Användarhandbok Avbryt

Exportera ljud

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Komprimera ljud för export

I Adobe Animate (tidigare Flash Professional CC) kan du ange komprimeringsalternativ för enskilda händelseljud och exportera ljuden med dessa inställningar. Du kan också välja komprimeringsalternativ för enskilda direktuppspelningsljud. Alla direktuppspelningsljud i ett dokument exporteras dock som en enda direktuppspelningsfil med den högsta inställningen av dem som gäller för enskilda direktuppspelningsljud. Detta gäller även direktuppspelningsljud i videoobjekt.

Om du väljer globala komprimeringsinställningar för händelseljud eller direktuppspelningsljud i dialogrutan Publiceringsinställningar gäller inställningarna för enskilda händelseljud eller alla direktuppspelningsljud om du inte väljer komprimeringsinställningar för ljuden i dialogrutan Ljudegenskaper.

Du kan även åsidosätta exportinställningarna som angetts i dialogrutan Ljudegenskaper genom att markera Förbigå ljudinställningar i dialogrutan Publiceringsinställningar. Använd alternativet om du vill skapa en större ljudfil med hög originalåtergivning för lokal användning och en mindre fil med låg originalåtergivning för Internet.

Samplingsfrekvensen och komprimeringsgraden gör stor skillnad för ljudens kvalitet och storlek i exporterade SWF-filer. Ju mer du komprimerar ett ljud och ju lägre samplingsfrekvensen är, desto mindre blir filen och desto lägre blir kvaliteten. Experimentera tills du hittar den bästa balansen mellan ljudkvalitet och filstorlek.

När du arbetar med importerade mp3-filer kan du exportera filerna i mp3-format med samma inställningar som filerna hade när de importerades.

 I Windows kan du dessutom exportera alla ljud från ett dokument som en WAV-fil med Arkiv > Exportera > Exportera film.

Komprimera ett ljud för export

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på ljudets ikon på bibliotekspanelen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på en ljudfil på bibliotekspanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.

  • Markera ett ljud på bibliotekspanelen och välj Egenskaper på panelmenyn i panelens övre högra hörn.

  • Markera ett ljud på bibliotekspanelen och klicka på egenskapsknappen längst ned på bibliotekspanelen.

 2. Om ljudfilen har redigerats externt klickar du på Uppdatera.
 3. Välj Standard, ADPCM, mp3, Raw eller Tal för Komprimering.

  Komprimeringsalternativet Standard innebär att de globala komprimeringsinställningarna i dialogrutan Publiceringsinställningar används när du exporterar SWF-filen. Om du väljer Standard finns inga andra exportinställningar.

 4. Ange exportinställningar.
 5. Ljudet spelas upp en gång när du trycker på Testa. Klicka på Stopp om du vill avbryta ljudtestet innan hela ljudet har spelats upp.
 6. Justera exportinställningarna tills ljudkvaliteten är den önskade. Klicka sedan på OK.

Komprimeringsalternativen ADPCM och Raw

Med ADPCM-komprimering ställs komprimering in för 8- eller 16-bitars ljuddata. Använd inställningen ADPCM när du exporterar korta händelseljud som knapptryckningar.

Med Raw-komprimering exporteras ljud utan komprimering.

Förbehandling

Konverterar mixat stereoljud till monoljud när du markerar Konvertera stereo till mono (monoljud påverkas inte av det här alternativet).

Samplingsfrekvens

styr ljudets originalåtergivning och filstorlek. Lägre frekvens ger mindre fil men kan också försämra ljudkvaliteten. Frekvensalternativen är följande:

Anm: I Animate går det inte att öka kHz-frekvensen för importerat ljud över den frekvens det importerades med.

5 kHz

Knappt godtagbart för tal.

11 kHz

Den lägsta rekommenderade kvaliteten för korta musikstycken och en fjärdedel av standardfrekvensen för CD-skivor.

22 kHz

Ett populärt alternativ för webbuppspelning och hälften av standardfrekvensen för CD-skivor.

