Användarhandbok Avbryt

Arbeta med klassisk text i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Om klassisk text

Klassisk text är namnet på den äldre textmotorn i Animate. Motorn för klassisk text är fortfarande tillgänglig i CS5 och senare. Klassisk text kan vara att föredra för vissa typer av innehåll, till exempel för mobila enheter, där storleken på SWF-filen måste hållas nere. I vissa fall, som exempelvis där exakt kontroll över textlayouten krävs, kanske du vill använda den nya TLF-texten. Mer information om TLF-text finns i Arbeta med TLF (Text Layout Framework).

Du anger om klassisk text eller TLF-text används i ett textobjekt på scenen genom att markera textobjektet och sedan välja önskad textmotor i egenskapsinspektören.

 Du kan ändra den textmotor som används av ett textobjekt när som helst. Information om hur du konverterar klassisk text till TLF-text finns i Konvertera mellan klassisk text och TLF-text.

Du kan lägga in klassisk text i Animate-program på flera olika sätt. Du kan skapa textfält som innehåller statisk text, som du skapar när du redigerar dokumentet. Du kan även skapa dynamiska textfält där uppdaterad text visas, till exempel aktiekurser eller nyhetsrubriker, och textinmatningsfönster där användare kan ange text till formulär eller enkäter.

I Animate kan du arbeta med text på flera olika sätt. Du kan till exempel orientera text vågrätt eller lodrätt, ange attribut som teckensnitt, storlek, format, färg och radavstånd, kontrollera stavning, omforma text genom att rotera, skeva eller vända den, länka text, göra text markeringsbar, animera text, styra teckensnittsersättning, samt använda ett teckensnitt som en del av ett delat bibliotek. I Animate-dokument kan du använda Type 1 PostScript®-, TrueType®- och bitmappsteckensnitt (endast Macintosh).

Du kan bevara rik textformatering i textfält med HTML-taggar och -attribut. När du använder HTML-text som innehåll i ett dynamiskt fält eller inmatningstextfält kan texten flyta runt en bild, till exempel en SWF- eller JPEG-fil eller ett filmklipp. Se Använda HTML-formaterad text i Om ActionScript 2.0.

Precis som filmklippsinstanser är textfältsinstanser ActionScript®-objekt med egenskaper och metoder. Genom att ge ett textfält ett instansnamn kan du styra det med ActionScript. Det går dock inte att skriva ActionScript-kod inuti en textinstans eftersom textinstanser inte har tidslinjer.

Du kan använda ActionScript om du vill formatera dynamisk och inmatningstext samt om du vill skapa rullande textfält. ActionScript innehåller händelser för dynamiska och inmatningstextfält som du kan fånga och använda om du vill utlösa skript. Information om hur du använder ActionScript för att styra text finns i arbeta med Text och strängar i Om ActionScript 2.0.

Om fält med klassisk text

Du kan skapa tre typer av klassiska textfält: statiska, dynamiska och inmatningsfält.

 • I statiska textfält visas text där tecknen inte ändras dynamiskt.

 • I dynamiska textfält uppdateras texten dynamiskt, till exempel aktiekurser eller väderprognoser.

 • I inmatningsfält kan användaren ange text i formulär eller enkäter.

  Du kan skapa vågrät text (från vänster till höger) eller statisk lodrät text (höger till vänster eller vänster till höger). Observera att vågrät dubbelriktad text i språk som hebreiska och arabiska inte stöds i den klassiska textigenkänningsfunktionen.

  När du skapar statisk text kan du placera text på en rad som utvidgas när du skriver eller i ett fält med fast bredd (för vågrät text) eller fast höjd (för lodrät text) som utvidgas och automatiskt radbryter. När du skapar dynamisk eller inmatningstext kan du placera text på en rad eller skapa ett textfält med fast bredd och höjd.

   När du arbetar med statisk lodrät text är breddfältet inaktiverat i egenskapsinspektören. När du ändrar höjden justeras värdet för bredd automatiskt. På samma sätt är höjdfältet inaktiverat i egenskapsinspektören när du arbetar med statisk vågrät text. När du ändrar bredden justeras värdet för höjd automatiskt.

   

  Alla klassiska textfält har stöd för Unicode.

  I Animate visas i hörnet av varje textfält ett handtag som anger textfältstypen:

 • För statisk vågrät text som utökas visas ett runt handtag i det övre högra hörnet av textfältet.

