Användarhandbok Avbryt

Skapa och hantera målarpenslar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Läs det här avsnittet om du vill veta mer om hur du skapar och hanterar målarpenslar.

I Animate kan du nu skapa och dela vektorpenslar (konstnärspenslar och mönsterpenslar) med former som ritas i Animate. Innan den här funktionen kom kunde du använda Adobe Capture för att skapa penslar och synkronisera dem med Animate från CC-biblioteket. Med den här funktionen kan du skapa anpassade penslar från vektorresurser i Animate.

 1. Dra teckningen eller använd en befintlig form på scenen.

 2. Markera formen, högerklicka och välj Skapa målarpensel eller klicka på knappen Skapa ny målarpensel på panelen Egenskaper.

 3. Ange de olika alternativen för penseln. Mer information om alternativen finns i Redigera mönsterpenslar.

 4. Klicka på Lägg till för att lägga till penseln i dokumentet. Du kan visa den nya penseln på den nedrullningsbara listan Linje på panelen Egenskaper.

  Använda en pensel från CC-biblioteket

Spara eller ta bort dokumentpenslar

 1. Klicka på Hantera penslar på panelen Egenskaper. Använd alternativet Hantera penslar för att spara nya penslar för framtida bruk eller ta bort oanvända penslar från dokumentet.

 2. Markera en eller flera penslar på panelen för hantering av dokumentpenslar. 

 3. Klicka på Spara för att spara penslarna eller på Ta bort för att ta bort penslarna från penselbiblioteket. Du kan visa de sparade penslarna i Mina penslar i penselbiblioteket.

   I penselbiblioteket har penselfamiljen samma namn som det dokument i vilket penseln skapades. Penslar från två olika dokument med samma filnamn sparas i samma familj i penselbiblioteket.

Använda penslar från penselbiblioteket

 1. Välj en eller flera penslar eller klicka på en penselfamilj på panelen Penselbibliotek.

 2. Klicka på knappen Använd i dokument i det nedre vänstra hörnet av panelen för att lägga till de valda penslarna i dokumentet. Penseln visas i den nedrullningsbara listan Linje på panelen Egenskaper.

   Du kan också dubbelklicka på en pensel för att lägga till den i dokumentet.

 3. Klicka på knappen Ta bort längst ned på panelen om du vill ta bort oönskade penslar från Mina penslar. 

Tryck och lutning för målarpenseln

Animate har stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med verktyget Målarpensel. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Mer information finns i Arbeta med målarpenseln.

 Ikoner för tryck och lutning visas bara i verktygsfältet om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn.

Lägga till konstnärspenslar i CC-biblioteket

 1. Använd målarpenseln för att rita en linje på scenen och markera den.

 2. Klicka på plusknappen (+) längst ned på CC-bibliotekspanelen och välj Penslar > Lägg till. 

   Alternativet Penselöverföring är bara aktiverat om den markerade formen på scenen använder konstnärspenslar. Du kan inte spara mönsterpenslar i CC-biblioteket.

  Lägga till penslar i CC-biblioteket

Använda penslar från CC-biblioteket

 1. Välj verktyget Målarpensel. Klicka på penseln eller högerklicka på penseln i CC-biblioteket och välj Använd i dokument.

 2. Den nya penseln anges som aktivt linjeformat och kan användas i dokumentet. Den läggs också till i penselbiblioteket.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto