Om tidslinjen

På tidslinjen i Adobe Animate CC ordnar och styr du innehållet i ett dokument över tid i lager och bildrutor. Precis som i en film så delas tiden i Animate-dokument in i bildrutor. Lager är som flera filmremsor som staplas ovanpå varandra och alla innehåller olika bilder som visas på scenen. Huvudkomponenterna på tidslinjen är lager, bildrutor och spelhuvudet.

Timeline

På tidslinjen visas var animering förekommer i ett dokument, inklusive bildruta-för-bildruta-animering, interpolerad animering och rörelsebanor. Med kontroller i lageravsnittet av tidslinjen kan du dölja, visa, låsa och låsa upp lager samt visa lagerinnehåll som konturer. Du kan dra bildrutor på tidslinjen till en ny plats på samma lager eller till ett annat lager.

ws_timeline

Obs!

När en animering spelas upp visas den faktiska bildrutehastigheten. Denna bildrutehastighet kan skilja sig från bildrutehastigheten som ställts in för dokumentet om datorn inte kan beräkna och visa animeringen snabbt.

Cellanimering

Gör något av följande:

 • Markera cellanimeringsikonen  (ikonen till vänster om loopikonen) på tidslinjen. Alla bildrutor mellan markörerna Starta cellanimering och Stoppa cellanimering (i sidhuvudet på tidslinjen) placeras på varandra som en bildruta i Dokument-fönstret.
 • Välj  när du vill visa cellanimerade bildrutor som konturer.

Mer information finns i Använda cellanimering.

Ändra utseendet på tidslinjen

Som standard visas tidslinjen nedanför huvuddokumentfönstret. Om du vill ändra tidslinjens position frigör du den från dokumentfönstret och låter den flyta i ett eget fönster. Du kan docka den till vilken annan panel du vill. Du kan även dölja tidslinjen.

Om du vill ändra antalet lager och bildrutor som visas ändrar du storlek på tidslinjen. Om du vill visa extra lager när tidslinjen innehåller fler lager än vad som kan visas, använder du rullningslisterna till höger på tidslinjen.

ws_timeline_gripper
Dra tidslinjen

 • Om du vill flytta tidslinjen när den är dockad till dokumentfönstret drar du i fliken med titelfältet i det övre vänstra hörnet av tidslinjen.

 • Om du vill docka en odockad tidslinje till programfönstret drar du fliken med titelfältet till över- eller nederkanten av dokumentfönstret.

 • Om du vill docka en odockad tidslinje till andra paneler drar du fliken med tidslinjens titelfält till önskad plats. Om du vill förhindra att tidslinjen dockas till andra paneler håller du ned Control-tangenten när du drar. Ett blått fält visas som anger var tidslinjen dockar.

 • Om du vill förlänga eller förkorta lagernamnsfälten på tidslinjepanelen drar du i fältet mellan lagernamnen och bildrutorna på tidslinjen.

Anpassa tidslinjevyn

 1. Om du vill visa popup-menyn Bildrutevisning klickar du på Bildrutevisning i tidslinjens övre högra hörn.

  ws_new_frame_view01
  Popup-menyn Bildrutevisning.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Om du vill ändra bredden på bildruteceller väljer du Mycket liten, Liten, Normal, Mellan eller Stor. (Inställningen Stor för bildrutebredd är användbar om du vill visa detaljer i ljudvågor.)

  • Om du vill minska höjden på rader med bildruteceller väljer du Kort.


   Alternativ för kort och normal visning av bildrutor.

  • Om du vill slå på eller av färgton för bildrutesekvenser markerar du Färgade bildrutor.

  • Om du vill visa miniatyrbilder av innehållet i alla bildrutor så att de ryms i bildrutorna på tidslinjen väljer du Förhandsvisa. Storleken på innehållet kan variera i den här förhandsvisningen, och den kräver extra skärmutrymme.

  • Om du vill visa miniatyrbilder av alla hela bildrutor (inklusive tomt utrymme) väljer du Förhandsvisa i sammanhang. Den här förhandsvisningen är användbar om du vill visa hur element flyttas i sina bildrutor under animeringen.
  • Använd reglaget Ändra storlek på tidslinjevyn om du vill anpassa antalet bildrutor i tidslinjevyn. Du kan också använda knappen Visa färre bildrutor i vyn eller Visa fler bildrutor i vyn bredvid reglaget Ändra storlek på tidslinjevyn.
  • Använd Återställ tidslinjezoomning till standardnivå när du vill återställa visningen till standardnivån.

   

  TimelineZoom-After
  Tidslinjezoom

Ändra lagerhöjd på tidslinjen

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på lagrets ikon (ikonen till vänster om lagernamnet) på tidslinjen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Egenskaper på snabbmenyn.

  • Markera lagret på tidslinjen och välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper.

 2. I dialogrutan Lageregenskaper väljer du ett alternativ för lagerhöjd och klickar på OK.

Ange genomskinlighet för lager

Gör något av följande:

 • Om du vill ställa in synligheten på genomskinligt Shift-klickar du i ögonkolumnen i tidslinjen.
 • Dubbelklicka på lagrets ikon (ikonen till vänster om lagernamnet) på tidslinjen.
 • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Egenskaper på snabbmenyn. I dialogrutan Lageregenskaper väljer du Synlighet > Genomskinlig.
 • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Visa andra som genomskinliga.

Ändra storlek på tidslinjepanelen

 • Om tidslinjen är dockad till huvudprogramfönstret drar du i fältet som skiljer tidslinjen från scenen.

 • Om tidslinjen inte är dockad till huvudprogramfönstret drar du i det nedre högra hörnet (Windows) eller storleksrutan i det nedre högra hörnet (Macintosh).

Flytta spelhuvudet

Det röda spelhuvudet högst upp på tidslinjen flyttas när dokumentet spelas upp för att ange den aktuella bildruta som visas på scenen. I sidhuvudet på tidslinjen visas bildrutenumren i animeringen. Om du vill visa en bildruta på scenen flyttar du spelhuvudet till den bildrutan på tidslinjen.

Om du vill visa en viss bildruta när du arbetar med många bildrutor flyttar du spelhuvudet längs tidslinjen.

 • Om du vill gå till en bildruta klickar du på bildrutans plats i sidhuvudet på tidslinjen eller drar spelhuvudet till rätt position.

 • Centrera tidslinjen i den aktuella bildrutan genom att klicka på knappen Centrera bildruta längst ner på tidslinjen.
 • När loopalternativet är aktiverat på tidslinjen kan du loopa direktuppspelat ljud inom ett intervall av bildrutor tillsammans med andra animeringar.
ws_move_playhead
Flytta spelhuvudet

Visa tiden tillsammans med bildrutorna

Tidslinjen visar tiden i sekunder tillsammans med bildrutornas nummer. Med den här funktionen går det snabbare att konvertera bildrutor till tid och du ser också det angivna värdet för bildrutor per sekund (fps) under animeringsprocessen. 

På skärmbilden nedan visar tidslinjen 20 bildrutor per sekund (fps): 

display-of-time
Visa tiden tillsammans med bildrutorna

Du kan också dölja tidsmarkörerna på tidslinjen. Gå till Redigera > Inställningar > Allmänt och välj Dölj tidsmarkörer på tidslinjen.

hide-timemarkers-timeline
Alternativ för att dölja tidmarkörer på tidslinjen

Hantera animeringshastigheten

Du kan hantera animeringshastigheten genom att skala bildruteintervallen, genom att animera baserat på tidsintervall, eller så kan du utöka och komprimera animeringar genom att använda tidstyrning. 

Skala bildruteintervallen

Du kan ändra antalet bildrutor per sekund (fps) för animeringen utan att behöva ändra animeringshastigheten. Använd alternativet Skala bildruteintervall när du ändrar fps för att behålla tiden intakt. 

scale-frame-spans
Alternativ för att skala bildruteintervall

Animera baserat på tidsintervall

Justera bildruteintervallen till 1, 2 eller 3 sekunder eller något annat intervall. Den här funktionen fungerar för intervall med klassiska interpoleringar, forminterpoleringar, rörelseinterpoleringar, nyckelbildrutor samt tomma nyckelbildrutor.

custom-frame-by-frame
Anpassad bildruta-för-bildruta-animering som baseras på specifika tidsintervall.

Alternativet Konvertera till bildrutevis animering finns i Ändra-menyn. Du kan också tilldela önskade kortkommandon för de här åtgärderna i dialogrutan för kortkommandon.

Utöka eller komprimera animeringar med tidslinjekontroller

Du kan öka eller minska tiden för det markerade intervallet på tidslinjen. Markera bildruteintervallet och dra den högra kanten på det valda intervallet framåt eller bakåt på tidslinjen. Bildrutorna på tidslinjen justeras automatiskt.

Du kan kopiera dina animeringar flera gånger (x2, x3 osv.) genom att dra intervallen i tidslinjen. Du kan också komprimera bildrutorna till sin normala position när du har utökat dem. 

Markera bildrutorna i tidslinjen, klicka och dra i den markerade högra kanten av urvalet.

frameselection_rightborder
Bildrutemarkering och kant

När du drar, såsom visas i följande skärmbild, kan du visa animeringen i multipler som exempelvis x2, x3 och så vidare.

stretchselectedframes
Visa utsträckta bildrutor medan du drar.

På skärmbilden nedan kan du se det utökade intervallet i multipeln x2. x2 är dubbla storleken av ett markerat intervall. x3 är tre gånger den ursprungliga storleken på ett intervall. 

stretchedspans
Utökade intervall efter att du dragit.

Du kan navigera mellan nyckelbildrutor på det aktiva lagret med menyn Kontroll. Du kan också använda Alt+. eller Alt+, för att gå framåt och bakåt till nästa och föregående nyckelbildrutor på tidslinjen. 

Alternativ för att navigera mellan nyckelbildrutor med kortkommandon
Alternativ för att navigera mellan nyckelbildrutor med kortkommandon

Du kan navigera mellan nyckelbildrutor på det aktiva lagret med hjälp av vänster- och högerkontrollerna på lagret. Du kan också använda menyn och kortkommandon. 

navigation-controls
Tidslinje som visar vänster- och högerkontroller på lagret

Obs!

Du kan använda genvägar för sidnavigering, exempelvis Alt+Skift+, för att gå bakåt och Alt+Skift+.för gå framåt. 

Panorera på tidslinjen via scenen

Nu kan du spola tidslinjen direkt från scenen med det nya verktyget för tidsspolning. Verktyget finns i samma grupp som handverktyget på verktygspanelen. Du kan också använda kortkommandot blanksteg+T om du vill aktivera verktyget tillfälligt. Dra åt vänster eller höger för att visa tidslinjen i panoreringens riktning.

scrub-tool
Visa verktyget för tidsspolning

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy