samma sätt.

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare versioner) Statiska objekt, dynamiska objekt indatatextobjekt

När du hämtar statisk text från Illustrator till Animate konverteras texten till konturer. Dessutom kan du konfigurera texten i Illustrator som dynamisk text. Med dynamisk text kan du redigera textinnehåll via programmering i Animate, och på ett enkelt sätt hantera projekt som behöver lokaliseras till olika språk.

I Illustrator kan du ange enskilda textobjekt som statisk, dynamisk eller indatatext. Dynamiska textobjekt har liknande egenskaper i Illustrator och Animate. I båda programmen används till exempel kerning som påverkar alla tecken i ett textblock i stället för enskilda tecken, i båda kantutjämnas texten på samma sätt och båda kan länkas till en extern XML-fil som innehåller text.

 1. Avancerade importalternativ för AI: Bibliotek

  Välj Arkiv > Importera till scen eller Importera till bibliotek.

 2. Navigera till den AI-fil som du vill importera, markera den och klicka på OK. Dialogrutan för att importera Illustrator-dokument till scenen eller för att importera Illustrator-dokument till biblioteket visas.

  I den här dialogrutan finns importeringsalternativ för Illustrator-filen. Vilka alternativ som visas varierar beroende på vilken typ av objekt i Illustrator-filen som du importerar.

 3. (Valfritt) Om du vill generera en lista över objekt i AI-filen som är inkompatibla med Animate klickar du på knappen Inkompatibilitetsrapport. Knappen visas bara om det finns någon inkompatibilitet med Animate i AI-filen.

  I inkompatibilitetsrapporten analyseras möjlig inkompatibilitet mellan Illustrator och Animate. I importalternativområdet (bredvid varningsknappen) för dialogrutan för AI-import visas vad som rekommenderas för att få maximal kompatibilitet för alla inkompatibla objekt.

  Inkompatibilitetsrapporten innehåller kryssrutan Använd rekommenderade importinställningar. Om den är markerad tillämpas de rekommenderade importalternativen automatiskt på alla inkompatibla objekt i AI-filen i Animate. Undantag görs om AI-dokumentet är större än det som stöds av Animate och om AI-dokumentet använder CMYK-färgläget. Om du vill korrigera någon av dessa inkompatibiliteter öppnar du dokumentet i Illustrator CS 3 igen och justerar storleken på dokumentet eller ändrar färgläget till RGB.

 4. Ange följande alternativ på skärmen Importera:

  • Välj Illustrator-rityta: Gör att du kan välja den rityta som du vill importera.
  • Importera som bitmappsbild: Skapar en bitmapp av det importerade AI-materialet.
  • Skapa filmklipp: Anger att bildlagren ska konverteras till filmklipp när de importeras till Animate. Det här alternativet kan ändras lager för lager i dialogrutan för AI-import om du inte vill att alla bildlager ska konverteras till filmklipp.
  • Registrering: Gör att du kan ställa in registreringspunkten för filmklippet.
  • Konvertera lager till Animate-lager, enstaka Animate-lager och nyckelbildrutor:
   • Animate-lager: Markerade lager i listan över valda Photoshop-lager placeras på egna lager. Varje lager märks med namnet på lagret i Photoshop-filen.
   • Ett enda Animate-lager: Alla AI-lager placeras på ett Animate-lager.
   • Nyckelbildrutor: Alla markerade lager i listan över valda Illustrator-lager placeras i enskilda nyckelbildrutor på ett nytt lager.
  • Placera objekt på ursprungspositionen: Innehållet i AI-filen behåller exakt samma position som det hade i Illustrator. Om ett objekt till exempel placerades på X = 100 Y = 50 i Illustrator får det samma koordinater på Animate-scenen. (Visas inte i alternativet Importera till biblioteket).
  • Importera som en enda bitmappsbild: Förenklar AI-lagren till en enda bitmapp.
  • Importera oanvända symboler: Importerar oanvända symboler.
  • Använd samma scenstorlek som storleken på Illustrator-ritytan: Ställer in scenens storlek på samma som Illustrator-ritytan. Måtten på den valda ritytan visas bredvid.
  • Välj Importera när du vill importera filerna, Avbryt om du vill avbryta processen eller Dölj avancerade alternativ om du vill visa de grundläggande alternativen.
  Grundläggande AI-alternativ: Bibliotek

  Grundläggande AI-alternativ: Scen

 5. I de grundläggande alternativen kan du välja alternativ bland Lagerkonvertering, Textkonvertering och Konvertera lager:

  • Välj Illustrator-rityta: Gör att du kan välja den rityta som du vill importera. Om du ändrar ritytan i de grundläggande alternativen uppdateras trädlayouten i de avancerade alternativen baserat på den valda ritytan.
  • Importera som bitmappsbild: Skapar en bitmapp av det importerade AI-materialet.
  • Behåll redigerbara banor och effekter: Skapar en redigerbar vektorform med en bitmappsbild inuti vektorn. Blandningslägen, filter och opacitet som stöds behålls.
  • Enskild förenklad bild: Rastrerar formen till en bitmapp för att utseendet på formlagret i Illustrator ska bevaras.
  • Redigerbar text: Skapar ett redigerbart textobjekt från texten i det valda Illustrator-lagret. Textens utseende kan bli lite sämre för att det ska gå att redigera texten.
  • Vektorkonturer: Konverterar text till vektorbanor för att bevara textens visuella utseende.
  • Förenklad bitmappsbild: Rastrerar texten till en bitmapp för att utseendet på textlagret i Illustrator ska bevaras. Rastrerad text går inte längre att redigera.
  • Animate-lager: Markerade lager i listan över valda Illustrator-lager placeras på egna lager. Varje lager märks med namnet på lagret i Illustrator-filen.
  • Ett enda Animate-lager: Alla AI-lager placeras på ett Animate-lager.
  • Nyckelbildrutor: Alla markerade lager i listan över valda Illustrator-lager placeras i enskilda nyckelbildrutor på ett nytt lager.
  • Placera objekt på ursprungspositionen: Behåller exakt samma position som i Illustrator. Om ett objekt till exempel placerades på X = 100 Y = 50 i Illustrator får det samma koordinater på Animate-scenen. (Visas inte i alternativet Importera till biblioteket).
  • Importera som en enda bitmappsbild: Förenklar AI-lagren till en enda bitmappsbild.
  • Importera oanvända symboler: Importerar oanvända symboler.
  • Använd samma scenstorlek som storleken på Illustrator-ritytan (612x792): Ställer in scenen på samma som Illustrator-ritytan om det är markerat. (Visas inte vid import till biblioteket).
 6. Välj Importera när du vill importera filerna, Avbryt om du vill avbryta processen eller Visa avancerade alternativ om du vill visa de avancerade alternativen.

Objektimporteringsalternativ i Illustrator

Lager hanterar alla objekten som skapar grafiken i Illustrator. Alla objekt organiseras i ett enda överordnat lager som standard. Du kan importera alla objekt i ett givet överordnat lager som en enda, förenklad bitmapp, eller markera varje objekt för sig och ange importalternativ som är specifika för den typen av objekt (text, bana, grupp och så vidare). AI-importeraren innehåller alternativ för att markera lager i den teckning som du importerar, och för att ange enskilda importalternativ baserade på bevaring av det visuella utseendet för ett objekt eller dess redigerbarhet i Animate.

Korrigera inkompatibla grafiska effekter

 1. Om du vill generera en inkompatibilitetsrapport klickar du på Inkompatibilitetsrapport. Inkompatibilitetsrapporten innehåller en lista över objekt i AI-filen som är inkompatibla med Animate.

 2. Välj att ändra på importinställningarna för att lösa objektinkompatibiliteter. Många inkompatibiliteter mellan Illustrator och Animate kan korrigeras manuellt med hjälp av inkompatibilitetsrapporten, och de importrekommendationer som föreslås i importalternativområdet i dialogrutan för AI-import.

Markera enskilda objekt

 1. Markera objektet som du vill ange importalternativ för. Illustrator-objekt som du kan markera innehåller lager, grupper, enskilda banor, text och bilder.
 2. Granska de tillgängliga importalternativen för den typ av objekt som du har markerat i objektalternativområdet i dialogrutan. Lägg märke till om några inkompatibiliteter är listade och vad du rekommenderas att korrigera för att kunna importera objektet.
 3. Markera önskade importalternativ och markera ett annat objekt som du vill ange importalternativ för, eller klicka på OK.

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare version) Välja lager

På lagerpanelen visas en lista över objekt i ett dokument. Varje Illustrator-dokument innehåller som standard minst ett lager, och varje objekt i en viss fil listas under det lagret.

Om ett objekt i lagerpanelen innehåller andra objekt visas en triangel till vänster om objektnamnet. Om du vill visa eller dölja innehållet klickar du på triangeln. Om ingen triangel visas innehåller lagret inga ytterligare objekt.

 Du kan expandera eller komprimera alla grupper och lager på snabbmenyn för AI-importeraren. Högerklicka så att snabbmenyn visas. Välj Expandera alla eller Komprimera alla.

 

Markeringskolumn

Kontrollerar om objekt har markerats för import eller inte. Om ett objekt är markerat kan du markera lagret och ange importalternativ. Om redigering inte är markerad, är lagret nedtonat och du kan inte ange någon importinställning för objektet i det lagret.

Objekttypkolumn

En ikon anger vad Animate-objekttypen på det lagret blir när det importeras och — om objektet är synligt — att det har markerats. Objekttyperna är:

 • Text 

 • Bana 

 • Grupp 

 • Filmklipp 

 • Grafisk symbol 

 • Bild 

Alternativ för textimport

Med Animate kan du importera text som redigerbar text, vektorkonturer eller en förenklad bitmapp. Om du vill hantera blandningslägen, AI-effekter och genomskinlighet på mindre än 100 % som stöds mellan Illustrator och Animate importerar du text som ett filmklipp. Om du importerar text som ett filmklipp bevaras redigerbarheten av kompatibla visuella effekter.

Redigerbar text

Illustrator-text importeras som redigerbar Animate-text som standard. Textens utseende kan bli lite sämre för att det ska gå att redigera texten.

Vektorkonturer

Konverterar text till vektorbanor. Använd det här alternativet om du vill bevara textens visuella utseende. Vissa visuella effekter kan gå förlorade, till exempel blandningslägen och filter som inte stöds, men visuella attribut som till exempel text på en bana behålls om texten importeras som ett filmklipp. Själva texten går inte längre att redigera, men opacitet och kompatibla blandningslägen går fortfarande att redigera.

 Om du vill bevara skuggan, innerglöden, den yttre glöden och AI-effekter för gaussisk oskärpa som tillämpas på text som redigerbara Animate-filter, väljer du att skapa filmklipp för import. Texten importeras då som ett filmklipp.

Bitmapp

Rastrerar texten till en bitmapp för att bevara samma utseende på texten som den har i Illustrator. Om filter eller andra effekter som inte är kompatibla med Animate tillämpas bevaras det visuella utseendet om texten importeras som en bitmapp. Rastrerad text går inte längre att redigera.

Alternativ för banimport

En bana är den linje som uppstår när du ritar i Illustrator. En bana är antingen öppen som en båge, eller stängd som en cirkel. I en öppen bana kallas start- och slutankarpunkterna för slutpunkter. Redigerbara banor kan importeras till Animate. Om vissa blandningslägen, filter eller andra effekter dock används på banan, kanske dessa effekter inte är kompatibla med Animate.

Bitmapp

Rastrerar banan till en bitmapp för att bevara samma utseende på banan som den har i Illustrator. En rastrerad bild går inte längre att redigera.

Redigerbar bana

Skapar en redigerbar vektorbana. Blandningslägen, effekter och objektgenomskinlighet som stöds bevaras, men attribut som inte stöds i Animate tas bort.

Alternativ för bildimport

Bitmappsbilder är de vanligaste elektroniska mediet för bilder med kontinuerlig ton, till exempel fotografier eller digitala målningar. Illustrator skapar bitmappseffekter med hjälp av filter, effekter och grafiska format. Många av dessa effekter är kompatibla med Animate och vissa behöver förenklas, eller rastreras, för att kunna bevara sitt visuella utseende.

 Om rasterfilen i Illustrator är länkad importeras endast JPEG, GIF eller PNG med det ursprungliga formatet bevarat. Alla andra filtyper konverteras till PNG-format i Animate. Dessutom beror konvertering (till PNG) på vilken version av QuickTime® som du har.

Förenkla bitmappsbild för att bevara utseendet

Rastrerar bilden till en bitmapp för att bevara samma utseende på blandningslägen och effekter som stöds i Animate. En rastrerad bild går inte längre att redigera.

Skapa filmklipp

Importerar Illustrator-bilder som filmklipp.

(Endast Flash Professional CS6 och tidigare versioner) Alternativ för gruppimport

Grupper är samlingar av grafiska objekt som behandlas som en enda enhet. Med gruppering kan du flytta eller omvandla ett visst antal objekt utan att deras attribut eller relativa positioner påverkas. Du kan till exempel gruppera objekt i en logotypdesign så att du kan flytta och skala om logotypen som en enhet. Grupper kan även kapslas. Det innebär att de kan grupperas i andra objekt eller grupper för att forma större grupper.

Grupper visas som <Group>-objekt på importpanelen. Om ett objekt, till exempel en grupp, på lagerpanelen innehåller andra objekt visas en triangel till vänster om objektnamnet. Klicka på triangeln om du vill visa eller dölja innehållet för gruppen. Om ingen triangel visas innehåller objektet inga ytterligare objekt.

Importera som bitmapp

Rastrerar gruppen till en bitmapp för att bevara samma utseende på objekten som de har i Illustrator. När en grupp konverteras till en bitmapp kan du inte markera eller byta namn på objekten.

Skapa filmklipp

Kapslar in alla objekt i gruppen i ett enda filmklipp.

Kopiera och klistra in mellan Illustrator och Animate

Om du kopierar och klistrar in (eller drar och släpper) grafik mellan Illustrator och Animate visas dialogrutan Klistra in. I den finns importinställningar för den AI-fil som kopieras (eller klistras in).

Klistra in som bitmapp

Förenklar filen som kopieras till ett enskilt bitmappsobjekt.

Klistra in med AI-filimporterarens inställningar

Importerar filen med hjälp av AI-filimportinställningarna som anges i Animate-inställningarna (Redigera > Inställningar).

Använd rekommenderade importinställningar för att lösa inkompatibiliteter

Aktiveras som standard om Klistra in med AI-filimporterarens inställningar är markerat. Korrigerar alla inkompatibiliteter som upptäcks i AI-filen automatiskt.

Behåll lager

Aktiveras som standard om Klistra in med AI-filimporterarens inställningar är markerat. Anger att lager i AI-filen konverteras till Animate-lager (samma som om du markerar alternativet för att konvertera till Flash-lager från dialogrutan för AI-import). Om det här alternativet inte är markerat förenklas alla lager till ett enda lager.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto