Läs den här artikeln när du vill veta mer om OAM-publicering i Animate CC.

Du kan nu exportera Animate-innehåll i HTML5 Canvas, ActionScript eller WebGL till animerade OAM-widgetfiler (.oam). OAM-filer som genereras i Animate kan användas i andra Adobe-program, till exempel Dreamweaver, Muse och InDesign.

Exportera och publicera Animate-innehåll till OAM-format

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar > OAM-paket. Markera kryssrutan OAM-paket.

 2. Bläddra till paketets plats och ange paketets namn i fältet Utdatafil.

 3. Välj ett av följande alternativ i avsnittet Affischbild:

  • Välj Generera från aktuell bildruta (PNG) när du vill generera från innehållet i den aktuella bildrutan. Välj Genomskinlig när du vill ställa in en genomskinlig PNG som Affischbild. 
  • Välj Använd den här filen när du vill ange en extern PNG-fil som Affischbild.
  OAM-publiceringsinställningar

Skapa OAM-filer med en genomskinlig bakgrund för Canvas-dokumenttyper

 1. Öppna Canvas-dokumentet som du vill exportera.

 2. På panelen Egenskaper väljer du Scenfärg och ställer in Alfa % på 0.

 3. Använd alternativen i Publiceringsinställningar när du vill publicera som OAM. 

  Genomskinlighet på arbetsyta

Skapa responsiva OAM-filer för Canvas-dokumenttyper

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar.

 2. På fliken Grundläggande markerar du kryssrutan Ange som responsiv. Detta ser till att animeringen är responsiv när det gäller bredd, höjd eller både och samt ändrar storleken på publicerade utdata baserat på olika formfaktorer. Resultatet är responsiva, skarpare och tydligare HiDPI-kompatibla utdata.

  Responsiv skalning

 3. Använd alternativen i Publiceringsinställningar när du vill publicera som OAM.

Exempel på hur du använder OAM i andra Adobe-program (Muse)

 1. Starta Adobe Muse och öppna webbplatsen som du vill redigera.

 2. I planvyn dubbelklickar du på namnet på sidan där du vill lägga till animeringen.

 3. Välj Arkiv > Placera och navigera till OAM-filen i din webbplatsmapp.

 4. Klicka en gång på sidan för att placera animeringen.

 5. Använd markeringsverktyget när du ska placera animeringen på rätt plats på sidan. Observera att om animeringsbakgrunden ser ogenomskinlig ut i Muse kommer den att vara genomskinlig när du förhandsvisar eller publicerar sidan.

 6. Välj Arkiv > Förhandsvisa sida i webbläsare när du vill kontrollera att animeringen visas som den ska. Om du vill göra ändringar går du tillbaka till Muse och flyttar sidelementen. Om du tittar i resurspanelen kan du se att .OAM-filen anges som en resurs. 

 7. Klicka på Publicera länk i kontrollpanelen. Välj önskade alternativ och klicka på OK när du vill publicera webbplatsuppdateringarna.