Skapa och använda förinställda rörelser

Förinställda rörelser är förkonfigurerade rörelseinterpoleringar som du kan använda på ett objekt på scenen. Du kan skapa och spara egna anpassade förinställningar. Du kan använda förinställda rörelser som du har ändrat eller anpassade interpoleringar som du har skapat själv.

Genom att använda förinställningar kan du minska produktionstiden avsevärt under utformning och utveckling av dina projekt, särskilt om du ofta använder liknande typer av interpoleringar.

Med panelen Förinställda rörelser kan du också importera och exportera förinställningar. Du kan dela förinställningar med personer som du samarbetar med eller använda förinställningar som delas av andra Animate-användare.

 

Förinställda rörelser

Obs!

Förinställda rörelser kan bara innehålla rörelseinterpoleringar. Klassiska interpoleringar kan inte sparas som förinställda rörelser.

Se även

Använda förinställda rörelser

Använda en förinställd rörelse:

 1. Markera ett objekt som går att interpolera på scenen. Om du tillämpar en förinställd rörelse på ett objekt som inte kan interpoleras visas alternativ i Animate som gör att du kan konvertera objektet till en symbol.
 2. Markera en förinställning på panelen Förinställda rörelser.
 1. Klicka på knappen Använd på panelen eller välj Använd på aktuell plats på panelmenyn.

Rörelsen används så att den startar vid den aktuella positionen för filmklippet på scenen. Om en rörelsebana har associerats med förinställningen visas den rörelsebanan på scenen.

Skift-klicka på Använd eller välj Sluta vid aktuell plats på panelmenyn när du vill använda förinställningen.

Du kan också använda en förinställd rörelse för flera markerade bildrutor på separata lager, förutsatt att varje markerad bildruta bara innehåller ett enda objekt som kan interpoleras.

Förhandsgranska förinställda rörelser

Du kan förhandsgranska alla förinställda rörelser i Animate på panelen Förinställda rörelser. Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om hur animeringen kommer att se ut när den används på ett objekt i dokumentet. Lägg till förhandsgranskningar för anpassade förinställningar som du skapar eller importerar.

 1. Öppna panelen Förinställda rörelser.
 2. Markera en förinställd rörelse i listan.
  Förhandsgranskningen spelas upp i förhandsgranskningsfönstret längst upp på panelen.
 1. Du stoppar uppspelningen genom att klicka utanför panelen Förinställda rörelser.
Skapa förinställda rörelser

När ett objekt som går att interpolera (symbolinstans eller textfält) har markerats på scenen kan du använda en förinställning genom att klicka på knappen Använd. Du kan endast använda en förinställning per objekt. Om du tillämpar en andra förinställning på samma objekt ersätter den andra förinställningen den första.

När en förinställning har använts på ett objekt på scenen har interpoleringen som skapats på tidslinjen inte längre någon relation till panelen Förinställda rörelser. Interpoleringar som tidigare har skapats med en förinställning påverkas inte om du tar bort eller byter namn på förinställningen på panelen Förinställda rörelser. Om du skriver över en befintlig förinställning i panelen påverkar detta inte interpoleringar som skapats med den ursprungliga förinställningen.

Varje förinställd rörelse innehåller ett visst antal bildrutor. När du använder en förinställning kommer interpoleringsintervallet som skapats på tidslinjen att innehålla samma antal bildrutor. Om en interpolering med en annan längd har använts på målobjektet, anpassas interpoleringsintervallet efter den förinställda rörelsens längd. Du kan justera längden på interpoleringsintervallet på tidslinjen efter att förinställningen har använts.

Förinställda rörelser som innehåller 3D-rörelser kan bara tillämpas på filmklippsinstanser. De interpolerade 3D-egenskaperna tillämpas inte på grafiska symboler, knappsymboler eller klassiska textfält. Du kan använda förinställda 2D- eller 3D-rörelser med valfritt 2D- eller 3D-filmklipp.

Spara en interpolering som en anpassad förinställd rörelse

Om du skapar eller ändrar en interpolerad förinställning, kan du spara den som en ny förinställd rörelse. Den nya förinställningen visas i mappen Egna förinställningar på panelen Förinställda rörelser.

Så här sparar du en anpassad interpolering som en förinställning:

 1. Markera något av följande:

  • Interpoleringsintervallet på tidslinjen

  • Det objekt på scenen som den anpassade interpoleringen användes på

  • Rörelsebanan på scenen

 2. Klicka på knappen Spara markering som förinställning på panelen Förinställda rörelser eller välj Spara som förinställd rörelse på snabbmenyn för markeringen.

  Den nya förinställningen visas på panelen Förinställda rörelser. Animate sparar förinställningen som en XML-fil. De här filerna lagras i följande kataloger:

  • Windows: <hårddisk>\Documents and Settings\<användare>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate \<språk>\Configuration\Motion Presets\

  • Macintosh: <hårddisk>/Användare/<användare>/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/<språk>/Configuration/Motion Presets/

  Obs!

  Du kan inte ångra när du sparar, tar bort eller byter namn på egna förinställningar.

Importera en förinställd rörelse

Förinställda rörelser sparas som XML-filer. Importera en XML-interpoleringsfil om du vill lägga till den på panelen Förinställda rörelser.

Obs!Förinställda rörelser som importerats som XML-filer kan bara kan läggas till i rörelseinterpoleringar.

 1. Välj Importera på menyn på panelen Förinställda rörelser.

 2. I dialogrutan Öppna bläddrar du till den XML-fil du vill importera och klickar på Öppna.

Exportera en förinställd rörelse

Du kan exportera förinställda rörelser som XML-filer som kan delas med andra Animate-användare.

 1. Markera förinställningen på panelen Förinställda rörelser.
 2. Välj Exportera på menyn i panelen.
 3. I dialogrutan Spara som väljer du ett namn och en plats för XML-filen och klickar på Spara.

Ta bort en förinställd rörelse

Du kan ta bort förinställningar från panelen Förinställda rörelser. När du tar bort en förinställning tar Animate bort XML-filen för den från disken. Säkerhetskopiera alla förinställningar som du vill använda igen genom att exportera kopior av dem.

 1. Markera den förinställning som ska tas bort på panelen Förinställda rörelser.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Ta bort på menyn på panelen.
  • Klicka på knappen Ta bort objekt på panelen.

Skapa en förhandsgranskning för en anpassad förinställning

Spara en SWF-fil som demonstrerar den interpolerade animeringen i samma katalog som XML-filen för den förinställda rörelsen när du vill förhandsgranska anpassade förinställda rörelser.

 1. Skapa den interpolerade animeringen och spara den som en anpassad förinställning.

 2. Skapa en FLA-fil som endast innehåller en demonstration av interpoleringen. Spara FLA-filen med exakt samma namn som den anpassade förinställningen.

 3. Skapa en SWF-fil av FLA-filen medkommandot Publicera.

 4. Placera SWF-filen i samma katalog som XML-filen för den anpassade förinställda rörelsen som du sparade. Dessa filer lagras i följande kataloger:

  • Windows: <hårddisk>\<användare>\Application Data\Local\Adobe\Animate CC\<språk>\Configuration\Motion Presets\
  • Macintosh: <hårddisk>/Användare/<användare>/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/<språk>/Configuration/Motion Presets/

  Förhandsgranskningen visas nu när den anpassade interpoleringen markeras på panelen Förinställda rörelser.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto