Organisera tidslinjer och biblioteket

Bildrutor och lager i en tidslinje visar var resurserna finns och avgör hur dokumentet fungerar. Hur en tidslinje och biblioteket är konstruerade och används påverkar hela FLA-filen och dess övergripande användbarhet. Följande riktlinjer hjälper dig att skriva innehåll på ett effektivt sätt och gör att andra som använder dina FLA-dokument lättare kan förstå hur dokumentet är strukturerat.

 • Ge varje lager ett självförklarande lagernamn och placera relaterade resurser tillsammans på samma plats. Undvik att använda standardlagernamn (som Lager 1, Lager 2).

  Beskriv syftet eller innehållet tydligt i varje lager eller mapp när du namnger dem.

  Placera dina lager med ActionScript och ett lager för bildruteetiketter högst upp i lagerstapeln i tidslinjen. Ge till exempel lagret som innehåller ditt ActionScript namnet åtgärder.

 • Använd lagermappar för att gruppera och organisera liknande lager så att det blir lättare att hitta de lager som innehåller kod och etiketter.

 • Lås lager som du inte använder eller inte vill ändra. Lås ActionScript-lagret direkt så att symbolinstanser och medieresurser inte placeras i det lagret.

 • Placera aldrig några instanser eller resurser i ett lager som innehåller ActionScript. Detta kan orsaka konflikter mellan resurser på scenen och ActionScript som refererar till dem. Ha därför alltid koden i ett eget åtgärdslager och lås det när du har skapat det.

 • Använd bildruteetiketter i en FLA-fil i stället för att använda bildrutenummer i ActionScript-koden om du refererar till bildrutor i koden. Om bildrutorna ändras senare när du redigerar tidslinjen och du använder bildruteetiketter och flyttar dem på tidslinjen, behöver du inte ändra några referenser i koden.

 • Använda biblioteksmappar.

  Använd mappar i biblioteket för att ordna liknande element (till exempel symboler och medieresurser) i en FLA-fil. Om du namnger biblioteksmappar på ett konsekvent sätt varje gång du skapar en fil blir det lättare att komma ihåg var du har lagt resurserna. Vanliga mappnamn är Knappar, Filmklipp, Grafik, Resurser, Komponenter och ibland Klasser.

Använda scener

Att använda scener fungerar ungefär som att använda flera SWF-filer för att skapa en större presentation. Varje scen har en tidslinje. När spelhuvudet kommer till den sista bildrutan i en scen fortsätter det till nästa scen. När du publicerar en SWF-fil kombineras tidslinjerna för varje scen till en enda tidslinje i SWF-filen. Efter att SWF-filen kompilerats fungerar den som om du skapade FLA-filen med en scen. På grund av detta bör du undvika att använda scener av följande orsaker:

 • Scener kan göra att dokument blir förvirrande att redigera, särskilt i en miljö med flera författare. Alla som använder FLA-dokumentet kan behöva söka flera scener i en FLA-fil för att hitta kod och objekt. Du bör överväga att läsa in innehåll eller använda filmklipp i stället.

 • Scener ger ofta stora SWF-filer.

 • Scener gör att användaren måste ladda ned hela SWF-filen progressivt i stället för att bara läsa in de resurser han eller hon vill se eller använda. Om du undviker scener kan användaren styra vilket innehåll som ska laddas ned när de går framåt i SWF-filen. Användaren får mer kontroll över hur mycket som laddas ned, vilket förbättrar bandbreddshanteringen. En nackdel är att fler FLA-dokument måste hanteras.

 • Scener kombinerat med ActionScript kan ge oväntade resultat. Eftersom alla sceners tidslinjer komprimeras till en enda tidslinje kan du få problem med ActionScript och scener, vilket ofta leder till extra, komplicerad felsökning.

  Om du skapar långa animeringar kan det vara bra att använda scener. Om nackdelarna gäller för ditt dokument kan det vara bättre att använda flera FLA-filer eller filmklipp för att bygga en animering i stället för scener.

Spara filer och versionskontroll

När du sparar FLA-filer bör du namnge dina dokument på ett konsekvent sätt. Det är särskilt viktigt om du sparar flera versioner av ett enda projekt.

Obs! Panelen Projekt har tagits bort i Animate CC.

 

Om du bara arbetar med en FLA-fil och inte sparar versioner när du skapar filen kan vissa problem uppstå. Filerna kan bli större på grund av historiken som sparas i FLA-filen, och filerna kan bli skadade (precis som all programvara du använder) när du arbetar med filen.

Om du sparar flera versioner under arbetets gång har du alltid en tidigare version om du behöver gå tillbaka.

Ge filerna intuitiva namn som är lätta att läsa och förstå och som fungerar bra online:

 • Använd inte mellanslag, stora bokstäver eller specialtecken.

 • Använd bara bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.

 • Om du sparar flera versioner av samma fil ger du dem namn med ett konsekvent siffersystem som meny01.swf, meny02.swf och så vidare.

 • Använd bara små bokstäver i filnamnen eftersom vissa serverprogram är skiftlägeskänsliga.

 • Det kan vara bra att använda ett namngivningssystem med en kombination av substantiv och verb eller adjektiv och substantiv, till exempel klassplanering.swf och mittprojekt.swf.

 

Spara nya versioner av en FLA-fil på följande sätt när du arbetar med ett omfattande projekt:

 • Välj Arkiv > Spara som och spara en ny version av dokumentet.

 • Använd programvara för versionskontroll eller projektpanelen när du vill styra Animate-dokument.

  Obs! Panelen Projekt har tagits bort i Animate CC.

   

  Om du inte använder program för versionskontroll för att skapa säkerhetskopior av FLA-filen, använder du Spara som och anger ett nytt namn för dokumentet vid varje milstolpe i projektet.

  I många programpaket kan användaren använda versionskontroll för sina filer så att arbetsgrupper kan arbeta effektivt och minska antalet fel (till exempel överskrivna filer eller arbete med äldre versioner av dokument). Precis som med andra dokument kan du använda dessa program för att ordna Animate-dokument utanför Animate.