Om du vill organisera ett dokument enligt tema kan du använda scener. Du kan till exempel använda separata scener för en introduktion, ett inläsningsmeddelande och erkännanden. Trots att det finns en del nackdelar med att använda scener, finns det vissa situationer där bara ett fåtal av dessa nackdelar är aktuella, till exempel när långa animeringar skapas. Genom att använda scener kan du undvika att behöva hantera ett stort antal FLA-filer, eftersom varje scen sparas i en enskild FLA-fil.

Att använda scener är ungefär som att använda flera FLA-filer ihop för att skapa en större presentation. Varje scen har en tidslinje. Bildrutorna i dokumentet är numrerade i ordning genom scenerna. Om till exempel ett dokument innehåller två scener med tio bildrutor i varje, är bildrutorna i scen 2 numrerade från 11—20. Scenerna i dokumentet spelas upp i den ordning som de listas i på scenpanelen. När spelhuvudet kommer till den sista bildrutan i en scen fortsätter det till nästa scen.

Nackdelar med scener

När du publicerar en SWF-fil kombineras tidslinjerna för varje scen till en enda tidslinje i SWF-filen. Efter att SWF-filen kompilerats fungerar den som om du skapade FLA-filen med en scen. På grund av detta beteende har scener vissa nackdelar:

 • Scener kan innebära att dokument blir förvirrande att redigera, särskilt i miljöer med flera författare. Alla som använder FLA-dokumentet kan behöva söka flera scener i en FLA-fil för att hitta kod och objekt. Du bör överväga att läsa in externt SWF-innehåll eller använda filmklipp i stället.

 • Scener ger ofta stora SWF-filer. När du använder scener uppmuntras du att lägga in mer innehåll i en enda FLA-fil vilket ger större FLA-filer och SWF-filer.

 • Scener tvingar användare att progressivt hämta hela SWF-filen, även om de inte planerar eller vill se hela den filen. Om du undviker scener, kan användare kontrollera vilket innehåll de vill hämta när de går igenom SWF-filen.

 • Scener kombinerat med ActionScript kan ge oväntade resultat. Eftersom varje scens tidslinje komprimeras till en enda tidslinje, kan fel uppstå som omfattar dina ActionScript och scener, vilka vanligtvis kräver extra, komplicerad felsökning.

Styra uppspelning av scener

Om du vill stoppa eller pausa ett dokument efter varje scen eller om du vill låta användare navigera dokumenten på ett icke-linjärt sätt, använder du ActionScript. Mer information finns i ActionScript.

Visa scenpanelen

 1. Välj Fönster > Andra paneler > Scen.

Lägga till en scen

 1. Välj Infoga > Scen eller klicka på knappen Lägg till scen på scenpanelen.

Ta bort en scen

 1. Klicka på knappen Ta bort scen på scenpanelen.

Byta namn på en scen

 1. Dubbelklicka på scennamnet på scenpanelen och ange det nya namnet.

Duplicera en scen

 1. Klicka på knappen Duplicera scen på scenpanelen.

Ändra ordningen för en scen i dokumentet

 1. Dra scennamnet till en annan plats på scenpanelen.

Visa en särskild scen

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Gå till och välj sedan namnet för scenen på undermenyn.

  • Klicka på knappen Redigera scen i det övre högra hörnet i dokumentfönstret och välj sedan scennamnet på snabbmenyn.