Användarhandbok Avbryt

Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

När du skapar animeringar i Animate är det ofta praktiskt att ange interpoleringsintervall på tidslinjen först. Genom att ordna objekt i lager och bildrutor kan du ändra egenskapsvärden för att slutföra interpoleringarna.

Om du vill markera interpoleringsintervall och bildrutor på tidslinjen gör du något av nedanstående.

 Se till att Intervallsbaserad markering är aktiverat i menyalternativet för allmänna inställningar (Redigera > Inställningar).

 • Om du vill markera ett helt interpoleringsintervall klickar du på intervallet.

 • Om du vill markera flera interpoleringsintervall, inklusive intervall som inte hänger samman, Skift-klickar du på varje intervall.

 • Om du vill markera en enskild bildruta i ett interpoleringsintervall Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på bildrutan i intervallet.

 • Om du vill markera flera sammanhängande bildrutor i ett intervall Ctrl+Alt-drar (Windows) eller Kommando+Alternativ-drar (Macintosh) du i intervallet.

 • Om du vill markera bildrutor inom flera interpoleringsintervall på flera lager, Ctrl+Alt-drar (Windows) eller Kommando+Alternativ-drar (Macintosh) du över flera lager.

 • Om du vill markera en enskild egenskapsnyckelbildruta i ett interpoleringsintervall, Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Därefter kan du dra den till en ny plats.

Se även

Flytta, duplicera eller ta bort interpoleringsintervall

 • Om du vill flytta ett intervall till en ny plats i samma lager drar du intervallet.

   Genom att låsa ett lager förhindrar du redigering på scenen, men inte på tidslinjen. Om ett intervall placeras ovanpå ett annat förbrukas de överlappande bildrutorna i det andra intervallet.

 • Om du vill flytta ett interpoleringsintervall till ett annat lager drar du intervallet till lagret eller kopierar och klistrar in intervallet i det nya lagret..

  Du kan dra ett interpoleringsintervall till ett befintligt normalt lager, interpoleringslager, stödlinjelager, maskeringslager eller maskerat lager. Om det nya lagret är ett normalt tomt lager konverteras det till ett interpoleringslager.

 • Om du vill duplicera ett intervall Alt-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du intervallet till en ny plats på tidslinjen eller kopierar och klistrar in intervallet.

 • Om du vill ta bort ett intervall markerar du det och väljer Ta bort bildrutor eller Rensa bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

Redigera intilliggande interpoleringsintervall

 • Om du vill flytta avgränsningen mellan två sammanhängande interpoleringsintervall drar du i avgränsningen.

  Båda interpoleringarna beräknas om.

 • Om du vill separera de intilliggande start- och slutbildrutorna i två sammanhängande interpoleringsintervall Alt-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du startbildrutan i det andra intervallet.

  Om du vill dela upp ett interpoleringsintervall i två separata intervall, ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på en enskild bildruta i intervallet. Välj Dela upp rörelse på snabbmenyn för intervallet.

 • Båda interpoleringsintervallen får samma målinstans.

   Du kan inte dela upp rörelsen om mer än en bildruta har markerats. Om en övergång används på den delade interpoleringen, kommer de delade interpoleringarna inte att ha samma rörelse som originalet.

 • Om du vill sammanfoga två sammanhängande interpoleringsintervall, markerar du båda intervallen och väljer Sammanfoga rörelser på snabbmenyn för intervallet.

Redigera längden på ett interpoleringsintervall

 • Om du vill ändra längden på en animering drar du interpoleringsintervallets högra eller vänstra kant.

  Om du drar kanten för ett intervall så att intervallet överlappar bildrutor i ett annat intervall, ersätts bildrutorna i det andra intervallet.

 • Om du vill att ett interpolerat objekt på scenen ska sträcka sig över interpoleringens slut Skift-drar du bildrutan i endera änden av interpoleringsintervallet. Animate lägger till bildrutor i slutet av intervallet utan att de bildrutorna interpoleras.

  Du kan också markera en bildruta efter interpoleringsintervallet i samma lager och trycka på F6. Animate utökar interpoleringsintervallet och lägger till en nyckelbildruta för alla egenskaper i den markerade bildrutan. 

   Om du vill lägga till statiska bildrutor i slutet av ett intervall intill ett annat intervall flyttar du det intilliggande intervallet för att göra plats för de nya bildrutorna.

Konvertera ett interpoleringsintervall till bildruta-för-bildruta-animering

Du kan konvertera ett klassisk interpoleringsintervall eller ett rörelseinterpoleringsintervall till en bildruta-för-bildruta-animering. I en bildruta-för-bildruta-animering innehåller varje bildruta separata nyckelbildrutor (inte nyckelbildrutor för egenskap) som i sin tur innehåller separata instanser av den animerade symbolen. Bildruta-för-bildruta-animeringar innehåller inte interpolerade egenskapsvärden. Mer information finns i Bildruta-för-bildruta-animeringar.

 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på det interpoleringsintervall som du vill konvertera och välj Konvertera till bildruta-för-bildruta-animering på snabbmenyn.

Lägga till eller ta bort bildrutor i ett interpoleringsintervall

 • Om du vill ta bort bildrutor i ett intervall, Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du för att markera bildrutorna och väljer Ta bort bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill klippa ut bildrutor i ett intervall, Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du för att markera bildrutorna och väljer sedan Klipp ut bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill klistra in bildrutor i ett befintligt interpoleringsintervall, ctrl-drar (Windows) eller kommando-drar (Macintosh) du för att markera de bildrutor som ska ersättas. Välj sedan Klistra in bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

  Om du bara klistrar in ett helt intervall på ett annat intervall ersätts hela det andra intervallet.

Ersätta eller ta bort målinstansen för en interpolering

Om du vill ersätta målinstansen för ett interpoleringsintervall gör du något av följande:

 • Markera intervallet och dra sedan den nya symbolen från bibliotekspanelen till scenen.

 • Markera den nya symbolen på bibliotekspanelen och målinstansen för interpoleringen på scenen och välj Ändra > Symbol > Växla symbol.

 • Markera intervallet och klistra in en symbolinstans eller text från Urklipp.

Om du vill ta bort målinstansen för ett interpoleringsintervall utan att ta bort interpoleringen markerar du intervallet och trycker på Delete.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto