Kopiera den aktuella uppsättningen kortkommandon till Urklipp

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Animate > Kortkommandon (Macintosh).

 2. Klicka på knappen Kopiera till Urklipp. Du kan sedan klistra in uppsättningen med kortkommandon i valfri textredigerare för referens eller utskrift.

Skapa och ändra anpassade kortkommandon

Du kan skapa och ändra kortkommandon i Animate.

Anpassa kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Animate > Kortkommandon (Macintosh).

  Dialogrutan Kortkommandon öppnas.

 2. Använd följande alternativ om du vill lägga till, ta bort eller redigera kortkommandon:

  Förinställningar för tangentbordslayout

  Gör att du kan välja en förinställd uppsättning av kortkommandon eller en egen uppsättning som du har definierat i listrutan.

  Sök

  Gör att du kan söka efter ett kommando som du vill ange eller ändra ett kortkommando för. Alternativt kan du söka efter kommandot i trädvyn över kommandon.

  Matcha gemener/versaler

  Gör att du kan utföra en skiftlägeskänslig sökning efter ett kommando.

  Lägg till 

  Lägger till ett nytt kortkommando för det valda kommandot. Klicka på Lägg till och skriv en ny tangentkombination om du vill lägga till ett nytt kortkommando för det valda kommandot. Varje kommando kan tilldelas ett kortkommando. Knappen Lägg till är inaktiverad för kommandon som redan tilldelats ett kortkommando.

  Ångra

  Ångrar det senast angivna kortkommandot för ett kommando.

  Kopiera till Urklipp

  Kopierar hela listan över kortkommandon till urklipp i operativsystemet.

  Gå till konflikt

  Navigerar till kommandot i konflikt. Ett varningsmeddelande visas om en konflikt föreligger när du ställer in ett kortkommando.

  Spara kortkommandon som en förinställning

  Sparar hela uppsättningen av kortkommandon som en förinställning. Förinställningar kan sedan väljas i listrutan Förinställningar för tangentbordslayout.

  Ta bort kortkommando

  Tar bort det valda kortkommandot.

  Obs!

  Du kan inte använda enstaka tangenter som Del-tangenten eller PageUp, eftersom dessa är fördefinierade för allmänna uppgifter som att ta bort innehåll och bläddra bland sidor.

 3. Klicka på OK.

Ta bort ett kortkommando från ett kommando

 1. Välj en kommandokategori på popup-menyn Kommandon och välj ett kommando i listan Kommandon.
 2. Klicka på X-markeringen bredvid kortkommandot.

Lägg till ett kortkommando till ett kommando

 1. Välj en kommandokategori och ett kommando på popup-menyn Kommandon.
 2. Klicka på knappen Lägg till.
 3. Tryck på en tangentkombination.

  Obs!

  Om en konflikt uppstår med tangentkombinationen (till exempel om tangentkombinationen redan har tilldelats till ett annat kommando) visas en förklaring nedanför listan Kommandon. Klicka på knappen Gå till konflikt för att snabbt navigera till konfliktkommandot och ändra kortkommandot.

 4. Klicka på OK.

Redigera ett befintligt kortkommando

 1. Välj en kommandokategori på popup-menyn Kommandon och välj ett kommando i listan Kommandon.
 2. Dubbelklicka på kortkommandot.
 3. Tryck på en ny tangentkombination.

  Obs!

  Om en konflikt uppstår med tangentkombinationen (till exempel om tangentkombinationen redan har tilldelats till ett annat kommando) visas en förklaring nedanför listan Kommandon. Klicka på knappen Gå till konflikt för att snabbt navigera till konfliktkommandot och ändra kortkommandot.