 • För statisk vågrät text med fast bredd visas ett fyrkantigt handtag i det övre högra hörnet av textfältet.

 • För statisk lodrät text från höger till vänster som utökas visas ett runt handtag i det nedre vänstra hörnet av textfältet.

 • För statisk lodrät text från höger till vänster med fast höjd visas ett fyrkantigt handtag i det nedre vänstra hörnet av textfältet.

 • För statisk lodrät text från vänster till höger som utökas visas ett runt handtag i det nedre högra hörnet av textfältet.

 • För statisk lodrät text från vänster till höger med fast höjd visas ett fyrkantigt handtag i det nedre högra hörnet av textfältet.

 • För dynamiska eller inmatningstextfält som utökas visas ett runt handtag i det nedre högra hörnet av textfältet.

 • För dynamisk eller inmatningstext med fast bredd och höjd visas ett fyrkantigt handtag i det nedre högra hörnet av textfältet.

 • För dynamiska rullningsbara, klassiska textfält blir det runda eller fyrkantiga handtaget täckande svart i stället för ofyllt.

  Skift-dubbelklicka på handtaget i dynamiska fält och inmatningstextfält om du vill skapa textfält som inte utvidgas när du anger text på scenen. Du kan då skapa ett textfält med fast storlek och fylla det med mer text än det kan visa om du vill skapa rullande text.

  När du har skapat ett textfält med textverktyget använder du egenskapsinspektören och anger typen av textfält och värden som styr hur textfältet och dess innehåll visas i SWF-filen.

Skapa och redigera textfält

Text är vågrät som standard, men statisk text kan också ligga vertikalt.

Du kan använda de vanligaste ordbehandlingsteknikerna när du redigerar text i Animate. Använd kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in när du flyttar text i en Animate-fil samt mellan Animate och andra program.

Lägga till text på scenen

 1. Välj textverktyget  .
 2. Välj Klassisk text på menyn Textmotor längst upp i egenskapsinspektören för text.
 3. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) väljer du en texttyp på popup-menyn och anger typen av textfält:

  Dynamisk text

  Skapar ett fält som visar dynamiskt uppdaterad text.

  Inmatningstext

  Skapar ett fält där användare kan ange text.

  Statisk text

  Skapar ett fält som inte kan uppdateras dynamiskt.

 4. Endast för statisk text: Välj en riktning för textorienteringen i egenskapsinspektören och ett flöde på menyn Ändra textens orientering. (Vågrätt är standardinställningen.)
 5. Gör något av följande på scenen:
  • Om du vill skapa ett textfält som visar text på en rad klickar du där du vill att texten ska börja.

  • Om du vill skapa ett textfält med fast bredd (för vågrät text) eller fast höjd (för lodrät text) placerar du pekaren där du vill att texten ska börja och drar till rätt bredd eller höjd.

   Om du skapar ett textfält som utökas förbi scenens kant när du skriver försvinner inte texten. Om du vill kunna nå handtaget igen lägger du till radbyten, flyttar textfältet eller väljer Visa > Klippbord

 6. Välj textattribut i egenskapsinspektören.

Ändra ett textfälts storlek

 1. Dra textfältets handtag om du vill ändra storlek.

  När texten är markerad kan du med en blå markeringsram ändra storlek på textfältet genom att dra i ett av dess handtag. Statiska textfält har fyra handtag som du kan använda om du vill ändra storlek på textfältet till vågrätt. Dynamiska textfält har åtta handtag som du kan använda för att lodrätt, vågrätt eller diagonalt ändra storlek på textfältet.

Växla ett textfält mellan fast bredd (eller fast höjd) och utökande

 1. Dubbelklicka på ett handtag för att ändra storlek.

Markera tecken i ett textfält

 1. Välj textverktyget  .
 2. Gör något av följande:
  • Dra om du vill markera tecken.

  • Dubbelklicka om du vill markera ett ord.

  • Klicka för att ange början av markeringen och Skift-klicka för att ange slutet av markeringen.

  • Tryck på Control+A (Windows) eller Command+A (Macintosh) om du vill markera all text i fältet.

Markera textfält

 1. Använd markeringsverktyget  och klicka på ett textfält. Skift-klicka om du vill markera flera textfält.

Ange alternativ för dynamisk och inmatningstext

 1. Klicka i ett befintligt dynamiskt textfält.
 2. I egenskapsinspektören kontrollerar du att Dynamisk eller Inmatning visas på popup-menyn.
 3. Ange ett instansnamn för textfältet.
 4. Ange höjd, bredd och plats för texten.
 5. Välj teckensnitt och format.
 6. Ange något av följande alternativ på menyn Beteende i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören:

  Enkelrad

  Visar texten på en rad.

  Flera rader

  Visar texten på flera rader.

  Flera rader, inga radbrytningar

  Visar text på flera rader som endast bryts om det sista tecknet är ett brytningstecken, till exempel Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

 7. Om du vill att användare ska kunna markera dynamisk text klickar du på Markeringsbar  . Avmarkera det här alternativet om du inte vill att användare ska kunna markera dynamisk text.
 8. Om du vill bevara rik textformatering (till exempel teckensnitt och hyperlänkar) med rätt HTML-taggar klickar du på Visa text som HTML  .
 9. Om du vill visa en svart kantlinje och vit bakgrund för textfältet klickar du på Visa kantlinje runt text.
 10. (Valfritt) I Var-rutan anger du variabelnamnet för textfältet. (Använd endast det här alternativet när du redigerar för Macromedia Flash Player 5 från Adobe eller tidigare.)

  När du börjar med Macromedia Flash MX (version 6) tilldelar du ett instansnamn till textfältet med hjälp av egenskapsinspektören. Även om det går att använda variabelnamnmetoden tillsammans med dynamiska textfält för bakåtkompatibilitet till Macromedia Flash 5 och tidigare versioner är det inget Adobe rekommenderar eftersom det inte går att styra andra textfältegenskaper eller tillämpa inställningar för formatmallar.

 11. (Valfritt) Klicka på Bädda in för att öppna dialogrutan Teckensnittsinbäddning. Mer information finns i Bädda in teckensnitt för enhetlig text.

Ange inställningar för lodrät text

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och klicka på kategorin Text i dialogrutan Inställningar.

 2. Under Lodrät text anger du något av dessa alternativ:

  Standardtextorientering

  Ger automatiskt nya textfält lodrät orientering.

  Textflöde från höger till vänster

  Rader med lodrät text fyller sidan från höger till vänster.

  Ingen kerning

  Förhindrar att kerning används för lodrät text. (Kerning är fortfarande aktiverat för vågrät text.)

Ange klassiska textattribut

Om klassiska textattribut

 Om du vill använda CSS (Cascading Style Sheets) använder du ActionScript för att tillämpa en formatmall. Mer information finns i Använda CSS (Cascading Style Sheets) i utvecklarhandboken för ActionScript 3.0.

Du kan ange teckensnitts- och styckeattribut för text. Teckensnittsattribut inkluderar teckensnittsfamilj, punktstorlek, format, färg, teckenavstånd, autokerning och teckenposition. Styckeattribut inkluderar justering, marginaler, indrag och radavstånd.

För statisk text exporteras teckensnittskonturer i en publicerad SWF-fil. För vågrät statisk text kan du använda enhetsteckensnitt istället om du vill exportera teckensnittskonturer.

För dynamisk text eller inmatningstext lagras namnen på teckensnitten i Animate och Flash Player söker efter identiska eller liknande teckensnitt i användarens system. Du kan även bädda in teckensnittskonturer i dynamiska och inmatningstextfält. Storleken kan öka om du bäddar in teckensnittskonturer men användarna har rätt teckensnittsinformation.

När du skapar ny text används de textattribut som har angivits i egenskapsinspektören i Animate. När du markerar befintlig text använder du egenskapsinspektören om du vill ändra teckensnitts- eller styckeattribut och om du vill ange att enhetsteckensnitt ska användas i Animate istället för att information om teckensnittskonturer ska bäddas in.

Ange ett teckensnitt, punktstorlek, format och färg

 1. Markera ett eller flera textfält på scenen med markeringsverktyget .
 2. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) väljer du ett teckensnitt på popup-menyn Familj eller anger ett teckensnittsnamn.

   Teckensnitten _sans, _serif och _typewriter samt enhetsteckensnitten kan endast användas med statisk vågrät text.

 3. Ange ett värde för teckenstorleken.

  Teckensnittsstorlek anges i punkter, oavsett aktuell linjalenhet.

 4. Om du vill använda fet eller kursiv stil väljer du önskat alternativ på Format-menyn.

  Om det teckensnitt du valt saknar format för fet eller kursiv stil, visas inte formatet på menyn. Du kan välja formaten Faux fet och Faux kursiv på Text-menyn (Text > Format > Faux fet eller Faux kursiv). Formaten Faux fet och Faux kursiv tillämpas på det normala formatet av operativsystemet. Faux-formaten kanske inte är lika perfekta som teckensnitt som redan inkluderar varianter med fet eller kursiv stil.

 5. Välj en metod för teckensnittsåtergivning från popup-menyn Kantutjämning (direkt nedanför kontrollen Färg) om du vill optimera text.
 6. Om du vill välja en fyllningsfärg för text klickar du på kontrollen Färg och gör något av följande:
  • Välj en färg på menyn Färg.

  • Ange en färgs hexadecimala värde i rutan i det övre vänstra hörnet.

  • Klicka på Färgväljaren  och välj en färg i systemfärgväljaren. (När du anger textfärgen bör du använda täckande färger, inte övertoningar. Om du vill använda en övertoning för text delar du upp texten och konverterar den till dess komponentlinjer och -fyllningar.)

Ange teckenavstånd, kerning och teckenposition

Teckenavstånd infogar ett jämnt mellanrum mellan tecken. Använd teckenavstånd om du vill justera mellanrummet mellan markerade tecken eller hela block med text.

Kerning styr mellanrummet mellan par med tecken. Många teckensnitt har inbyggd kerninginformation. A och V står till exempel närmare varandra än A och D. Animate innehåller vågrät spårning och kerning (för vågrät text) och lodrät spårning och kerning (för lodrät text).

För lodrät text kan du inaktivera kerning som standard i Inställningar i Animate. Om du gör det och lämnar kerningalternativet valt i egenskapsinspektören används kerning endast för vågrät text.

 1. Markera en eller flera meningar, fraser eller textfält på scenen med textverktyget .
 2. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) anger du följande alternativ:
  • Om du vill ange teckenavståndet (spårning och kerning) anger du ett värde i fältet Teckenavstånd.

  • Om du vill använda ett teckensnitts inbyggda kerninginformation väljer du Automatisk kerning.

  • Om du vill ange teckenpositionen (för upphöjd eller nedsänkt text) klickar du på växlingsknappen för upphöjd och nedsänkt text. Standardinställningen är Normal. Normal placerar text på baslinjen, Upphöjd placerar text ovanför baslinjen (vågrät text) eller till höger om baslinjen (lodrät text) och Nedsänkt placerar text nedanför baslinjen (vågrät text) eller till vänster om baslinjen (lodrät text).

Ange justering, marginaler, indrag och radavstånd

Justering avgör positionen för varje textrad i ett stycke i förhållande till textfältets kanter. Vågrät text justeras i förhållande till textfältets vänstra och högra kant och lodrät text justeras i förhållande till textfältets över- och underkant. Text kan justeras till en textfältskant, centrerad i textfältet eller till båda kanterna i textfältet (full justering).

Marginaler avgör storleken på mellanrummet mellan ett textfälts kant och dess text. Indrag avgör avståndet mellan ett styckes marginal och början på den första raden.

Radavstånd avgör avståndet mellan rader i ett stycke. För lodrät text justerar radavstånd mellanrummet mellan lodräta kolumner.

Arbeta med vågrät text

 1. Markera ett eller flera textfält på scenen med textverktyget .
 2. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) anger du följande alternativ:
  • Om du vill ange justering klickar du på Vänster, Centrera, Höger eller Full justering

  • Ange vänster- eller högermarginal genom att ange värden i textfälten Marginaler i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

  • Ange indrag genom att ange ett värde i textfältet Indrag i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

  • Ange radavstånd genom att ange ett värde i textfältet Radavstånd i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

Arbeta med lodrät text

 1. Markera ett eller flera textfält på scenen med textverktyget .
 2. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) anger du följande alternativ:
  • Om du vill ange justering klickar du på Överkant, Centrera, Underkant eller Full justering

  • Ange övre eller nedre marginal genom att ange värden i fälten Marginaler i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

  • Ange indrag genom att ange ett värde i textfältet Indrag i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

  • Ange radavstånd genom att ange ett värde i textfältet Radavstånd i avsnittet Stycke i egenskapsinspektören.

