Komprimera ljud för export

I Adobe Animate CC (tidigare Flash Professional CC), kan du ange komprimeringsalternativ för enskilda händelseljud och exportera ljuden med inställningarna. Du kan också välja komprimeringsalternativ för enskilda direktuppspelningsljud. Alla direktuppspelningsljud i ett dokument exporteras dock som en enda direktuppspelningsfil med den högsta inställningen av dem som gäller för enskilda direktuppspelningsljud. Detta gäller även direktuppspelningsljud i videoobjekt.

Om du väljer globala komprimeringsinställningar för händelseljud eller direktuppspelningsljud i dialogrutan Publiceringsinställningar gäller inställningarna för enskilda händelseljud eller alla direktuppspelningsljud om du inte väljer komprimeringsinställningar för ljuden i dialogrutan Ljudegenskaper.

Du kan även åsidosätta exportinställningarna som angetts i dialogrutan Ljudegenskaper genom att markera Förbigå ljudinställningar i dialogrutan Publiceringsinställningar. Använd alternativet om du vill skapa en större ljudfil med hög originalåtergivning för lokal användning och en mindre fil med låg originalåtergivning för Internet.

Samplingsfrekvensen och komprimeringsgraden gör stor skillnad för ljudens kvalitet och storlek i exporterade SWF-filer. Ju mer du komprimerar ett ljud och ju lägre samplingsfrekvensen är, desto mindre blir filen och desto lägre blir kvaliteten. Experimentera tills du hittar den bästa balansen mellan ljudkvalitet och filstorlek.

När du arbetar med importerade mp3-filer kan du exportera filerna i mp3-format med samma inställningar som filerna hade när de importerades.

Obs!

I Windows kan du dessutom exportera alla ljud från ett dokument som en WAV-fil med Arkiv > Exportera > Exportera film.

Komprimera ett ljud för export

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på ljudets ikon på bibliotekspanelen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på en ljudfil på bibliotekspanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.

  • Markera ett ljud på bibliotekspanelen och välj Egenskaper på panelmenyn i panelens övre högra hörn.

  • Markera ett ljud på bibliotekspanelen och klicka på egenskapsknappen längst ned på bibliotekspanelen.

 2. Om ljudfilen har redigerats externt klickar du på Uppdatera.
 3. Välj Standard, ADPCM, mp3, Raw eller Tal för Komprimering.

  Komprimeringsalternativet Standard innebär att de globala komprimeringsinställningarna i dialogrutan Publiceringsinställningar används när du exporterar SWF-filen. Om du väljer Standard finns inga andra exportinställningar.

 4. Ange exportinställningar.
 5. Ljudet spelas upp en gång när du trycker på Testa. Klicka på Stopp om du vill avbryta ljudtestet innan hela ljudet har spelats upp.
 6. Justera exportinställningarna tills ljudkvaliteten är den önskade. Klicka sedan på OK.

Komprimeringsalternativen ADPCM och Raw

Med ADPCM-komprimering ställs komprimering in för 8- eller 16-bitars ljuddata. Använd inställningen ADPCM när du exporterar korta händelseljud som knapptryckningar.

Med Raw-komprimering exporteras ljud utan komprimering.

Förbehandling

Konverterar mixat stereoljud till monoljud när du markerar Konvertera stereo till mono (monoljud påverkas inte av det här alternativet).

Samplingsfrekvens

styr ljudets originalåtergivning och filstorlek. Lägre frekvens ger mindre fil men kan också försämra ljudkvaliteten. Frekvensalternativen är följande:

Anm: I Animate går det inte att öka kHz-frekvensen för importerat ljud över den frekvens det importerades med.

5 kHz

Knappt godtagbart för tal.

11 kHz

Den lägsta rekommenderade kvaliteten för korta musikstycken och en fjärdedel av standardfrekvensen för CD-skivor.

22 kHz

Ett populärt alternativ för webbuppspelning och hälften av standardfrekvensen för CD-skivor.