44 kHz

Standardfrekvensen för CD-skivor.

ADPCM-bitar

(Endast ADPCM) Anger bitdjupet på ljudkomprimeringen. Högre bitdjup ger högre kvalitet på ljudet.

mp3-komprimeringsalternativ

Med mp3-komprimering

Gör att du kan exportera ljud med mp3-komprimering. Använd mp3 när du exporterar längre direktuppspelningsljud, till exempel musikspår.

När du exporterar en fil som importerades i mp3-format kan du exportera filen med samma inställningar som filen hade när den importerades.

Använd mp3-filens importerade kvalitet

Standardinställningen. Avmarkera alternativet om du vill välja andra komprimeringsinställningar för mp3. Markera alternativet om du vill exportera en importerad mp3-fil med samma inställningar som filen hade när den importerades.

Bithastighet

Avgör hur många bitar per sekund den exporterade ljudfilen har. Animate har stöd för 8 till 160 kbit/s CBR (konstant bithastighet). När du exporterar musik ger bithastigheten 16 kbit/s eller högre bäst resultat.

Förbehandling

konverterar mixat stereoljud till monoljud (monoljud påverkas inte av det här alternativet).

Obs! Alternativet Förbehandling är bara tillgängligt om du väljer en bithastighet på 20 kbit/s eller högre.

Kvalitet

avgör komprimeringshastigheten och ljudkvaliteten:

Snabb

ger snabbare komprimering men lägre ljudkvalitet.

Mellan

ger något långsammare komprimering men högre ljudkvalitet.

Bäst

ger långsammast komprimering och högst ljudkvalitet.

Komprimeringsalternativet Tal

Med komprimeringsalternativet Tal exporteras ljud med en komprimeringsteknik som är anpassad för tal.

Obs! Flash Lite 1.0 och Flash Lite 1.1 saknar stöd för komprimeringsalternativet Tal. Innehåll som är avsett för dessa Player-versioner ska ha mp3- ADPCM- eller Raw-komprimering.

Samplingsfrekvens

styr ljudets originalåtergivning och filstorlek. Lägre frekvens ger mindre fil men kan också försämra ljudkvaliteten. Välj något av följande alternativ:

5 kHz

Godtagbart för tal.

11 kHz

Rekommenderas för tal.

22 kHz

Godtagbart för de flesta typer av musik på Internet.

44 kHz

Standardfrekvensen för CD-skivor. Eftersom komprimering används har dock inte ljudet CD-kvalitet i SWF-filen.

Riktlinjer för ljudexport i Animate-dokument

Förutom samplingsfrekvens och komprimering finns det flera sätt att använda ljud effektivt i ett dokument och hålla nere filstorleken:

 • Ange start- och slutpunkter så att inte tysta områden sparas i Animate-filen och för att minska ljudets storlek.

 • Du kan få ut mer av samma ljud genom att använda olika ljudeffekter på ljud (till exempel volymomslag, slingor och start-/slutpunkter) i olika nyckelbildrutor. En enda ljudfil kan bli ett antal ljudeffekter.

 • Använd korta ljud som bakgrundsmusik och upprepa dem.

 • Upprepa aldrig direktuppspelningsljud.

 • Kom ihåg att ljudet exporteras med de globala inställningarna för direktuppspelning från dialogrutan Publiceringsinställningar när du exporterar ljud i inbäddade videofiler.

 • Använd synkronisering så att animeringen synkroniseras med ljudspåret när du förhandsgranskar animeringen i redigeraren. Om datorn inte är tillräckligt snabb för att rita animeringsbildrutorna i samma takt som ljudspåret spelas upp, hoppas bildrutor över i Animate.

 • När QuickTime-filmer exporteras kan du använda hur många ljud och kanaler du vill utan att bekymra dig om filstorleken. Ljuden kombineras till ett enda ljudspår när du exporterar som en QuickTime-fil. Hur många ljud du använder spelar ingen roll för den färdiga filens storlek.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?