Vad är SVG?

SVG (Scalable Vector Graphics) är ett XML-språk för att beskriva tvådimensionella bilder. SVG-filer är upplösningsoberoende HiDPI-bilder för webben, tryck och mobilenheter i ett kompakt format. Du kan inkludera CSS i en SVG-fil, och stödet för skript och animeringar innebär att SVG är en integrerad del av webbplattformen.

Vissa vanliga bildformat för webben, som GIF, JPEG och PNG, är utrymmeskrävande och har oftast låg upplösning. SVG-formatet erbjuder betydligt mer, eftersom du kan beskriva bilder med vektorformer, text och filtereffekter. SVG-filer är kompakta och högkvalitativa bilder som passar webben och handenheter med resursbegränsningar. Du kan förstora visningen av en SVG-bild på skärmen utan att skärpa, detaljer eller klarhet förloras. Dessutom ger SVG överlägset stöd för text och färger, vilket garanterar att du ser bilderna som de visas på scenen. SVG-formatet är helt XML-baserat och är fördelaktigt för både utvecklare och andra användare.

Obs!

Nu kan du exportera SVG-filer från Animate utan några oönskade definitioner och ID som skapas. Innehållet i SVG har förbättrats i Animate 19.1. Detta exportalternativ höjer kvaliteten av SVG-filer som importeras i Character Animator.

Arbetsflödet för SVG-export i Animate CC

I Animate CC kan du exportera till SVG-format, version 1.1. Du kan skapa visuellt utförlig grafik med de kraftfulla designverktygen i Animate och sedan exportera till SVG-format.

I Animate CC kan du exportera markerade bildrutor och nyckelbildrutor i en animering. Och eftersom den exporterade grafiken är av vektortyp förblir bildens upplösning hög, även om den skalas till olika storlekar.

Funktionen för SVG-export ersätter den tidigare funktionen för FXG-export (borttagen från Animate CC (juni 2013)). Du kommer att märka att SVG-exporten och kvaliteten på dess utdata är betydligt bättre. Jämfört med FXG är innehållsförlusten dessutom minimal i SVG.

Grafik med filtereffekter

Med SVG kanske inte filtereffekter visas på exakt samma sätt som i Animate, eftersom det inte finns 1:1-mappning mellan filtren i Animate och SVG. Animate Pro utnyttjar emellertid kombinationer av olika primitiva filter som finns i SVG för att simulera en liknande effekt.

Hantera flera symboler

SVG-exporten hanterar problemfritt flera symboler, utan att något innehåll går förlorat. Utdata påminner mycket om grafiken på scenen i Animate.

Exportera teckningar i SVG-format

 1. Dra eller flytta spelhuvudet i Animate CC till önskad bildruta.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera bild. Du kan också välja Arkiv > Publiceringsinställningar (välj alternativet SVG-bild i delen Andra format).
 3. Ange eller bläddra till den plats där du vill spara SVG-filen. Se till att du väljer SVG på menyn Filformat.
 4. Klicka på OK.
 5. I dialogrutan för SVG-export väljer du om du vill bädda in eller länka till SVG-filen.
  • Inkludera dolda lager Exporterar alla dolda lager i Animate-dokumentet. Om du avmarkerar Inkludera dolda lager hindras alla dolda lager (inklusive lager som är kapslade i filmklipp) från att exporteras till den resulterande SVG-filen. På så vis kan du lätt testa olika versioner av Animate-dokument genom att göra lager osynliga.
  • Bädda in: Bäddar in en bitmapp i SVG-filen. Använd det här alternativet om du vill bädda in bitmappar direkt i SVG-filen.
  • Länk: Skapar en länk till sökvägen för bitmappfiler. Använd det här alternativet när du inte vill bädda in bitmappar direkt i SVG-filen, utan länka till dem i stället. Om du markerar alternativet Kopiera bilder till en mapp och uppdatera länkar sparas bitmapparna i mappen images, som skapas på samma plats till vilken SVG-filen exporteras. Om alternativet Kopiera bilder till en mapp och uppdatera länkar inte är markerat refererar SVG-filen till bitmapparna på deras ursprungliga källplats. Om källplatsen för bitmapparna inte är tillgänglig bäddas de in i SVG-filen.
  • Kopiera bilder till /Bilder: Kopierar bitmappen till mappen /Bilder. Mappen /Bilder skapas på den plats SVG-filen exporteras till, om den inte redan finns.
export-to-svg
 1. Klicka på OK.

Obs!

Visa funktioner i Animate stöds inte i SVG-formatet. Innehåll som skapas med dessa funktioner tas bort eller ändras till en funktion som stöds vid export. Du hittar mer information i den här artikeln.

Du kan också använda dialogrutan Publiceringsinställningar för att exportera SVG-filer från Animate CC (Arkiv > Publiceringsinställningar). Välj SVG i delen Andra format om du vill exportera SVG-filer.

Obs!

Du bör bara visa SVG-filer i moderna webbläsare med de senaste uppdateringarna. Det beror på att vissa grafikfilter och färgeffekter kanske inte återges korrekt i äldre versioner av webbläsare, som Internet Explorer 9.

Utbyta SVG-filer med Adobe Illustrator

I Animate CC kan du utbyta innehåll med Adobe Illustrator. Det här arbetsflödet ersätter funktionen för FXG-export, som har tagits bort från Animate CC (13.0). Du kan exportera SVG-filer från Animate och importera dem i Adobe Illustrator. Mer information om att använda SVG-filer i Adobe Illustrator finns i det här hjälpavsnittet.

Använd det här arbetsflödet om du vill göra små redigeringar av teckningar och lägga till detaljer. Du kan också använda Illustrator för att lägga till effekter, t.ex. skuggning, i teckningar.

Så här redigerar du SVG-filer i Adobe Illustrator och använder det redigerade innehållet i Animate:

 1. Exportera till SVG i Animate CC.
 2. Redigera teckningen genom att öppna SVG-filen med Adobe Illustrator.
 3. Spara SVG-filen som en .ai-fil och importera den till Animate. Mer information om hur du använder Illustrator-filer i Animate.
Print