Den här hjälper utvecklare att skapa plugin-program för Animate CC med stöd för anpassade plattformar.

Utvecklare som vill bygga ett plugin-program för anpassade plattformar måste hämta Custom Platform Support Development Kit. Hämta det genom att klicka här.

 1. Välj Animate Custom Platform SDK på fliken Nedladdningar
 2. Välj SDK-version CC 2019
 3. Välj Flera plattformar och
 4. Välj att ladda ned alternativ v1 (senaste)

Klicka här när du vill ladda ned ett exempel på en plug-in och använd den sedan som referens när du bygger en plug-in med stöd för anpassade plattformar. 

 1. Välj Animate Custom Platform SDK på fliken Nedladdningar.
 2. Välj SDK-version CC 2019
 3. Välj Exempel på plug-in

Ett plugin-program består av följande element:

 • DocType lägger till en ny dokumenttyp för den anpassade plattformen i Animate och styr redigeringsfunktionerna.
 • Publisher används för att konfigurera publiceringsinställningar och publicera dokumentet till den anpassade plattformen.

Du hittar en översikt över funktionen Stöd för anpassade plattformar i Stöd för anpassade plattformar

Bygga ett plugin-program för anpassade plattformar för Animate

Du kan utveckla ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 • Skapa ett plugin-program med API:erna i utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 • Anpassa inställningarna för exempelplugin-programmet i utvecklingsverktyget så att det passar dina behov.

Plugin-program för anpassade plattformar paketeras som .zxp-filer som kan installeras med Animate CC. Du kan göra plugin-programmet tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg så att användare kan hämta och installera det med ett Creative Cloud-program eller distribuera plugin-program som .zxp-paket för installation med verktyget Hantera tillägg.

 

Programvarukrav

Som utvecklare måste du ha följande program för att bygga ett plugin-program med utvecklingsverktyget för anpassade plattformar: 

 • Microsoft Windows 7 eller Apple Mac OS 10.8 och senare 
 • Microsoft Visual Studio 2012 (för Windows) eller XCode 4.5.2 (för Mac)
 • Animate CC
 • Eclipse IDE för C/C++-utvecklare
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Verktyget Hantera tillägg

API-referens för plugin-utvecklare

Utvecklingsverktyget för anpassade plattformar innehåller följande:

 • FCM (Flash Component Model): Huvudfilerna i utvecklingsverktyget definierar ett ramverk som kallas FCM och som hanterar plugin-program.
 • DocType: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att lägga till en ny dokumenttyp på Animate-startsidan och gör att du kan aktivera eller inaktivera funktioner för den anpassade dokumenttypen.
 • DOM (Document Object Model): Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att komma åt innehållet i Animate-dokument som en DOM. 
 • Publisher: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt med kopplingar till publiceringsarbetsflöden.

Fullständig information om API:erna för anpassade plattformar och exempel på hur du använder dem för att bygga ett plugin-program finns i API-referens för anpassade plattformar.

Skapa ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan skapa ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 1. Hämta utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 2. Extrahera innehållet till datorn.
 3. Öppna ett nytt projekt i VisualStudio eller Xcode och inkludera huvudfilerna i utvecklingsverktyget i ditt projekt. För att snabbt komma igång med att skapa ditt eget plugin-program för anpassade plattformar kan du använda följande exempelplugin-program, som finns i katalogen SampleCreateJSPlatform, som baskod för ditt projekt.
 4.             Plugin-filerna för SampleCreateJS finns till exempel i                         SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Utför de ändringar som krävs för målplattformen.
 6. Kompilera koden för att generera ett plugin-program (.dll eller .plug-in). 

Paketera plugin-programmet för anpassade plattformar

Du kan generera ett distribueringsbart paket med plugin-programmet för den anpassade plattformen på följande sätt:

 1. Öppna Eclipse-exempelfilen eller skapa ett nytt Application Extension Project i guiden New Project i Eclipse. Ange ett namn för projektet och klicka sedan på Next.
 2. På panelen New Adobe Application Extension Project väljer du Adobe Animate som målprogram och klickar sedan på Next.
 3. Ändra tilläggen för de plugin-filer som du skapat från .dll till .fcm på Windows och från .plug-in till .fcm.plug-in på Mac och lägg till plugin-filerna i projektet (ExtensionContent/plugins/lib/win för Windows och ExtensionContent/plugins/lib/mac för Mac). 
 4. Konfigurera tillägget genom att ändra manifest.xml. Du öppnar manifest-filen genom att högerklicka på tillägget i Project Explorer och välja Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor. Välj sedan fliken Manifest i Bundle Manifest Editor vid EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Redigera manifest.xml genom att högerklicka inuti fönstret och välja Open with > XML editor. De två taggar du behöver fokusera på är: ExtensionList och DispatchInfoList:

  En ExtensionList-tagg ser ofta ut så här:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Den här taggen innehåller listan över tillägg i det slutliga ZXP-paketet, i vilket alla tillägg har en unik sträng som ID. I det här fallet ingår den .dll- eller .plugin-fil som skapades i föregående avsnitt i ett tillägg. Sedan används det andra tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna. I exemplet med taggen ExtensionList innehåller tillägget med ID:t PluginID .dll/.plugin-filen och tillägget med ID:t PublishSettingsID konfigurerar användargränssnittet för publiceringsinställningarna.

 

 1. Taggen DispatchInfoList innehåller information om alla tillägg som nämns i ExtensionList. Nedan följer ett exempel på DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. För det tillägg som innehåller .dll- eller .plugin-filen kan du ignorera alla taggar utom MainPath. Taggen MainPath innehåller sökvägen till filen fcm.xml i förhållande till mappen ExtensionContent. Du måste ändra .dll-filens namn till .fcm och placera den inuti mappen win intill fcm.xml. Om du använder Mac ändrar du .plugin-filens namn till .fcm.plugin och placerar den inuti mappen mac intill fcm.xml.
 2. HTML-tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna är ett HTML-tillägg för Animate. Du hittar mer information om HTML-tillägg för Animate i Skapa HTML-tillägg.
 3. Kontrollera att det lägre värdet för attributet version i taggen Host är 15.1, den lägsta (interna) versionen av Animate CC med stöd för anpassade plattformar.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="15.1" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Växla till Script Explorer-vyn och högerklicka på projektet. Välj Export > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension. Guiden Export Wizard visas.
 2. Du måste ha ett certifikat för att signera tilläggspaketet. Bläddra till ett befintligt certifikat eller klicka på Create för att skapa ett nytt.
 3. Klicka på Finish för att kompilera projektet. Eclipse genererar en plugin-fil med tillägget .zxp, som du kan göra tillgänglig på Adobes webbplats för tillägg.

Distribuera ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan distribuera plugin-programmet för den anpassade plattformen genom att göra det tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg och tjäna pengar på det. Plugin-paketet genomgår en gransknings- och godkännandeprocess hos Adobe innan det visas på sidan. Du kan göra plugin-program tillgängliga på följande sätt:

 1. Logga in på Adobes webbplats för tillägg med ditt Adobe-ID och lösenord. 
 2. Klicka på länken Gå till producentportalen på den vänstra panelen, under Bli en producent.
 3. Klicka på knappen Sign-up, om du inte redan har anmält dig som producent.
 4. Detaljerade anvisningar om hur du anmäler dig som producent och gör dina plugin-program tillgängliga finns i Getting Started with the Producer Portal.
 5. Utför följande steg på producentportalen enligt sidan Getting Started:
  1. Paketera produkten i en enda fil.
  2. Ange information om produkten och överför filen.
  3. Lägg till marknadsföringsresurser.
  4. Förhandsgranska produkten.
  5. Skicka produkten för godkännande.
 6. När ditt plugin-program har godkänts visas det i kategorin för Animate på sidan med tillägg. 

Obs!

 

Förslag på nya funktioner och buggrapporter

Fyll i följande formulär om du vill skicka frågor, synpunkter, produktbuggar eller förslag på nya funktioner till gruppen som arbetar med Animate:

Formulär för förslag på nya Adobe-funktioner och buggrapporter

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy