Användarhandbok Avbryt

Exportera SVG-filer

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Vad är SVG?

SVG (Scalable Vector Graphics) är ett XML-språk för att beskriva tvådimensionella bilder. SVG-filer är upplösningsoberoende HiDPI-bilder för webben, tryck och mobilenheter i ett kompakt format. Du kan inkludera CSS i en SVG-fil, och stödet för skript och animeringar innebär att SVG är en integrerad del av webbplattformen.

Vissa vanliga bildformat för webben, som GIF, JPEG och PNG, är utrymmeskrävande och har oftast låg upplösning. SVG-formatet erbjuder betydligt mer, eftersom du kan beskriva bilder med vektorformer, text och filtereffekter. SVG-filer är kompakta och högkvalitativa bilder som passar webben och handenheter med resursbegränsningar. Du kan förstora visningen av en SVG-bild på skärmen utan att skärpa, detaljer eller klarhet förloras. Dessutom ger SVG överlägset stöd för text och färger, vilket garanterar att du ser bilderna som de visas på scenen. SVG-formatet är helt XML-baserat och är fördelaktigt för både utvecklare och andra användare.

 Nu kan du exportera SVG-filer från Animate utan några oönskade definitioner och ID som skapas. Innehållet i SVG har förbättrats i Animate 19.1. Detta exportalternativ höjer kvaliteten av SVG-filer som importeras i Character Animator.

Arbetsflödet för SVG-export i Animate

I Animate kan du exportera till SVG-format, version 1.1. Du kan skapa visuellt utförlig grafik med de kraftfulla designverktygen i Animate och sedan exportera till SVG-format.

I Animate kan du exportera markerade bildrutor och nyckelbildrutor i en animering. Och eftersom den exporterade grafiken är av vektortyp förblir bildens upplösning hög, även om den skalas till olika storlekar.

Funktionen för SVG-export ersätter den tidigare funktionen för FXG-export (borttagen från Animate (juni 2013)). Du kommer att märka att SVG-exporten och kvaliteten på dess utdata är betydligt bättre. Jämfört med FXG är innehållsförlusten dessutom minimal i SVG.

Grafik med filtereffekter

Med SVG kanske inte filtereffekter visas på exakt samma sätt som i Animate, eftersom det inte finns 1:1-mappning mellan filtren i Animate och SVG. Animate utnyttjar emellertid kombinationer av olika primitiva filter som finns i SVG för att simulera en liknande effekt.

Hantera flera symboler

SVG-exporten hanterar problemfritt flera symboler, utan att något innehåll går förlorat. Utdata påminner mycket om grafiken på scenen i Animate.

Exportera teckningar i SVG-format

 1. Dra eller flytta spelhuvudet i Animate till önskad bildruta.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera bild. Du kan också välja Arkiv > Publiceringsinställningar (välj alternativet SVG-bild i delen Andra format).
 3. Ange eller bläddra till den plats där du vill spara SVG-filen. Se till att du väljer SVG på menyn Filformat.
 4. Klicka på OK.
 5. I dialogrutan för SVG-export väljer du om du vill bädda in eller länka till SVG-filen.
  • Inkludera dolda lager Exporterar alla dolda lager i Animate-dokumentet. Om du avmarkerar Inkludera dolda lager hindras alla dolda lager (inklusive lager som är kapslade i filmklipp) från att exporteras till den resulterande SVG-filen. På så vis kan du lätt testa olika versioner av Animate-dokument genom att göra lager osynliga.
  • Bädda in: Bäddar in en bitmapp i SVG-filen. Använd det här alternativet om du vill bädda in bitmappar direkt i SVG-filen.
  • Länk: Skapar en länk till sökvägen för bitmappfiler. Använd det här alternativet när du inte vill bädda in bitmappar direkt i SVG-filen, utan länka till dem i stället. Om du markerar alternativet Kopiera bilder till en mapp och uppdatera länkar sparas bitmapparna i mappen images, som skapas på samma plats till vilken SVG-filen exporteras. Om alternativet Kopiera bilder till en mapp och uppdatera länkar inte är markerat refererar SVG-filen till bitmapparna på deras ursprungliga källplats. Om källplatsen för bitmapparna inte är tillgänglig bäddas de in i SVG-filen.
  • Kopiera bilder till /Bilder: Kopierar bitmappen till mappen /Bilder. Mappen /Bilder skapas på den plats SVG-filen exporteras till, om den inte redan finns.
  • Optimera för Character Animator: Du kan exportera SVG som fungerar bra med Character Animator.

 1. Klicka på OK.

 Visa funktioner i Animate stöds inte i SVG-formatet. Innehåll som skapas med dessa funktioner tas bort eller ändras till en funktion som stöds vid export.

Du kan också använda dialogrutan Publiceringsinställningar för att exportera SVG-filer från Animate (Arkiv >Publiceringsinställningar). Välj SVG i delen Andra format om du vill exportera SVG-filer.

 Du bör bara visa SVG-filer i moderna webbläsare med de senaste uppdateringarna. Det beror på att vissa grafikfilter och färgeffekter kanske inte återges korrekt i äldre versioner av webbläsare, som Internet Explorer 9.

Utbyta SVG-filer med Adobe Illustrator

I Animate kan du utbyta innehåll med Adobe Illustrator. Det här arbetsflödet ersätter funktionen för FXG-export som har tagits bort från Animate (13.0). Du kan exportera SVG-filer från Animate och importera dem i Adobe Illustrator. Mer information om att använda SVG-filer i Adobe Illustrator finns i det här hjälpavsnittet.

Använd det här arbetsflödet om du vill göra små redigeringar av teckningar och lägga till detaljer. Du kan också använda Illustrator för att lägga till effekter, t.ex. skuggning, i teckningar.

Så här redigerar du SVG-filer i Adobe Illustrator och använder det redigerade innehållet i Animate:

 1. Exportera till SVG i Animate.
 2. Redigera teckningen genom att öppna SVG-filen med Adobe Illustrator.
 3. Spara SVG-filen som en .ai-fil och importera den till Animate. Mer information om hur du använder Illustrator-filer i Animate.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?