Kantutjämning av klassisk text

Med kantutjämning kan du jämna ut kanterna på text på skärmen. Kantutjämningsalternativen är särskilt användbara om du vill återge mindre textstorlekar. När kantutjämning är aktiverat påverkas all text i aktuell markering. Kantutjämning fungerar på samma sätt för text i alla punktstorlekar.

Kantutjämning kan användas för statisk och dynamisk text samt inmatningstext om användaren har Flash® Player 7 eller senare. Funktionen används endast för statisk text om användaren har en tidigare version av Flash Player.

När du använder liten text i ett Animate-dokument bör du tänka på följande riktlinjer:

 • Sans serif-text, till exempel Helvetica eller Arial, verkar skarpare vid små storlekar än serif-text.

 • Vissa teckensnittsformat, till exempel fet och kursiv, kan göra text mindre läsbar vid små storlekar.

 • I vissa fall verkar texten mindre än text med samma punktstorlek i andra program.

Textåtergivningsmotorn i Animate ger skarp textåtergivning av hög kvalitet i Animate-dokument (FLA) och publicerade SWF-filer. Inställningen Kantutjämna för läsbarhet gör text tydligare, särskilt vid små teckenstorlekar. Med anpassad kantutjämning kan du ange tjocklek och skärpa för teckensnitt som används i enskilda textfält.

Kantutjämning av hög kvalitet aktiveras automatiskt när du publicerar till Flash Player 8 eller senare och har valt Kantutjämna för läsbarhet eller Anpassad kantutjämning. Kantutjämna för läsbarhet kan orsaka en fördröjning när du läser in Animate SWF-filer, särskilt om du använder fyra eller fem olika teckenuppsättningar i den första bildrutan i ett Animate-dokument. Kantutjämning av hög kvalitet kan också öka minnesanvändningen i Flash Player. Om du till exempel använder fyra eller fem teckensnitt kan minnesanvändningen öka med ungefär 4 MB.

När publiceringsinställningen för din fil är Adobe® Flash® Player 8 eller senare och Kantutjämna för läsbarhet eller Anpassad kantutjämning har valts som kantutjämningsalternativ gäller kantutjämning för följande:

 • Ej omformad text som är skalad eller roterad

   Även om texten kan skalas eller roteras måste den vara platt (det vill säga ej omformad). Om du till exempel skevar teckensnitten eller manipulerar teckensnittens form på något annat sätt inaktiveras Kantutjämna för läsbarhet automatiskt.

 • Alla teckensnittsfamiljer (inklusive fet, kursiv med flera)

 • Visningsstorlekar upp till 255 punkter

 • Exportera till de flesta icke-Animate-filformat (GIF eller JPEG)

Kantutjämning av hög kvalitet inaktiveras under följande förhållanden:

 • Flash Player 7 eller tidigare är den valda versionen av Flash Player.

 • Ett annat kantutjämningsalternativ än Kantutjämna för läsbarhet och Anpassad kantutjämning har valts.

 • Texten är skevad eller vänd.

 • FLA-filen exporteras till en PNG-fil.

Arbeta med kantutjämning av text

Med Animate får du förbättrade teckensnittsraster som låter dig ange kantutjämningsegenskaper för teckensnitt. De förbättrade kantutjämningsfunktionerna är endast tillgängliga för SWF-filer som publiceras för Flash Player 8 eller senare. Om du publicerar filer för tidigare versioner av Flash Player kan du endast använda funktionen Kantutjämna för animering.

 För kantutjämning krävs att teckensnitten som används i ett textfält bäddas in. Om du inte bäddar in teckensnitten, kan textfälten visas tomma för klassisk text. Om du ändrar kantutjämningsinställningen till Använd enhetsteckensnitt kommer texten inte att visas korrekt. Du ska då bädda in teckensnitten. I Animate inbäddas automatiskt teckensnitt för text som redan finns i ett textfält som skapats på scenen. Om du emellertid planerar att tillåta att texten kan ändras under körnigen, ska du bädda in teckensnitten manuellt. Mer information finns i Bädda in teckensnitt för enhetlig text.

Välja ett kantutjämningsalternativ för markerad text

 1. I egenskapsinspektören väljer du ett av följande alternativ på popup-menyn Kantutjämning:

  Använda enhetsteckensnitt

  Anger att SWF-filen ska använda de teckensnitt som finns installerade på den lokala datorn för att visa teckensnitten. Enhetsteckensnitt är vanligtvis läsbara vid de flesta teckensnittsstorlekar. Det här alternativet ökar inte SWF-filens storlek men är beroende av att teckensnitten finns installerade på användarens dator, annars visas de inte ordentligt. När du använder enhetsteckensnitt bör du bara använda de vanligaste teckensnittsfamiljerna.

  Du kan inte använda enhetsteckensnitt med roterad eller lodrät klassisk text. Om du vill använda roterad eller lodrät klassisk text, ska du välja ett annat kantutjämningsläge och bädda in teckensnitten som används i textfältet.

  Bitmappstext (ingen kantutjämning)

  Slår av kantutjämning och ger ingen textutjämning. Texten visas med skarpa kanter och SWF-filens storlek ökar eftersom teckensnittskonturerna bäddas in i filen. Bitmappstext är skarp i den exporterade storleken men klarar inte skalning så bra.

  Kantutjämna för animering

  Skapar en jämnare animering genom att ignorera information om justering och kerning. Det här alternativet ger en större SWF-fil eftersom teckensnittskonturerna bäddas in. För läsbarhet bör du använda 10 punkter eller större när du anger det här alternativet.

  Kantutjämna för läsbarhet

  Med textåtergivningsmotorn i Animate förbättras läsbarheten för teckensnitt, särskilt vid små storlekar. Det här alternativet ger en större SWF-fil eftersom teckensnittskonturerna bäddas in. Om du vill använda det här alternativet måste du publicera till Flash Player 8 eller senare. (Använd inte det här alternativet om du vill animera text, använd istället Kantutjämna för animering.)

  Anpassad kantutjämning

  Låter dig ändra teckensnittets egenskaper. Använd Skärpa om du vill ange jämnhet för övergången mellan textkonturerna och bakgrunden. Använd Tjocklek om du vill ange hur tjock övergången för kantutjämning av teckensnitt ska vara. (Högre värden kan innebära att tecknen ser tjockare ut.) Om du anger Anpassad kantutjämning blir SWF-filen större eftersom teckensnittskonturerna bäddas in. Om du vill använda det här alternativet måste du publicera till Flash Player 8 eller senare.

Uppgradera innehåll för kantutjämning i Flash 8 eller senare

 1. Öppna en FLA-fil som har skapats för användning med Flash Player 7 eller tidigare.
 2. I dialogrutan Publiceringsinställningar (Arkiv > Publiceringsinställningar) väljer du Flash Player 8 eller Flash Player 9 på popup-menyn Version.
 3. Markera det textfält där du vill använda alternativet Kantutjämning för läsbarhet eller Anpassad kantutjämning.
 4. Välj Kantutjämna för läsbarhet eller Anpassad kantutjämning på popup-menyn Teckensnittsåtergivning i egenskapsinspektören.

Göra klassisk text markeringsbar

Statisk vågrät text eller dynamisk text kan markeras av användare som visar Animate-programmet. (Inmatningstext är markeringsbar som standard.) Efter att ha markerat text kan användaren kopiera, klippa ut och sedan klistra in texten i ett annat dokument.

 1. Markera den vågräta text som du vill göra markeringsbar med textverktyget .
 2. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) väljer du Statisk text eller Dynamisk text.
 3. Klicka på Markeringsbar .

Omforma text

Du kan skapa texteffekter genom att omforma textfält. Du kan till exempel rotera, skeva, vända och skala textfält. (När du skalar ett textfält som ett objekt återspeglar egenskapsinspektören inte ökningar eller minskningar av punktstorleken.) Texten i ett omformat textfält kan fortfarande redigeras men drastiska omformationer kan göra det svårt att läsa.

Du kan även animera text med tidslinjeeffekter. Du kan till exempel få text att studsa, tona in eller ut, eller explodera.

Dela upp klassisk text

Du kan dela upp klassisk text för att placera varje tecken i ett separat textfält. Sedan kan du snabbt fördela textfälten på olika lager och animera varje fält. Du kan emellertid inte dela upp klassisk text i rullningsbara textfält.

Du kan även konvertera texten till dess komponentlinjer och -fyllningar för att forma om, radera eller manipulera den som en bild. Som med alla andra former kan du gruppera dessa konverterade tecken ett och ett, eller ändra dem till symboler och animera dem. När du har konverterat text till bilder med rader och fyllningar kan du inte längre redigera texten.

 Kommandot Dela upp för klassisk text gäller endast konturteckensnitt, som TrueType-teckensnitt. Bitmappsteckensnitt försvinner från skärmen när du delar upp dem. PostScript-teckensnitt kan endast delas upp på Macintosh-system.

 1. Använd markeringsverktyget  och klicka på ett textfält.
 2. Välj Ändra > Dela upp.

  Varje tecken i den markerade texten placeras i ett separat textfält. Texten förblir på samma plats på scenen.

 3. Välj Ändra > Dela upp igen om du vill konvertera tecknen till former på scenen.
 1. Markera text eller ett textfält:
  • Markera text i ett textfält med textverktyget .

  • Om du vill länka all text i ett textfält använder du markeringsverktyget  och markerar ett textfält.

 2. I textfältet Länk i avsnittet Alternativ i egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) anger du den URL som du vill länka textfältet till.

 Om du vill skapa en länk till en e-postadress använder du mailto:- URL:en. Ange t.ex. mailto:eeriksson@epost.se.

Skapa rullande klassisk text

Det finns flera olika sätt att skapa rullande text i Animate:

 • Gör dynamiska textfält eller inmatningstextfält rullningsbara med menykommandon eller handtaget till textfältet. Detta lägger inte till en rullningslist i textfältet, utan ger i stället användaren möjlighet att rulla i texten med piltangenterna (för textfält som också har angetts som markeringsbara) eller mushjulet. Användaren måste först klicka i textfältet så att det hamnar i fokus.

 • Lägg till en ActionScript 3.0 ScrollBar-komponent i ett textfält om du vill att det ska rulla.

 • I ActionScript 3.0 använder du egenskaperna scrollH och scrollV för TextField-klassen.

 • Lägg till en ActionScript 2.0 ScrollBar-komponent i ett textfält om du vill att det ska rulla. Mer information finns i Komponenten UIScrollBar i Språkreferensen för ActionScript 2.0-komponenter.

 • Använd egenskaperna scroll- och maxscroll i TextField-objektet i ActionScript 2.0 om du vill styra den lodräta rullningen, och egenskaperna hscroll- och maxhscroll om du vill styra den vågräta rullningen i ett textfält. Se exempel: Skapa rullningstext i Om ActionScript 2.0.

 

Göra dynamisk text rullningsbar

 1. Gör något av följande:
  • Håll Skift nedtryckt och dubbelklicka på handtaget längst ned till höger i det dynamiska textfältet. Handtaget ändras från en ofylld kvadrat (inte rullningsbart) till en fylld kvadrat (rullningsbart).

  • Markera det dynamiska textfältet med markeringsverktyget  och välj sedan Text > Rullningsbar.

  • Välj det dynamiska textfältet med markeringsverktyget. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på det dynamiska textfältet och välj Rullningsbar på snabbmenyn.

Maskera enhetsteckensnitt

Du kan använda ett filmklipp om du vill maskera text i enhetsteckensnitt i ett annat filmklipp. (Du kan inte maskera enhetsteckensnitt genom att använda ett maskeringslager på scenen.) För att den här filmklippsmasken ska fungera måste användaren ha Flash Player 6 (6.0.40.0) eller senare.

När du maskerar text i enhetsteckensnitt med ett filmklipp används den rektangulära begränsningsrutan i Animate som maskeringsfigur. Det vill säga att om du skapar en icke-rektangulär filmklippsmask för enhetsteckensnittstext i Animate-redigeringsmiljön, kommer masken som visas i SWF-filen att ha formen av den rektangulära begränsningsrutan för masken, inte formen av själva masken.

Mer information om hur du använder ett filmklipp som mask finns i Använda filmklipp som masker i Om ActionScript 2.0.

Ett exempel på hur du arbetar med maskering av enhetsteckensnitt finns på Animate-exempelsidan på www.adobe.com/go/learn_fl_samples_se. Hämta och expandera zipfilen med exemplet och navigera till mappen Masking\DeviceFontMasking.

Unicode-textkodning i SWF-program

Flash Player 7 och senare innehåller stöd för Unicode-textkodning för SWF-filer i Flash Player-format. Det här stödet gör det enklare att använda flerspråkig text i dina SWF-filer, till exempel två språk i ett textfält. Alla användare med Flash Player 7 eller senare kan visa flerspråkig text i ett Flash Player 7-program eller senare, oberoende av språket för operativsystemet där spelaren körs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online