Användarhandbok Avbryt

God praxis – strukturera FLA-filer

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Organisera tidslinjer och biblioteket

Bildrutor och lager i en tidslinje visar var resurserna finns och avgör hur dokumentet fungerar. Hur en tidslinje och biblioteket är konstruerade och används påverkar hela FLA-filen och dess övergripande användbarhet. Följande riktlinjer hjälper dig att skriva innehåll på ett effektivt sätt och gör att andra som använder dina FLA-dokument lättare kan förstå hur dokumentet är strukturerat.

 • Ge varje lager ett självförklarande lagernamn och placera relaterade resurser tillsammans på samma plats. Undvik att använda standardlagernamn (som Lager 1, Lager 2).

  Beskriv syftet eller innehållet tydligt i varje lager eller mapp när du namnger dem.

  Placera dina lager med ActionScript och ett lager för bildruteetiketter högst upp i lagerstapeln i tidslinjen. Ge till exempel lagret som innehåller ditt ActionScript namnet åtgärder.

 • Använd lagermappar för att gruppera och organisera liknande lager så att det blir lättare att hitta de lager som innehåller kod och etiketter.

 • Lås lager som du inte använder eller inte vill ändra. Lås ActionScript-lagret direkt så att symbolinstanser och medieresurser inte placeras i det lagret.

 • Placera aldrig några instanser eller resurser i ett lager som innehåller ActionScript. Detta kan orsaka konflikter mellan resurser på scenen och ActionScript som refererar till dem. Ha därför alltid koden i ett eget åtgärdslager och lås det när du har skapat det.

 • Använd bildruteetiketter i en FLA-fil i stället för att använda bildrutenummer i ActionScript-koden om du refererar till bildrutor i koden. Om bildrutorna ändras senare när du redigerar tidslinjen och du använder bildruteetiketter och flyttar dem på tidslinjen, behöver du inte ändra några referenser i koden.

 • Använda biblioteksmappar.

  Använd mappar i biblioteket för att ordna liknande element (till exempel symboler och medieresurser) i en FLA-fil. Om du namnger biblioteksmappar på ett konsekvent sätt varje gång du skapar en fil blir det lättare att komma ihåg var du har lagt resurserna. Vanliga mappnamn är Knappar, Filmklipp, Grafik, Resurser, Komponenter och ibland Klasser.

Använda scener

Att använda scener fungerar ungefär som att använda flera SWF-filer för att skapa en större presentation. Varje scen har en tidslinje. När spelhuvudet kommer till den sista bildrutan i en scen fortsätter det till nästa scen. När du publicerar en SWF-fil kombineras tidslinjerna för varje scen till en enda tidslinje i SWF-filen. Efter att SWF-filen kompilerats fungerar den som om du skapade FLA-filen med en scen. På grund av detta bör du undvika att använda scener av följande orsaker:

 • Scener kan göra att dokument blir förvirrande att redigera, särskilt i en miljö med flera författare. Alla som använder FLA-dokumentet kan behöva söka flera scener i en FLA-fil för att hitta kod och objekt. Du bör överväga att läsa in innehåll eller använda filmklipp i stället.

 • Scener ger ofta stora SWF-filer.

 • Scener gör att användaren måste ladda ned hela SWF-filen progressivt i stället för att bara läsa in de resurser han eller hon vill se eller använda. Om du undviker scener kan användaren styra vilket innehåll som ska laddas ned när de går framåt i SWF-filen. Användaren får mer kontroll över hur mycket som laddas ned, vilket förbättrar bandbreddshanteringen. En nackdel är att fler FLA-dokument måste hanteras.

 • Scener kombinerat med ActionScript kan ge oväntade resultat. Eftersom alla sceners tidslinjer komprimeras till en enda tidslinje kan du få problem med ActionScript och scener, vilket ofta leder till extra, komplicerad felsökning.

  Om du skapar långa animeringar kan det vara bra att använda scener. Om nackdelarna gäller för ditt dokument kan det vara bättre att använda flera FLA-filer eller filmklipp för att bygga en animering i stället för scener.

Spara filer och versionskontroll

När du sparar FLA-filer bör du namnge dina dokument på ett konsekvent sätt. Det är särskilt viktigt om du sparar flera versioner av ett enda projekt.

 Panelen Projekt har tagits bort i Animate.

Om du bara arbetar med en FLA-fil och inte sparar versioner när du skapar filen kan vissa problem uppstå. Filerna kan bli större på grund av historiken som sparas i FLA-filen, och filerna kan bli skadade (precis som all programvara du använder) när du arbetar med filen.

Om du sparar flera versioner under arbetets gång har du alltid en tidigare version om du behöver gå tillbaka.

Ge filerna intuitiva namn som är lätta att läsa och förstå och som fungerar bra online:

 • Använd inte mellanslag, stora bokstäver eller specialtecken.

 • Använd bara bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.

 • Om du sparar flera versioner av samma fil ger du dem namn med ett konsekvent siffersystem som meny01.swf, meny02.swf och så vidare.

 • Använd bara små bokstäver i filnamnen eftersom vissa serverprogram är skiftlägeskänsliga.

 • Det kan vara bra att använda ett namngivningssystem med en kombination av substantiv och verb eller adjektiv och substantiv, till exempel klassplanering.swf och mittprojekt.swf.

Spara nya versioner av en FLA-fil på följande sätt när du arbetar med ett omfattande projekt:

 • Välj Arkiv > Spara som och spara en ny version av dokumentet.

 • Använd programvara för versionskontroll eller projektpanelen när du vill styra Animate-dokument.

   Panelen Projekt har tagits bort i Animate.

  Om du inte använder program för versionskontroll för att skapa säkerhetskopior av FLA-filen, använder du Spara som och anger ett nytt namn för dokumentet vid varje milstolpe i projektet.

  I många programpaket kan användaren använda versionskontroll för sina filer så att arbetsgrupper kan arbeta effektivt och minska antalet fel (till exempel överskrivna filer eller arbete med äldre versioner av dokument). Precis som med andra dokument kan du använda dessa program för att ordna Animate-dokument utanför Animate.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?