Användarhandbok Avbryt

Importerade bitmappar i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Arbeta med importerade bitmappsbilder

Om du importerar en bitmapp till Animate kan du ändra bitmappen och använda den i Animate-dokumentet på olika sätt.

Om en importerad bitmapp visas i ett Animate-dokument med en större storlek än den ursprungliga, kan bilden förvrängas. Förhandsgranska bitmapparna för att vara säker på att bilderna visas på rätt sätt.

Om du markerar en bitmapp på scenen visas bitmappssymbolnamnet och dess pixelmått och plats på scenen i egenskapsinspektören. Med egenskapsinspektören kan du byta ut en instans av en bitmapp, vilket innebär att instansen ersätts med en instans i en annan bitmapp i det aktuella dokumentet.

 

Visa egenskapsinspektören med bitmappsegenskaper

 1. Markera en instans av en bitmapp på scenen.

 2. Välj Fönster > Egenskaper.

Ersätt en instans av en bitmapp med en instans av en annan bitmapp

 1. Markera bitmappsinstans på scenen.

 2. Välj Fönster > Egenskaper och klicka på Växla.

 3. Välj en bitmapp som ska ersätta den som nu är tilldelad till instansen.

Ange bitmappsegenskaper

Du kan tillämpa kantutjämning på en importerad bitmapp för att jämna ut kanterna i bilden. Du kan även välja ett komprimeringsalternativ för att minska bitmappens filstorlek och formatera filen för visning på webben.

 1. Markera en bitmapp på bibliotekspanelen och klicka på egenskapsknappen längst ned på bibliotekspanelen.
 2. Markera Tillåt utjämning. Utjämning höjer kvaliteten på bitmappbilder när de skalas.
 3. Markera ett av följande för komprimering:

  Foto (JPEG)

  Komprimerar bilden i JPEG-format. Om du vill använda den standardkomprimeringskvalitet som anges för den importerade bilden väljer du Använd dokumentets standardkvalitet. För att ange en ny kvalitetskomprimeringsinställning avmarkerar du Använd dokumentets standardkvalitet och anger ett värde mellan 1 och 100 i textrutan Kvalitet. (En högre inställning bevarar bildens utseende men ger en större filstorlek.)

  Icke-förstörande (PNG/GIF)

  Komprimerar bilden med icke-förstörande komprimering och inga data tas bort från bilden.

  Obs! Använd komprimering för bilder med komplexa färger och tonvariationer, som fotografier eller bilder med övertoningsfyllningar. Använd icke-förstörande komprimering för bilder med enkla former och få färger.

 4. Klicka på Testa för att se resultatet av komprimeringen. Om du vill avgöra om den valda komprimeringsinställningen är godkänd jämför du den ursprungliga filstorleken med den komprimerade filstorleken.
 5. Klicka på OK.
Obs!

De JPEG-kvalitetsinställningar som du väljer i dialogrutan Publiceringsinställningar anger inte en kvalitetsinställning för importerade JPEG-filer. Ange en kvalitetsinställning för varje importerad JPEG-fil i dialogrutan Egenskaper för bitmapp.

(Endast Animate) Byta ut flera bitmappar

Med alternativet Växla bitmapp kan du byta ut symboler och bitmappar mot en vald symbol eller bitmapp.

 1. Markera flera bitmappar på scenen i Animate.

 2. Klicka på Växla på egenskapspanelen.
 3. I dialogrutan Växla symbol väljer du den bitmapp du vill ersätta alla markerade symboler/bitmappar med.
 4. Klicka på OK.

Importera en bitmappsbild vid körning

Om du vill lägga till bitmappar i ett dokument vid körning använder du kommandot ActionScript® 2.0 eller ActionScript 3.0 BitmapData. Detta gör du genom att ange en länkningsidentifierare för bitmappen. Du hittar mer information i Tilldela länkar till objekt i biblioteket i Om ActionScript 2.0 eller Exportera bibliotekssymboler för ActionScript i Utvecklarhandbok för ActionScript 3.0.

 1. Markera bitmappen på bibliotekspanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Markera Länkning på panelmenyn i panelens övre högra hörn.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på bitmappsnamnet i bibliotekspanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.

   Om länkningsegenskaperna inte är synliga i dialogrutan Egenskaper klickar du på Avancerat.

 3. För Länkning väljer du Exportera för ActionScript.
 4. Ange en identifierarsträng i textfältet och klicka på OK.

Använda en bitmapp som en fyllning

Om du vill använda en bitmapp som en fyllning i ett grafiskt objekt använder du färgpanelen. Använd en bitmapp när en fyllning delar bitmappen för att fylla objektet. Med övertoningsomformningsverktyget kan du skala, rotera eller luta en bild och bildens bitmappsfyllning.

 1. Om du vill tillämpa fyllningen på befintlig grafik markerar du ett eller flera grafiska objekt på scenen.
 2. Välj Fönster > Färg.
 3. Markera Bitmapp på popup-menyn i det övre högra hörnet på panelen.
 4. Om du vill använda ett större förhandsgranskningsfönster för att visa flera bitmappar i det aktuella dokumentet klickar du på pilen längst ned i det högra hörnet. Färgpanelen expanderas.
 5. Klicka på en bitmapp så att den markeras.

  Bitmappen blir den aktuella fyllningsfärgen. Om du valde grafik i steg 1 tillämpas bitmappen som en fyllning i grafiken.

Redigera en bitmappsbild i ett externt redigeringsprogram

Om du redigerar en Fireworks PNG-fil som importerats som en förenklad bild redigerar du PNG-källfilen för bitmappen om den är tillgänglig.

Obs!

Du kan inte redigera bitmappar från Fireworks PNG-filer som importerats som redigerbara objekt i ett externt bildredigeringsprogram.

Om du har Fireworks 3 eller senare eller ett annat bildredigeringsprogram installerat på datorn kan du starta programmet från Animate och redigera en importerad bitmapp.

Redigera en bitmapp med Photoshop CS5 eller senare

Obs!

Om du använder CS5.5, ska du använda Photoshop CS5.1 för att få åtkomst till den här funktionen.

 1. På panelen Bibliotek högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på bitmappsikonen och väljer Redigera med Photoshop CS5.

 2. Utför önskade ändringar i filen i Photoshop.

 3. Välj Arkiv > Spara i Photoshop. (Ändra inte filnamnet eller formatet.)

 4. Återgå till Animate.

  Filen uppdateras automatiskt i Animate.

Redigera en bitmapp med Fireworks 3 eller senare

 1. På panelen Bibliotek högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på bitmappsikonen och väljer Redigera med Fireworks 3.

 2. Ange om du vill öppna PNG-källfilen eller bitmappsfilen.

 3. Utför önskade ändringar i filen i Fireworks.

 4. Välj Arkiv > Uppdatera i Fireworks.

 5. Återgå till Animate.

  Filen uppdateras automatiskt i Animate.

Redigera en bitmapp med ett annat bildredigeringsprogram

 1. På panelen Bibliotek högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på bitmappsikonen och väljer Redigera med.

 2. Välj ett bildredigeringsprogram som bitmappsfilen ska öppnas i och klicka på OK.

 3. Utför önskade ändringar i filen i bildredigeringsprogrammet.

 4. Spara filen i bildredigeringsprogrammet.

  Filen uppdateras automatiskt i Animate.

 5. Återgå till Animate om du vill fortsätta att redigera dokumentet.

Dela upp en bitmapp och skapa en bitmappsfyllning

När du delar upp en bitmapp på scenen separeras bilden på scenen från sitt biblioteksobjekt och konverteras från en bitmappsinstans till en form. När du delar upp en bitmapp kan du ändra bitmappen med färg- och ritverktygen i Animate. Om du använder trollstavsverktyget kan du markera områden i bitmappsbilden som innehåller samma eller liknande färger.

