Övergång avser en gradvis ökning eller minskning av animeringshastigheten som gör att interpoleringen ser mer realistisk och naturlig ut. Använd övergångar när du vill använda en särskild rörelse i en animering, till exempel slumpmässiga rörelser eller en boll som studsar. Du kan använda övergångar när du vill att hastighetsökningar eller hastighetsminskningar ska se mer naturliga ut genom att gradvis justera hastigheten med en mjuk övergångskurva. Du kan lägga till övergångar när du vill ge en egenskap ett slumpmässigt utseende, till exempel x och y för en slumpmässig, hackig rörelse.

Lägga till förinställda och anpassade övergångar till rörelseinterpoleringar

I Animate CC kan du lägga till övergångar i rörelseinterpoleringar på två sätt.

 • Du kan ange ett övergångsvärde för varje rörelseinterpolering med skjutreglaget för övergångar i rörelseegenskapsinspektören.
 • Du kan använda rörelseredigeraren när du vill använda en förinställd eller anpassad övergång för en eller flera egenskaper.

Använda en övergång i en rörelseinterpolering med rörelseegenskapsinspektören:

 1. Skapa en fil som heter motionease.fla.
 2. Skapa en grafik med ritverktygen, markera alla bilder, höger-/kontrollklicka och välj Skapa rörelseinterpolering. Klicka på OK när du vill konvertera teckningen till en symbol. En sekund av bildrutor läggs till på tidslinjen, men om det behövs kan du dra i änden på interpoleringsintervallet så att det blir minst 24 bildrutor långt.
 3. Flytta spelhuvudet till den sista bildrutan i interpoleringsintervallet och flytta sedan instansen till en annan plats på scenen.
 4. Markera interpoleringsintervallet och dra i den aktiva övergångstexten (blå text bredvid Övergång) i rörelseegenskapsinspektören. Du kan även skriva ett värde när du vill justera hastighetsändringen mellan interpolerade bildrutor.
 5. Starta rörelseinterpoleringen och öka interpoleringshastigheten mot slutet av animeringen:
  • Dra i den aktiva texten när du vill ange ett negativt värde mellan –1 och –100.
  • Dra i den aktiva texten när du vill ange ett positivt värde mellan 1 och 100.
 6. Välj Kontroll > Testa filmen när du vill testa animeringen. Observera hur interpoleringspunkterna uppdateras på scenen i redigeringsmiljön när du har tillämpat övergången.
 1. Rulla ned till avsnittet Övergång och ändra antalet studsar till 5.

Se även

Övergångar i rörelseredigeraren

När du har tillämpat en övergång på en grafikegenskap är eventuell aktiv text i värdekategorin nedtonad. Övergångsekvationen styr den aktiva texten (interpolerade värden) och det finns begränsningar för vad det värdet kan vara. Redigera den fasta kurvan i diagrammet med kontrollpunkterna eller andra Bezier-redigeringsverktyg i stället. Alternativt kan du inaktivera övergången och använda de aktiva textkontrollerna och sedan återaktivera övergången för att se resultatet av dina ändringar.

Lägga till en anpassad övergång till en rörelseinterpolering

Använd anpassade övergångar när du vill skapa din egen övergång med ett diagram i rörelseredigeraren. Du kan också använda anpassade övergångar på egenskaperna i den interpolerade instansen.

Kurvan för den anpassade övergången representerar rörelsen över tid. Den vågräta axeln motsvarar bildrutor och den lodräta axeln representerar procentandelen av förändringar i interpoleringen. Det första värdet i animeringen är 0 % och den sista nyckelbildrutan kan ställas in från 0 till 100 %. Lutningen på diagrammets kurva visar hastighetsändringen i den interpolerade instansen. Om kurvan du skapar är en vågrät linje (ingen lutning) är hastigheten noll. Om kurvan du skapar är en lodrät linje är förändringen omedelbar.

 1. Skapa en rörelseinterpolering.
 2. Markera interpoleringsintervallet på tidslinjen och öppna rörelseredigeraren.
 3. Bläddra till kategorin Övergångar, klicka på knappen Lägg till och välj Anpassad på menyn.

   

Ändra och använda en anpassad övergång

Du kan sedan redigera den anpassade övergången med de vanliga Bezier-redigeringsreglagen som finns i andra egenskapsdiagram i rörelseredigeraren. Använd den här funktionen när du vill skapa en anpassad kurva som du kan använda för övergångar mellan nyckelbildrutor. 

När du vill använda den anpassade övergången på en egenskap ska du välja övergångens namn på menyn Övergång. Egenskapsdiagrammet uppdateras med en streckad kurva som visar de faktiska interpolerade värdena när övergången har tillämpats.

Kopiera och spara anpassade övergångar

Använd någon av följande metoder när du vill återanvända anpassade övergångar på andra interpoleringsinstanser eller i andra dokument:

 • Högerklicka på det anpassade övergångsdiagrammet (utanför diagrammets kurva) och välj Kopiera kurva. I den andra instansen ska du lägga till en anpassad övergång, högerklicka på det anpassade övergångsdiagrammet och välja Klistra in kurva. Du kan klistra in diagrammet i alla icke-spatiala egenskapsdiagram.
 • Spara den anpassade övergången i en rörelseförinställning.