Läs det här avsnittet om du vill veta mer om hur du skapar och hanterar målarpenslar.

I Animate kan du nu skapa och dela vektorpenslar (konstnärspenslar och mönsterpenslar) med former som ritas i Animate. Innan den här funktionen kom kunde du använda Adobe Capture för att skapa penslar och synkronisera dem med Animate från CC-biblioteket. Med den här funktionen kan du skapa anpassade penslar från vektorresurser i Animate CC.

 1. Dra teckningen eller använd en befintlig form på scenen.

 2. Markera formen, högerklicka och välj Skapa målarpensel eller klicka på knappen Skapa ny målarpensel på panelen Egenskaper.

  Createpb1_p
  Lägga till en målarpensel

 3. Ange de olika alternativen för penseln. Mer information om alternativen finns i Redigera mönsterpenslar.

  create_PB_2
 4. Klicka på Lägg till för att lägga till penseln i dokumentet. Du kan visa den nya penseln på den nedrullningsbara listan Linje på panelen Egenskaper.

  Use_brush_CC_lib
  Använda en pensel från CC-biblioteket

Spara eller ta bort dokumentpenslar

 1. Klicka på Hantera penslar på panelen Egenskaper. Använd alternativet Hantera penslar för att spara nya penslar för framtida bruk eller ta bort oanvända penslar från dokumentet.

  Hantera penslar
  Hantera penslar

 2. Markera en eller flera penslar på panelen för hantering av dokumentpenslar. 

  Välja pensel
  Välja penslar

 3. Klicka på Spara för att spara penslarna eller på Ta bort för att ta bort penslarna från penselbiblioteket. Du kan visa de sparade penslarna i Mina penslar i penselbiblioteket.

  Obs!

  I penselbiblioteket har penselfamiljen samma namn som det dokument i vilket penseln skapades. Penslar från två olika dokument med samma filnamn sparas i samma familj i penselbiblioteket.

  Mina penslar
  Mina penslar

Använda penslar från penselbiblioteket

 1. Välj en eller flera penslar eller klicka på en penselfamilj på panelen Penselbibliotek.

 2. Klicka på knappen Använd i dokument i det nedre vänstra hörnet av panelen för att lägga till de valda penslarna i dokumentet. Penseln visas i den nedrullningsbara listan Linje på panelen Egenskaper.

  Obs!

  Du kan också dubbelklicka på en pensel för att lägga till den i dokumentet.

 3. Klicka på knappen Ta bort längst ned på panelen om du vill ta bort oönskade penslar från Mina penslar. 

Tryck och lutning för målarpenseln

Animate CC har stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med verktyget Målarpensel. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Mer information finns i Arbeta med målarpenseln.

Obs!

Ikoner för tryck och lutning visas bara i verktygsfältet om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn.

Lägga till konstnärspenslar i CC-biblioteket

 1. Använd målarpenseln för att rita en linje på scenen och markera den.

 2. Klicka på plusknappen (+) längst ned på CC-bibliotekspanelen och välj Penslar > Lägg till. 

  Obs!

  Alternativet Penselöverföring är bara aktiverat om den markerade formen på scenen använder konstnärspenslar. Du kan inte spara mönsterpenslar i CC-biblioteket.  

  Brushes_CClib
  Lägga till penslar i CC-biblioteket

Använda penslar från CC-biblioteket

 1. Välj verktyget Målarpensel. Klicka på penseln eller högerklicka på penseln i CC-biblioteket och välj Använd i dokument.

 2. Den nya penseln anges som aktivt linjeformat och kan användas i dokumentet. Den läggs också till i penselbiblioteket.