44 kHz

Standardfrekvensen för CD-skivor.

ADPCM-bitar

(Endast ADPCM) Anger bitdjupet på ljudkomprimeringen. Högre bitdjup ger högre kvalitet på ljudet.

mp3-komprimeringsalternativ

Med mp3-komprimering

Gör att du kan exportera ljud med mp3-komprimering. Använd mp3 när du exporterar längre direktuppspelningsljud, till exempel musikspår.

När du exporterar en fil som importerades i mp3-format kan du exportera filen med samma inställningar som filen hade när den importerades.

Använd mp3-filens importerade kvalitet

Standardinställningen. Avmarkera alternativet om du vill välja andra komprimeringsinställningar för mp3. Markera alternativet om du vill exportera en importerad mp3-fil med samma inställningar som filen hade när den importerades.

Bithastighet

Avgör hur många bitar per sekund den exporterade ljudfilen har. Animate har stöd för 8 till 160 kbit/s CBR (konstant bithastighet). När du exporterar musik ger bithastigheten 16 kbit/s eller högre bäst resultat.

Förbehandling

konverterar mixat stereoljud till monoljud (monoljud påverkas inte av det här alternativet).

Obs! Alternativet Förbehandling är bara tillgängligt om du väljer en bithastighet på 20 kbit/s eller högre.

Kvalitet

avgör komprimeringshastigheten och ljudkvaliteten:

Snabb

ger snabbare komprimering men lägre ljudkvalitet.

Mellan

ger något långsammare komprimering men högre ljudkvalitet.

Bäst

ger långsammast komprimering och högst ljudkvalitet.

Komprimeringsalternativet Tal

Med komprimeringsalternativet Tal exporteras ljud med en komprimeringsteknik som är anpassad för tal.

Obs! Flash Lite 1.0 och Flash Lite 1.1 saknar stöd för komprimeringsalternativet Tal. Innehåll som är avsett för dessa Player-versioner ska ha mp3- ADPCM- eller Raw-komprimering.

Samplingsfrekvens

styr ljudets originalåtergivning och filstorlek. Lägre frekvens ger mindre fil men kan också försämra ljudkvaliteten. Välj bland följande alternativ:

5 kHz

Godtagbart för tal.

11 kHz

Rekommenderas för tal.

22 kHz

Godtagbart för de flesta typer av musik på Internet.

44 kHz

Standardfrekvensen för CD-skivor. Eftersom komprimering används har dock inte ljudet CD-kvalitet i SWF-filen.

Riktlinjer för ljudexport i Animate-dokument

Förutom samplingsfrekvens och komprimering finns det flera sätt att använda ljud effektivt i ett dokument och hålla nere filstorleken:

 • Ange start- och slutpunkter så att inte tysta områden sparas i Animate-filen och för att minska ljudets storlek.

 • Du kan få ut mer av samma ljud genom att använda olika ljudeffekter på ljud (till exempel volymomslag, slingor och start-/slutpunkter) i olika nyckelbildrutor. En enda ljudfil kan bli ett antal ljudeffekter.

 • Använd korta ljud som bakgrundsmusik och upprepa dem.

 • Upprepa aldrig direktuppspelningsljud.

 • Kom ihåg att ljudet exporteras med de globala inställningarna för direktuppspelning från dialogrutan Publiceringsinställningar när du exporterar ljud i inbäddade videofiler.

 • Använd synkronisering så att animeringen synkroniseras med ljudspåret när du förhandsgranskar animeringen i redigeraren. Om datorn inte är tillräckligt snabb för att rita animeringsbildrutorna i samma takt som ljudspåret spelas upp, hoppas bildrutor över i Animate.

 • När QuickTime-filmer exporteras kan du använda hur många ljud och kanaler du vill utan att bekymra dig om filstorleken. Ljuden kombineras till ett enda ljudspår när du exporterar som en QuickTime-fil. Hur många ljud du använder spelar ingen roll för den färdiga filens storlek.