Användarhandbok Avbryt

Aktivera stöd för anpassade plattformar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

I den här artikeln får utvecklare hjälp med att skapa plugin-program för Animate med stöd för anpassade plattformar.

Utvecklare som vill bygga ett plugin-program för anpassade plattformar måste hämta Custom Platform Support Development Kit. Hämta det genom att klicka här.

 1. Välj Animate Custom Platform SDK på fliken Nedladdningar
 2. Välj SDK-version 2020
 3. Välj Flera plattformar och
 4. Välj alternativet Animate 20.0 (senaste) för att hämta.

Klicka här när du vill ladda ned ett exempel på en plug-in och använd den sedan som referens när du bygger en plug-in med stöd för anpassade plattformar.

 1. Välj Animate Custom Platform SDK på fliken Nedladdningar.
 2. Välj SDK-version 2020
 3. Välj Exempel på plug-in

Ett plugin-program består av följande element:

 • DocType lägger till en ny dokumenttyp för den anpassade plattformen i Animate och styr redigeringsfunktionerna.
 • Publisher används för att konfigurera publiceringsinställningar och publicera dokumentet till den anpassade plattformen.

Du hittar en översikt över funktionen Stöd för anpassade plattformar i Stöd för anpassade plattformar.

Bygga ett plugin-program för anpassade plattformar för Animate

Du kan utveckla ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 • Skapa ett plugin-program med API:erna i utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 • Anpassa inställningarna för exempelplugin-programmet i utvecklingsverktyget så att det passar dina behov.

Plugin-program för anpassade plattformar paketeras som .zxp-filer som kan installeras med Animate. Du kan göra plugin-programmet tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg så att användare kan hämta och installera det med ett Creative Cloud-program eller distribuera plugin-program som .zxp-paket för installation med verktyget Hantera tillägg.

Programvarukrav

Som utvecklare måste du ha följande program för att bygga ett plugin-program med utvecklingsverktyget för anpassade plattformar:

 • Microsoft Windows 10 (1803 och senare) eller Apple Mac OS 10.13 och senare
 • Microsoft Visual Studio 2017 (för Windows) eller XCode 10.1 (för Mac)
 • Animate
 • Eclipse IDE för C/C++-utvecklare
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Verktyget Hantera tillägg

API-referens för plugin-utvecklare

Utvecklingsverktyget för anpassade plattformar innehåller följande:

 • FCM (Flash Component Model): Huvudfilerna i utvecklingsverktyget definierar ett ramverk som kallas FCM och som hanterar plugin-program.
 • DocType: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att lägga till en ny dokumenttyp på Animate-startsidan och gör att du kan aktivera eller inaktivera funktioner för den anpassade dokumenttypen.
 • DOM (Document Object Model): Detta innehåller en uppsättning gränssnitt som hjälper dig att komma åt innehållet i Animate-dokument som en DOM. 
 • Publisher: Detta innehåller en uppsättning gränssnitt med kopplingar till publiceringsarbetsflöden.

Fullständig information om API:erna för anpassade plattformar och exempel på hur du använder dem för att bygga ett plugin-program finns i API-referens för anpassade plattformar.

Skapa ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan skapa ett plugin-program för anpassade plattformar på följande sätt:

 1. Hämta utvecklingsverktyget för anpassade plattformar.
 2. Extrahera innehållet till datorn.
 3. Öppna ett nytt projekt i VisualStudio eller Xcode och inkludera huvudfilerna i utvecklingsverktyget i ditt projekt. För att snabbt komma igång med att skapa ditt eget plugin-program för anpassade plattformar kan du använda följande exempelplugin-program, som finns i katalogen SampleCreateJSPlatform, som baskod för ditt projekt.
 4.             Plugin-filerna för SampleCreateJS finns till exempel i                         SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Utför de ändringar som krävs för målplattformen.
 6. Kompilera koden för att generera ett plugin-program (.dll eller .plug-in). 

Paketera plugin-programmet för anpassade plattformar

Du kan generera ett distribueringsbart paket med plugin-programmet för den anpassade plattformen på följande sätt:

 1. Öppna Eclipse-exempelfilen eller skapa ett nytt Application Extension Project i guiden New Project i Eclipse. Ange ett namn för projektet och klicka sedan på Next.
 2. På panelen New Adobe Application Extension Project väljer du Adobe Animate som målprogram och klickar sedan på Next.
 3. Ändra tilläggen för de plugin-filer som du skapat från .dll till .fcm på Windows och från .plug-in till .fcm.plug-in på Mac och lägg till plugin-filerna i projektet (ExtensionContent/plugins/lib/win för Windows och ExtensionContent/plugins/lib/mac för Mac).
 4. Konfigurera tillägget genom att ändra manifest.xml. Du öppnar manifest-filen genom att högerklicka på tillägget i Project Explorer och välja Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor. Välj sedan fliken Manifest i Bundle Manifest Editor vid EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Redigera manifest.xml genom att högerklicka inuti fönstret och välja Open with > XML editor. De två taggar du behöver fokusera på är: ExtensionList och DispatchInfoList:

  En ExtensionList-tagg ser ofta ut så här:

<ExtensionList>

    <Extension Id=&quot;PluginID&quot; Version=&quot;1.0&quot; />

    <Extension Id=&quot;PublishSettingsID&quot; Version-&quot;1.0&quot; />

</ExtensionList>

 

Den här taggen innehåller listan över tillägg i det slutliga ZXP-paketet, i vilket alla tillägg har en unik sträng som ID. I det här fallet ingår den .dll- eller .plugin-fil som skapades i föregående avsnitt i ett tillägg. Sedan används det andra tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna. I exemplet med taggen ExtensionList innehåller tillägget med ID:t PluginID .dll/.plugin-filen och tillägget med ID:t PublishSettingsID konfigurerar användargränssnittet för publiceringsinställningarna.

 

 1. Taggen DispatchInfoList innehåller information om alla tillägg som nämns i ExtensionList. Nedan följer ett exempel på DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id=&quot;PluginID&quot;>
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id=&quot;PublishSettingsID&quot;>
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. För det tillägg som innehåller .dll- eller .plugin-filen kan du ignorera alla taggar utom MainPath. Taggen MainPath innehåller sökvägen till filen fcm.xml i förhållande till mappen ExtensionContent. Du måste ändra .dll-filens namn till .fcm och placera den inuti mappen win intill fcm.xml. Om du använder Mac ändrar du .plugin-filens namn till .fcm.plugin och placerar den inuti mappen mac intill fcm.xml.
 2. HTML-tillägget för att konfigurera användargränssnittet för publiceringsinställningarna är ett HTML-tillägg för Animate. Du hittar mer information om HTML-tillägg för Animate i Skapa HTML-tillägg.
 3. Kontrollera att det lägre värdet för versionsattributet i taggen Host är 15.1, den lägsta (interna) versionen av Animate med stöd för anpassade plattformar.

<ExecutionEnvironment> <HostList> <Host Name=&quot;FLPR&quot; Version=&quot;15.1&quot; /> </HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Växla till Script Explorer-vyn och högerklicka på projektet. Välj Export > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension. Guiden Export Wizard visas.
 2. Du måste ha ett certifikat för att signera tilläggspaketet. Bläddra till ett befintligt certifikat eller klicka på Create för att skapa ett nytt.
 3. Klicka på Finish för att kompilera projektet. Eclipse genererar en plugin-fil med tillägget .zxp, som du kan göra tillgänglig på Adobes webbplats för tillägg.

Distribuera ett plugin-program för anpassade plattformar

Du kan distribuera plugin-programmet för den anpassade plattformen genom att göra det tillgängligt på Adobes webbplats för tillägg och tjäna pengar på det. Plugin-paketet genomgår en gransknings- och godkännandeprocess hos Adobe innan det visas på sidan. Du kan göra plugin-program tillgängliga på följande sätt:

 1. Logga in på Adobes webbplats för tillägg med ditt Adobe-ID och lösenord.
 2. Klicka på länken Gå till producentportalen på den vänstra panelen, under Bli en producent.
 3. Klicka på knappen Sign-up, om du inte redan har anmält dig som producent.
 4. Detaljerade anvisningar om hur du anmäler dig som producent och gör dina plugin-program tillgängliga finns i Getting Started with the Producer Portal.
 5. Utför följande steg på producentportalen enligt sidan Getting Started:
  1. Paketera produkten i en enda fil.
  2. Ange information om produkten och överför filen.
  3. Lägg till marknadsföringsresurser.
  4. Förhandsgranska produkten.
  5. Skicka produkten för godkännande.
 6. När ditt plugin-program har godkänts visas det i kategorin för Animate på sidan med tillägg. 

 Om du är en användare och vill installera ett plugin-program, skapa ett dokument för en anpassad plattform och publicera det med Animate kan du läsa mer i Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar.

Fullständig information om hur du hanterar Adobe-tillägg finns i Hämta och installera tillägg.

Förslag på nya funktioner och buggrapporter

Fyll i följande formulär om du vill skicka frågor, synpunkter, produktbuggar eller förslag på nya funktioner till gruppen som arbetar med Animate:

Formulär för förslag på nya Adobe-funktioner och buggrapporter

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto