Skapa och hantera kommandon

Om du vill upprepa samma uppgift skapar du ett kommando på menyn Kommandon från stegen på historikpanelen och återanvänder kommandot. Stegen spelas upp precis som de utfördes från början. Du kan inte ändra stegen medan du spelar upp dem.

Om du vill använda stegen nästa gång du öppnar Animate kan du skapa och spara ett kommando. Sparade kommandon bevaras permanent om du inte raderar dem. Steg som du kopierar med kommandot Kopiera steg på historikpanelen tas bort när du kopierar något annat.

Skapa ett kommando från markerade steg på historikpanelen. Byt namn på eller radera kommandon i dialogrutan Hantera sparade kommandon.

Skapa ett kommando

 1. Markera ett steg eller en uppsättning steg på historikpanelen.
 2. Välj Spara som kommando på alternativmenyn på historikpanelen.
 3. Ange ett namn för kommandot och klicka på OK. Kommandot visas på menyn Kommandon.

  Obs!

  Kommandot sparas som en JavaScript-fil (med filtillägget .jsfl) i mappen Kommandon. Mappen finns på följande platser: Windows XP: startenheten\Documents and Settings\<användare>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<språk>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh-hårddisk/Användare/<användarnamn>/Bibliotek/Application Support/Adobe/Flash CS5/<språk>/Configuration/Commands.

Redigera namnen på kommandon på menyn Kommandon

 1. Välj Kommandon > Hantera sparade kommandon.
 2. Välj ett kommando som du vill byta namn på.
 3. Klicka på knappen Byt namn.
 4. Ange det nya namnet och klicka på OK.

Ta bort ett namn från menyn Kommandon

 1. Välj Kommandon > Hantera sparade kommandon och välj ett kommando.
 2. Klicka på Ta bort, klicka på Ja i varningsdialogrutan och klicka på OK.

Använda kommandon

 • Om du vill använda ett sparat kommando väljer du kommandot på menyn Kommandon.

 • Om du vill köra ett JavaScript- eller Animate JavaScript-kommando väljer du Kommandon > Kör kommando, bläddrar till skriptet som du vill köra och klickar på Öppna.

Hämta fler kommandon

Använd alternativet Hämta fler kommandon på menyn Kommandon när du vill länka till Adobe-webbplatsen för tillägg och hämta kommandon som andra Animate-användare har lagts upp. Mer information om de kommandon som har skickats in finns på Animate Exchange-webbplatsen.

 1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.
 2. Välj Kommandon > Hämta fler kommandon.

Steg som inte kan användas i kommandon

Vissa uppgifter kan inte sparas som kommandon eller upprepas med menyalternativet Redigera > Upprepa. Dessa kommandon kan ångras och göras om, men inte upprepas.

Exempel på åtgärder som inte kan sparas som kommandon eller upprepas är att markera en bildruta eller ändra en dokumentstorlek. Om du försöker spara en åtgärd som inte kan upprepas som ett kommando sparas inte kommandot.