Om du vill måla med en uppdelad bitmapp markerar du bitmappen med pipettverktyget och använder bitmappen som en fyllning med färgpytsen eller ett annat ritverktyg.

Dela upp en bitmapp

 1. Markera en bitmapp i den aktuella scenen.

 2. Välj Ändra > Dela upp.

Ändra fyllningsområdena i en uppdelad bitmapp

 1. Välj verktyget Trollstav på panelen Verktyg. Om du inte ser trollstavsverktyget klickar du på lassoverktyget och väljer trollstaven på popup-menyn. Ange följande alternativ i egenskapsinspektören:

  • Ange ett tröskelvärde mellan 1 och 200 för att definiera hur lika färgen på omgivande pixlar måste vara för att den ska tas med i markeringen. En högre siffra ger ett större intervall av färger. Om du anger 0 markeras bara pixlar för exakt samma färg som den första pixeln du klickar på.

  • Välj ett alternativ för utjämning för att definiera hur mycket kanterna på markeringen jämnas ut.

 2. Om du vill markera ett område klickar du på bitmappen. Om du vill lägga till markeringen fortsätter du att klicka.

 3. Om du vill fylla i de markerade områdena i bitmappsbilden markerar du fyllningen som du vill använda på kontrollen Fyllningsfärg.

 4. Tillämpa den nya fyllningen genom att markera färgpytsverktyget och klicka någonstans i det markerade området.

Konvertera en bitmappsbild till vektorgrafik

Kommandot Kalkera bitmapp konverterar en bitmapp till vektorgrafik med redigerbara, diskreta färgområden. Du kan manipulera bilden som en vektorbild och minska filstorleken.

När du konverterar en bitmapp till en vektorbild är vektorbilden inte längre länkad till bitmappssymbolen på bibliotekspanelen.

Obs!

Om den importerade bitmappen innehåller komplexa former och många färger kanske den konverterade vektorbilden har en större filstorlek än den ursprungliga bitmappen. Hitta balansen mellan filstorleken och bildkvaliteten genom att prova olika inställningar i dialogrutan Kalkera bitmapp.

Du kan även dela upp en bitmapp om du vill ändra på bilden med färg- och ritverktygen i Animate.

 1. Markera en bitmapp i den aktuella scenen.

 2. Välj Ändra > Bitmapp > Kalkera bitmapp.

 3. Ange ett färgtröskelvärde.

  När två pixlar jämförs och om skillnaden mellan RGB-färgvärdena är mindre än färgtröskelvärdet, anses de två pixlarna ha samma färg. Om du ökar tröskelvärdet minskar du antalet färger.

 4. Ange ett värde för antal omgivande pixlar vid tilldelning av en färg till en pixel i minimiområdet.

 5. Markera ett alternativ i Kurvanpassning Fit för att bestämma hur mjukt konturer ska dras.

 6. Ange om skarpa kanter ska behållas eller jämnas ut genom att markera ett alternativ för hörntröskelvärdet.

  Om du vill skapa en vektorbild som ser ut som den ursprungliga bitmappen anger du följande värden:

  • Färgtröskel: 10

  • Minimiområde: 1 pixel

  • Kurvpassning: Pixlar

  • Hörntröskelvärde: Många hörn

Använd pipettverktyget för att tillämpa en bitmappsfyllning

 1. Markera pipettverktyget och klicka på den uppdelade bitmappen på scenen. Pipettverktyget anger att bitmappen ska vara den aktuella fyllningen och ändrar det aktiva verktyget till färgpytsen.

 2. Gör något av följande:

  • Tillämpa bitmappen som en fyllning genom att klicka på ett befintligt grafiskt objekt med färgpytsverktyget.

  • Markera oval-, rektangel- eller ritstiftverktyget och rita ett nytt objekt. Objektet fylls med den uppdelade bitmappen.

   Om du vill skala, rotera eller skeva bitmappsfyllningen använder du verktyget Omforma fritt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online