Användarhandbok Avbryt

God praxis – videokonventioner

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Om videokonventioner

Det finns många sätt att redigera video innan du importerar den till ett FLA-dokument eller läser in en FLV-fil till en SWF-fil. Animate och Adobe Media Encoder har fler kontroller för videokomprimering. Det är viktigt att komprimera video noggrant eftersom det påverkar materialets kvalitet och filens storlek. Även komprimerade videofiler är stora jämfört med andra resurser i SWF-filen.

 Ge användaren kontroll över materialet i SWF-filen. Om du till exempel lägger till ljud i ett dokument med video (eller till och med en slinga med bakgrundsljud), bör du låta användaren kontrollera ljudet.

Använda video i ett program

Innan du importerar video till Animate bör du tänka på vilken videokvalitet som behövs, vilket videoformat som ska användas i FLA-filen och hur videon ska laddas ned. När du importerar video till en FLA-fil (kallas inbäddad video) ökar storleken på SWF-filen du publicerar. Videon börjar laddas ned progressivt till användarens dator oavsett om han eller hon visar videon.

Du kan också ladda ned videon progressivt eller direktuppspela den vid körning från en extern FLV-fil på servern. När den börjar laddas ned beror på hur du strukturerar programmet.

 Video laddas ned progressivt från servern precis som SWF-filer, vilket inte egentligen är direktuppspelning. Att läsa in innehåll dynamiskt ger klara fördelar jämfört med att ha allt innehåll i en enda SWF-fil. Filerna blir till exempel mindre och går snabbare att läsa in. Användaren laddar ned bara de delar av programmet han eller hon vill se eller använda.

Du kan visa extern FLV-video med en komponent eller ett videoobjekt. Med en komponent blir det enkelt att utveckla program med FLV-video eftersom videokontrollerna är färdiga. Du behöver bara ange en sökväg till en FLV-fil för att innehållet ska spelas upp. För att SWF-filen ska bli så liten som möjligt visar du video i ett videoobjekt och skapar egna resurser och egen kod att styra videon med. Du kan också överväga att använda komponenten FLVPlayback i Adobe Animate. Den är mindre än mediekomponenterna (MX Professional 2004 och senare).

Det är en bra idé att ge användarna viss kontroll (till exempel möjlighet att stoppa, pausa, spela upp och fortsätta spela upp videon och ställa in volymen) över videon i en SWF-fil.

Om du vill ha specifika typer av flexibilitet för videon, till exempel att ändra den med animering eller synkronisera olika delar av den med en tidslinje, bäddar du in videon i SWF-filen i stället för att läsa in den med ActionScript eller någon av mediekomponenterna.

Om du vill ha mer kontroll över en videoinstans än vad som är möjligt med klassen Video, placerar du videon i en filmklippsinstans. Videons tidslinje spelas då upp oberoende av en Animate-tidslinje. Du kan placera innehållet inuti ett filmklipp för att styra tidslinjerna. Du behöver inte utöka huvudtidslinjen med så många bildrutor för att videon ska få plats, vilket annars kan göra det svårt att arbeta med FLA-filen.

Felsöka video

När du har skapat ett program stöter du ibland på problem efter att du har överfört den till servern.

 • Kontrollera att du har rätt version av Flash Player.

  Om du till exempel kodade filerna med codecen On2 måste du ha Flash Player 8 eller senare installerat för webbläsarna du använder för att visa Animate-innehållet.

   Information om kompatibilitet med Flash Player och FLV finns i Använda FLV-video i Om ActionScript 2.0.

 • Kontrollera att din server har stöd för MIME-typer för de videofiler som du använder, FLV eller F4V. Mer information om videofiler på en server finns i Konfigurera servern för FLV-filer i Om ActionScript 2.0.

 • Läs riktlinjerna för säkerhet.

  Om du läser in FLV-filer från en annan server måste du ha rätt filer eller rätt kod för att kunna läsa in från den externa servern. Mer information om policyfiler finns i Policyfiler för serversidan som ger behörighet till data i Om ActionScript 2.0. Mer information om inläsning och säkerhet finns i Förstå säkerhet i Om ActionScript 2.0.

 • Kontrollera att målsökvägarna till videon är korrekta. Om du använder relativa sökvägar (till exempel /video/water.flv) provar du med absoluta sökvägar (http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Om programmet inte fungerar med en relativ sökväg, men ändå fungerar med en absolut sökväg, korrigerar du den relativa sökvägen.

 • Kontrollera att Flash Player-versionen som du angav i Publiceringsinställningar har stöd för den typ av videofiler som du använder, antingen FLV eller F4V (H.264).

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online