Läs den här artikeln om du vill veta mer om de olika inställningarna för webbutdata.

Ställa in utdataalternativ

Utdatainställningarna styr hur HTML-filer formateras, hur filer namnges och hur bakgrundsbilder hanteras när du sparar en optimerad bild. Du anger dessa alternativ i dialogrutan Utdatainställningar.

Du kan spara utdatainställningarna och använda dem på andra filer.

 1. Gör något av följande när du vill öppna dialogrutan Utdatainställningar:

  • Välj Annan på popup-menyn i dialogrutan Spara optimerad eller Spara optimerad som när du sparar en optimerad bild.

  • Välj Ändra utdatainställningar på popup-menyn Optimera (till höger om menyn Förinställning).

 2. (Valfritt) Om du vill visa fördefinierade utdataalternativ väljer du ett alternativ på popup-menyn Inställningar.

 3. Redigera varje alternativuppsättning efter behov. Du kan växla till en annan uppsättning alternativ genom att välja en uppsättning på popup-menyn nedanför menyn Inställningar. Du kan också visa nästa uppsättning på menyn genom att klicka på Nästa eller föregående uppsättning genom att klicka på Föregående.

 4. (Valfritt) Spara utdatainställningarna genom att ange önskade alternativ och klicka på Spara. Skriv ett filnamn, välj en sökväg för filen och klicka på Spara.

  Du kan spara utdatainställningarna var du vill. Om du placerar filen i mappen optimerade utdatainställningar i Animate-mappen kommer filen att visas i popup-menyn Inställningar.

 5. (Valfritt) Läs in utdatainställningar genom att klicka på Läs in, välja en fil och klicka på Öppna.

Spara utdatainställningar för filer

Du kan ange följande alternativ under Spara filer i dialogrutan Utdatainställningar:

Namnge filer

Välj element på popup-menyerna eller ange text i rutorna som ska kombineras till standardnamn för alla filer. Elementen omfattar dokumentnamn, segmentnamn, överrullningsläge, segment för utlösare, datum när filen skapades och filtillägg. 

I textrutorna kan du ändra ordningen och formateringen för delar av filnamnet (du kan t.ex. ange ett rollover-läge med en förkortning i stället för hela ordet).

Filnamnskompatibilitet

Markera ett eller flera alternativ för att göra filnamnet kompatibelt med operativsystemen Windows (tillåter längre filnamn) och Mac OS.

Placera bilder i mapp

Anger ett mappnamn där optimerade bilder sparas (endast tillgängligt för dokument som innehåller flera segment).

Kopiera bakgrundsbild vid sparande

Bibehåller en bakgrundsbild som angetts i inställningar för Bakgrund.