Användarhandbok Avbryt

Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

När du placerar en interpoleringsinstans på scenen, visas en rörelsebana för animeringen på scenen. Rörelsebanan är en linje som representerar den spatiala rörelsen för den interpolerade instansen. Dess punkter (kallas ibland för ”interpoleringspunkter” eller ”bildrutepunkter”), representerar målobjektets position längs banan på tidslinjen. Målobjektets position representeras som en enskild bildruta eller grupper av bildrutor. 

Du kan redigera eller ändra rörelsebanan för en rörelseinterpolering på följande sätt:

 • Ändra objektets position i valfri bildruta i interpoleringsintervallet.

 • Flytta hela rörelsebanan till en annan plats på scenen.

 • Ändra formen eller storleken på banan med markerings- och delmarkeringsverktygen eller verktyget Omforma fritt.

 • Ändra formen eller storleken på banan med omformningspanelen eller egenskapsinspektören.

 • Använd kommandona på menyn Ändra > Omforma.

 • Använd en anpassad linje som rörelsebana.

 • Använd rörelseredigeraren.

Du kan använda alternativet Visa alltid rörelsebanor om du vill visa alla rörelsebanor i alla lager på scenen samtidigt. Detta är praktiskt när du utformar flera animeringar på olika rörelsebanor som korsar varandra. När du har markerat en rörelsebana eller ett interpoleringsintervall kan du välja det här alternativet på alternativmenyn i egenskapsinspektören.

Se även

Redigera formen på en rörelsebana med verktyget Markering eller Delmarkering

Du kan ändra formen på en rörelsebana med verktygen Markering och Delmarkering. Du kan ändra formen på ett segment genom att dra med verktyget Markering. Nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringen visas som kontrollpunkter på banan. Med verktyget Delmarkering kan du visa de kontrollpunkter och Bezier-handtag längs banan som motsvarar varje nyckelbildruta för egenskapen position. Du kan använda de här handtagen när du vill ändra formen på banan kring punkterna för nyckelbildrutorna för egenskaper.

När du skapar en icke-linjär rörelsebana, till exempel en cirkel, kan du välja att rotera det interpolerade objektet när det rör sig längs banan. Om du vill att orienteringen ska vara konstant i förhållande till banan markerar du alternativet Orientera mot bana i egenskapsinspektören.

Ett interpolerat objekt som inte är orienterat mot rörelsebanan (till vänster) och orienterat mot rörelsebanan (till höger).

 1. Klicka på verktyget Markeringverktygspanelen.

 2. Klicka på interpoleringsmålinstansen så att rörelsebanan visas på scenen.

 3. Dra i ett segment i rörelsebanan med verktyget Markering för att ändra formen på det. Klicka inte för att markera segmentet först.

 4. Om du vill visa Bezier-kontrollpunkterna för en nyckelbildruta för egenskaper på banan klickar du på delmarkeringsverktyget och sedan på banan.

  Punkterna för nyckelbildrutor för egenskaper visas som kontrollpunkter (små romber) längs rörelsebanan.

 5. Om du vill flytta en kontrollpunkt drar du i den med delmarkeringsverktyget.

 6. Om du vill justera kurvan på banan kring en kontrollpunkt drar du i kontrollpunktens Bezier-handtag med delmarkeringsverktyget.

  Om handtagen inte visas Alt-drar (Windows) eller Alternativ-drar (Macintosh) du kontrollpunkten.

 1. När du vill ta bort en ankarpunkt ska du välja verktyget Ta bort ankarpunkt. De flesta ankarpunkter som skapats med markeringsverktyget är utjämnade punkter. När du vill konvertera en ankarpunkt ska du välja verktyget Konvertera ankarpunkt. Den aktuella ankarpunkten ändras till en vinkelpunkt.
 1. Du kan även dra ut nya Bezier-handtag från en punkt och positionera dem precis på samma sätt som vanliga ankarpunkter.
Obs!

Du kan inte lägga till ankarpunkter i banan med verktyget Lägg till ankarpunkt.

Ändra det interpolerade objektets position

Flytta interpoleringens målinstans på scenen i valfri bildruta i interpoleringsintervallet när du vill redigera en rörelsebana. Om den aktuella bildrutan inte redan innehåller en nyckelbildruta för egenskaper lägger Animate till en automatiskt.

 1. Placera spelhuvudet i den bildruta dit du vill flytta målinstansen.
 2. Använd markeringsverktyget och dra målinstansen till en ny plats på scenen.

Rörelsebanan uppdateras så att den nya placeringen inkluderas. Alla övriga nyckelbildrutor för egenskaper i rörelsebanan behåller de ursprungliga placeringarna.

Ändra placeringen av en rörelsebana på scenen

Du kan dra hela rörelsebanan på scenen eller ange placeringen i egenskapsinspektören.

 1. Klicka på verktyget Markering på verktygspanelen.

 2. Markera rörelsebanan genom att göra något av följande:

  • Klicka på interpoleringsintervallet på tidslinjen och sedan på rörelsebanan på scenen.
  • Klicka på det interpolerade objektet på scenen och sedan på rörelsebanan.
  • Dra en markeringsram runt rörelsebanan och målinstansen så att båda markeras.
  • (Endast CS5.5) Markera flera rörelsebanor genom att Skift-klicka på rörelsebanan för varje interpolering som du vill redigera. Du kan även göra en markeringsram runt alla rörelsebanor.
 3. Flytta rörelsebanan genom att göra något av följande:

  • Dra banan till önskad plats på scenen.
  • Ange x- och y-värdena för banan i egenskapsinspektören. X- och y-värdena anger det övre vänstra hörnet i rörelsebanans begränsningsram.
  • Flytta rörelsebanan med piltangenterna.

Redigera en rörelsebana med verktyget Omforma fritt

 1. Klicka på verktyget Omforma frittverktygspanelen.
 2. Klicka på rörelsebanan med verktyget Omforma fritt. Klicka inte på interpoleringens målinstans.
 3. Skala, skeva eller rotera banan med verktyget Omforma fritt.

Ta bort en rörelsebana från en interpolering

 1. Markera rörelsebanan på scenen genom att klicka på den med markeringsverktyget.
 2. Tryck på Delete-tangenten.

Kopiera en rörelsebana som en linje

 1. Klicka på rörelsebanan på scenen för att markera den.
 2. Välj Redigera > Kopiera.

Sedan kan du klistra in banan i ett annat lager som en linje eller som en rörelsebana för en annan rörelseinterpolering.

Använda en anpassad linje som rörelsebana

Du kan använda en linje från ett separat lager eller en separat tidslinje som rörelsebana för en interpolering.

 1. Markera en linje i ett lager som är separat från interpoleringslagret och kopiera den till Urklipp.
  Linjen får inte vara sluten. Endast kontinuerliga, obrutna linjer kan användas.
 2. Markera ett interpoleringsintervall på tidslinjen och klistra in linjen. Animate använder linjen som den nya rörelsebanan för det markerade interpoleringsintervallet. Målinstansen för interpoleringen flyttas nu längs den nya linjen.
 3. Du kan kasta om start- och slutpunkterna för interpoleringen genom att högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet och välja Rörelsebana > Omvänd bana på interpoleringsintervallets snabbmeny.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto