Användarhandbok Avbryt

Lägga till anpassade övergångar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Övergång avser en gradvis ökning eller minskning av animeringshastigheten som gör att interpoleringen ser mer realistisk och naturlig ut. Använd övergångar när du vill använda en särskild rörelse i en animering, till exempel slumpmässiga rörelser eller en boll som studsar. Du kan använda övergångar när du vill att hastighetsökningar eller hastighetsminskningar ska se mer naturliga ut genom att gradvis justera hastigheten med en mjuk övergångskurva. Du kan lägga till övergångar när du vill ge en egenskap ett slumpmässigt utseende, till exempel x och y för en slumpmässig, hackig rörelse.

Lägga till förinställda och anpassade övergångar till rörelseinterpoleringar

I Animate kan du lägga till övergångar i rörelseinterpoleringar på två sätt.

 • Du kan ange ett övergångsvärde för varje rörelseinterpolering med skjutreglaget för övergångar i rörelseegenskapsinspektören.
 • Du kan använda rörelseredigeraren när du vill använda en förinställd eller anpassad övergång för en eller flera egenskaper.

Använda en övergång i en rörelseinterpolering med rörelseegenskapsinspektören:

 1. Skapa en fil som heter motionease.fla.
 2. Skapa en grafik med ritverktygen, markera alla bilder, höger-/kontrollklicka och välj Skapa rörelseinterpolering. Klicka på OK när du vill konvertera teckningen till en symbol. En sekund av bildrutor läggs till på tidslinjen, men om det behövs kan du dra i änden på interpoleringsintervallet så att det blir minst 24 bildrutor långt.
 3. Flytta spelhuvudet till den sista bildrutan i interpoleringsintervallet och flytta sedan instansen till en annan plats på scenen.
 4. Markera interpoleringsintervallet och dra i den aktiva övergångstexten (blå text bredvid Övergång) i rörelseegenskapsinspektören. Du kan även skriva ett värde när du vill justera hastighetsändringen mellan interpolerade bildrutor.
 5. Starta rörelseinterpoleringen och öka interpoleringshastigheten mot slutet av animeringen:
  • Dra i den aktiva texten när du vill ange ett negativt värde mellan –1 och –100.
  • Dra i den aktiva texten när du vill ange ett positivt värde mellan 1 och 100.
 6. Välj Kontroll > Testa filmen när du vill testa animeringen. Observera hur interpoleringspunkterna uppdateras på scenen i redigeringsmiljön när du har tillämpat övergången.
 1. Rulla ned till avsnittet Övergång och ändra antalet studsar till 5.

Se även

Övergångar i rörelseredigeraren

När du har tillämpat en övergång på en grafikegenskap är eventuell aktiv text i värdekategorin nedtonad. Övergångsekvationen styr den aktiva texten (interpolerade värden) och det finns begränsningar för vad det värdet kan vara. Redigera den fasta kurvan i diagrammet med kontrollpunkterna eller andra Bezier-redigeringsverktyg i stället. Alternativt kan du inaktivera övergången och använda de aktiva textkontrollerna och sedan återaktivera övergången för att se resultatet av dina ändringar.

Lägga till en anpassad övergång till en rörelseinterpolering

Använd anpassade övergångar när du vill skapa din egen övergång med ett diagram i rörelseredigeraren. Du kan också använda anpassade övergångar på egenskaperna i den interpolerade instansen.

Kurvan för den anpassade övergången representerar rörelsen över tid. Den vågräta axeln motsvarar bildrutor och den lodräta axeln representerar procentandelen av förändringar i interpoleringen. Det första värdet i animeringen är 0 % och den sista nyckelbildrutan kan ställas in från 0 till 100 %. Lutningen på diagrammets kurva visar hastighetsändringen i den interpolerade instansen. Om kurvan du skapar är en vågrät linje (ingen lutning) är hastigheten noll. Om kurvan du skapar är en lodrät linje är förändringen omedelbar.

 1. Skapa en rörelseinterpolering.
 2. Markera interpoleringsintervallet på tidslinjen och öppna rörelseredigeraren.
 3. Bläddra till kategorin Övergångar, klicka på knappen Lägg till och välj Anpassad på menyn.

   

Ändra och använda en anpassad övergång

Du kan sedan redigera den anpassade övergången med de vanliga Bezier-redigeringsreglagen som finns i andra egenskapsdiagram i rörelseredigeraren. Använd den här funktionen när du vill skapa en anpassad kurva som du kan använda för övergångar mellan nyckelbildrutor. 

När du vill använda den anpassade övergången på en egenskap ska du välja övergångens namn på menyn Övergång. Egenskapsdiagrammet uppdateras med en streckad kurva som visar de faktiska interpolerade värdena när övergången har tillämpats.

Kopiera och spara anpassade övergångar

Använd någon av följande metoder när du vill återanvända anpassade övergångar på andra interpoleringsinstanser eller i andra dokument:

 • Högerklicka på det anpassade övergångsdiagrammet (utanför diagrammets kurva) och välj Kopiera kurva. I den andra instansen ska du lägga till en anpassad övergång, högerklicka på det anpassade övergångsdiagrammet och välja Klistra in kurva. Du kan klistra in diagrammet i alla icke-spatiala egenskapsdiagram.
 • Spara den anpassade övergången i en rörelseförinställning. 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto