Om videokonventioner

Det finns många sätt att redigera video innan du importerar den till ett FLA-dokument eller läser in en FLV-fil till en SWF-fil. Animate och Adobe Media Encoder har fler kontroller för videokomprimering. Det är viktigt att komprimera video noggrant eftersom det påverkar materialets kvalitet och filens storlek. Även komprimerade videofiler är stora jämfört med andra resurser i SWF-filen.

Obs!

Ge användaren kontroll över materialet i SWF-filen. Om du till exempel lägger till ljud i ett dokument med video (eller till och med en slinga med bakgrundsljud), bör du låta användaren kontrollera ljudet.

Använda video i ett program

Innan du importerar video till Animate bör du tänka på vilken videokvalitet som behövs, vilket videoformat som ska användas i FLA-filen och hur videon ska laddas ned. När du importerar video till en FLA-fil (kallas inbäddad video) ökar storleken på SWF-filen du publicerar. Videon börjar laddas ned progressivt till användarens dator oavsett om han eller hon visar videon.

Du kan också ladda ned videon progressivt eller direktuppspela den vid körning från en extern FLV-fil på servern. När den börjar laddas ned beror på hur du strukturerar programmet.

Obs!

Video laddas ned progressivt från servern precis som SWF-filer, vilket inte egentligen är direktuppspelning. Att läsa in innehåll dynamiskt ger klara fördelar jämfört med att ha allt innehåll i en enda SWF-fil. Filerna blir till exempel mindre och går snabbare att läsa in. Användaren laddar ned bara de delar av programmet han eller hon vill se eller använda.

Du kan visa extern FLV-video med en komponent eller ett videoobjekt. Med en komponent blir det enkelt att utveckla program med FLV-video eftersom videokontrollerna är färdiga. Du behöver bara ange en sökväg till en FLV-fil för att innehållet ska spelas upp. För att SWF-filen ska bli så liten som möjligt visar du video i ett videoobjekt och skapar egna resurser och egen kod att styra videon med. Du kan också överväga att använda komponenten FLVPlayback i Adobe Animate. Den är mindre än mediekomponenterna (MX Professional 2004 och senare).

Det är en bra idé att ge användarna viss kontroll (till exempel möjlighet att stoppa, pausa, spela upp och fortsätta spela upp videon och ställa in volymen) över videon i en SWF-fil.

Om du vill ha specifika typer av flexibilitet för videon, till exempel att ändra den med animering eller synkronisera olika delar av den med en tidslinje, bäddar du in videon i SWF-filen i stället för att läsa in den med ActionScript eller någon av mediekomponenterna.

Om du vill ha mer kontroll över en videoinstans än vad som är möjligt med klassen Video, placerar du videon i en filmklippsinstans. Videons tidslinje spelas då upp oberoende av en Animate-tidslinje. Du kan placera innehållet inuti ett filmklipp för att styra tidslinjerna. Du behöver inte utöka huvudtidslinjen med så många bildrutor för att videon ska få plats, vilket annars kan göra det svårt att arbeta med FLA-filen.

Felsöka video

När du har skapat ett program stöter du ibland på problem efter att du har överfört den till servern.

 • Kontrollera att du har rätt version av Flash Player.

  Om du till exempel kodade filerna med codecen On2 måste du ha Flash Player 8 eller senare installerat för webbläsarna du använder för att visa Animate-innehållet.

  Obs! Information om kompatibilitet med Flash Player och FLV finns i Använda FLV-video i Om ActionScript 2.0.

 • Kontrollera att din server har stöd för MIME-typer för de videofiler som du använder, FLV eller F4V. Mer information om videofiler på en server finns i Konfigurera servern för FLV-filer i Om ActionScript 2.0.

 • Läs riktlinjerna för säkerhet.

  Om du läser in FLV-filer från en annan server måste du ha rätt filer eller rätt kod för att kunna läsa in från den externa servern. Mer information om policyfiler finns i Policyfiler för serversidan som ger behörighet till data i Om ActionScript 2.0. Mer information om inläsning och säkerhet finns i Förstå säkerhet i Om ActionScript 2.0.

 • Kontrollera att målsökvägarna till videon är korrekta. Om du använder relativa sökvägar (till exempel /video/water.flv) provar du med absoluta sökvägar (http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Om programmet inte fungerar med en relativ sökväg, men ändå fungerar med en absolut sökväg, korrigerar du den relativa sökvägen.

 • Kontrollera att Flash Player-versionen som du angav i Publiceringsinställningar har stöd för den typ av videofiler som du använder, antingen FLV eller F4V (H.264).